Neutron- og synkrotronanalyser af industrielle produkter og processer

Senest opdateret d. 1/5-2020
Alexandra Instituttet
Bioneer
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Materialeteknologi
Mikkel Agerbæk
Direktør

Virksomheder kan opnå unik viden om deres produkter vha. analyser af materialer og processer foretaget på internationale neutron- og synkrotronfaciliteter. For at sikre optimal udnyttelse af teknikkerne skal de forankres som services og videreudvikles til brug under realistiske forhold.

Analyser af materialer på neutron- og synkrotronfaciliteter til danske virksomheder kan levere afgørende nye brikker til forståelsen af produkter og processers struktur og funktion i realtid og dermed give værdifuld viden til proces- og produktudvikling og kvalitetskontrol. Mange virksomheder har dog ikke selv ekspertisen til at anvende de avancerede faciliteter, og her kan GTS-institutterne indgå som mediator. Skal avancerede teknikker blive lettere tilgængelige og anvendelige for en bredere kreds af virksomheder, skal de integreres med etablerede, komplementære ydelser hos GTS. Desuden skal de målrettes industrielle behov indenfor test, produkt- og procesudvikling, fx ved at sikre at målingerne kan gennemføres under realistiske tryk-, temperatur- eller flowforhold.

92 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Bo Brummerstedt Iversen (Professor, dr. scient. et techn., Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 14:00

Danske virksomheder har unikke muligheder de kommende år for at opnå et vidensmæssigt forspring idet vi ligger i et internationalt smørhul med verdens stærkeste neutron og røtgenfaciliteter lige om hjørnet i Lund og Hamborg. Danmark har investeret signifikant i disse faciliteter og danske forskere og virksomheder har favorabel adgang. Synkrotron og neutronteknikker kræver imidlertid for de fleste virksomheder især i starten en "hjælpende hånd" da arbejdsgang og analyse typisk er ny. Jeg støtter meget stærkt DTI videre indsats på området og ser frem til mange års fortsat samarbejde med Aarhus Universitet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:25

Kære Bo
Tak for din opbakning til vores initiativ! Det gode samarbejde mellem GTS og universiteterne er essentielt for at nå målet om at udbrede anvendelsen af neutron- og røntgenteknikker til gavn for industriel produktudvikling. Derfor sætter vi også stor pris på samarbejdet med Aarhus Universitet, ikke mindst gennem industriportalen LINX og ESS-fyrtårnet for hårde materialer SMART. Vi glæder os til at det kan fortsætte frugtbart i årene frem.
Venlig Hilsen
Mikkel Agerbæk

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 09:59

Med en dansk investering på 1,8 mia. kr. i ESS er der stort behov for GTS-institutterne som bindeled. Det kræver en stor indsats som ”mediator”, så danske virksomheder får lettere adgang til European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige. I dag har svenske virksomheder allerede meget arbejde i forbindelse med konstruktion og opførsel af ESS i Lund. Vi skal have mere arbejde til Danmark og der er behov for en aktiv indsats fra alle nævnte GTS-institutter. Derfor støtter jeg forslaget til indsatsområde: Neutron- og synkrotronanalyser af industrielle produkter og processer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:36

Kære Hans Ole
Vi deler dit ønske om let adgang til ESS for danske virksomheder. Her er brug af ESS til industrielle produkt- og materialeanalyser et vigtigt fokusområde, hvor vi også ser muligheder inden for jeres sektor, rumteknologi. Adgangen for danske leverandører er, som du nævner, også af stor betydning, og indgår i vores forslag om fremme af dansk erhvervslivs udbytte her: http://bedreinnovation.dk/bigsciencedk-fremme-af-dansk-erhvervslivs-udby....
Vi takker for din støtte!
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jan Johansson (Senior Director, Business Transformation, Terma A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:30

GTS institutterne spiller en overordentlig vigtig rolle i at formidle industriens ønsker om brugen af ESS, men måske mere vigtigt formidlingen af de forskningsresultater der afstedkommer, da dette langt overgår de forskningsmuligheder industrien typisk har tilgang til. Vi har hidtil kun berørt overfalden af de muligheder som neutron og synkrotron giver i forbindelse med analyse af materialer, herunder både metaller og kompositter. ESS vil uden tvivl give mulighed for at analysere nogle af de hellige graler indenfor materialer, såsom komposit fejlmekanismer og materialeegenskaber i 3D print.
Jeg ser det som yderst vigtigt at danske GTS'er får en stærk forankring i ESS, således at det danske samfund og industri kan få gavn af den store investering og de meget spændende muligheder der ligger i analyser af materialer på neutron- og synkrotronfaciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:51

Kære Jan,
Vi er glade for at kunne være industriens bindeled til faciliteter som ESS, hvor vi har et bredt kendskab til teknikker og muligheder. Der er helt sikkert mere potentiale at dykke ned i – også når det gælder de højtspecialiserede materialer og komponenter Terma arbejder med. Derfor er det ønsket med vores forslag at udvikle services der ikke blot undersøger materialer, men også gør det under procesrelevante betingelser så resultaterne er direkte anvendelige til ny produktudvikling. Tak for din opbakning!
Venlig hilsen
Mikkel

Anne Sophie Vinther Hansen (Senior Innovation Manager, A.P. Møller-Mærsk)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:40

Mærsk arbejder strategisk med at udvikle ”zero-emission” teknologier for at gøre virksomhedens flåde net CO2 neutrale i 2050. I denen udvikling kan neutron- og synkrotronanalyser vise sig at være et meget relevant værktøj til at få indblik i, hvordan forbrændingen af flere nye brændstoffertyper forløber mest effektivt (f.eks. FAME, metanol, ammoniak, HTL olier, hydrogen, mmm.), samt for at få et overblik over system-interaktioner mellem f.eks. smøreolier, materialer, og nye brændstoffer.

