Open 4.0: Open source til datadreven innovation på velfærds-, sundheds- og medikoområdet

Senest opdateret d. 11/1-2019
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Martin Møller
Deputy Director

Datadreven innovation skaber helt nye muligheder for samarbejde i hele værdikæden på velfærds-, sundheds- og medikoområdet. Vi skaber en open source it-infrastruktur, så dansk erhvervsliv og deres kunder kan være med i denne transformation.

Med inspiration fra Industri 4.0 udvikler vi nye muligheder for at accelerere datadreven innovation i hele værdikæden inden for Velfærds-, Sundheds- og Medikoteknologi (herefter VSM-teknologi), så f.eks. producenter af kørestole, el-motorer og batterier kan dele data med kommuner og kørestolsbrugere og indgå i smart city-løsninger. Kernen er en samling af open source software (herefter OS) og delte databaser understøttet af en effektiv governance-organisation, der sikrer kvalitet, konsistens og tilgængelighed over tid. OS anvendes til at bygge effektive infrastrukturer, der understøtter sikker, standardiseret udveksling og lagring af data på tværs af aktører, data der dækker både personer og udstyr. Infrastrukturen suppleres med moduler for adgangskontrol baseret på samtykke og for dataanalyse.
Vi udvikler teknologisk service om brug af OS med fokus på kvalitetssikring og CE-mærkning, om deltagelse i communities af OS-brugere, om it-berigelse af VSM-teknologi ved brug af modulær it-infrastruktur, standardiserede data og Internet of Things (IoT), om forbedring og strømlining af værdikædeprocesser hos producenter, indkøbere og anvendere af VSM-teknologi, om datadrevet servicetransformation, og om hvordan OS kan bruges som en invitation til innovative bidrag fra kunder og brugere.
Firmaer med omfattende it-kompetencer kan anvende den udviklede OS direkte. Til firmaer, der ønsker at koncentrere sig om udvikling af VSM-teknologi, laver vi de første versioner af samlesæt, kaldet OS-Kits, der gør det nemt at bygge løsninger omkring VSM-apparater uden dybe it-kompetencer.
Den primære målgruppe for indsatsen er således SMV’er og andre firmaer, der udvikler VSM-teknologi, hvad enten de har omfattende it-kompetencer eller ej, samt deres underleverandører og kunder. Hertil kommer firmaer, der udvikler de elementer, der skaber grundlag for datadrevet innovation, så som sensorer, dataopsamlingssystemer og dataanalyseværktøjer samt virksomheder, der leverer it-infrastruktur. Kunderne til bedre VSM-teknologiske løsninger er som nævnt også en målgruppe.
Indsatsen skaber den fælles platform, der skal til, for at sådanne firmaer får mulighed for at udvikle sig og konkurrere på egne vilkår. Nemlig en platform, hvor der er fokus på:
• at understøtte danske virksomheder og kunder og ikke mindst deres samarbejde
• at opbygge samlinger af data baseret på samtykke og under dataleverandørernes kontrol
• at minimere udgiften til brug af infrastrukturen
• at skabe sammenhæng med andre relevante infrastrukturer, f.eks. smart city og sundhedsdatanettet
• at sikre nem adgang til dansk ekspertise
Alternativt vil firmaerne kun kunne agere via økosystemer, hvor infrastrukturen og hovedparten af data er skabt og kontrolleret af store internationale aktører som Apple, Google og Amazon.
Aktiviteter
• Etablering af OS governance-organisation, herunder processer for kvalitetssikring, i regi af Alexandra Instituttet og med fora for firmaer, kunder og borger/patient interesseorganisationer.
• Innovation baseret på udvikling af OS og Industri 4.0, herunder:
• Infrastrukturmoduler for håndtering af sikker, samtykkebaseret datadeling, der omfatter person-, brugs- og driftsdata samt dataanalyse.
• Samlinger af data under dataleverandørernes kontrol, der udvider persondata med brugs- og driftsdata.
• Eksperimenter med prototyper, der demonstrerer innovation baseret på OS og Industri 4.0 hos virksomheder inden for VSM-områderne.
• Co-design med aktører og interessenter med fokus på datadrevet innovation af værdikædesamarbejde.

Budget:
2019: 2.010.000 kr.
2020: 2.010.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Accelerer innovation med open source-software

Nøgleord