Accelereret udvikling af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer

Senest opdateret d. 13/1-2021
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Christian Fundby Schou
Projektleder

DBI vil støtte producenter af biobaserede og cirkulære byggevarer med at udvikle nye produkter og vise, at brandkrav ikke er en barriere i udviklingen. Det skal medføre en hurtig og effektiv produktudvikling og understøtte den grønne omstilling.

Brandkrav står i vejen for producenter af biobaserede og genanvendte byggevarer, når deres produkter skal udvikles, godkendes og sælges. Af hensyn til den grønne omstilling i Danmark og eksporten af byggevarer vil DBI demonstrere, at det ikke behøver at være tilfældet. DBI’s vision er at gøre Danmark til et attraktivt land at udvikle biobaserede og cirkulære byggevarer i ved at reducere brandtekniske barrierer gennem forskning, teknologiudvikling, standardiseringsarbejde og videnspredning.

DBI vil gå forrest for at hjælpe danske materialeproducenter og gøre det lettere at håndtere de brandtekniske krav i produktudviklingen. Nye teknologiske serviceydelser, faciliteter og materialedata skal gøre det hurtigt og effektivt at udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare produkter. Derudover vil DBI arbejde for at forenkle brandtekniske dokumentationssystemer og bane vejen for internationale markeder for organiske og cirkulære materialer. DBI vil demonstrere at brandkrav ikke behøver at være showstopper for bæredygtigt byggeri med brug af andet end konventionelle materialer. Derfor vil DBI udføre en række demonstrationsprojekter med visionære producenter som kan vise og eksemplificere hvordan man kan overkomme brandtekniske barriere med brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Aktivitetsplan 1 - Igangsættelse af indsatsområdet

DBI vil hjælpe producenter af biobaserede og cirkulære byggevarer ved at udvikle nye teknologiske serviceydelser, faciliteter og demonstrere, at brandkrav ikke behøver at være showstopper for bæredygtige byggevarer.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Aktiv

Aktivitetsbeskrivelse 2 - videreførelse af indsatsområde

Under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.