Især mulighederne for at studere dette ”in-situ” under processerne er et interessant område, som er særdeles relevant for den maritime sektor, samt andre tunge transport sektorer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:52

Kære Anne Sophie,
Vi er glade for at I hos Mærsk også ser potentialet for brug af neutron- og synkrotronanalyser i den bæredygtige omstilling. Bæredygtighed stiller som bekendt nye og høje krav til udvikling af både materialer og processer, ikke mindst i transportsektoren. Her spiller moderne analysemuligheder en afgørende rolle for at kunne arbejde målrettet mod at opnå de nødvendige resultater. Som du nævner, er målinger under proces en unik mulighed, som vi derfor også har inkluderet som et vigtigt element i vores forslag. Tak for din støtte!
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Henrik Birkedal (lektor, Aarhus Universitet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:57

Dette projekt er en fremragende ide. Det danske samfund har brug for et godt og tæt samarbejde mellem universiteter, GTS og industri indenfor dette område. Danmark ligger geografisk i et smørhul af førende store forskningsfaciliteter (Lund, Hamborg) og der er spændende muligheder for at få dette i bredest mulige brug til gavn for dansk industri og det danske samfund. Teknologisk Institut har en eksemplarisk track-record for samarbejde med og viden om universiterne og deres spydspids-aktiviteter. Jeg ser frem til et fortsat og udbygget bredt samarbejde mellem DTI og Aarhus Universitet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:56

Kære Henrik,
Som du nævner, er det en ambition gennem initiativet at kunne sikre bedre industriel udnyttelse af de muligheder der ligger i Danmarks placering i nærheden af en række røntgen- og neutronfaciliteter. Og vi er glade for at vi kan bygge oven på vores eksisterende samarbejder med universiteterne, og jeres dybe viden om den nyeste instrumentering og metoder – ikke mindst på Aarhus Universitet. Sammen kan vi få den viden bedst muligt i spil til gavn for samfundet.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikkel Kongsfelt (RadiSurf)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:02

Super spændende muligheder med det her projekt. Materialeudvikling bliver et kritisk område for den fremtidige udvikling af nye bedre og mere bæredygtige produkter. Så at give innovative virksomheder - små som store - bedre adgang til de avancerede analysemetoder og værktøjer brugt af forskere vil i høj grad hjælpe til at accelerere den udvikling.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:56

Kære Mikkel,
Det er også vores klare mål – at de nye avancerede analysemetoder skal bidrage til bedre og mere målrettet materialeudvikling, i disse år særligt rettet mod udvikling og test af bæredygtige produkter. Som du nævner, gælder det både små og store virksomheder, som skal have mulighed for at bruge teknikkerne til gavn for deres kunder og forretning. Også inden for plastmaterialer som I arbejder med, er der mange spændende muligheder. Tak for din interesse og opbakning.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Carsten Gundlach (Chefkonsulent, DTU Fysik)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:25

ESS er en fantastisk investering for dansk materiale forskning og dette bør komme danske virksomheder tilgode. Dette kan ske via et godt samarbejde mellem Universiteter, GTS system og industrien, med viden og teknologi overførsel fra universiterne til danske virksomheder. Dette projekt kan hjælpe i denne proces. På 3D Imaging Centeret på DTU ser vi frem til at forsætte det gode samarbejde med bl.a. FORCE Techonology indenfor neutron og røntgen teknikker til gavn for det danske samfund.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 14:51

Kære Carsten,
Vi ser bestemt også frem til fortsat samarbejde med DTU, ikke mindst med 3D Imaging Center og den kommende nationale infrastruktur DANFIX, som fint komplementerer de analyser der kan udføres på faciliteter som ESS. Det giver en stærk samlet pakke til brug for udvikling af materialer og produkter. Vi takker for opbakningen og glæder os til fortsat at kunne udvikle og formidle teknologierne til gavn for danske virksomheder.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Alfons Molenbroek (R&D Senior Manager, Haldor Topsoe A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:29

Haldor Topsoe A/S har i mange år brugt synkrotron-baserede teknikker, og nogle gange også neutron-baserede metoder, til at udvikle nye materialer indenfor katalyse og relaterede områder. Vores speciale har været at udvikle in situ metoder til at opnå struktur-funktionsrelationer under relevante procesbetingelser, typisk ved høj tryk og høj temperatur, i en reaktiv omgivelse. Resultaterne har bidraget med værdifuld data og viden til produktudvikling af nye katalysatorer og materialer. En forbedret adgang for alle virksomheder til denne slags teknikker vil forbedre kvaliteten og brugervenlighed for alle. GTS-institutterne og andre mediatorer kan give et vigtigt bidrag til både innovationen i erhvervslivet og udnyttelsen af det industrielle potentiale af synkrotron- og neutronfaciliteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:04

Kære Alfons,
Tak for støtten. Haldor Topsøe har et godt indblik i både muligheder og barrierer på dette komplekse område. Så det er godt at have jer som strategisk sparringspartner, når vores nye services skal udvikles. Mediatorer, som du nævner, findes i enkelte andre lande – og i den sammenhæng, vil jeg gerne tilføje, at vi har taget initiativ til at samle dem alle i et europæisk netværk, så disse aktører sammen kan arbejde for bedre adgangsforhold for virksomhedsrettede målinger på faciliteterne.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jimmy Binderup Andersen (Senior Officer Innovation and Industry, European Spallation Source (ESS))
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:15

Det er utroligt vigtigt, at der bygges bro mellem videnskab og industri indenfor røntgen og neutroner. Der er et kæmpe potentiale for Danske virksomheder i at udnytte de verdensførende storskalafaciliteter, der findes lige uden for havelågen. Som ansvarlig for innovation og industrisamarbejde ved ESS, er den største udfordring, at skabe maksimal samfundsmæssig værdi og indflydelse fra den excellente forskning, der med rette forventes af ESS og forberedes i de danske fyrtårne. Derfor er der et stort behov for mediatorer og translatører, så forskning kan få anvendelse, skabe innovation og derved styrke dansk industri, og i sidste ende det danske samfund. Stor støtte til GTS forslaget herfra, indsatsen er rigtig godt set og formuleret.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 14:49

Kære Jimmy,
Effektiv adgang for industrien til neutroneksperimenter er betinget af velvilje og imødekommenhed fra faciliteterne, så et stærkt samspil mellem ESS og GTS er en vigtig del af puslespillet. Tak for støtten!
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Stefan Møller Olsen (Manager, fouling release systems and marine technology, Hempel A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:30

Forståelsen af forholdet mellem coatingers struktur og deres egenskaber er en forudsætning for at vi hos Hempel kan vedblive at udvikle malinger der kan flytte grænser. Vi ser derfor på dette projekt med stor interesse. Vi forventer at disse analysemetoder vil kunne hjælpe os med at forstå mekanismer bag nedbrydning/fejl i malingssystemer, og således lægge fundamentet for kommende generationer af teknologier.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:47

