Nye brandtekniske testmetoder, standarder og vejledninger

Senest opdateret d. 11/1-2019
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Carsten Damgaard
Forsknings- og udviklingschef

DBI vil give producenter bedre adgang til brandtest og certificering af eksempelvis maling, facader, branddøre og kanaler (ventilation). Arkitekter og rådgivere får bedre redskaber til at udføre brandteknisk design og tilsyn.

Samfundets og virksomhedernes efterspørgsel efter mere bæredygtige og ressourceeffektive løsninger medfører teknologiske fremskridt inden for materialer, konstruktioner og bygningssystemer. Det giver behov for nye brandtekniske testmetoder, dokumentation, kurser og standarder.
DBI’s ydelser anvendes af producenter, rådgivere, installatører, forsikringsselskaber og myndigheder – i alt cirka 5.000 virksomheder, hvoraf hovedparten er SMV’er. De sælger produkter og ydelser til byggeri og den maritime sektor og omsætter for mere end 500 mia. kr. om året. Som kommentarer på Bedreinnovation.dk viser, så efterspørger virksomhederne, at DBI gør det nemt at teste og dokumentere brandtekniske forhold, at DBI påvirker internationale standarder til gavn for målgruppen, og at DBI tilbyder rådgivning om, hvordan målgruppen lever op til kravene på den mest effektive måde. Derfor vil DBI tilbyde:
• Bedre adgang til brandtest og certificering af eksempelvis maling, trælameller, beklædning, facadesystemer, branddøre og kanaler (ventilation) for producenter.
• Nye redskaber, der støtter arkitekter og rådgiveres design og tilsyn med bygninger.
• Mere viden om komplekse brandsikringsanlæg til rådgivere, installatører og inspektionsvirksomheder.
• Bedre undersøgelser af brande til forsikringsselskaber, bygningsejere og myndigheder.

Budget:
2019: 5.100.000 kr.
2020: 5.100.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Internationale standarder, brandtest og ny viden om brandteknik