Styrkelse af danske virksomheders evne til fortsat drift ved kritiske hændelser

Senest opdateret d. 3/5-2020
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Giorgio Marinelli
Forsknings- og innovationskonsulent

Danske SMV’er skal kunne håndtere det voksende antal potentielle kritiske hændelser, der truer deres drift. Det vil DBI sikre med intensiv videnspredning, ny viden og nye resiliens-, og BCM-værktøjer, der er specifikt tilpasset danske SMV’er.

Globalisering, en stadigt mere forbundet verden og ny teknologi gør, at danske SMV’er er mere sårbare end før over for kritiske hændelser – bl.a. cyberangreb, naturkatastrofer og nedbrud hos udenlandske underleverandører – der kan få stor indvirkning på virksomhedens drift og potentielt true dens eksistens. Derfor er det nødvendigt med en stærk organisatorisk resiliens og god Business Continuity Management (BCM). Meget få SMV’er har dog taget disse områder til sig. Det vil DBI ændre til gavn for risiko- og sikkerhedsbranchen, danske virksomheder og samfundet generelt. Det skal ske ved at skabe viden og anvendelige værktøjer, der samles i et rammeværktøj for organisatorisk resiliens og BCM. Viden spredes bl.a. via praktiske eksempler fra SMV’er, seminarer og kurser til målgruppen.

177 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Michael Sjøberg (Direktør, sikkerhedsrådgiver, Human Advisor Group)
Mandag d. 4/5-20 kl. 11:23

Meget vigtig problematik - SMV'er er langt mindre kapitaliserede og kan være udfordret ifht. HR også (mange kasketter på samme person).

Nogle af de problemstillinger, jeg ofte støder på, er at store konsulenthuse (ingen nævnt, ingen glemt) bruger cookie-cutter metoden og tager standardskabeloner fra store, børsnoterede selskaber og hælder dem i halsen på SMV'erne. Det betyder bl.a. at man ofte får en terminologi, som ingen i selskabet forstår. For hvad er en risiko? Og en trussel? Og er en beredskabsplan og krisehåndteringsplan det samme? For slet ikke at tale om den helt (synes jeg) forfærdelige adoption til dansk af 'duty of care'. Ingen i ledelsen og driften forstår det, mens risiko- og sikkerhedsfolkene står og nikke indforstået til hinanden.

Summa summarum: Stringent terminologi er vigtig - og ofte vil den betyde, at man i SMV'erne kan undgå et helt uoverskueligt stort dokumenthierarki og stedet kunne holde sig til politik, planer og SOP'er.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 4/5-20 kl. 11:50

Kære Michael,

Tak for dine synspunkter som giver god mening i forhold til vores projektide og de andre input vi allerede har modtaget.

Med venlig hilsen

Jesper

Danyal Lodhi (Intelligence Analyst, Dow Inc.)
Mandag d. 4/5-20 kl. 12:00

Good luck with your project!

Giorgio Marinelli (Research and Innovation Consultant, Danish Institute of Fire and Security Technology)
Mandag d. 4/5-20 kl. 15:17

Thanks Danyal. Regards, Giorgio

Jacob Taarup-Esbensen (PhD, Københavns Professionshøjskole)
Mandag d. 4/5-20 kl. 12:18

Spændende projekt. Jeg er enig i at forsimpling af procedurer og dokumentation er at foretrække fremfor store avancerede systemer, som måske er mere effektive, men svære at administrere. Jeg arbejder med en model der tager udgangspunkt i organisationens forretningsmodel, som en måde at identificere kritiske aktiviteter og derved hvad som organisationen skal beskytte. Tilgangen fungere indtil videre som analytisk grundlag for produktionsvirksomheder, men den ikke er testet på virksomheder indenfor serviceindustrien. Det er også vigtigt, i min optik, at fokusere mindre på "risikoen" og istedet kigge på det output organisationen forventer at producere. Det kan for eksempel godt være du er slået tilbage til stenalderen, men hvis dine kunder ikke mærker forskel så har du egentligt gjort et godt stykke BC arbejde. En tanke og måske et analytisk udgangspunkt for SMV'er der gerne vil øge deres resiliens.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 4/5-20 kl. 12:24

Kære Jacob,

Tak for dine kommentarer, du har ret i at det vigtigste er at virksomheden faktisk kan se sig selv i modellen der er implementeret og at deres kunder interne som eksterne ikke mærker den store forskel under en kritisk hændelse ville være det optimale billede på god BC, men desværre er det ikke det billede vi se i dag under den nuværende krise.

Med venlig hilsen
Jesper

Jan Sorensen (Leading Consultant Security, Equinor)
Mandag d. 4/5-20 kl. 15:44

Behovet for resiliens er står mere klart end længe i disse dage (og terminologien er sikkert kommet for at blive) så der bør være en bred bane at spille på her. Jeg tror i kan opfylde et stort behov her.
Med venlig hilsen
Jan

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 4/5-20 kl. 17:34

Kære Jan,

Tak for din støtte til vores idé, du har ret i at Resiliens er et ord og et område der har været stille omkring, men som den nuværende krise skrider frem er flere og flere begyndt at anvende begrebet igen og ønsker at indarbejde det i deres organisation.

Med venlig hilsen
Jesper

Klaus Hedegaard (Sr Director Security, PepsiCo)
Mandag d. 4/5-20 kl. 15:56

Godt initiativ og meget aktuelt/relevant!

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 4/5-20 kl. 17:27

Kære Klaus,

Tak for din støtte til vores idé.

Med venlig hilsen

Jesper

Rasmus Theede (Luk kløften imellem komplekse sikkerhedsstandarder og SMV’ers forståelse og formåen)
Mandag d. 4/5-20 kl. 16:48

Små og mellemstore virksomheder er absolut drivkraften inden for vækst og innovation, i både Danmark eller EU. En kraftig digitalisering de sidste årtier har yderligere givet SMV’er helt nye muligheder for udvikling og samarbejde. Desværre følger informationssikkerheden ikke altid med, hvilket udsætter SMV’erne, og ofte deres kunder, for en unødvendig stor risiko.

Der findes populære frameworks såsom ISO27001, NIST, m.m. De bliver dog ofte serveret i en unødig tør og teknisk form, som er svær at forstå og derfor for stor en mundfuld at få tid og råd til. Jeg har talt med utallige SMV’er over de sidste år, og det er fælles for rigtig mange af dem af de bliver overdynget med komplekse trusselsvurderinger og ivrige sikkerhedssælgere, og derfor ofte vælger at ’sætte fingrene i ørene’ og håber på at de ikke bliver ramt. På trods af at de med et par få simple tiltag kunne være nået rigtigt langt.

Ethvert tiltag der søger at lukke kløften imellem sikkerhedsprocedurer og teknikker og SME’ers forståelse og formåen, bydes derfor i den grad velkommen. DBI’s initiativ lyder her meget spændende!

Rasmus Theede

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 4/5-20 kl. 17:31

Hej Rasmus,
Tak for dine indspark, du har ret i at der vi ikke må glemme udfordringerne omkring informationssikkerheden og dette vil indgå i vores projekt som en af de mange områder der skal afdækkes og hvor der skal være sammenhæng mellem de forskellige planer.

Med venlig hilsen
Jesper

Rami Ezzeddine (Security Consultant, Odense Kommune)
Mandag d. 4/5-20 kl. 20:05

Meget relevant - og det ville være en rigtig god idé (stort behov) hvis i tænkte i et lignende initiativ til de danske kommuner, små som store.
Samme problemstilling, blot anderledes organisering!
Du er velkommmen til at kontakte mig, hvis du vil ping ponge på denne vinkel.
Dbh. Rami

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 4/5-20 kl. 20:40

Kære Rami,
Det ville være en god vinkling at det der virker til erhvervslivet kan eskaleres eller tilpasses de kommunale behov men med fokus på BCM til en Resilient tankegang, vi vil meget gerne lytte og sparre med dig og andre, for vi kigger jo også ind i den Nationale strategi for et mere robust Danmark. og Odense kommune har sikkert som mange af de andre kommuner oplevet udfordringer i denne krise der kan anvendes til at udvikle et rammeværktøj.

Dbh
Jesper

mikael Rasmussen (Rettidig omhu syntes glemt..., Sky News Arabia)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 15:00

Den gode regel om, at "intet skal ej ramme os, som med rettidig omhu kan undgaes" syntes glemt hos de fleste virksomheds ejere, ledere og bestyrelser inden Covid-19 ramte verden. En klar aarsagsyntes at vaere, at faa gav omraaderne resilience and BCM tilstraekkeligt opmaerksomhed og resourcer. Ofte sikkert, fordi de enten ikke forstod hvad det indebar, hvad det kostede, hvad det kraevede eller hvad det kunne bidrage med. Hos de virksomheder, som havde saadanne planer og resourcer paa plads inden Covid-19 ramte, er det mit klare indtryk, at den umiddelbare "impact" for dem blev rundere, at det var billigere og mere smidigt for dem undervejs (at gaa ned i antal medarbejdere paa kontorene, i produktionen etc.), samt at det var mindre stressende for dem, som stod i skudlinjen for, at faa det hele til at fungere (Security, HR, Legal etc.). Ydermere, at forventer jeg, at disse virksomheder ligeledes, vil have nemmere med, at justere tilbage til "normal drift" igen. Det er min opfattelse, at en "lettere forstaeelig" tilgang til resilience og BCM vil medvirke til, at flere SME`ere bliver interesserede i, at indfoere saadan planlaegning og procedure. Det kraever dog, at det forklares til dem paa et sprog som de forstaar. Det sprog har ofte noget med tal at goere, saasom hvad koster det, hvad faar jeg for de penge (konkret), hvordan bruger jeg det jeg modtager (konkret) og hvad vil min ROI vaere, for min lille forretning. Vaerdien skal forklares konkret, da mange formentlig vil svare "jamen vi kan jo ikke forberede os paa alt", hvilket jo netop er kernen i dygtig BCM. Nemlig at fokusere paa det, det er vigtigt for dig og din lille forretning, hvad end det er software adgang, visse maskiner, medarbejere med saerlig viden eller ancinitet, produktion, leverandoerer, kunder eller systemer. Hvis vi i branchen forstaar dette og herefter formaar, at forklare det tydeligt og enkelt til den enkeltre SME, saa er det min klare vurdering, at langt flere SME` er vil vaere mere end parate til at lytte, planlaegge og implementere.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 15:27

Kære Mikael,

Tak for dine indspark, og du rammer nok hoved på sømmet når du skriver at en del virksomheder ikke har taget deres beredskabs, krise og Business Continuity seriøst og har ikke fået det implementeret eller uddannet og trænet deres ansatte i at reagerer rettidigt og din indledende sætning rammer præcist på alle punkter.

En forsimplet tilgang vil uden tvivl gøre området mere anvendeligt for SMV området.

Dbh
Jesper

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL Group)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 16:46

Det er ikke noget hemmelighed at resilience er afgørende for vores samfund og at vi skal blive bedre til at arbejde med det. Udfordringen er at konceptet kan være svært at forstå og anvende. Derfor er BCM eller risk management oftere brugt. Der er også en udfordring med hensyn til ressourcerne, når man ejer en SMV og vil gerne sikre sin virksomhed mod ”det uventet”. Det kan tage tid og penge, mere end man har lyst til at bruge. Derfor, for at det DBI vil nu satse på kan lykkes, skal løsningerne være simpelt og billige. Og fordi SMV’erne er forskellige, skal løsningerne også kunne tilpasses. I vil have brug for mere viden indenfor resilience for at kunne udvikle de værktøjer I tænker på, som I kan selvfølgelig hente hos nogle partnere, og gode ”test cases” for at kunne verificere at det I udvikler faktisk kan bruges i virkeligheden. Held og lykke med projektet.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:04

Kære Fanny,

Tak for din kommentar, du har ret i at det skal være tilpasset den enkelte virksomheds ressourcer, både organisatorisk og økonomisk og her er målet at rammeværktøjet skal kunne imødekomme dette for at gøre det attraktivt at anvende for konsulenter og virksomheder til at styrke den enkelte virksomheds vilje til at blive mere resilient.

Med venlig hilsen

Jesper

Anne-Sofie Henningsen (Security manager, Falck global assistance)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 18:02

Rigtig god ide, fra et rejsesikkerhedsperspektiv er det også helt tydeligt, at SMV'erne ikke har været i fokus og at de omvendt heller ikke har tænkt rejsesikkerhed på samme måde som de større virksomheder til trods for at flere og flere SMV'er faktisk rejser mere.

Jeres indslag har da i hvert fald sat nogle tanker i gang og måske vil det give mening at inddrage rejsesikkerhed i Jeres projekt.

Mvh Anne-Sofie

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 21:17

Kære Anne-Sofie,

Tak for din kommentar og godt vi kan sætte nogle tanker i gang med vores idé, hvis vi tager en 360 graders tilgang med i projektet vil vi også få rejsesikkerhed med og her kan vi drage nytte af den viden der ligger hos de større virksomheder og konsulenter indenfor rejsesikkerhed.

Med venlig hilsen
Jesper

Christian West (CEO, AS Solution)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 20:03

Tak for det fremsendte link. Resilience er ofte nedprioriteret både hos kunder og internt. Det er utroligt vigtigt at vi alle henter inspiration, fra andre og bliver bedre på området. Derfor er projekter som dette så utrolig vigtige og det er 100% brugbart og mange gange bedre end det vi ser herude i verden. Personligt bruger vi som du ved mange danske værktøjer og systemer til at manage store international projekter. Vi kan se at den inspiration og knowhow som vi kan få fra tiltag som dette kombineret med god benchmarking giver gode resultater.

Best
CW

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 20:33

Kære Christian,

Tak for din kommentar, det er desværre som du siger tit et område som virksomhederne nedprioritere pga. manglende tid, viden eller ansatte. Ja med den rigtige teknologi og værktøj i sin tilgang kan man skabe en mere Resilient virksomhed.

Med venlig hilsen

Jesper

Kenneth Julsgart (CSO, Cartier SA)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 20:07

Rigtig god ide, og godt initiativ. Jeg glæder mig til at følge processen og deler gerne erfaringer fra udenlandske virksomheder.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 20:27

Kære Kenneth,

Tak for din kommentar og vi vil meget inddrage den viden der er fra større danske og udenlandske virksomheder, som kan støtte op omkring danske virksomheder.