Kære Stefan,
Vi er glade for at innovative virksomheder som Hempel ser potentialet og ønsker at bakke op om udviklingen af nye analysemetoder. Som du nævner, er produktudvikling ofte baseret på en dybere forståelse af de eksisterende begrænsninger. Igennem det foreslåede initiativ vil vi få nye muligheder for at undersøge produkter som fx maling under forhold der gælder for processering, opbevaring og brug. Vi glæder os til at tale videre med jer om potentielle målinger.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Poul Nissen (profesor, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:54

Det er en fremragende proces i partnerskaber mellem universiteter, DTI og industri/startup der udmønter sig i denne plan fra DTI. I den strukturbiologiske forsknings anvender vi også neutron- og røntgenfaciliteter og ser en stærk kobling til elektronmikroskopien. EFterhånden som analysemetoder og faciliteter modner er det den rette strategi at lade dem fortsætte i DTI regi til studier af fx. proteinmolekylers struktur, dynamik og stabiliteten, som det afspejler sig i produktion af fødevarer, bioteknologi og lægemidler. Elektronmikroskopien er fortsat i en hastig grundforskningsmæssig udvikling, hvor vi ser frem til fremtidige samarbejder og videnudveksling, lige som med nye metoder til fx tidsopløste studier af proteiners dynamik med anvendelse af røntgen og neutroner

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:47

Kære Poul,
Præcis som du beskriver det, er universiteterne spydspidsen i at opnå nye landvindinger med røntgen- og neutronbaserede teknikker, som vi efter modning kan formidle videre til industrien. Det er derfor meget vigtigt for os at udbygge den gode kontakt og samarbejde med jer. Fødevarer, bioteknologi og lægemidler, som du nævner, er bestemt brancher hvor vi ser gode muligheder, også baseret på dit felt strukturbiologi. Tak for din støtte!
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Dr Andrew Barrow (Technical Specialist - Materials, Rolls-Royce plc)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 13:57

Material characterisation using X-rays and neutrons (diffraction, spectroscopy, imaging, etc) is an essential tool for understanding the design, manufacture and operation of engineering materials under prototypic conditions. However, the techniques can be complex and the data analysis requires a certain level of expertise, making the barrier to entry for LE/SME high. Research facilities like the DTI are a key enabler for LE/SME to access the facilities and to generate data that is meaningful for their materials and applications in real time, for example engineering residual stresses. Through the standardisation of the techniques, publicising the facilities and engagement with the LE/SME communities, institutes like DTI helps to maximise the value that the large scale facilities bring to the national economy.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:01

Dear Andrew,
We thank you for supplying these comments - and for highlighting the benefits of analysis at large scale facilities. Synergetic international collaborations are a good way to explore the industrial benefits from these often complex analysis. It has been a pleasure to learn more how Rolls-Royce see the future of neutron and synchrotron residual stress measurement, and hopefully, we will be able to work together on streamlining the new industrial techniques in the future.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Sven Frøkjær (Professor, Københavns Universitet)
Fredag d. 22/5-20 kl. 20:19

Danske universiteter og GTS institutterne er helt centrale spillere i et samarbejde med industrien i relation til brugen af ESS og dermed essentielt for at nå målet om at udbrede anvendelsen af neutron- og røntgenteknikker til både en dybere produktforståelse og til udvikling af nye innovative produkter, bl.a. inden for lægemiddelområdet. Nærheden til Lund, ESS og MAX IV giver desuden dansk industri en væsentlig international konkurrencefordel, som kan udnyttes ved, at GTS institutionerne får en stærk forankring i forhold ESS. Derfor fuld støtte til GTS forslaget "Neutron- og synkrotronanalyser af industrielle produkter og processer".

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:48

Kære Sven,
Mange tak for støtten! Vi sætter pris på at have KU som medspiller i dette initiativ og arbejder fortsat på at den nye viden og udvikling på universiteterne bliver tilgængelig for virksomhederne. Og vi deler naturligvis dit ønske om at vi skal være stærkt forankret til ESS. Den dagsorden vil blive kraftigt understøttet ved dette initiativ.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Allan K. Poulsen (Cluster Lead - Sustainability and Advanced Materials, Vestas)
Søndag d. 24/5-20 kl. 20:56

Vestas introducerede sin sustainability strategi i januar 2020 ”sustainability in everything we do”. Strategien involverer hele Vestas supply chain og kræver udvikling og validering af nye materialer. Samtidig fortsætter udviklingen henimod større vindmøller, derfor udfordres de indgående materialer konstant både under design og ved brug.
Adgang til state-of-the-art karakteriseringsværktøjer, såsom målinger med neutroner og synkrotroner, er medvirkende til at sikre Vestas de bedste materialeløsninger og kan være med til at sikre, at Vestas fortsat er førende inden for teknologier til produktion af vedvarende energi.
Et særligt interessant aspekt af forslaget er muligheden for at studere processer in-situ, hvilket kunne være relevant både i forbindelse med udvikling af nye kompositmaterialer til vinger og nedbrydningen af disse samt til at udfordre og øge kapaciteten af eksisterende kompositter.
Vi ser gode muligheder for at samarbejde med Teknologisk Institut og andre danske og udenlandske aktører på området og støtter fuldt op om indsatsområdet ”neutron- og synkrotronanalyser af industrielle produkter og processer”.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:02

Kære Allan,
Spændende at høre jeres ambitioner og betragtninger om hvordan forslaget kan støtte op om jeres strategi. Med ESS i baghaven har vi i Danmark en særlig mulighed for at være ”first-movers” inden for anvendelsen af disse avancerede teknikker til udvikling og validering af bæredygtige materialer til vedvarende energi. Vi skal helt sikkert samarbejde om at finde de mest produktive krydspunkter mellem vindmøllesektoren og analysemulighederne hos de store faciliteter.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Søren Riis (Chief Research Officer, Oticon Medical)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:44

Dette er et relevant forslag for dansk industri og forskning. Avanceret materialedesign og analyse er et stort element i fremtidig global produktudvikling. Det er derfor essentielt at der opbygges viden og knowhow om neutron og synkrotron analyse der er tilgængelig for relevante virksomheder.
Jeg støtter fuldt det stillede forslag ud fra den betragtning at når der investeres milliarder i konkrete skannings-faciliteter, er det vigtigt at lave understøttende projekter der kan bringe viden og metoder ud i konkret brug.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:54

