Undervisning i metrologi 4.0

Senest opdateret d. 14/1-2019
DFM
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Danske virksomheder efterspørger i stigende grad måletekniske produktionsmedarbejdere med industri 4.0 kompetencer. Aktiviteten vil etablere uddannelsesmateriale på området og formidle anvendelsen hos uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Teknologiorienterede virksomheder efterspørger i stigende grad medarbejdere med ”håndværksmæssige” færdigheder, der samtidig har sekundære kompetencer som ”problemknusere” til de løbende tekniske udfordringer i produktionen . Behovet for opkvalificering af ufaglærte medarbejdere er bl.a. adresseret i Teknologipagten . De relevante tekniske uddannelser ved især arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), erhvervsuddannelser (EUV, EUX), professionshøjskoler og erhvervsakademier, mangler uddannelsesmateriale med det nødvendige faglige niveauer til at adressere dette behov. Aktiviteten tager udgangspunkt i de måletekniske kompetencer ved DFM og FORCE Technology. Det udviklede materiale stilles frit tilgængeligt via hjemmesiden www.metrologi.dk, og udbredes til de relevante interessenter i form af seminarer, undervisning af underviserne og faglige netværk. Aktiviteten vil medvirke til at styrke udbuddet af kvalificeret måleteknisk arbejdskraft, som opfylder danske virksomheders nuværende og fremtidige behov for medarbejdere, med stærke ”problemknuser” kvalifikationer.

Aktiviteten er baseret på den igangværende aktivitet ”Undervisning i metrologi”. I nærværende forslag vil vi sætte fokus på metrologi 4.0 dvs. dække de måletekniske behov, som industri 4.0 medfører. Emnerne vil inkludere sporbarhed, dataintegritet, validering af målinger og bestemmelse af usikkerheder, inkl. bidrag fra signalkæder. Uden disse essentielle elementer, kan de store datasæt i værste fald være totalt misvisende. Der udvikles samlet i alt 16 læremidler i resultatkontraktperioden.

Øget inddragelse og medbestemmelse i følgegruppen vil sikre, at uddannelsesmaterialet er i overensstemmelse med virksomhedernes behov. Forslaget bidrager til at opfylde FORSK2025 ambitionen om omsætning af forskning til dygtige dimittender med de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Budget:
2019: 1.800.000 kr.
2020: 1.800.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  metrologi.dk - infocenter for undervisning i metrologi

Nøgleord