Dbh
Jesper

Alexandar Henrick Barmose (Dansk Sikrings Service)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 21:44

Fantastisk initiativ - Synes det er super relevant for selv små virksomheder som os, at have en plan for hvordan vi kan drive vores virksomheder igennem en krise som Corona.
Ser frem til at høre nærmere

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 22:02

Kære Henrich,

Tak for din kommentar og dejligt at høre det er et relevant projekt for for dig og dit firma i forhold til at sikre forsat drift.

Med venlig hilsen

Jesper

Laura Poderys (Lead of Group BCM Team, Danske Bank)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 12:56

Very relevant initiative, especially in the face of COVID-19 crisis. While large organisations have well established frameworks combining emergency response, crisis management, business continuity management, and disaster recovery, there is a need to address this in small and medium enterprises. Therefore, I see this DBI project as a very timely effort to help SMEs to become more resilient to different disruptions.

Giorgio Marinelli (Research and Innovation Consultant, Danish Institute of Fire and Security Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 13:35

Dear Laura, many thanks for your comment. That is very much in line with the result of a number of interviews we made, showing that many SMEs perceive resilience as too costly, complex or difficult to apply; and some are not even aware of the existence of such tools. Regards, Giorgio

Dennis Hansen (Direktør, Section)
Søndag d. 10/5-20 kl. 11:34

Meget spændende og højaktuelt projektforslag.

Konkrete værktøjer, der vil styrke SMV'ers resiliens og evne til at udføre BCM på en overskuelig måde, er tiltrængt. Dette gælder ligeledes inden for cybersikkerhed, hvor truslerne er mange og udfordringerne store ift. at implementere nødvendige tiltag, for at sikre SMV'ers kritiske informationsaktiver og etablere og fastholde højere driftssikkerhed.

Omkostningseffektive værktøjer med praktisk anvendelighed for den brede masse af virksomheder og organisationer i Danmark, som kan bidrage til øget resiliens og agilitet - i og uden for cyberspace - er et velkomment tiltag.

Vi vil med stor interesse følge projektet.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Søndag d. 10/5-20 kl. 12:38

Kære Dennis,

Tak for dine bemærkninger, tilgangen til projektet bliver 360 så både personer, cyber, bygning mv. skal være omfattet at dette projekt. og da I selv er en virksomhed i SMV området vil I med fordel kunne træde ind i følgegruppen på projektet.

Med venlig hilsen

Jesper

Med venlig hilsen

Karen Lund Petersen (Professor mso, Københavns Universitet)
Mandag d. 11/5-20 kl. 07:46

SMVers rolle og funtkion i forhold til beredskabet er et vigtigt og understuderet emne, sikkerhedspolitisk og økonomisk. Jeg er sikker på, at projektet vil bidrage med en vigtig viden på dette område. Desuden er det vigtigt, at vi får konkretiseret hvad der menes med resiliens og hvilke tiltag der reelt tages i resiliensens navn. Således vil det bliver tydeligt hvad der er i værktøjskassen og hvilke værktøjer andre virksomheder let vil kunne benytte og lade sig inspirerere af. Dette vil ikke kun være en fordel for de SMVer, som herved bliver hjulpet til at tænke over deres egne procedurer; det vil også gøre ansvarsrelationen mellem virksomheder og de nationale myndigheder tydeligere.

Det er et vigtig projekt, som jeg ser frem til at følge!

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 11/5-20 kl. 11:16

Kære Karen,

Tak for dine kommentarer, du har ret i at vi i projektet skal afklare hvad der egentlig menes med Resiliens og hvile værktøjer der virker i forhold til de enkelte virksomheders organisation og agilitet, du skal være velkommen i følgegruppen på projektet.

Med venlig hilsen

Jesper

Mikkel Brøndum (Senior Analyst, Cyber Security, CGI)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:08

Super spændende indsatsområde.
Når sikkerhed og it-sikkerhed og BCM blandes sammen i én pærevælling, så har diskussioner det med at blive ukonkrete og uvedkommende, og løsninger har det med at blive upraktiske og uanvendelige.
Nb. Department of Homeland Security har via CISA udgivet en del brugbar materiale, som på fin vis kobler fysisk sikkerhed og it-sikkerhed sammen i en forretningsmæssig kontekst med fokus på sikring, sikkerhed, genopretning og så videre. Og deres fremgangsmåde kan i vid udstrækning overføres til SMV'ere. Bare en tanke.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 11/5-20 kl. 11:19

Hej Mikkel,

Tak for din kommentar, med dette projekt er en af de mål vi har nemlig at gøre det mere tilgængelig og implementerebart for små og mellemstore virksomheder.
vi kommer til at lave en større afsøgning på materialer og artikler, så tak for henvisningen.

Dbh

Jesper

Christian Thygesen (Consulting Partner, Rezilienze IVS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 12:28

Det er et rigtig godt initiativ, som jeg håber inderligt bliver en succes.

Vi har i Danmark været usædvanlig gode til at opbygge et velfærdssamfund, der har kunnet holde hånden under de svageste, og det har som sideeffekt, skabt en national kultur hvor de store risici ikke er noget der bliver manifesteret i DK, men kun ved naboen. Coronavirus'en har slået fast med syvtommersøm, at vi netop er sårbare og at ikke alting kun rammer naboen. Dette giver et kæmpe 'window of opportunity' for at skabe en mere risk-aware kultur. Der er naturligvis en masse faldgruber som må adresseres, hvor nogle af dem vil være:

Fælles sprog - Indenfor fagområdet på tværs af hele virksomheden. Der vil kunne få eksempelvis finans, produktion, udvikling og salg til at kommunikere effektivt og være i stand til objektivt at italersætte deres risici.

Kulturændring - Det er ikke nok, at hive en resiliens template op ad skuffen en gang om året. Der skal skabes en kultur hvor dette kommer på dagsorden, som en naturlig del af ledelsens opgave.

Less is more - I nævner det selv, man skal passe på ikke at skabe en papirtiger, men derimod et let og agilt værktøj, der dels er let forståeligt, men også er en repræsentation af virksomhedens potentielle eksponering.

På tværs af aktørerne i DK, bør det være muligt at skabe god værdi for flertallet, og jeg kan kun gentage, at jeg håber det bliver resultatet af jeres bestræbelser.

Christian

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:09

Kære Christian,

Tak for dine kommentarer, gode punkter omkring fælles sprog som er en stor udfordring i dag, kultur som vi meget gerne vil arbejde med i forhold til anvendelsen af teknologier og implementering af disse til at understøtte en risiko opfattelse eller anvendelsen af en BCP eller Resiliens begrebet.

Less is more er et godt udgangpunkt og agilitet.

Dbh
Jesper

Egil Blaabjerg (Head of Business Continuity & Crisis Management, Nordea)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:02

Godt initiativ som jeg fuldt støtter. Særligt hvis man i arbejdet læner jer op af anerkendte standarder på området, herunder særligt ISO22301, istedet for at opfinde for meget nyt. Jeg tænker godt at Danmark kan være en del mere ambitiøse, også end der her lægges op til, særligt COVID-19 tiden taget i betragting og hvor vigtigt alle nu kan se at det er at hæve modenhedsniveauet i såvel store som små virksomheder generelt og betragteligt.

" I løbet af 2021-2024 skal mindst 500 virksomheder i målgruppen gennemføre en selvevaluering af egen parathed " skriver I. Hvorfor så længe, en selvevaluering af mange flere virksomheder bør kunne gøres og gøres hurtigere. Det er kristisk for Danmark at vide på hvad niveau vores robusthed befinder sig for bedre at kunne planlægge og prioritere forbedringsindsatsen. Det er det efterfølgende forbedringsarbejde som tager tid og kræfter, men at få et status på tingenes tilstand bør være af høj prioritet og støttes fra offentlig side for at det kan ske så hurtigt og velkoordineret som muligt.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:21

Kære Egil,

Tak for dine kommentarer, gode punkter omkring at vi skal tage udgangspunkt i de eksisterende standarder og dette er også målet, vi skal ikke lave en ny dansk standard men anvende den eksisterende standard til et værktøj som øger forståelsen og anvendelsen af standarden i Danmark.

Grunden til at vi skriver vi vil evaluerer 500 virksomheder i projektperioden er sat som en ramme, vi kan med baggrund i den nuværende krise sikkert indsamle og evaluere data tidligere i forløbet og derved opnå læring allerede fra starten af de første modeller af evalueringens modellen, det kan også være der er 1000 eller flere der når at anvende modellen inden vi r færdiger.

Dbh
Jesper

John Radmer (Forebyggelsekonsulent, Bo-Trygt Kampagnen)
Mandag d. 11/5-20 kl. 15:55

Det er en vigtig og desværre yderst aktuel opgave som DBI har taget fat på. Der mangler værktøjer som gør små- og mellemstore virksomheder modstandsdygtige i krisesituationer - ikke mindst set i lyset af "CoVid19".
SMVér løber ofte en stor risiko for driftstop og tab ved ikke at have planer for, hvordan man forebygger og/eller sikrer sig. Der er en holdning til, at det vil være en alt for høj omkostning at tilegne sig de værktøjer, uddannelse, sikringsløsninger/-komponenter der skal til.
Jeg tror at landets erhvervsforeninger, der typisk har mange medlemmer blandt SMV i Industriområderne, vil være et godt udgangspunkt for udbredelsen af "Resilient-værktøjer". Samtidig skal der differentieres i.f.t. virksomhedernes størrelser, således at de ikke forskrækkes, eller tænker at det bliver for svært.
Det er alles ansvar at være modstandsdygtig, og det skal både virksomhedens ejer, ledere og ansatte være en kompetent del af.
Glæder mig til at følge arbejdet :o)

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 11/5-20 kl. 17:06

Kære John,

Tak for dine kommentarer, nettop de små og mellemstore virksomheder spiller en stor rolle i den danske udvikling både nationalt og internationalt, dette betyder at ved at styrke de små og mellemstore øger vi også modstandskraften med brud på forsyningskæden hos større virksomheder, hvor de mindre virksomheder er leverandører. Så hvis alle kan anvende samme værktøj og sprog i deres risikoopfattelse og håndtering er vi godt på vej til et mere Resilient SMV område.

Med venlig hilsen

Jesper

PETER JORGENSEN (Director, Global Security Protective Services, Facebook)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 06:38

Hej Jesper - Mange tak for linket, rigtig spændende project og meget relevant. Jeg er meget enig i hvad der allerede er blevet skrevet - det handler meget om at få brudt tingene ned og gjort det så simpelt så muligt, hvilet ikke altid er helt så let. En af de ting som jeg syntes vi er lykkedes med ved Facebook, har været adgangen til information som krisen skred frem og evnen til at få den gjort brugbar, bl.a ved at være placeret globalt har gjort det muligt at vidensdele mellem regionerne og dele best practices, analysere og distributer vigtig information - og kommunikere både udad til indad. En pre-defineret krise håndterings team og struktur er et must som kan skalere op og ned efterhånden som krisen rammer - processer, planlagte møder og respons struktur på tværs af regionerne har virket godt ift. at kunne have et 24/7 rullende beredskab. Glæder mig til at følge projektet.

Bedste hilsner,

Peter

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:21

Hej Peter,

Tak for dine kommentarer og glad for at du støtter vore oplæg til det nye projekt. jeg kan forstille mig at lige nøjagtig FaceBook har en super agil tilgang til at løse sikkerheds udfordringer og håndterer kriser, men at I stadigvæk arbejder struktureret.

Med venlig hilsen

Jesper

Thomas Selvig Truelsen (Regional Fire & Security Officer EMEA, Novozymes)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 06:49

Hej Jesper

Super flot og højaktuelt initiativ, som i en vis udstrækning kan sammenlignes med de cyber hændelser som længe har været meget omdiskuteret. Covid-19 har vist at vi ikke længere kan gemme os bag investeringer i IT og fysisk sikkerhed - men skal fokusere mere på processer og afdækningen af risiko for os selv, og for de nærmeste samarbejdspartnere og leverandører. Det er på tide at 2 og 3 vejs afhængige brancher begynder og tale samme sprog hvilket jeg er sikker på at DBI kan være med til at facilitetere og skabe værktøjer til. God arbejdslyst

Dbh Thomas

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:23

Hej Thomas,

Tak for dine kommentarer og er meget enig med dig at vi ikke bare kan gemme os bag investeringerne og sig vi gør en masse, vi er i fremtiden nød til at forholde os ensformig til måden vi kommunikere på og med vores leverandører.

Med venlig hilsen

Jesper

Jan Olaf Olsen (IT Security & Compliance Manager)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:23

Med oplagt fare for at gentage nogle af de fine input ovenfor:
Økosystemet for danske – og udenlandske – virksomheder bliver mere og mere forbundet i disse år. Leverandører er afhængige af underleverandører, som er afhængige af underleverandører, som er…..dette betyder i praksis, at produkter og ydelser fra SMVer typisk indgår i slutprodukter og services fra større virksomheder. I praksis kan dette så medføre, at et nedbrud hos en SMV i den sidste ende påvirker leveringsevnen ikke kun for egen, men også for de større virksomheder. Et brud ét sted på Supply Chain – og det sker jo typisk ved svageste led – ødelægger hele evnen til at levere produktet/servicen. Det giver på den måde den allerbedste mening, at styrke så mange led på leverancekæden som muligt.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:57

Kære Jan,

Tak for dine kommentarer, du har fuldstændig ret i at mange virksomheder i SMV området i dag indgå som underlevrandører nationalt og international og derfor er det vigtigt at vi øger deres evner til at modstå fremtidige hændelser.