Kære Søren,
Tak for støtten. Som du nævner, er initiativet en vigtig understøttelse af en dansk milliard-investering. Vi har over de sidste par år opbygget en bred kompetence inden for disse analyser og udført en række målinger sammen med virksomheder. Derfor er vi godt rustede til at kunne udbrede den industrielle udnyttelse til gavn for produktudviklingen.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Allan Holm (Chief Specialist, Materials, Grundfos)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:01

Ved Grundfos stræber vi hele tiden efter, at udnytte det fulde potentiale ved materialer, både i det indledende design, optimering, proces og miljøaftryk. De enestående karakteriseringer som muliggøres med neutron og røntgen teknikker, vil på sigt udgøre en vigtig brik. Det er dog afgørende, at der er kompetent suppport til opsætning af test og grundig data analyse. Derfor ser Grundfos frem til at samarbejde med bl.a Teknologisk Institut.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:59

Kære Allan,
Tak for din kommentar. Vi ser også frem til at arbejde endnu tættere sammen med Grundfos om at udnytte de nye analysemuligheder. Vi tror på, at samarbejdet med større virksomheder og akademiske partnere er en god måde at udvikle og forfine teknikker, som så bagefter kan komme på markedet som services inklusiv data analyse
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jeppe Funk Kirkegaard (Head of Structural Blade Design, Offshore, SiemensGamesa Renewable Energy)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:36

Vi benytter hos SGRE allerede i dag neutron teknikker hos eksterne leverandører til karakterisering af residualspændinger i metalkomponenter og har interne faciliteter til "normal" røntgen analyse af kompositter. Jeg mener at yderligere forskning og især operationalisering af de neutron og synkrotron faciliteter, som eksisterer er et væsentligt område. Næste niveau af industriel anvendelse vil kræve væsentligt bedre visualiserings og analyse værktøjer, så vi kan anvende det yderligere mere direkte i den løbende udvikling og ikke kun i langsigtede teknologiprojekter. Her vil især synkrotron være en oplagt mulighed ved karakterisering af skadesudviklingen i nye komposit materialer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:00

Kære Jeppe.
Tak for dit indspark. Vi er enige i at data-analyse og visualisering er væsentlige elementer for at gøre disse målinger mere direkte industrielt anvendelige. Heldigvis oplever vi også, at selve faciliteterne er meget lydhør over for de behov vi præsenterer for dem på vegne af virksomheder. Skadesudvikling af kompositter er helt sikkert et tema, vi gerne vil arbejde videre med – både at analysere skader og til at kunne følge revner/delaminering mens det sker.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Bernd Hinrichsen (Research Manager, BASF SE)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:14

The development of modern materials and manufacturing techniques are inconceivable without large scale radiation sources to characterize and guide in their development. Synchrotrons have become easily accessible to industry research for routine techniques such as SAXS and XRD. However there is an astounding potential regarding more complex Synchrotron and Neutron experiments. Most industrial researchers lack the resources to plan, coordinate and evaluate the increasingly involved experiments. The DTI offers an invaluable service to society by enabling industrial access to large scale facilities. They play a fundamental role in keeping the region a champion in innovation.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:55

Dear Bernd,
Thank you for providing your input, both on the importance of the analysis techniques in modern product development, and the need for further initiatives to make them widely accessible to industry. We share your experience that the advanced techniques are in many cases not easy for industry to apply, and we are happy to take on the role to improve this situation, also through this proposed initiative.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Jens Bukrinski (CEO, CMC assist ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:59

ESS og MAXIV i Københavns baghave er en helt unik mulighed for at placere danske unversiteter og GTS institutter helt i front på dette område. For at gøre ESS og MAXIV tilgængeligt for dansk industri er det nødvendigt med stærke forskningsgrupper til at lave stærke og værdifulde partnerskaber.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:55

Kære Jens,
Det er bestemt en unik situation og mulighed, som vi med dette initiativ fortsat arbejder på at udnytte. Vi har gode kontakter til både ESS, MAXIV og en lang række andre internationale faciliteter, samt til universiteterne. Gennem de seneste år har vi opbygget ekspertise og erfaring i at anvende de forskellige teknikker på industrielle problemer, så vi nu er bedst muligt rustet til at forankre teknikkerne i virksomhedernes produktudvikling.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

David Löf (Global Tech. Market Development Manager, Perstorp AB)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:07

Användningen av småvinkelspridning är en förutsättning för att ta fram nästa generations lösningar på nya teknologier inom tex coating. Det ligger stora utmaningar i att ta fram en hållbar coating som klarar alla de nya lagkrav; och samtidigt lever upp till de nya krav på kvalitet. Genom att förstå den kemi som används på molekylär nivå kommer nästa generations formulerare att ta fram de recept som krävs. En facilitet som ESS möjligör detta! Att använda lågvinkelspridning i studier av tex emulgatorer skulle kunna hjälpa till att förbättra dessa system och göra dem kommerciellt gångbara och därigenom förverkliga en global utfasning av lösningmedelsbaserade produkter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:56

Kære David,
Tak for din kommentar. Den beskriver fint hvordan moderne produkter skal leve op til nye krav fra mange sider, både ift. miljø, forbrugere og pris. Vi er enige i at dybere materialeforståelse gennem faciliteter som ESS er en vigtig brik for at kunne opnå målene. Småvinkelspredning på emulsionssystemer, som du specifikt nævner, er et fokusområde for os, hvor vi ser gode muligheder, både inden for coatings, personlig pleje, fødevarer og lægemidler.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Nis Hansen (Ansvarlig svejsekoordinator, Bladt Industries)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:29