Med venlig hilsen

Jesper

Michael Stejlborg (Business Development Manager, HandiTours)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 22:07

Virksomheder har i de sidste mange måneder stået overfor til nu endnu helt ukendte udfordringer i nyere tid pga. COVID-19. En pandemi er rullet ind over verden og lagt vores normale hverdag ned, da vi fleste i vores bevidsthed aldrig har kunne forestille os, at det ville ske i nyere tid på trods af, at historien viser, at det sker fra tid til anden. Håbet er naturligvis, at vi alle kommer godt igennem krisen, men forhåbentlig lærer det os også, at tage tage de rette forholdsregler for fremtiden velvidende, at der måske går lang tid før vi oplever det igen i vores levetid. Men selvom der er langt imellem pandemierne, så er det nu vi skal være kloge og skabe beredskab, så de rette kompetencer og ressourcer er til rådighed. Det er vores alles ansvar. Derfor er fremtidens værktøjer og beslutningstageres mindset altafgørende for, at den næste pandemi, naturkatastrofe eller lignende bliver mødt, af planlægning, beslutsomhed og handling, så skaderne minimeres for et bæredygtigt samfund med virksomheder der er parate og modstandsdygtige til, at møde den "ukendte fjende"

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 07:44

Kære Michael,

Tak for dine kommentarer, det har og er en stor udfordring for mange virksomheder at komme igennem den nuværende krise, mange er ramt på økonomien og andre på deres Supply chain og evnen til i en virksomhed til at håndtere og træffe beslutninger kan blive udfordret på mangler uddannelse, træning eller værktøjer, det er det vi forsøger at skabe med dette projekt. så både virksomheder og konsulenter kan benytte samme sprog og systematik.

Med venlig hilsen

Jesper

Henrik Almind Vind (Risikoingeniør, Tryg)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 08:27

Pandemi er blot en af de udefrakommende hændelser der kan ramme virksomheder. Inden man begynder at lave planer for BCM mm. er det vigtigt at undersøge hvilke risici virksomheden kan blive udsat for og hvor virksomheden er mest sårbar. På baggrund af en risiko- og sårbarhedsanalyse, kan der udarbejdes planer for forebyggelse og håndteringen af de hændelser man har vurderet som sandsynlige og katastrofale for virksomheden.
Jeg ser ofte en udfordring i at beredskabsplaner og BCP bliver for omfattende og komplekse. Det er mine erfaringer at 4 simple actioncards der er tilgængelige, opdateret og afprøvet, er meget mere værd end store forkromede planer der ikke er lige til at anvende i praksis.
De fleste virksomheder har brug for nogle få værktøjer til at identificere deres risici og sårbarhed, samt et par skabeloner til actioncards og BCP.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:42

Hej Henrik,
Tak for dine kommentarer, og det er nemlig det vi vil forsøge at lave et simpelt værktøj, hvor den komplekse del ikke skal forstyre brugeren, men samtidig løse problemstillengen med at mange så undlader at lave planer eller actioncards.

Med venlig hilsen

Jesper

Henrik Heissel (Head of Regional Security EMEA, LEGO System A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 08:59

COVID-19 har i høj grad vist hvor vigtigt det er at være forberedt og have en BCP klar. Der er rigtig mange internationale udbydere på området, hvor det kan være endog meget svært at gennemskue den egentlige leverance og værdien af denne. Så et rigtigt godt initiativ, hvor en mere simpel tilgang til at arbejde med resiliens og BCM er at foretrække.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:44

Hej Henrik,

Tak for dine kommentarer, det er nemlig vigtigt at have en plan der er trænet og opdateret klar, så virksomhederne skal have adgang til et værktøj som kan understøtte risikoidentificering og rammesætte BCP i hverdagen.

Med venlig hilsen

Jesper

Steen Nybo
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:46

God ide.
Her er mine tanker, som nok er gentagelser af nogle at de andre kommentarer.
Keep it simple, hvis det bliver for kompliceret vil mange stå af.
SMV'er vil tænke "what's in it for me", her vil covid-19 krisen måske hjælpe på forstålsen, men når hverdagen rammer vil det være et spørgsmål om der er ressourcer til det. Så det skal de hjælpes på vej, eventuelt ved at forklare at i fremtiden vil det nok hos mange størrer kunder blive et krav at disse ting er på plads.
Vi sikkerhedsfolk snakker om resiliens, BCM, risk, sandsynlighed, trusler m.m. osv…når vi kommer ud hos SMV'er vil kun ganske få kende disse udtryk. Det er afgørende at omformulere disse udtryk til noget som SMV'er kan relatere til.
Husk at HR, Security, EHS, Communications, osv som regel er en og samme person og det er ofte en kontorassistent eller receptionisten og det kan meget vel tænkes at denne opgave lander hos dem.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:55

Kære Steen,

Tak for dine kommentarer, og Keep it simple vil være et mål i projektet og det med at vi kan kommunikerer i samme sprog er vigtigt.

Med venlig hilsen

Jesper

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:14

Der har nok aldrig været et mere aktuelt tidspunkt for dette forslag. Der er ingen tvivl om værdien i at give SMV'er de rette og enkle værktøjer, de har brug for til at håndtere kriser.
Emnet er meget relevant set med vores øjne, da danske maritime virksomheder, inklusivt SMV'er, opererer og handler globalt.
Den danske maritime industris globale ageren og tilstedeværelse er en styrkeposition, som vi altid har fokus på at forbedre yderligere.
Vi hilser DBI’s forslag velkommen, og håber på at den foreslåede metode kan styrke den maritime industris evne til at skabe og konsolidere samarbejder på tværs af virksomheder.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:54

Hej Valdemar,

Tak for dine Kommentarer, og det er fedt med input fra den maritime branche som jo udgør en vigtig brik i vores import og eksport og alle de underliggende funktioner som virksomhederne yder i Danmark og resten af verden.

Med venlig hilsen

Jesper

Signe Olsen (Beredskabskonsulent, Region Sjælland)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:14

Hej med jer. Jeg synes det er fedt, at føle sig hørt og I forsøger at imødegå "vores" behov.

Jeg har ansvaret for at udarbejde, opdatere og implementere Region Sjællands risiko og sårbarhedsanalyser. Jeg sætter fokus her i denne kommentar, da jeg mener, at analyserne er grundlaget for at forstå, hvordan vi skal gribe en virksomheds evne til at håndtere eventuelle trusler an. Eksempelvis under COVID-19, at man har et værktøj, som rummer og forklarer, hvor virksomheden er sårbare, fortæller hvor der skal sættes ind og ikke blot brandslukker efter en eventuelt trussel er opstået. Vi har erfaret under COVID-19, at krisestyring har været præget og båret af meget specialviden afhængig af specifikke personer og ikke regionens fælles udarbejdede forståelse og viden. Dette tænker jeg kunne imødegås ved at have udarbejdet et værktøj, som rummer alle BCM's processer, men som alle uanset stilling eller forståelse skal kunne forstå og navigere efter. Værktøjet skal på den måde være vores GPS under en hændelse. Den skal fortælle os, hvor vi organisationen har nogle vejbump, vi skal køre uden om, den skal fortælle os, hvor der er kø eller problematisk at komme forbi uden at undgå unødig forsinkelse.
Det skal være et system, som kan rumme al indsamlet data deraf analysere sårbarhed og konsekvens heraf og ikke mindst belyse virksomhedens forskellige afhængigheder og fortælle hvilke eventuelle forebyggende aspekter som kan påvirke konsekvensniveauet. Dette synes jeg udelukkende kan opnås på nuværende tidspunkt ved hjælp af forskellige word dokumenter. Dette tænker jeg i sig selv er sårbart.
Derfor søger jeg og håber at vi kan få skabt et værktøj, som alle kan tilgå og rumme alle BCM processer uden nogen større forforståelse og kan illustrere, hvad der sker ved at vi justere på et håndtag, er bevidste om, hvad det gør ved et andet håndtag. Dét synes jeg er robusthed.

Håber, at det giver mening. Ellers er i meget velkommen til at skrive eller ringe.
God fornøjelse med det fortsatte gode arbejde.
Venligst Signe

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:00

Kære Signe,

Tak for dit indlæg og tak fordi du deler dine synspunkter og oplevelser i forhold til den nuværende krise, vi vil gerne inddrage den viden og behov der ligge i det kommunale og i Regionerne således at de virksomheder som understøtter jer også forstå jeres behov i en krisetid.

Hvis vi kan snakke et fælles sprog omkring Risikoanalyser, BCM og Resiliens og anvende et værktøj der gør det nemmere at forstå og implementerer i flere forskellige lag eller virksomheder vil vi forbedre robustheden i Danmark.

Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Med venlig hilsen

Jesper

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:18

Mange virksomheder tænker ikke Business Continuity Management som en del af deres hverdag, selvom mangelfuld sådan kan fjerne selv veldrevne virksomheders eksistensgrundlag.
Som Steen Nybo skriver er det vigtigt at holde det simpelt, hvis SMV'er skal kunne magte at tage dette ombord som en naturlig del af deres hverdag oveni de andre ting som har deres bevågenhed. Hvordan tænker DBI at nå ud til SMV'erne i øjenhøjde med resultaterne, så SMV'erne kan implementere god BCM og dermed øge deres chancer for overlevelse selv i en krisesituation ?

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:51

Kære Henrik,

Tak for dine kommentarer, en simpel og effektiv model som tager udgangspunkt i BCM og Resiliens er det vi vil satse på som kan understøtte små og mellemstore virksomhed.

Med venlig hilsen
Jesper

Thomas Ritter (Prof., CBS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 21:43

Dette projekt sætter allerede fremtiden på agendaen imens krisen fortsat er på dagsorden - dette er visionært og absolut nødvendigt. SMVer skal bruge den nuværende krise til mange ting, og højt på agendaen skal stå at være bedre forberedt på fremtidige kriser - uanset hvilken karakter de har (vind, vand, virus...). At skabe en fælles forståelse og løsning på tværs af SMVer er en gode ide for den enkelte medarbejder og ejer, for alle virksomheder og for samfundet som helhed.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 22:25

Kære Thomas,

Tak for dine kommentarer, og uden tvivl jo før vi kan begynde at styrke SMV området mod fremtidige kriser jo bedre og hvis vi sammen med CBS får muligheden for at udvikle nye teknologier og modeller som kan øge robustheden og agiliteten i forhold til at drive virksomheder under en krise og at de samme værktøjer kan styrke udviklingen af den enkelt virksomhed i hverdagen.

Med venlig hilsen
Jesper

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 22:23

Kære Thomas,

Tak for dine kommentarer, og uden tvivl jo før vi kan begynde at styrke SMV området mod fremtidige kriser jo bedre og hvis vi sammen med CBS får muligheden for at udvikle nye teknologier og modeller som kan øge robustheden og agiliteten i forhold til at drive virksomheder under en krise og at de samme værktøjer kan styrke udviklingen af den enkelt virksomhed i hverdagen.

Med venlig hilsen
Jesper

jakob holstein (Security Manager, ISS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:18

Hej med jer,

Det virker utroligt relevant og interessant.
Corona-krisens omfang og output lader til at være kommet bag på rigtig mange, både sundhedsfagligt og økomomisk.
Et fælles værktøj, der kan hjælpe med at minimere risici og konsekvens, vil uden tvivl blive taget rigtig godt imod. Det er I hvert fald et værktøj, jeg selv efterspørger og det samme hører jeg fra mine kollegaer i branchen.

Ser frem til at følge projektet.

VH Jakob Holstein

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:21

Kære Jakob,

Tak for dine kommentarer, og vi håber vi kan leve op til dine forventninger i et fremtidig værktøj.

Med venlig hilsen

Jesper

Lars Zwisler (Uddannelsesleder, Katastrofe og Risikomanageruddannelsen på KP)
Søndag d. 17/5-20 kl. 18:31

Hej Med jer

Jeg er enig i problematikken og specielt SMV har ikke ressourcer til selv at lave den stor opsætning i forhold til at indsamle ny viden om potentielle kritiske hændelser, der kan true deres drift. Så det er et spændende projekt og det er også inden for vores forskningsmæssige interessefelt.

MH Lars

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:32

Kære Lars,

Tak for din kommentar og vi vil glæde os til at udvikle værktøjer på dette område der også ville kunne anvendes i undervisningen hos jer.

Med venlig hilsen
Jesper

Ian (Customer Experience Manager, Wisler)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:57

Hej!
Som det sikkert er gået op for de fleste i denne tid (og for mange som en kolossal overraskelse), er det afgørende, at små og mellemstore virksomheder skal være bedre forberedt til fremtidige kriser. Det er ikke et spørgsmål, OM det sker - det er HVORNÅR! - For selvfølgelig kommer det til at ske igen.
Vh. Ian

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:33

Hej Ian,

Tak for din kommentar og som virksomhedsejer i SMV området er du en af de virksomheder vi forsøger at hjælpe med dette projekt.

Jens Nedergaard (Partnerships Manager, DigitalLead)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:03

SMV'er skal i princippet håndtere alle de samme problemstillinger som en stor koncern, herunder risikostyring. Problemet er, at SMV'erne enkeltvis har betydelig færre ressourcer og derfor aldrig når afdækning på alle områder. Risikostyring bliver derfor en af de dagsordener, der desværre bliver nedprioriteret ift. mere driftsmæssige opgaver. Jeg foreslår at I udvikler "værktøjer" med SMV-bestyrelsen som målgruppe. Der er en stigende grad af professionalisering af SMV'ernes bestyrelser og det er et oplagt tema i bestyrelseslokalet.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:59

Kære Jens,

Tak for dine kommentarer, det er lige de svagheder i forhold til det organisatoriske og prioriteringerne i ledelsen i forhold til driften af virksomheden i en krisesituation vi gerne vil ind og arbejde med i forhold til BCM og Resiliens , hvordan får man ledelsen med ombord på at sikre virksomhedens overlevelse pga. en Brand, oversvømmelse eller produktions stop i udlandet.