Bladt Industries fremstiller bl.a. svejste fundamenter til globale offshore installationer af vindmøller og trafostationer mm, hvilket stiller store krav til udførelsen og kvaliteten. Industrien er i en evig søgen efter optimering af design, materialeanvendelse og overfladefinisher samtidig med, at kravene til udførelsen og dokumentationen ikke formindskes, men nærmere øges. Derfor er der behov for forøget viden og kendskab til måle- og optimeringsmetoder, som går længere end de traditionelle lavpraktiske løsning såsom slibning af svejsninger og mere omfattende kontrol (NDT). Derfor har Bladt Industries allerede tilkendegivet interesse overfor teknologisk Institut, når der oplyses om mulighederne for at kunne måle restspændingsniveauer i svejste samlinger, i alle de relevante materialetyper inkl. højstyrkestål med flydespænding på 700MPA, samt overfladebehandlede emner, som enten er sand- eller stålblæste, slebne, HFMI (overhamrede) med PIT/UIT processer og deslige. Med forøget kendskab til effekten af de tiltag, som udføres i og efter produktionen, sammenholdt med resultater fra de traditionelle mekaniske prøvningsmetoder, vil vi kunne komme et stort skridt længere mod en levetidsforlængelse af vores konstruktioner, hvilket vil medføre en samlet reduceret kostpris på det leverede fundament og bl.a. derigennem billigere strøm, som igen er til stor økonomisk og miljømæssig gevinst for både de danske og internationale samfund. Så Bladt Industries kan kun tilslutte sig sådanne initiativer. Jo billigere havmølleenergi, jo større behov for flere havmølleparker.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:27

Kære Nis,
Tak for dine betragtninger, som giver et godt indblik i nogle af de udfordringer, I står med som virksomhed. Og det fortæller om, hvordan stor-skala-teknikkerne kan udvikles til at blive et stærkt værktøj for industrien. Netop svejsninger er en af de udfordringer, vi gerne vil arbejde tæt sammen med virksomhederne om. De store termiske cyklusser fører selvfølgelig til store spændinger, og vi mener, der er gode muligheder for at optimere svejse- og efterbehandlingsprocesserne - hvis vi får udviklet de rigtige værktøjer i værktøjskassen.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Peter Søe Nielsen (Senior Engineer, National Oilwell Varco Denmark I/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:36

Neutron- og synkrotronanalyser af rest-spændinger i metaller er interessant for vores produkters udmattelses- og spændingskorrosionsegenskaber. Især procesvejens indflydelse på det endelige produkt kan undersøges med neutron- og synkrotronanalyser, som er de eneste metoder at få indsigt i spændingerne i det indre af metallerne. Sådanne analyser vil give data til validering af modeller så time-to-market af nye designs kan reduceres.

GTS-institutterne er vigtige som mediator, idet samling af viden og ekspertise på området giver virksomhederne en mere overskuelig indgang til neutron- og synkrotronmålinger og en sparringspartner til planlægning af målinger og efterfølgende dataanalyse.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:26

Kære Peter,
Tak for kommentaren. Vi har opbygget en del erfaring med spændingsmåling - både med laboratorieudstyr (det første af sin art i Danmark) og på faciliteter rundt om i Europa - ofte i fællesskab med akademiske partnere. I sidste ende skal aktiviteterne drives af efterspørgslen fra virksomheder, og det er godt at høre, at I har gjort jer tanker om, hvordan teknikken kan komme jer til gode.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Erik Lauridsen (CEO, Xnovo Technology ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:17

Hos Xnovo har vi specialiseret os i at udvikle innovative og brugervenlige 3D imaging løsninger, som bringer synkrotron-teknikker hjem i laboratoriet hos ingeniører, materialeforskere og mineraloger. Vi ser derfor det foreslåede indsatsområde som en spændende mulighed for som virksomhed både at udnytte de mange nye, unikke muligheder vi har lige om hjørnet i Lund og Hamborg i vores fremtidige udviklingsarbejde, og for at bringe nogle af vores kompetencer i spil til gavn for andre danske virksomheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:30

Kære Erik,
Tak for kommentaren. Vi følger med interesse jeres arbejde inden for teknik- og instrumentudvikling. Gennem det foreslåede initiativ vil vi blandt andet fokusere på hvordan analyser ved de store faciliteter bedst kan komplementere og kombineres med laboratorie-målinger. Derfor ser vi også spændende muligheder for samarbejde og ser frem til at fortsætte samtalen.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jacob Becker-Christensen (CEO, LINX Association)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:29

Som leder af LINX kan jeg bestemt attestere værdien af disse indsatsområder med udviklet brug af røntgen- og neutronstråling; de er relevante for den videre udvikling/innovation på tværs af en lang række danske industrier. Det at kunne se ikke bare "på" en ting men igennem den - på mikroskopisk niveau og mindre - er en nøgle til at identificere både kilden til uløste problemer og den rette indsats for produktforbedringer. Forslaget for afgjort opbakning herfra!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:31

Kære Jacob,
Tak for opbakningen. Vi sætter pris på samarbejdet og medlemskabet af LINX, der har introduceret en række virksomheder for de muligheder du her skitserer. Med vores forslag her ønsker vi at gøre teknikker lettilgængelige og tættere integreret med virksomhedernes produktudvikling. Også her vil vi have gavn af og se frem til et tæt samarbejde med LINX, både ift. de kompetencer og det virksomhedsnetværk der ligger hos jer.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

René Christensen (Group Quality and Development Manager, Alumeco A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:20

Spændinger i materialer er et vidtrækkende problem på tværs af en lang række materialetyper, herunder også metaller. I metalbranchen er det alment accepteret, at vi som leverandør ikke kan måle eller verificere spændingsforhold i materialerne, hvorved der løbende i produktion- og bearbejdningsprocesser af metallet må kompenseres herfor med en række forskelligartede procedurer, der har til hensigt at forebygge og/eller reducere fremkomsten af restspændinger i materialerne.
Et samarbejde med Teknologisk Institut om måling af restspændinger med neutroner vil verificere effekten af de tiltag, der iværksættes for at reducere spændinger i materialerne, og derved er det Alumeco Groups forhåbning, at et sådant samarbejde vil bidrage til et kvalitetsmæssigt løft af metalindustrien generelt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:25

Kære Rene,
Målinger af spændinger i metaller var et af de første områder, vi definerede, hvor målinger med neutroner og synkrotron-røngen kunne noget, som ikke var muligt med andre måleteknikker.
Vi er glade for at læse, at I deler denne opfattelse, og håber at vi kan hjælpe jer med at få konkurrencefordele på det europæiske marked ved at udvikle teknikkerne, så de egner sig bedre til industrielle behov.
Tak for din støtte!
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Lise Arleth (Professor, NIels Bohr Institutet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:00