Med venlig hilsen

Jesper

Kasper Nygaard Petersen (Risikostyringskoordinator, Slagelse kommune)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:03

I bund og grund er der kun et spørgsmål, HVAD HAR DIN VIRKSOMHED RÅD TIL AT TABE.
Det næste spørgsmål bliver så bare, om hvordan man sikre sig. Skal vi forebygge, eller sikre en større modstandskraft.
BCM eller på dansk, plan for forsat drift er altid vigtig, og desværre ikke et stort nok fokuspunkt i hverdagen blandt mange virksomheder. Vi kan jo bare se hvordan Corona epidemien har skabt nye spørgsmål og udfordringer. Flere har forberedt sig på brand, vandskader og indbrud osv., men så kommer der en smitsom epidemi der sender alle medarbejdere hjem og - lukker hele landet ned. Jeg tror ikke der var nogle steder, hvor de havde set den trussel ramme dem.
Der er ingen tvivl om at der fra nu af, vil blive tænkt mere på forebyggelse og modstandskraften i virksomhederne. Corona krisen her har været en sand øjenåbner, vi kan så bare håbe at opgaven bliver grebet, så det ikke kun bliver ved snakken og de gode intentioner. Jeg tvivler ikke på, at de store virksomheder får lavet notater i deres krisestyrings mapper. Men spørgsmålet er, om SMV også får fuldt op og får styrket sig, eller om de har for travlt med knokle på for at komme ovenpå økonomisk igen.
Spørgsmålene er mange, og hvad har man råd til at miste for at undgå at butikken lukker.
MVH. Kasper

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:53

Hej Kasper,

Tak for dine kommentarer, som du skriver har mange haft fokus på de kendte eller accepteret risici og mindre fokus på de eksotiske risici som epidemi mv. dette gør sig også gældende i forskellige rapporter fra større konsulenthuse og organisationer på verdensplan, dog står der i Beredskabsstyrelsens oversigt over nationale trusler er en af de trusler som Danmark bør forberede sig på er en pandemi, men denne retter sig ikke målrettet til SMV området.

Du har ret har vi faktisk råd til at miste 1000 eller flere små og mellemstore virksomheder pga. fremtidige kriser, om de er menneskeskabt eller naturligt opstået.

Med venlig hilsen

Jesper

Henning Mortensen (Formand, Rådet for Digital Sikkerhed)
Mandag d. 18/5-20 kl. 19:11

Det er et godt tiltag i har i gang i. Der er behov for, at mindre og mellemstore virksomheder får nogle korte og let tilgængelige redskaber til at overveje, hvordan de kan beskytte deres forretning mod alvorlige men sjældent forekomne hændelser. Vi frygter alle at corona'en, et hackerangreb, en oversvømmelse eller tilsvarende med et slag kan bringe serier af konkurser og fyringer med sig. Det skal også de mindre aktører, der ikke har tid og kompetencer til at læse digre standarder, have muligheder for at beskytte sig imod.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 18/5-20 kl. 19:21

Kære Henning,

Tak for dine kommentarer, og fokus bliver på at værktøjet skal være nemt og tilgængelig, så det understøtter SMV området mod effekten af en hændelse eller større kriser.

Med venlig hilsen

Jesper

Anders Schmidt Kristensen (Lektor, Aalborg University)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:22

Det er et meget spændende og vigtigt tiltag i en stadig mere kompleks og globaliseret verden. Risk baserede værktøjer burde i min verden anvendes i et langt større omfang, hvilket gør dette projekt overordentlig vigtig for såvel SMV'ere som øvrige virksomheder. Hvis SMV'erne så formår at koble fx LEAN principper og risk baserede metoder sammen vil de opdage at deres forretningsmodeller styrkes betydeligt. I beredskabs sammenhænge arbejder man med faser som forebyggelse, forberedelse, respons og reetablering/genopbygning - særligt undervurderes omkostningerne til reetablering/genopbygning - det ses tydeligt ved flere eksempler på hackerangreb, tilbagekaldelser, missede leveringer, fejlbehæftede projekteringer... . Det hele starter dog i forebyggelses- og forberedelsesfasen - jo bedre en virksomhed er til at identificere og vurdere/kvantificere risiko jo mere robust en forretningsmodel. Kompleksiteten i dag gør at vi behøver værktøjer til at håndtere dette.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:12

Kære Anders,

Tak for dine kommentarer, og vi er enige i de forskellige udfordringer og hvor vi evt. kan forbedre deres evner til at øge Resiliens i virksomhederne , men stadigvæk husker på at meget kan imødegås ved forebyggelse og forberedekse.

Med venlig hilsen

Jesper

Carsten Jensen (Facility Manager, 21-5 A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:25

Hej Jesper og Giorgio
Super spændende projekt. Praksisnære projekter er bestemt velkomne til yderligere inspiration for coping scenarier i krisetider. Vi har et stort netværk af SMV'ere i Europa, som er meget hårdt ramt pt. Det kunne være spændende at få inspiration til hvordan SMV'ere på tværs af grænser kan holde hinanden oppe i den samlede værdikæde, når krisehåndtering er så forskellige landene imellem, som de ser ud til at være med nuværende Covid19 situation in mente.
Glæder mig til at følge med :-)
Dbh Carsten

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:31

Hej Carsten,

Tak for dine kommentarer, og du har ret i at dette værktøj på sigt kan styrke danske som udenlandske SMV'er i hele værdikæden. vi glæder os også til at kunne øge evnerne til forsat drift i Danmark.

Dbh
Jesper

Igor Kozin (Seniorforsker, DTU)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:46

Det er kun få år siden, vi arbejdede på og afsluttede et EU-projekt om udvikling af rammer og værktøj til vurdering af resilience i kritisk infrastruktur. Når jeg ser tilbage, indser jeg, at vi på det tidspunkt ikke tænkte på SMV'er, men på stor infrastruktur, som vejen til at opnå en hurtig og stor gennemslagskraft for projektet. En række andre EU-forskningsprojekter, der fokuserede på resilience, anvendte og testede også deres metoder og værktøjer til stor infrastruktur. Denne fase er passé, nu er det på tide at genoverveje, omarbejde og tilpasse det eksisterende arsenal af metoder og værktøjer for at gøre dem tilgængelige, agile, billige og anvendelige for SMV'er. Sådan kan der opnås en reel indvirkning på et niveau af et helt samfund. Det er god timing på grund af flere årsager, og især fordi danske institutioner og forskere har samlet rig viden om emnet, og det er på tide at få den operationaliseret. Dette er, hvad DBI vil gøre. Fuld støtte til projektet.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:34

Kære Igor,

Tak for dine kommentarer, tror du har fat i nogle vigtige punkter i forhold til at mange tidligere EU projekter har fokuseret på at forbedre og sikre kritisk infrastruktur uden fokus på hvor vigtig en rolle alle underleverandører fra SMV området spiller i at vi kan opretholde kritisk infrastruktur. vi har selv i den nuværende krise set meget store virksomheder komme i knibe pga. manglende cashflow mv.

Vi takker for støtten.

Med venlig hilsen

Jesper

Lars Gerner (CEO, DASPOS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:57

Forslaget her er meget velkomment, da det må forventes at den nye tid efter COVID-19 vil medføre en række nye overvejelser omkring sourcing og BCM generelt med et andet fokus end hidtil hvor driver for beslutninger omkring leverandører og geografi ofte har haft pris som den bærende faktor. Når man nu genovervejer sine strategiske sourcingprogrammer vil det da være vigtigt at kunne dele forståelse, udfordringer og erfaringer på tværs af virksomheder og brancher

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:09

Kære Lars,

Tak for dine kommentarer, det er nemlig vigtigt som du også skriver at ikke alt kan klares med en best til prisen løsninger, der skal gennemtænkes værdikæder og sammenhæng når en virksomhed skal sikre sin forsat drift samtidig med en underleverandør er forsvundet pga. manglende robusthed eller planer som følge af en global hændelse, så er man mere udsat.

Med venlig hilsen

Jesper

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:19

Dette indsatsområde er i høj grad relevant og vigtigt for Danmarks og danskernes sikkerhed og tryghed. DBI har resiliens og modstandsdygtighed som kernekompetence inden for såvel risikoledelse som sikkerhedsteknologi. Derfor bør DBI gives al mulig støtte til at videreudvikle og dele deres unikke kompetencer inden for samfunds-resiliens generelt og i særlig grad inden for styrkelse af de danske virksomheders evne til fortsat drift ved kritiske hændelser.
Som Danmarks eneste guldcertificerede klynge er CenSec klar til at støtte DBI i dette vigtige indsatsområde mhp. at optimere resultatet af DBIs indsats.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 20:54

Kære Klaus,

Tak for dine kommentarer og støtten til vores projektoplæg, der er ingen tvivl om at det partnerskab vi har indgået med CenSec omkring arbejdet med vidensdeling til medlemmerne og vidensdeling til samfundet på området omkring Sikkerhed er vigtigt og vi glæder os til at udbygge Homeland Security konferencen i fællesskab.

René Kristensen (CEO | Board Member | Chairman, Tholstrup | DRC | Verum Group)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 22:21

De seneste globale begivenheder har tydelig gjort, små og mellemstore organisationers sårbarhed over for driftsforstyrrelser, hvorfor der er interesse for styrket business resiliency. Dette oplæg fra DBI kunne afgjort bistå til en langt bedre vidensdeling, best practice og værktøjer, såfremt det målrettes mod danske SMV’er - både hvad angår indhold og brugerflade. Jeg hilser initiativet velkomment, idet vigtigheden af at kunne dele erfaring på tværs af virksomheder og brancher, bliver afgørende for vækst og innovation fremadrettet.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:28

Kære René,

Tak for dine kommentarer, vores mål med projektet er nemlig at give små og mellemstore virksomheder, bedre muligheder for at klare en hændelse før den bliver til en krise, restaurations branchen har været hårdt ramt og er det stadigvæk under denne krise og der er mange og lige nøjagtigt denne branche har mange virksomheder i SMV området.

Med venlig hilsen

Jesper

Michael Christensen (Compliance- & InfoSec Consultant, Inhouse Security v/Michael Christensen)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:24

Det skal ikke være en hemmelighed, at de, der deltager på mine kurser i Business Continuity Management er for større organisationer, private og offentlige. Jeg har tidligere forsøgt at tilgå SMV virksomheder, men interessen har ligesom ikke været til stede. De har ikke følt sig som mål for cyber angreb, følt sig udenfor risiko for større hændelser som brand osv. – og her er de jo endda forsikrede. Tanken om en pandemi plan har skabt øjenrullen – også blandt de større organisationer, noget jeg er ret sikker på, ændrer sig nu.
Det kan også være svært at trænge gennem den barriere, at nu har deres IT-sælger fortalt dem om backup, spejlede harddiske, dublerede forbindelser og sikkerheden i en god Firewall, blinkende bokse, de har betalt dyrt for – og så kommer jeg og påstår, at der er en uafdækket risiko…
Det allervigtigste er at få afklaret, hvad der kan bide en sådan SMV i låret og få gennemført en Business Impact Analysis. Derfra er der mange ting, der giver sig selv, når risikoen bliver kapitaliseret.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:35

Hej Michael,

Tak for dine kommentarer, det er nemlig lige det vi gerne vil forsøge at gøre op med at det kun er de store og offentlige virksomheder der kan og vil fokuserer på Business Continuity og Resiliens, vi skal have lavet en Værktøjskasse der strækker sig fra identifikation og impact til egentlige planer for forsat drift og genopretning. og se det som en investering i fremtiden for virksomheden.

Så når konsulenter arbejder med SMV området smakker samme sprog og at disse virksomheder kan forstå vigtigheden og nemmere kan implementerer en løsning til at blive mere robust.

Med venlig hilsen

Jesper

Mohammed Errifi (Project manager, Novo Nordisk A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:39

Meget spændende, gennemtænkt og aktuelt. Projektet har et stort potentiale og jeg glæder til at følge udvikling.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:48

Kære Mohammed,

Tak for din kommentar og støtten til vores projektide

Med venlig hilsen

Jesper

Patrick van Hees (Professor, Lund University Division of fire safety engineering)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:00

A very interesting project which fits in our recent project activities where we investigate and perform research on how multiple events such as forest fires, floodings and periods of dry season can be tackled.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:26

Hi Patrick,
Thanks you for your comment and support for our project, it is undoubtedly an area where we can work together in the future.

Jesper

Torbjørn Laursen (Fire Eater A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:59

Det er særdeles relevant. Som brandsikringsvirksomhed "spiser vi i høj grad vores egen medicin", og har selv udviklet en masse strukturer og systemer, og arbejder aktivt med risikostyring på tværs af hele virksomheden (bestyrelse- ledelse-medarbejdere). Jeg er ikke i tvivl om at genneførelsen af Jeres projekt vil være en stor gevinst for danske SMV'er, som kan spare store ressourcer på at implementer gennemprøvede modeller i stedet for selv at skulle opfinde varmt vand til at hælde i den hjemmegjorte dybe tallerken. Ikke mindst den del der omfatter underleverandører tror jeg giver mange SMV'er hovedpine i forbindelse med krise/risikostyring.
MVH Torbjørn

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:10

Hej Torbjørn,

Tak for dine kommentarer og støtte, som du nævner vil en simpel tilgang hjælpe i SMV området.

Med venlig hilsen

Jesper

Allan Boye Alfast (Afdelingsdirektør, Erhverv, Jyske Bank)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 06:38

Et meget aktuelt emne, som vi, som finansiel samarbejdspartner til mange SMV virksomheder, tillægger stor værdi. Risiko minimering er en væsentlig faktor, når vi kreditvurderer vores kunder og kan styrke SMV virksomheder i deres samarbejde med deres långivere. Det er alle risici vi vurderer på - ikke kun de finansielle risici.
Spændende Projekt, Jesper - jeg glæder mig til at høre mere om det.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 08:31

Hej Allan,

Tak for dine kommentarer, ja vi ser en mulighed i at samarbejde med jer på projektet, så vi får afdækket alle de udfordringer og risici der påvirker små og mellemstore virksomheder.

Dbh
Jesper

Lars Bjerre Pedersen (Sikringsansvarlig, Jyske Bank)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 07:11

Resiliens - modstandskraft - robusthed, alt sammen noget der kun bliver en succes ved aktivt, at indarbejde BCM-systemet i den daglige drift og således bruge det aktivt i alle processer i virksomhedern.

Man bliver sjældent rigtig god til noget, hvis man ikke gentagne gange prøver det og lader sig udfordre - øve - øve..
Vigtigt i arbejdet er, at tænke på tværs i organisationen og huske, at få alle værdikæder med i arbejdet, herunder også eksterne partnere, leverandører og kunder.

Helt klart er det, at mange SMV’er slet kke tænker i disse baner, hvorfor et let anvendeligt værktøj kan være kærkomment.