I Røntgen og Neutron sektionen på Niels Bohr Institutet er vi selvsagt stor-brugere af Røntgen og neutroner. Vi ser meget frem til de kommende ESS og Max-IV og har været engageret i opbygningen af faciliteterne igennem en længere årrække. Min forskningsgruppe har igennem en række år haft en stribe samarbejdsprojekter med forskellige industripartnere omkring brugen af disse faciliteter. Det har været rigtigt spændende, men det er oplagt at en stor del af opgaven i fremtiden bør blive løftet bedre af GTS institutterne. Jeg kan dermed varmt anbefale DTI's planer for deres videre indsats indenfor området.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:32

Kære Lise,
Vi er enige i at næste skridt i den industrielle brug af røntgen- og neutronteknikker i høj grad ligger hos GTS. Ikke mindst på baggrund af den modning både instrumenter og analysemetoder har oplevet inden for de seneste år, drevet af universitetsgrupper som din. Tætte universitetssamarbejder vil til stadighed være vigtige, fx i forbindelse med metodeudvikling, og vi ser frem til en fortsat god dialog med jer i vores opbygning af industrielle måleservices.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Marite Cardenas Gomez (Professor Biomedical Science, Malmö University)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:36

Broadening the use of neutron and x-ray scattering to materials in industry is very much needed if we are to take full advantage of the investment at ESS and MaxIV. In particular, doors need ot be open for industries to access besides buying own beamtime or academic collaboration. A clear example is that of GTS institutes as facilitators for doing work at large scale facilities. Hope to see more of this program in the future!

Marite Cardenas Gomez (Professor Biomedical Science, Malmö University)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:37

And with materials I mean not only hard materials but within the life sciences... applications in pharmacy are a clear example!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:33

Dear Marité,
Thank you for your acknowledgement of the role that GTS plays in facilitating industrial access to x-ray and neutron analyses. It is certainly true that there is more potential to exploit, also within the area of soft materials and pharmaceuticals that you mention. During the last years we have been able to strengthen our expertise and experience with the techniques, enabling us to address this agenda. Close collaboration with academia is of high importance in this work, and we appreciate your support.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Thomas Steenberg (CEO, Copenhagen Atomics)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:47

Fint med et "bindeled" som letter SMV'ers adgang til både faciliteter og fortolkning af resultater - det er til gavn for både virksomhederne og udnyttelse af investeringen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:42

Kære Thomas,
Tak for kommentaren. Vi er glade for at kunne gøre faciliteterne tilgængelige også for de mindre virksomheder. Kun ved at gøre teknikkerne anvendelige for den brede industri kan potentialet for tests og udvikling af produkter og processer udnyttes.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jukka Rantanen (Professor, Dpmt of Pharmacy, University of Copenhagen)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:10

We are applying synchrotron based methods in our academic work and it has really opened up a possibility to understand the behavior of pharmaceutical systems at a new level! Many of our model systems are inspired by interaction and co-operation projects with the Danish companies, and I do see a huge potential in opening these technologies for industrial scientists.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:43

Dear Jukka,
It is great to hear your experience of how synchrotron techniques result in better understanding and design of pharmaceutical systems. Through this initiative the goal is to enable the integration of the analyses into the existing industrial research and development. In this effort, the input from and collaboration with research groups such as yours is of key importance. Thank you for the support.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Peter Sandager Jeppesen (Software Manager, Exruptive A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:50

Hos Exruptive vil arbejdet med at udvikle specielt segmenteringsmetoder være et meget interessant indsatsområde, hvor vi kan se at det kan udnyttes med gavn for vores analysemodeller til CT-scanning.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:43

Kære Peter,
Som du beskriver, har de analysemetoder der udvikles til målinger ved de store faciliteter også anvendelser ved røntgeninstrumenter mere bredt, bla de scannere til brug i lufthavne som I udvikler. Dataanalyse er en vigtig del af det foreslåede initiativ, og vi ønsker at de metoder der udvikles skal kunne udnyttes i alle de sektorer og sammenhænge hvor den kan skabe værdi. Vi sætter pris på jeres interesse.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen (Lektor, University of Copenhagen)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:53

Dette er et fremrangende forslag. ESS og de andre store forskningsfaciliteter giver helt nye muligheder for materialeforskning og udvikling, og Danmark ligger i et smørhul med nem adgang til både Lund og Hamborg. Det er afgørende at bygge bro mellem universiteter, GTS og industri inden for dette område og at sikre viden-overførsel, som dette projekt netop gør. Jeg ser frem til et fortsat samarbejde mellem Københavns Universitet og DTI.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:44

Kære Kirsten,
Tak for støtten. Vores samarbejder med universiteterne er meget værdifulde ift. at have adgang til den nyeste viden og metoder med relevans for industrien. Som du nævner, ligger Danmark godt placeret ift flere synkrotron- og neutronfaciliteter. For at give virksomheder adgang til de bedst mulige målinger, er skal vores universitetssamarbejder fortsat styrkes, hvilket vi ser frem til.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Deby Fapyane (CSO, Cellugy)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:56

Synchroton analyzer will help so much in the characterization of material such as bio-cellulose in which Cellugy is working on. I am sure this project will be a bridge to many possiblle industrial-university collaboration in the future.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:45

Dear Deby,
Thank you for your comment. Bio-cellulose is certainly a material with a range of internal structure that can be followed in detail with synchrotron techniques, and under many different of conditions. We will be happy to continue the discussion on how you might use the analyses in your work, either in development projects or as a measurement service.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Vito Foderà (Associate Professor, University of Copenhagen)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:06

The project is related to the ambitious idea of making neutron and syncrothron-based approaches more accessible and user-friendly. This will significantly favor multidisciplinary projects, creating a unique meeting point for biologists, pharmacists, physicists and material scientists and favoring interactions between academia and industrial partners. This type of platforms are essential for the realization of new excellence in research and development, and this is the reason why this project holds the potential to become a strategic asset within the Danish research and innovation landscape.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:45

Dear Vito,
We agree that new analysis capabilities can add to the level of industrial R&D, and our experience shows that it can help in solving product design challenges. Building on academia driven advances within neutron and synchrotron techniques, the task is now to turn them into user-friendly tools for industry as you mention. This is certainly a great task, but one that we are happy to take on. For this, we also rely on continued support and collaboration with the universities, and we appreciate your support.
Best regards
Mikkel Agerbæk

Florian Nettesheim (Sr. Research Scientist, DuPont Nutrition and Biosciences)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:14

Dupont har i mange år anvendt en række scatter- og diffraktionsteknikker incl X-ray diffraktion i udviklingsarbejdet indenfor fødevareingredienser. Metoderne er vigtige i vores R&D-arbejde såvel som i vores QC-program.
Måling i real-tid er af særlig interesse for os, idet det giver os mulighed for at følge dynamiske processer i tidsdomænet. Det inkluderer både karrakteriseringen af krystalliserende stoffers polymorfe former og deres størreslesforhold.
Endvidere har vi interesse i at karrakterisere multifase-systemer og interaktioner i et protein-hydrokolloid-lipid-system.
Vi ser derfor neutron- og synkrotronanalyser hos ESS som et stærkt supplement til vores egne R&D-faciliteter i Danmark.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:46

Kære Florian,
Tak for din kommentar. Den beskriver fint hvordan målinger ved store faciliteter skal tænkes ind i sammenhæng med eksisterende metoder og udviklingsprotokoller, hvor de kan bidrage med komplementære resultater. Måling i real-tid, som du nævner her, er et fokusområde i det foreslåede initiativ og vi ser frem til at arbejde mere med at sikre at der let kan udføres målinger under procesrelevante forhold. Ikke mindst i de komplekse systemer der ofte indgår i fødevareingredienser som dem i arbejder med hos DuPont Nutrition and Biosciences
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jakob Plum Christensen (Industriel PostDoc, LEO Pharma A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:58

Adgang til neutron- og synkrotronanalyser hos ESS vil have mange applikationsmuligheder i lægemiddeludviklingsprocessen.
Det vil give en ny indsigt i hvordan lægemidlet interagerer med vehicle og endogene stoffer og er oplagt når det nu er så tæt på DK.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:47

Kære Jakob,
Vi er glade for at opleve interesse fra den farmaceutiske industri i hvordan målinger på ESS og andre faciliteter kan bidrage til både kvalitetskontrol og bedre forståelse for lægemiddelsystemer. Og så er det sandt at den korte afstand til ESS, sammen med den signifikante danske investeringer i anlægget, gør det oplagt at målinger og services skal være tilgængelige for dansk industri. Med dette initiativ er målet at opnå netop dette.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Kim Lefmann (Lektor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:40

De nye faciliteter, ESS, MAX-IV, E-XFEL, vil betyde en utrolig forøgelse af mulighederne for materialeundersøgelse. Og nogle af disse muligheder kender vi ikke endnu, så der er meget at lære. Fra universiteterne vil vi den kommende tid være travlt optaget af at finde ud af, hvordan vi optimalt skal udnytte faciliteterne, og samtidig uddanne vores studerende til at gøre dette. Det er imidlertid også vigtigt, at denne viden bliver udnyttet i erhvervslivet. Det er derfor essentielt, at der findes kompetente miljøer, der har fokus på at bygge bro imellem den akademiske vidensopbygning, fx. i Fyrtårnene, og den praktiske brug. Her ser jeg TI's forslag som en oplagt og nødvendig vej frem.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:58

Kære Kim,
Vi følger med i de akademiske fremskridt på området, bl.a. gennem ESS fyrtårnene, og det er godt at mærke, hvor stærkt et forskningsmiljø vi har i Danmark på dette område. Tak for opbakningen - både til vores forslag og til samarbejde med os om brobygningen til industrien.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Damir Ljubicic (CEO, Space Composite Structures DENMARK)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:44

Hos Space Composite Structures laver vi kulfiberkomponenter til rumfartsindustrien og går lige til grænsen af det mulige. Ofte tager det adskillige dage at finde den rigtige kombination af kraft, viklehastighed og viklevinkel. De nye analyseværktøjer ville være interessante for os, hvis de kunne forkorte udviklingsprocessen og gøres mere tilgængelige. Også muligheden for at studere fx vikleprocessen direkte lyder spændende.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:58

Kære Damir,
Det lyder som en spændende, konkret problemstilling, som det kunne være interessant at kigge nærmere på med disse teknikker. Vi har planer om at etablere dedikerede måleopstillinger på beamlines for at kunne måle industrielle processer som led i danske virksomheders udvikling af nye produktionsteknikker.
Venlig hilsen
Mikekl Agerbæk

Peter Vig (Project Manager, R&D, Cembrit Holding A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:45

Adgang til avancerede karakteriseringsteknologier er et vigtigt bidrag til at udnytte muligheden i at udvikle og optimere produkter. Især at kunne få ekspertbistand er kritisk, for at gøre det lettere tilgængeligt at udnytte mulighederne ved de morderne avancerede karakteriseringsmetoder i produktionsvirksomheder. Jeg ser derfor arbejdet beskrevet her, som yderst vigtigt og en mulighed for at styrke dansk erhvervsliv og vidensniveauet i danske produktionsvirksomheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:25

Kære Peter,
Tak for støtten. Vi er glade for at I og mange andre innovative virksomheder i Danmark er interesserede i nye analysemetoder. Gennem de seneste år har vi styrket vores ekspertviden inden for neutron- og synkrotronmålinger. Som du helt korrekt beskriver det, er det en nøgle til at kunne udnytte potentialet. Vi ser frem til at udbygge mulighederne for at virksomheder som jeres kan få bedst mulig gavn af teknikkerne.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Christian Mammen (CEO, JJ X-Ray A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:07

JJ X-Ray har i mere end 25 år udviklet og leveret produkter og systemer til et stort antal synkrotron- og neutronfaciliter. Som leverandør er det vigtigt for os, at det udstyr vi er med til at udvikle og producere skaber værdi så bredt som muligt. Ikke kun i forskningsverdenen, men også for danske virksomheder, herunder vores egen. Vi har tidligere haft stor glæde af samarbejdet med BigScience.dk, og ser dette initiativ som den naturlige forlængelse heraf.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:59

Kære Christian,
Inden for neutron og røntgen-instrumentering er JJ-xray en velkendt og spændende virksomhed med et internationalt ry. Det er godt at have denne type virksomheder i Danmark, så vejen til udvikling af nye, industrielt rettede teknikker på fx ESS-instrumenterne bliver kortere.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Martin Speiermann (BigScience.dk, WattsUp Power A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:07