Spændende at se hvor projektet lander.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 08:59

Hej Lars,

Tak for dine kommentarer og støtte, du nævner at man skal udvikle, uddanne og implementerer og så skal der øves, øves og øves. Og her ville et værktøj med indbygget guidelines og nem anvendelighed være vejen frem for at få robustheden og BCM indarbejdet i virksomhederne.

Dbh

Jesper

Tommy Arvidsson (Director, CFPA Europe)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 10:58

Wow, this is great! This is something that many closely companies and SMV need. Critical incidents can appear in so many different scenarios and they might be very complex. From my experience I know that this is impossible to manage for almost all SMV. It is of course also a big problem for big companies but they use to have employees that is mainly working with risk evaluation and risk management.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 11:08

Thanks for your comment and support for our project Tommy, it is undoubtedly an area where CFPA Europe can benefit from the outcome of this project.
BR
Jesper

Michael Møller (Site Security Manager, Facebook)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 17:56

Et meget aktuelt emne og alene i kommentarerne her, er der indspark fra mange vidende og kompetente mennesker. Det vidner om det netværk DBI kan trække på.

Jeg glæder mig meget til at se hvad der kommer ud af DBI's indsatsområde. Behandles bare en brøkdel af de indspark der er kommet i denne tråd, tegner det rigtigt godt.

Mangle hilsner.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 18:03

Hej Michael,

Tak for din kommentar og bemærkningen om at vi bare alene ved de opslag og problemstillinger vi har her, har fat i en god indgangsvinkel og et vidensgrundlag i forhold til udvikling af en værktøjskasse til SMV området.

Dbh
Jesper

Rene Jacobsen (Head of FS EMA - Global Security Officer, Novozymes A/S)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 19:58

Særdeles relevant, da jeg har haft mange henvendelser fra SMV´er (typisk leverandører), som ikke havde den nødvendige agilitet, og ikke mindst at reagere på Corona COVID-19 krisen I GOD TID. Agilitet er efter min mening ”kodeordet” for at tilsikre drift i krisesituationer. For at opnå dette i en SMV organisation skal der fokuseres på løbende forbedringer, og nogle af de vigtigste fordele ved dette princip er FOKUS FØR KRISEN RAMMER:
– forbedring af processernes ydeevne og virksomhedens kapacitet
– øget fokus på årsagsanalyse og fastlæggelse af forebyggende og korrigerende handlinger
– forbedret mulighed for at foregribe og reagere på interne og eksterne risici og muligheder
– forbedret evne til at implementere både trinvise og banebrydende forbedringer i hele virksomheden
– øget læring i forbindelse med kriser i stedet for bare ”at puste ud” efter – FOR DER KOMMER MED SIKKERHED ÉN TIL !
– forbedret innovations-drive og evnen til at tænke ”ud af boksen”

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 20:08

Hej Rene,
Tak for dine kommentarer, og du har ret i at evnen til at kun omstille sin virksomhed gennem agilitet og have en ramme at handle vil kunne hjælpe en SMV, men som du selv skriver er der mange som ikke har fokus på at afdække sine risici og bygge robusthed ind i virksomheden.

Tak for støtten

Dbh
Jesper

Martin Rune Hoxer (Innovationschef, Innovation Centre Denmark i Soeul)
Fredag d. 22/5-20 kl. 05:05

Meget relevant projektidé, idet DK fremadrettet bør styrke robustheden på en række parametre, som ligeledes er oplistet i projektet. Men skal vi skabe flere resiliente SMV'er i DK, så kræver det ligeledes at projektet i mine øjne tager stilling til forskelligartetheden blandt SMV'erne og ikke kun paratheden. Her tænker jeg særligt omkring deres ledelsesstrukturer således, at der skabes en vej til større robusthed for flere typer af SMV'er. Hvortil man kunne forestille sig, at projektets planlagte SMV selvevalueringer ligeledes kan analysere på forskellene hos f.eks. ejerledede virksomheder, virksomheder med bestyrelser, advisory boards samt indrage væsentligheden af kritiske organisationsroller i virksomheden, såsom f.eks. driftschef, sikkerhedschef/ ansvarlig etc.
Derudover kunne der ligge et stort potentiale i eventuelle komparative aktiviteter med de danske innovationscentre. De kan tage temperaturen ift. de teknologiske hotspots og markeder hvor centrene er repræsenteret. Her vil centrene i et samarbejde med projektet kunne finde relevante partnerskaber og forskningsmiljøer i udviklingen af teknologier, platforme og værktøjer, som kan understøtte de danske SMV’er - og dermed projektet.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 22/5-20 kl. 08:42

Kære Martin,
Tak for dine kommentarer, du nævner flere relevante punkter i dit indlæg, herunder at undersøge de forskellige virksomheders ledelses- og ejerstruktur, dette har vi fokus på og vil indgå i projektet, ligeledes om en virksomhed er agil i sin tilgang til driften, kan være årsagen til at opnå mere Resiliens.

Vi vil i forhold til innovationscenterene, meget gerne inddrage dem i projektet og gøre brug af deres viden og forbindelser til mulige samarbejdspartner og afsøgning af teknologiløsninger.

Dbh

Jesper

Kenneth Ravnholt (Beredskabskoordinator, Region Syddanmark)
Fredag d. 22/5-20 kl. 09:56

Kære Jesper
Rigtig god initiv og meget relevant i denne tid. Der er virkelig brug for, at der bliver kigget ind i virksomhedernes sårbarhed. Jeg går ud fra du også har hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsen publikation om det nationale risikobillede, hvor man berøre de 13 mest kritiske hændelsestyper https://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Nationalt-Risikobillede-201.... Det er interessant i forhold til dit projekt.
Sig endelig til hvis jeg kan bidrage med noget.
Dbh. Kenneth

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:55

Kære Kenneth,

Vi kommer til at medinddrage så meget som muligt i afsøgningen af trusler, hindringer, udfordringer og evalueringer af den nuværende krise og er sikker på viden og publikationer fra BRS med andre myndigheder vil inddraget i projektet.

Dbh
Jesper

Michael Johst (Civilingeniør, Forsikringshjælp)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 12:18

Ligesom når der sker en brand oplever man Ifm årsagsgenmemgangen. st logiske tiltag ikke var prioriteret. Når der ikke sker noget er der ikke noget at være obs på. Når jeg går gennem en virksomhed og laver tilsyn starter jeg ved råvareankomsten og vandrer gennem produktionen indtil jeg ser det færdige produkt der afsendes. Undervejs spørger jeg medarbejderne hvilket element de allermindst kan undvære. Det kan være en nøglemaskine eller en reservedel som tager måneder at skaffe - og som sætter det hele i stå: Efter den fysiske gennemgang mødes jeg med CFO eller CEO og de fortæller hvor strømlinet deres produktion er og hvor meget de tjener. De har ingen trusler. Så går vi ned i produktionen og slukker nøglemaskinen . De står med kæben sænket og ser lige forbavsede ud hver gang. De havde ingen ide - produktionschefen skal køre lean og reservedele er et no go. I er velkomne til at deltage i en sådan seance - det tager under en dag at finde de relevante svage steder - og jeg spørger også hvor lang tid virksomheden kan være ude af drift før markedet overtages af konkurrenten. Det er money well spent - klar og tydelig tale uden fremmedord.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 13:02

Hej Michael,

Tak for dine kommentarer, du har ret jo mere direkte og nede på jorden man kan lave et værktøj eller en gennemgang jo bedre forståelse af problemerne vil de fleste virksomheder få.
Og ja drift og Lean processer fjerne tit fokus på nedetid pga. Brand eller kritiske hændelser og evnen til at genoprette en produktion til et minimum niveau for at overleve hændelsen.

Dbh

Jesper

Mikael Hansen (Ejer - Partner, Plexo Properties)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 16:30

Med en enkel tilgang til beredskabsplaner for små virksomheder vil det efter Covid-19 nok være muligt at få mere fokus på hvor vigtigt dette er for den enkelte virksomhed. Udfordringen vil altid for små virksomheder være indsats/økonomi. Hvordan laves en beredskabsplan for en beordret total nedlukning ? Mange hændelser kan forudsiges og risiko beregnes men det som vi lige har set tror jeg ikke nogen havde kunnet forudsige. Lykkedes det DBI at få lavet redskaber så små virksomheder bedre kan modstå en krise er det flot. Risiko og IT kan jo nemmere defineres og beskrives end hvor ofte man forventer at verdenssamfundet lukker ned. Held og lykke med projektet

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 18:21

Kære Mikael,

Tak for dine kommentarer og støtte til projektet, der er vist helt klart for mange at selv med en beredskabsplan eller en disideret Pandemiplan, var der ikke mange de forudså den økonomiske konsekvens vi ser nu i små og mellemstore virksomheder, herunder at vi kun har set toppen af isbjerget, da denne krise vil strække sig langt ind i 2021 på mange områder.

Med venlig hilsen

Jesper

Helene Anisimov (Fire Safety Manager, CPH Københavns Lufthavne)
Søndag d. 24/5-20 kl. 13:25

Projektet giver bare så meget mening - også set fra en virksomhed af en størrelse, hvor det at have styr på beredskabsplan, resiliens og BCM er en selvfølgelighed. Store virksomheder er på mange fronter afhængige af små og mindre virksomheder. Gør det ondt på dem så gør det ondt på os. Og vi kan alle uanset størrelse blive klogere - og nemmest når værktøjerne er simple og let tilgængelige og ikke nødvendigvis kræver en ph.d at gå til. Historien er fuld af eksempler på kritiske situationer og forhold, som ingen havde forudset.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Søndag d. 24/5-20 kl. 14:16

Kære Helene,

Tak for dine kommentarer og støtte, det er nemlig vigtigt for de større virksomheder der benytter underleverandører i deres virksomhed at de faktisk kan det samme som en større virksomhed med færre mennesker og økonomi.
virksomheder bør/skal i fremtiden træner sin kriseledelse med sine underleverandører for at opbygge fælles robusthed.

Dba

Jesper

David Kristiansen (Databeskyttelsesrådgiver, Familieretshuset)
Søndag d. 24/5-20 kl. 19:08

Kære Jesper,

Tak for din invitation til at give en kommentar til forslaget. Et forslag, som jeg overordnet støtter men også vil forsøge meningsfyldt at udfordre/forbedre.

Baggrund:
Alle virksomheder, uanset størrelse, har siden 2018 været underlagt lovgivningsmæssige krav for implementeringen og opretholdelsen af "passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger" for behandlingen af personoplysninger (Databeskyttelsesforordningens artikel 32).

Der kan derfor være en rimelig forventning til at danske virksomheder overholder dansk lov. Lidt i stil med, at vi har en fornuftig forventning om at virksomhederne betaler deres skat, behandler deres medarbejder og kunder rimeligt ect.

Vurdering:
Forslaget bygger på en grundlæggende (og i min optik korret) antagelse om at SMV segmentet i vid udstrækning har fejlet i implementeringen af sikkerheds- og risikoledelse. Det fremstår på den baggrund meget sandsynligt, at der er et akut behov for en styrkelse af SMV segmentets kompetencer og værktøjer indenfor netop risikostyring.

Det fremstår særligt vigtigt for projektets gennemførelse, at dette sker i sammenhænge med de øvrige tiltage på området (Eksempelvis hubben for cybersikkerhed, DPO foreningen, Rådet for digital sikkerhed m.fl.)

Spørgsmål:
Hvis projektet skal finansieres, med mindst 50 % offentlige midler efterlader det overordnet en række centrale spørgsmål.

1. Hvordan vil DBI forholde sig i de tilfælde, hvor virksomhederne efter DBI's faglige vurdering ikke har levet op til den eksisterende lovgivning ift. risikostyring?

2. Hvordan vil DBI sikre sig et repræsentativ udsnit af SMV segmentet?

3. Hvordan vil DBI sikre sig at man opnår en effektiv inddragelse af de eksisterende samarbejdspartner?

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Søndag d. 24/5-20 kl. 19:53

Kære David,

Tak for dine kommentarer og støtte til vores projekt.
Du har ret der er allerede områder som lovgivningsmæssige stiller krav omkring risikovurderinger, i dette projekt kommer vi også til at forholde os til standarder, certificeringer og compliance.

I forhold til dine spørgsmål:

1. Hvordan DBI vil forholde sig, hvis en virksomhed ikke lever op til gældende lovgivning. DBI vil på baggrund af en afdækning af brud på gældende lovgivning, rådgive den enkelte virksomhed til korrigerende handlinger og lovliggørelse, for at sikre at virksomheden overholder gældende lovgivningen og I det enkeltstående tilfælde afklare sammen med virksomheden om der skal informeres til kunder og fortages indberetning til relevant myndigheder.
2. DBI vil for at sikre et bredt udsnit af SMV området involverer vores egne, søge efter interesseret og samarbejdspartnernes kunder i projektet.
3. DBI udarbejder en projektplan sammen med samarbejdspartnerne, som sikre med inddragelse i forhold til hvilken rolle den enkelte samarbejdspartner har i projektet og hvilke leverancer den enkelte har i projektet, der kan/bliver ligeledes under et Resultat kontrakt forløb etableret følgegrupper, demonstrationsgrupper og Advisor board. Som deltager, afprøver og vejleder i hele projektet i samarbejde med DBI og vores partnere.

Med venlig hilsen

Jesper

Mette Møller Pedersen (Beredskabskonsulent, Røde Kors)
Søndag d. 24/5-20 kl. 19:15

Først og fremmest et stort held og lykke med dette vigtige projekt. Krisestyring og beredskabsplaner kan blive meget udfordret hvor beredskab er langt væk fra dagligdagen. Egentlig burde det være ganske let, da konsekvenserne ved manglende krisestyring kan blive katastrofal for virksomheden. Alligevel er der mange virksomheder der ikke vil bruge tiden på at være godt rustet eller tror at den normale ledelsesform kan bruges til en hver lejlighed. Min er erfaring er, at det skal være så enkelt som muligt og nemt at bruge - gode enkle værktøjer. Med fare for at interessen er alligevel forsvinder. Der sker jo aldrig noget - og hvis det skulle ske. Så fikser vi det...nok.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Søndag d. 24/5-20 kl. 20:01

Kære Mette,

Tak for dine kommentarer og støtte.
Du har ret i at beredskab, krisestyring og genopretning i hverdagen bliver glemt i mange virksomheder pga. fokus på den daglige drift og optimering af driften, derved opstår udfordringer når hændelsen indtræffer pga manglende planlægning, uddannelse og rammer for krisestyringen.

Med venlig hilsen

Jesper.

Hans Scheving (Sikkerhedschef, ark. maa, BS Arkitekter)
Søndag d. 24/5-20 kl. 19:40

En stor tak herfra! Det er desværre uhyre relevant og meget vigtigt at få fokus og indsats på området. Også i forhold til andre risici i vores samfund skal emnet adresseres nu, og det er glædeligt at det i den kontekst kommer netop fra denne kant.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Søndag d. 24/5-20 kl. 19:57

Kære Hans,

Tak for din kommentar og støtte til vores projekt, ja det er yderst relevant pga. Den igangværende krise, men denne udfordring som mange SMV'er har stået i og forsat gør, kan opstå igen og der er ikke fastsat et tidspunkt for hvornår næste hændelse indtræffer.

Med venlig hilsen

Jesper

Søren Sjøgren Stoklund (Security Manager, DR)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:07

Det lyder som et super spændende projekt. Områderne resiliens og BCM er vel ofte nedprioriteret og bør komme mere i fokus. Planer er vigtige, og mange har efterhånden en beredskabs- og kriseplan, men det er ligeså vigtigt, at planerne løbende vedligeholdes og justeres, og at der løbende holdes øvelser hvor den øverste kriseledelse deltager - ellers er man bagud på point fra start, når krisen kradser.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:36

Kære Søren,

Tak for dine kommentarer og støtte, og du har ret i uden opdatering og træning er en plan ikke meget bevendt.

Med venlig hilsen

Jesper

knud Erik Kristensen (Business Development Manager, Siemens A/S - SI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:04

Det lyder som et yderst relevant område at tage fat på, og jeg tror også at det er det rigtige tidspunkt. Det er et meget komplekst område, som kræver fuld opmærksomhed fra både formidler og de enkelte virksomheder, men der er ingen tvivl om at motivationen er til stede i samfundet lige nu, og det skal da udnyttes.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:16

kære Knud Erik,

Tak for din kommentar og støtte, der skal fuld fokus på området også selvom vi ikke er igennem den nuværende krise.

Med venlig hilsen

Jesper

Mikkel Chr Runberg
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:29

Kære Jesper og Karin,

Et godt initiativ til et spændende projekt. Jeg håber at det udmønter sig i et anvendeligt værktøj som vores fælles klienter kan få gavn af i fremtiden.

Dbh,

Mikkel

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:04

Kære Mikkel,

Tak for din kommentar og støtte, uden tvivl denne typer af værktøj vil gavne mange små og mellemstore virksomheder.

Med venlig hilsen

Jesper

Jens Serup (partner & ansvarlig for krisehåndtering, Guardian-security risk management)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:04

Fremragende initiativ fra DBI og inspirerende at se så mange dygtige fagfolk i branchen byde til med input til et fælles højere formål. Der er givet et åbent vindue nu, for alle til at evaluere og lære af denne Corona krise, virksomheder såvel som os fagpersoner. Min erfaring med særligt SMV segmentet er at ressourcer både i personale, finanser og i tid, oftest afholder dem fra give at sig i kast med kriseforebyggelse, BCM, afdækning af sårbarheder mm. Oftes fokuseres og baseres hele virksomhedens risk management på deres forsikringsprogrammer og i overførelsen af den financielle risiko på en anden part. Det medfører, at man oftest ikke har afdækket netop de sårbarheder som potentielt rækker meget længere og bredere. Ydermere har samme virksomheder desværre ofte den opfattelse, at ved at forsikre sig ud af givne risici, så har man også "outsourcet" ansvaret for håndteringen til den "skadeservice" som følger med i pakken. Det har den åbenbare ulempe når krisen så indtræder, så er man ofte på bagkant fra start i hele krisehåndterings- og styringsdelen. En anden observation over årene er at risikostyring ikke er en integreret disciplin på tværs i forretningerne og afdelingerne. En del varetages hos IT, andet hos HR (oftest travel del og duty of care) noget 3. ved juridisk afdeling (due diligence/compliance) og noget 4. ved finans (ofte forsikringsdelen) Når det så endelig ramler for alvor, som nu ved COVID19, så skal man så pludselig til at balancere alle elementer midt i en "skarp krise" og ofte for første gang. Jeg tror at man skal sigte mod en simpel model / værktøjskasse med fokus på at skabes helhedsforståelse for virksomhedens risici, sårbarheder og mulige handlemuligheder, indenfor scenarier som passer på virksomhedens forretning (sektor og geografi) og med udgangspunkt i den, opdyrke og træne kriseledelse og kriseagilitet som disciplin. Alle som har arbejdet med rejsesikkerhed for medarbejdere ved, at det eneste som virkelig virker er når det bliver en del af virksomhedskulturen. Det samme gælder indenfor CM og BCM. Og for at slutte på en happy note, så er den gode nyhed, at det for SMVer er meget lettere og billigere at implementere sådan en kulturændring, mens man netop er SMV størrelse og at det faktisk kan være med til at forbedre konkurrenceevne og muligheder for til at lave god, sund og sikker forretning, der hvor de sidste potentielle vækstområder i verden findes og hvor profitten er høj men det samme gælder risikoen.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:27

Kære Jens,

Tak for dine kommentarer og refleksioner over mulighederne og behovet.

Du og de mange andre konsulenter og virksomhedsejer som har givet input til fokusområder og vigtigheden at at få disse værktøjer og rammen gjort simpelt, funktionelt og til noget man rettidigt kan begynde at arbejde med allerede som SMV med 30 medarbejdere og ikke når man først er blevet +250 medarbejder med lokalkontor i 10 lande.

Du har ret i at en fælles forståelse af virksomhedens risici og en fælles ramme for hvordan vi arbejder sammen i en krise er en af de største udfordringer i mange erhvervsvirksomheder.

Dbh

Jesper

Karen Lisa Salamon (Følgeforsker, organisationsantropolog, PhD, Etnograf.dk)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:50

Anthropological and sociological studies have demonstrated the role of social perceptions of trust and work cultures of risk in shaping organisational behaviour and work place habits. If this project and study would also involve ethnographic, qualitative data on mindsets and habits, it could contribute valuable and concretely applicable, contemporary knowledge of these as factors of resilience in small and medium sized organizations. The current "social experiment" of COVID19 amply indicates the importance of cultural understandings and social behaviour in elaborating contextually fitting strategies and controlling risk factors.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Mandag d. 25/5-20 kl. 18:22

Dear Karen,

Thank you for your comment, many SMEs have an immature risk culture because of their focus on momentum and growth, thereby having a greater risk appetite which is not supported by a well-defined common understanding of risks across the company this will challenge an organization if an incident or major critical incident occurs where the corporate culture cannot support the proper handling of the incident and thereby aggravate an incident.

So risk understanding and the corporate culture are some of the important areas we want to work on in our project.

Best regards

Jesper

Benjamin Knudsen (Business Development Manager, Siemens)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:30

Hejsa
Jeg kan kun som alle andre kommentarer herinde bekræfte vigtigheden af at have en plan for driften af sin virksomhed, specielt i disse tider.
Super spændende projekt, som jeg oprigtigt håber i kan få flyvefærdigt og implementeret, så i kan fungerer som et hjælpeværktøj mod de mange nye
problemstillinger som følger med den digitale omstilling. Vi forudser massive problemer på dette felt indenfor få år, og derfor vil der være et oprigtigt
behov for jeres fine tiltag...
Glade hilsener
Benjamin

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:57

Kære Benjamin,

Tak for din kommentar og støtte til vores projekt. vi skal nemlig også sætte fokus på de nye digitale muligheder og udfordringer som kan være i at øge robustheden i en virksomhed.

Med venlig hilsen

Jesper

Erik Møller (Maritime Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:51

I MARCOD, som er en maritime klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse fulgt idéerne om et DBI udbud af resiliens som fagområde og kursusudbud.

Danske maritime SMV'er er vant til at skalere op og ned for at tilpasse sig markedets ofte stejle nedture, og det sker nu igen med den aktuelle krise. Den aktuelle krise rammer de fleste maritime SMV'er i Nordjylland, f.eks. servicevirksomheder, producenter af krydstogtskomponenter, rederier osv. Men vi ser også en stor spredning i, hvordan krisen rammer og hvad der gøres.

Vi kan derfor sagtens se et behov for at systematisere og udbrede kendskabet til branchespecifikke resiliensfænomener og værktøjer. Det kan f.eks. indgå i de mange vækst- og udviklingsplaner, vi laver i vækstprogrammer som det maritime Start Up Denmark og opstartsvirksomheder som Martime Stars.

MARCOD/Erik Møller

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:44

Kære Erik,

Tak for dine kommentarer og støtte til vores projektidé, som du nævner er der mange erhverv hvor omstilling og tilpasning er dagligdag i forhold til deres produktion og dette giver dem en agil virksomhedsdrift, men meget få virksomheder har egentlig beskrevet hvad nu hvis vi ikke kan omstille så agilt, eller at selvom at vi omlægger vores produktion er der ikke en kunde at sælge vores ydelse til pga. ingen kunder sejler med krydstog i øjeblikket(forventer dog at de starter op når de kan) .

At værktøjet kunne være en del af udviklingsplanerne for start up Danmark eller Martime Stars, vil måske på sigt gøre at flere virksomheder overlever en krise i deres første leveår eller senere pga. en indbygget resilient tankegang i ledelsen af virksomheden.

Med venlig hilsen
Jesper

Jonas Sylvest (Sikkerhedsrådgiver SI:KRI, SI.KRI. Sikkerhed & Krisestyring)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:52

Et interessant og relevant indspark i feltet omkring styrkelse af SMV´ernes robusthed. Der er flere interessante elementer i jeres oplæg, som giver god mening. Hele drøftelsen omkring SMV´ernes modenhedsniveau (altså - fra hvilket udgangspunkt skal man som virksomhed indlede arbejdet med BCM etc.) er i min optik et centralt spørgsmål. Og her kan der måske være brug for et mindre kommercielt fokus, end en virksomhed som lever af at sælge sikkerhedsløsninger. Derudover ser jeg et behov for at styrke samspillet mellem SMV´er og de offentlige institutioner når det kommer til krisestyring. Ikke kun hvad angår det eksisterende samarbejde mellem risikovirksomheder og myndigheder, men også i bredere forstand. Her kunne man f.eks. se lidt nærmere på hvilke krav, retningslinjer og behov der måtte være begge veje - også ud over de blå blink. Og så er det i min optik vigtigt, alt taget i betragtning, at holde produktet på jorden - at opbygge robusthed i en virksomhed er ikke raketvidenskab, men jeg har gennem tiden set mange forsøg på at gøre det mere kompliceret end nødvendigt er. Jeg ser frem til at følge projektet herfra - det er et relevant indspark i vores lille land. Bh Jonas

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:34

Hej Jonas,

Tak for dine kommentarer og opbakning til projektet, du har ret i at indgangvinklen i at arbejde med små og mellemstore virksomheder ikke bare skal være et værktøj som øger salget hos en konsulent uden at virksomheden bliver mere robust eller resilient efter et forløb.

Vi har også fokus på at samarbejde med de myndigheder der har mulighed for dette herunder National Beredskab i Beredskabsstyrelsen eller UM, da vi gerne skulle styrke udfra et fælles synspunkt, da mange SMV'er er underleverandører til kritisk infrastruktur i dag.

Med venlig hilsen

Jesper

Sven Urban Hansen (Chefkonsulent, SikekrhedsBranchen)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:52

Et spændende og meget ambitiøst projekt. Vigtigt at der bliver sat fokus på virksomhedernes sårbarhed. Med mange års erfaring med udarbejdelse af "Planer for fortsat drift" i en kommune, er det vigtigt at værktøjet bliver nærværende og ikke mindst indeholder praktiske eksempler, som de enkelte virksomheder kan spejle sig i.

Produktet af anstrengelserne skal være planer (action cards) som alle i virksomheden har ejerskab til og bruger i dagligdagen. Hvis ikke de to nævnte forudsætninger er opfyldt, bliver sådanne planer ikke operative og vil ofte ende som en støvet mappe i en reol, hvor den bestemt ikke er medvirkende til SMV's resilience-
Vi glæder os til at følge projektet

dækker bredt så så mange virksomheder som muligt kan se sig selv i materialet.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:00

Kære Sven,

Tak for dine kommentarer og støtte, vi vil sammen med samarbejdspartneren i projektet sikre at fokus på at få et funktionelt værktøj som kan øge robustheder gennem politikker, planer og uddannelse hvor der er behov og den organisatoriske mulighed er til stede.

Det vigtige er nemlig at vi får mere robuste virksomheder som kan udvikle deres Resiliens i fremtiden.

Med venlig hilsen

Jesper

Tine Aabye (Civilingeniør, Forsikring & Pension)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:01

Spændende projekt – det er super vigtigt at de værktøjer der udvikles bliver enkle at anvende og løsningerne skal være lette at gå til for SMV’ ere. Det kan være nødvendigt at have fokus på værdiskabelsen og den øgede resiliens hos SMVer, så det ikke bliver en administrativ byrde at anvende endnu et nyt værktøj for SMVer.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:25

Kære Tine,

Tak for din kommentar og støtte, og vores fokus er nemlig på ikke at belaste med tunge modeller og værktøjer, men at gøre det nemt og så simpelt som muligt administrativt.