Den fokus på avanceret test og analyse af produkter og processer, Teknologisk Institut, har skabt for danske SME-teknologi virksomheder igennem deres Neutron- og synkrotronanalyser program er unikt også sætter fokus på de forretningsmuligheder der er for danske teknologi virksomheder i Europa. Der er en stor hjælp og skaber både en masse muligheder og kontakter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:26

Kære Martin
Det er et særligt fokus for os i udviklingen af neutron- og synkrotronbaserede services at gøre dem tilgængelige for produktudvikling hos innovative SMV’er og ikke kun for større virksomheder der i flere tilfælde har egne specialister. Som du derudover nævner, kan faciliteterne også i sig selv være forretningsmuligheder for danske leverandører, som understøttet af et andet af vores initiativer, BigScience.dk. Vi er glade for at kunne hente værdi hjem til Danmark på disse måder og takker for din støtte.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Søren Vinding Christensen (Executive Assistant, PanzerGlass A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:23

Panzerglass A/S har fokus på at udvikle de bedste skærmbeskyttere på markedet. Projekter som dette kan gøre det muligt at forstå materialer og produkter bedre og derved komme forrest i at udvikle high-quality produkter og sikre at Danmark bliver frontmovers i produktkvalitet. Vi ser frem til at følge udviklingen i projektet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:27

Kære Søren,
Det er altid en fornøjelse, og naturligvis en hovedfunktion for GTS, at kunne højne produktforståelsen i danske virksomheder. Vi deler din holdning om at det er med til at sætte virksomheder som jeres i front internationalt. Vi takker for støtten og håber på gode fremtidige samarbejdsmuligheder.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Kim Troensegaard Nielsen (Principal Scientist, LEO Pharma A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:33

Indenfor den farmaceutiske industri er der mange interessante anvendelse muligheder for neutron og røntgen teknikker. Struktur bestemmelser af de forskellige receptorer er f.eks. meget essentielt i designet af nye lægemidler, mens neutron spredning er værktøjet, hvis man skal være sikker på, om der er syntetiseret et nyt salt eller en co-krystal. Ligeledes er computed tomography og andre billeddannende teknikker med en høj rummelig opløsning et uundværlig værktøj i designet af devices eller applikatorer til applicering af lægemidler og til at undersøge frigivelse af lægemidler for forskellige delivery systemer. Det er derfor med stor interesse jeg læser denne beskrivelse og ser det som en spændende mulighed for at styrke den danske farmaceutiske udvikling.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:28

Kære Kim,
Tak for din kommentar, som fint beskriver hvordan den farmaceutiske industri allerede benytter mange neutron- og synkrotronmålinger. Vi ser også et potentiale for at udbrede anvendelsen og gøre værktøjerne mere tilgængelige og lette at integrere i eksisterende test og produktudvikling. Lægemiddelindustrien er en af de områder der helt sikkert har meget at hente fra disse teknikker.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Nicolai Tolstrup (Big Science Søgeresultater uundværlig, Kirkholm Maskiningeniører)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:04

Det er et interessant forslag om at bringe komplicerede teknikker ”ned på jorden” og tilgængelige for danske virksomheder. Hos Kirkholm Maskiningeniører / Mechnical Engineering arbejder vi netop med beregninger, som er på kanten af de mulige og det kan derfor være relevant at have adgang til teknikker, som mange af vores udenlandske konkurrenter ikke kender. Vi har arbejdet med modellering af rest-spændinger sammen med Teknologisk Institut og vil gerne udvikle dette samarbejde over de kommende år sammen med nogle af vores kunder.
Så vi kan bringe ny viden og analysemetoder ud til den bredde danske industri.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:29

Kære Nicolai,
Brugervenlighed og anvendelighed af teknikker og resultater er bestemt et hovedfokus i dette forslag og vi er glade for at du ser værdien i dette. Ikke mindst i forhold til at kunne opnå en international førerposition, hvilket vi naturligvis gerne bidrager til. Restspændingsmålinger er et område hvor vi ser et stort potentiale også fremover, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Flemming Madsen (Institutleder, Institut for Farmaci - Københavns Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:17

Som partner til Bioneer i form af et unikt GTP/Universitetssamarbejde i form af Bioneer:Farma kan jeg kun understøtte de samlede kommentarer vedrørende faglig substans og relevans for dette forslag, og ser Bioneer som en meget betydende faktor, dels som brobyggende element mellem sektorer og et "missing" link, der dels ville kunne facilitere en stærk forankring af GTS-enheder i de tværgående initiativer, og dels direkte medvirke til en optimal udnyttelse af disse unikke faciliteter. Og dermed potentiel påvirke til på den længere bane at DK er i førertrøjen og kan bruge dette som konkurrencefordel

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:35

Kære Flemming
Tak for din stærke støtte til Bioneer og GTS i opgaven på at sikre kompetent indutriel adgang til big science faciliteter.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Esben Lund (Group CFO, Vald. Birn A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:02

Hej Hos Birn benytter vi i forvejen ultralyds-skanning i kvalitetssikring og design. Med neutron og synkrotron skanning metoder vil vi potentielt kunne sikre et nyt kvalitet og sikkerheds-niveau af vitale støbedele til eksempelvis automobilindustrien. En enklere adgang til skannings-faciliteter og analyse, vil sikre vores konkurrenceevne i forhold til nyudvikling, samt sikre kostreduktion af eksisterende produkter. Så vi ser spændt frem til udbyttet af denne resultatkontrakt.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:39

Kære Esben
Tak for din støtte. Dejligt du kan se potentialet, også for en industriel branche som støberibranchen.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Selma Maric (Industrial Relations Officer, MAX IV)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:57

When enabling MAX IV Laboratory to be used also by industrial users we work with a range of actors that act as necessary mediators to our advanced X-ray based techniques for optimal results. Such mediators that include academic researchers, institutes and mediator companies and CROs are crucial for many companies to be able obtain the best benefits from these techniques, especially in the Life Sciences field. While our scientists at MAX IV are experts in technique and instrument development, mediators with expertise in the application of our techniques to research questions within Life Sciences can provide industrial users with necessary help in the initial design of the experiments, sample preparation, as well as in data analysis and understanding the information obtained from these experiments. Additionally, they help companies to put these data into a context that is relevant for them. This is therefore a very important initiative.