Med venlig hilsen

Jesper

Niels Kloppenborg Laursen (Fleet Manager, DSB (Danish National Railways))
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:08

Det er meget aktuelt af se på virksomheders evne til at "overleve" kriser. Mange virksomheder har et mere eller mindre gennemarbejdet kriseberedskab ift. til virksomhedens primære forretning, produktion eller drift. Jeg vil postulere at de færreste har et beredskab eller en plan for at håndtere konsekvenserne af begivenheder der påvirker virksomheden inddirekte. F.eks. har Coronanedlukningen af Norditalien og dele af Kina forlænget eller stoppet flow af vitale reservedele. Can-ban og JIT-produktion med lange forsyningskæder rammes hårdt og det kræver en betydelig indsats at finde alternativer når "jorden brænder". Jeg synes det er interssant at I vil se på beredskabet i SVM, som jo udgør en stor del af mange forsyningskæder. Disse virksomheders evne til at overleve eller opretholde produktionen i krisesituationer er utvivlsomt undervurderet.
Mvh Niels

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:28

Kære Niels,

Tak for dine kommentarer og støtte, dit punkt omkring forsyningssikkerheden under en krise af globalkarakter er nemlig en af de udfordringer som vi også gerne skulle have med i projektet så flere SMV'er i fremtiden får styr på deres forsyningssikkerhed til deres produktion og til kunderne.

Med venlig hilsen

Jesper

Thomas Ellegaard (Risk, Safety & Compliance Manager, Sund & Bælt A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:08

ISO 27001, ISO 31000, COSO, ISO 22301, ISO 45001 – bare for at nævne nogle standarder når vi snakker BCM, safety og risk management. Men det er meget ressourcekrævende at implementere og vedligeholde en standard endsige flere standarder. Det er ikke realistisk eller relevant for SMV. En simplificeret og ikke mindst pragmatisk tilgang er nødvendig for SMV. Derfor er dette et meget meget relevant projekt.

Traditionel risk management bliver mere og mere udfordret, da der igen og igen sker ting som ingen havde forudset konsekvensen af (og de få der så det komme ville ingen lytte til). (Apropos COVID 19). Traditionelle risikoregistre kan fortsat have en vis værdi. Men man bør måske i højere grad basere risiko og BCM tilgang på som organisation at være forberedt på det, som ikke er forudset (black swans) vel vidende at man så stadigvæk kan blive udfordret som virksomhed.

Kortlægning af virksomhedens kritiske processer/arbejdsopgaver er i min optik afgørende for at styrke fortsat drift. Dette kan ske ved udgangspunkt i en funktionsbaseret opdeling af kritiske processer/arbejdsopgaver.
Dernæst kortlægning af afhængigheder (eksterne/Interne) samt kortlægning og kritikalitetsvurdering af hvilke systemer, supply chain, menneskelige og forsyningsmæssige ressourcer mv som understøtter de kritiske processer/arbejdsopgaver.
Således er der et pragmatisk overblik over det, der kan sætte virksomheden i stå.
Herefter kan det vurderes og prioriteres (risikoappetit) i hvilket omfang det er nødvendigt at sikre de understøttende elementer. (hel eller delvis redundans m.v.).
Som det ses er der en del fra god BCM praksis i ovenstående – om end simplificeret. Jeg har implementeret ovenstående – det virker ganske fint.
Men det kan ikke stå alene.
Resiliens har været fremme i nogle år som det nye ”buzzword”, men som jeg forstår det, er der endnu ikke nok forskning, som entydigt kan underbygge og dokumentere hvordan organisatorisk resiliens bedst kan opbygges. Nogle studier viser at organisatorisk resiliens kan opbygges bl.a. ved at organisationsstrukturen er flad og at medarbejderne er så selvstændige at de principielt kan fungere uden en leder.
Uanset bør organisatorisk resiliens (krisestyring er i min optik en integreret del af dette), ud over mere eller mindre almindelig fokusering på BCM, være et vigtigt element i fortsat drift.

Det er komplekst og om end ovenstående er et input, så bør andre elementer også inddrages i helheden (organisationskultur, ledelseskultur, dokumentation i form af beredskabsplaner m.v.) – dog med den tilgang, at det ikke skal være en standard, men det skal være simpelt, pragmatisk og give værdi.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:33

Kære Thomas,

Tak for dine kommentarer og understøttende synspunkter omkring vigtigheden af et værktøj som er simpelt og anvender termerne som er beskrevet i de forskellige ISO standarder.

Du har ret i at vi måske i fremtiden skal arbejde med en given ramme som kan rumme mange forskellige scenarier uden at vi specifikt identificerer alt og derved ikke bliver sårbarer for ukendte hændelser, men hvor vi agilt kan tilpasse os hændelsen, som en del større virksomheder har kunne under Coronakrisen.

Med venlig hilsen

Jesper

Casper Skøde Damsgaard (Chefkonsulent, Center Management, DEAS A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:29

Det er et vigtigt og spændende emne, som fortjener meget opmærksomhed. Ved formidlingen af BCM og andre sikkerhedsmæssige tiltag er det væsentligt tror jeg, at man skal arbejde med fokus på, at implementeringen af sådanne procedurer ikke (kun) er besværligt og dyrt. Det giver anledning til at gennemtænke sin forretning fra et anderledes perspektiv - og man vil opdage, at der er afledte fordele for kvaliteten af organisationen og produktet. I relation til sikring af fysiske miljøer, som eksempelvis af storcentre, vil man hurtigt støde på den erkendelse, at forudsætningen for sikkerhed er rydelighed og ensartethed - og netop dette afledte fokus på eksempelvis at få ryddet gadevarer, der placeres i flugtveje, giver også en bedre kundeoplevelse, hvor centret optræder mere indbydende og hygiejnisk. På samme måde i forhold til IT-sikkerhed vil man også hurtigt erkende, at sikringen kræver faste metoder og procedurer, som afføder mere ensartet og effektiv arkivering, hvor man kan let kan finde forretningskritiske informationer igen. Forudsætningen for at kunne lave effektiv sikring er procedurer, ensartet kvalitet og metodik - og der kan også være en rigtig god forretning i at indarbejde sådanne i sin organisation!

SMV’er opfatter resiliens og BCM som kompliceret, svært at indføre og omkostningsfuldt. Nuværende standarder er ikke udviklet til SMV’er og findes kun på engelsk9. Tilhørende teknologier, såsom automatiseret varsling og krisestyringsplatforme, ses som upålidelige, og mange kender ikke til deres eksistens. Desuden har organisationerne generelt mangelfuld beredskabssimulering, -planlægning og -implementering10, data governance11 og svært ved at få medarbejdere til at følge sikkerhedsprocedurer12.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:39

Kære Casper,

Tak for dine bemærkninger og synspunkter, der er mange erhverv som har været ramt og er ramt og i Deas Center Management har I også været/er ramt, men jeres kunder bliver i samme omfang ramt på økonomien, så hvor I er en større virksomhed, bliver mange af jeres Center butikker ramt på den lange bane.

Det betyder at mange virksomheder med simple midler og rammer ville kunne opbygge en mere robustvirksomhed gennem systematisk at identificere udfordringer og muligheder samt udarbejde planer/rammer for hændelser og forsat drift, dette kunne meget vel være et krav fra en kunde eller en udlejer som medførte de ville tage dette område mere til sig i fremtiden.

Med venlig hilsen

Jesper

søren matz
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:54

Organisatorisk resiliens er som ukrudt. Det er et buzzword, der ikke forgår så let. I stille perioder går resiliens i dvale og de fleste mister interessen. Men når sorte svaner eller grå næsehorn buldrer over scenen, bliver resiliens interessant som et muligt quick-fix. Når virkeligheden overgår fantasien er traditionel risikostyring oftest utilstrækkelig. Derfor er det glædeligt og forudseende, at DBI søsætter et projekt, som kan skabe kontinuitet omkring anvendelse af organisatorisk resiliens i praksis hos SMV.
I et post - corona scenarie kan man forudse, at især beskyttelse af kritiske infrastrukturer vil få øget sikkerhedspolitisk betydning. I en sikkerhedspolitisk sammenhæng er resiliens et centralt strategisk paradigme. Med de seneste udmeldinger fra regeringen kan man spore øget opmærksomhed mod det nationale kriseberedskab og dermed forvente mere statslig central styring af leverandører - specielt i sektorer, som er udpeget som national kritisk infrastruktur. Processen er sat i gang og det siges, at lovningen skulle blive klar i den nye folketingssamling.
Vi har oplevet, at lovgivning refererer direkte til certificering i henhold til ISO standarder, eksempelvis ISO 27001 og ISO 28007, som kvalitativ forudsætning for virksomhedens adgang til markedet. Det gælder også SMV i forsyningskæden, der er omfattet af lovgivningen. Man kan konkludere, at størrelse ikke længere er afgørende for, om virksomheden skal efterleve ny lovgivning eller industrielle standarder.
Med henblik på at styrke det samlede nationale beredskab i sektorer, der er udpeget som national kritisk infrastruktur, må man forudse øgede krav til virksomhedens evne til fortsat drift under kriser. Specielt i dette segment skal virksomheder kunne dokumentere deres kriseberedskab gennem due diligence eller eksterne audit. Det betyder, at værktøjet man vælger at anvende, skal gøre det muligt at måle og bedømme virksomhedens evne til fortsat drift under kriser.
SMV'er i den nationale kritiske infrastruktur skal nok allerede nu begynde at forberede sig på, at afsætte kapacitet til at efterleve ISO 22301. Det vil koste tid og kræfter, men man kan begynde i det små og implementere en PCDA-cyklus eller lignende redskaber til processtyring og validering som absolut minimum. Det visionære element i DBI's initiativ omkring organisatorisk resiliens hos SMV rammer ned i en post-corona evaluering, hvor der beviseligt er behov for at forbedre og styrke det nationale kriseberedskab. Jeg er overbevist om, at projektet vil få stor betydning i den proces.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:43

Kære Søren,

Tak for dine kommentarer, synspunkter og støtte. og du har ret i at under en hver krise opstår der muligheder for at udvikle rammeværktøjer mv. men det er meget få som egentlig bliver understøttet af lovgivning som ville øge effekten af disse indsatser.

Med venlig hilsen

Jesper

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, DTU Byg (Dep. of Civil Engineering))
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:09

Det er et interessant projekt og kan vise sig at være til stor gavn for det danske samfund. Resilience (resiliens) er dog et begreb der skal defineres tydeligere for at grundlaget for projektet er solidt..
Her et par definitioner fundet på nettet på ordet "Resiliens":
1. Resiliens er et psykologisk begreb for evnen til at håndtere stress og katastrofer eller anden modgang, og at et barn viser sig at være modstandsdygtig overfor psykiske problemer. Personer der har god resiliens er i stand til at håndtere kriser og stress på en positiv måde.
2. I økologi er elasticitet et økosystems evne til at reagere på en forstyrrelse eller forstyrrelse ved at modstå skader og hurtigt komme sig.
3. Resiliens er det nye buzzword, og for tiden skal lande, virksomheder, kommuner og individer være resiliente, som det hedder med et fint ord, når noget er modstandsdygtigt. Men der er fare for, at resiliens bliver en løsning på alt - et ord, der bruges i flæng, men er uforpligtende, mener forskere.
Der ses mange flere udsagn om begrebet og det er vigtigt at aktører og slutbrugere af værktøjer på området kender anvendelse og begrænsninger.
Vi på DTU Byg har deltaget i et projekt kaldet K-FORCE som står for Knowledge For a Resilient Society, som var et samarbejde mellem nordiske landes universiteter og udvalgte WBC (Western Balcan Countries). Projektet drejede sig primært om videnudveksling på området, og med fokus på undervisning, udveksling af studerende, professorer m.v.
DTU Byg vil gerne deltage i dette foreslåede projekt på udvalgte områder, sammen med DBI, såfremt det kan organiseres fornuftigt.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:58

Kære Lars,

Tak for dine kommentarer og støtte, du har ret i at ordet eller begrebet Resiliens har flere definitioner og det vi i dette projekt gerne vil arbejde med er den organisatorisk del i forhold til kriser og agile strukturer.

DBI ser frem til en videre dialog hvis vi får tildelt midler til projektet.

Med venlig hilsen
Jesper

Marinus Nejrup (Management Konsulent, IMPLEMENT)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:07

Hej Giorgio og Jesper

Det er et yderst interessant initiativ I er ved at sætte i gang - super spændende, og relevant. Uagtet den nuværende COVID-19 situation.

Der er, som man kan se ud fra antallet af ovenstående kommentarer, rigtigt mange ideer til og meninger om hvad Business Resilience indeholder og er for en størrelse. Jeg tror derfor, at det er vigtigt, at man sætter sig i SMV'ernes sted og stiller sig selv spørgsmålet "Hvad skal være sandt før Business Resilience er interessant for mig og min virksomhed?". Emnet er jo (desværre) let sammenlignelig med en forsikring - så der skal være gode grunde (herunder direkte økonomiske) til at den enkelte virksomhed skal afsætte tid og ressourcer til dette arbejde. Den endelige løsning - uagtet om det er processer, værktøjer eller principper - skal være enormt let anvendelige og basere sig mere på modenheden af den enkelte virksomheds behov og måske i mindre grad at skulle leve om til stringente regler mm. Det er selvfølgelig en balance, men ikke desto mindre vigtigt ift. den fremadrettede anvendelse af den/de endelige løsninger af Jeres arbejde.

Jeg tror ligeledes på, at I i Jeres initiativ skal fokusere mere på hvilken effekt I ønsker at opnå for de enkelte SMV'er fremfor hvilke leverancer projektet skal levere. Effekt over leverancer. :-)

Men jeg glæder mig til at se, hvordan I tænker at tilgå denne store og vigtige opgave.

De bedste ønsker om et effektfuldt projekt!

Med venlig hilsen,
Marinus

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:36

Kære Marinus,

Tak for diner kommentarer og input, i forhold til Business Continuity og Resiliens, er det som du selv påpeger vigtigt at kigge på effekten af det man implementerer, men for at nå dertil skal man som virksomhed kende sine risici og risikoappetit herunder også hvilket impact disse risici kan have på virksomhedens evne til at forsætte sin drift, om det er organisatorisk eller systemer der er udfordringen skal disse adresserer forskellige.

Det er nemlig et super spændende område og desværre meget relevant.

Med venlig hilsen

Jesper

Martin Kruse (Senior advisor, Instituttet for Fremtidsforskning)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:35

Verden er midt i en global krise. Organisationer kæmper pt. for at tilpasse sig en ny virkelighed, der fordrer nye løsninger og får os til at gentænke, hvordan vi som samfund håndtere risici. Der er evidens for at virksomheder bruger for kort tid på at tænke over de risici, der liger på horisonten, og i stedet tænker kortsigtet og håber på det bedste. Det er i særlig grad tilfældet for SMV’er som generelt ikke har ressourcerne til at indtænke resiliens i deres forretning. Ikke desto mindre udgør SMV’erne rygraden i Europæisk økonomi. Der er behov for en simpel anvendelig tilgang til resiliens for SMV som er til at betale. Samtidigt er der et behov for at forberede sig på fremtidens risici og ikke kun fortidens. Instituttet for Fremtidsforskning har arbejdet en del på dette område og støtter DBI i sit forehavende og vil også gerne indgå i partnerskab, hvis det skulle blive relevant med et fremtidsperspektiv på risici.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:02

Kære Martin,

Tak for dine kommentarer og støtte til projektet, vi har fuld fokus på at modellen skal være tilpasset SMV området, både på det økonomiske, og organisatoriskeplan samt have en effekt som øger robustheden.

Vi kommer retur omkring, når vi ved mere.

Med venlig hilsen

Morten Winther (Vedligeholdsesleder, Djurs sommerland)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:24

Rigtig god ide og godt initiativ

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:55

Kære Morten,

Tak for din kommentar og støtte, håber I kommer i gang med at få kunder i Djurs Sommerland snarest og at I kan åbne hele parken for gæster.

Med venlig hilsen

Jesper

Nina (Digital projekt leder, Arpedio)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:54

Meget relevant emne som mange små virksomheder som min ville have gavn af at høre mere om

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:38

Kære Nina,

Tak for din kommentar og støtte, dette projekt ville kunne hjælpe mange små og mellemstore virksomheder så videns spredning er vigtigt.

Med venlig hilsen
Jesper

Petra
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:11

Super relevant, ikke kun fra et sikkerhedsperspektiv men også fra et forretningsperspektiv. Et initiativ som helt sikkert kommer til at gavne SMV’er, og som virkelig kan blive effektivt hvis man vælger at gøre det igennem kurser og workshops. Jeg glæder mig til at følge med i projektet, og se resultaterne

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:19

Kære Petra,

Tak for din kommentar og støtte til projektet. Et værktøj kan ikke stå alene, der skal arbejdes med forståelse og kultur, samt træning og uddannelse vil være en del af den færdige ramme.

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:25

Resilient solutions are essential in the complex modern society, and tools that can assess the resilience of companies, buildings or strategies will be extremely cost-beneficial, both for the direct 'owners' of the problem and for the wider society.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:44

Thank you for your comment, and as you mentioned it's important to have a well-defined common understanding of risks and the resilience concept.

That is one of the things we will work with in the project.

Best regards

Jesper

Mette Neville (Centerleder, Center for SMV, Aarhus BSS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:57

Center for SMV glæder sig til at samarbejde med DBI om projektet, som jo er mere relevant end nogensinde. Hvad det betyder at være forberedt, have planen i skuffen og have den testet af i organisationen med mellemrum, er SMV'en fra Tvis BM Silo et fantastisk eksempel på. De havde en plan for, hvis noget som COVID-19 skulle ramme dem. Ejerleder Dorte Zacho Martinsen var på vej til Sverige, da Danmark lukkede ned og over telefonen eksekverede hun på kriseberedskabet. Den hurtige omstilling har ført til, at BM Silo - i modsætning til mange andre SMV'er - oplever vækst i en krisetid. Se indslaget om BM Silo her fra TVmv og hør også en ekspert, hvorfor det er vigtigt at organisationen er forberedt på forandring i form af f.eks. en krise. https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/29-04-2020/1930/hvad-en-krise-tvis-vir...

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:22

Kære Mette,

Tak for dine kommentarer og jeres støtte til vores projektidé, og ja der er virksomheder som har haft planer men desværre er det de få og ikke mange.
det er et perfekt eksempel på agil omstilling i krisetid.

Med venlig hilsen

Jesper

Maria Skou (International chef, dansk standard)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:55

Dansk Standard støtter dette forslag i høj grad, og tilbyder os som relevante partnere i både en analyse, men også de konkrete, operationelle værktøjer, som der er behov for at udvikle i de kommende år. Risikoledelse, BCM og krisehåndtering er alle begreber, der bruges i standardiseringsverdenen, og de standarder og guides, der dækker disse områder ligger i høj grad inden for familien af ledelsesstandarder, ofte i ISO, men der er også mange europæiske dokumenter i CEN-CENELEC regi.
Men i lyset af den igangværende krisebølge, som vi forhåbentligt rider på bagsiden af, er det synligt at mange SMVer, mindre organisationer, mv., har vanskeligt ved at håndtere omstilling, brat opbremsning, identifikation af kritiske aktiviteter, krisestyring og neddrosling, samt meget andet.
Dansk Standard arbejder for at skabe et trygt og bæredygtigt samfund og styrke grundlaget for et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Vi kan gennem standarder og standardisering være med at etablere fælles rammer for en ny sikkerhedskultur, der sikrer flere modstandsdygtige virksomheder i det danske samfund og bidrager til en højere grad af samfundssikkerhed. vi mener, i lighed med DBI, at der er behov for at analysere hvad har vi af internationale standarder, hvor kan de bruges eller ikke bruges i dansk sammenhæng, hvem er målgrupperne i DK, hvad er behovet hos de danske aktører, og hvad kan så udvikles til at hjælpe de danske aktører fremadrettet.

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:33

Kære Maria,

Tak for dine kommentarer og støtte til projektet, DBI deltager også meget gerne i Standardiseringsarbejder omkring de internationale standarder i fremtiden indenfor dette område.

Med venlig hilsen
Jesper

Søren Boss (Director, Group Security, DSV Panalpina A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:03

Uanset om man repræsenterer en større eller mindre virksomhed, så er behovet for struktur of fælles forståelse ifm. krisehåndtering vitalt. Alt for ofte står særinteresser, holdninger og manglende viden i vejen for en konstruktiv tilgang og håndtering af en krise. Der er bestemt ikke behov for meget detaljeret og kompliceret planer, da de blot fratager folks initiativ og kreativitet i opgaveløsningen. Det, der karakteriserer en krise er jo netop, at den er uforudset og ikke umiddelbart kan kontrolleres, så det handler i langt højre grad om samarbejde, prioritering og kunne holde fokus på dét, der er vigtigt på både den kort og lange bane.
Simple værkøjer og skabeloner skal tilsikre at krisehåndteringen går i den rigtige retning og holder fokus, men vigtigst af alt – så skal hele området prioriteres, implementeres og vedligeholdes, hvilket med sikkerhed vil være nemmere, såfremt det er forståligt, enkelt og ikke mindst økonomisk tilgængeligt.

Michael La Cour Bodi (DBI Fire & Security)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:13

Kære Søren

Mange tak for din kommentar og støtte, du har en rigtig god pointe i at fælles forståelse, konstruktiv og ikke mindst enkel tilgang er essentielle for godt out come på bagkanten af en krise.
DBI ser frem til en videre dialog hvis vi får tildelt midler til projektet.

Med venlig hilsen
Michael La Cour Bodi

Jack Pedersen (Vær forberedt på det uventede, Chefkonsulent, Beredskabschefen.dk)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:09

Aristoteles sagde i sin tid, at der det er sandsynligt at det usandsynlige sker.
Dette har man igennem de sidste mange år tillagt større og større værdi, når man arbejder med beredskab. Dette betyder bl.a., at alt, hvad man i princippet har fantasi til kunne ske, kan ske.
Som eksempler kan nævnes, vulkanudbruddet på Island 2010, Eyjafjallajökull, der lagde lufttrafikken i Europa ned, Fyrværkeriulykken i Seest, Tsunamien i Det Indiske Ocean i 2004 og nu Coronasitationen.
Dette betyder i princippet, at man kan blive ramt af så mange forskellige hændelser, at det er svært at udforme en beredskabsplan, så den dækker alle hændelser.
Ved at arbejde med beredskab og planer, sikrer man at organisationen bliver gearet op til at kunne beherske både en ventet og en uventet situation, da man får indarbejdet rutiner, procedurer og ledelsesstruktur, samt at man uvilkårligt vil få gennemgået organisationens kritiske infrastruktur. Dette betyder, at man vil kunne håndter de fleste hændelser, også de uventede.
Et gammelt mundheld omkring arbejdet med beredskab siger: ”At jo mere man øver sig, des heldigere bliver man”.
En god beredskabsplan giver ikke kun forretningsmæssig og ledelsesmæssig værdi. Den giver tryghed for alle – ansatte, gæster, leverandører, kunder og deres familier. Den sikrer også, at kaosfasen bliver kortvarig, at man stadig kan operere/levere og hurtigst muligt vende tilbage til hverdagen.
Det vigtigste er, at en beredskabsplan bliver simpel og let overskuelig, samt brugen og kendskabet til den er godt indarbejdet hos brugerne.
Det er derfor vigtigt, at de værktøjer, der bliver implementeret, er simple, godt gennemprøvede og validerede. En anden vigtig ting er, at så mange som muligt bruger de samme værktøjer, da dette vil give en bedre, hurtigere og præcis kommunikation i en krisesituation.
Dette initiativ fra DBI er derfor et stort skridt i den rigtige retning

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:36

Kære Jack,

Tak for dine kommentarer og støtte til projektet, du nævner vigtigheden af beredskabsplan og træning og det kan jeg fuld tilslutte mig, der har i en lang periode kun været fokus på at lave en plan men ikke at uddanne og træne de ansatte i roller og ansvar.

Med venlig hilsen

Jesper

Erik Ipsen (Head of R&D, KnaufDanoline)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:26

Det har været helt åbenlyst at Covid 19 krisen har været en øjenåbner for mange virksomheder, dels med adfærd og dels ved at forventede leverancer fra underleverandører har været forsinket eller har udeblevet,
Som større virksomhed har vi haft kapacitet til at indføre restriktioner samt haft et beredskab som har ligget på interne ressource personer.
Vi kan derfor bifalde at DBI vil iværksætte forskning i guidelines som kan være til gavn for SMV.
DBI er generelt en virksomhed vi anvender til rådgivning og udførelse af tests, således har virksomheden for os en høj troværdighed og seriøsitet.
Ud over vores anbefaling i at iværksætte aktiviteter som er anvendelige for SMV, har vi ønsker til andre områder som vi kunne tænke os DBI kunne være bannerfører for.
Et område vi ønsker belyst er relationen mellem test metoder og hvordan brand opfører sig i det virkelige liv.
Feks testes konstruktioner ud fra en temperaturkurve som bestemmes af test kammerets temperatur og ikke ud fra at der tilføres en mængde energi, således anvendes vandsprinkling i test kammeret hvis et produkt antænder, ligesom et produkt som køler tilføres energi.
Det betyder at et brandbart produkt i testkammeret klarer sig relativt bedre end et ubrandbart produkt.
Et andet projekt kunne være at overvåge anvendelse af produkter i byggerier i deres opbygning i forhold til de brandtekniske prøvninger

jesper florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:44

Kære Erik,

Tak for dine kommentarer og input, DBI vil med dette projekt egentlig bygge videre på alt det arbejde der bliver lavet af jer som producent på at beskytte virksomheder mode brandspredning og indbrud/terror til hvordan hvordan reagerer brugerne i en ejendom under en brand.

DBI vil meget gerne snakke videre omkring muligheden for at lave eller udvikle et projekt med test af virkelighedstro forløb under brand.

Med venlig hilsen
Jesper

Anne Sønderskov Nielsen (Risikoingeniør, If Skadesforsikring)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:07

Jeg håber virkelig at Covid19 har åbnet mulighederne for dette projekt. Det er nok det projekt der kan gøre den største forskel for erhvervslivet, og mulighed for at overleve diverse kriser.
Allerede i dag hjælper vi vores kunder ift. BCP/M planer, en forudsætning for en forsikringspris er at globale scenarier er indtænkt. Jeg savner dog rigtig meget en national tilgang hvor også beredskabsstyrelsens inddrages. Min erfaringen er, at store manualler ikke fungere. Men en simpel ting som en værdiredningsplan er et af de vigtigste redskaber ved en brand eller f.eks. skybrud. Hvad er vigtigt at rede, hvor skal indsatsen starte og hvem skal tilkaldes - og ved brand, hvad kan vi acceptere der brænder og hvilke vægge er valideret brandvægge. Hvilke leverandører er der aftaler med f.eks kølevogn osv. Her er tanker omkring væsentlige maskiner, reservedele, forsyning (internt/eksternt), eksterne leverandøre og IT indtænkt. For hvad hjælper det at redde 95 % af virksomheden hvis nøglemaskinen brænder og en ny ikke kan genanskaffes. Her er det bedre 50 % brænder men nøglemaskiner og strømforsyning bevares. Den bør kun fylde en A3, og så skal alle beredskabet kunne forstå denne.
På samme måde skal andre risikoområder nedbrydes i let tilgængelig materiale.
Jeg håber vi bliver inddraget, idet vi har stor international erfaring med BCM-standarden ISO:22301 samt hvad der fungere for at komme i hurtig drift.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:18

Kære Anne,

Tak for din kommentar og støtte til vores projektide, tilgangen med dette projekt tager udgangspunkt i at løsningen skal være overskuelig, økonomisk, organisatorisk og implementerbar i SMV området, ikke en nem opgave, men med erfaring fra projektdeltagerene og DBI, med BCM/P på nationalt og internationalt niveau er vi godt forberedt til arbejdet der ligger foran os. BRS og andre myndigheder, bliver inviteret med i projektet.

God weekend

Mvh
Jesper

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:57

Meget vigtigt indsatsområde netop nu, hvor mange virksomheder har en ny bevidsthed om, at hvor deres sårbarheder ligger. SMV’er vil fremadrettet sikkert opleve flere hændelser, der udfordrer deres forretning, og ofte oplever vi i SMVdanmark, at virksomhederne netop efterspørger viden og værktøjer, der er tilpasset til deres praksis i hverdagen.

Jesper Florin (Afdelingsleder sikring, DBI)
Lørdag d. 30/5-20 kl. 04:10

Kære Dorte,

Tak for din kommentar og jeres støtte til vores projektide, DBI ser frem til at samarbejde med jer omkring projektet.

Med venlig hilsen
Jesper