Metrologisk Infrastruktur

Senest opdateret d. 1/5-2020
DFM
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Indsatsområdet vil opretholde og udvikle den nationale metrologiske infrastruktur i Danmark, som er af kritisk betydning for danske virksomheder. Virksomhederne sikres adgang til globalt sammenlignelige og sporbare målinger, som kræves for at kunne afsætte produkter og ydelser på det globale marked.

Indsatsområdet opretholder og udvikler det Nationale Metrologi Institut (NMI) i Danmark med ansvar for at etablere og vedligeholde Danmarks basale og kritiske metrologiske infrastruktur, samt overholde forpligtelserne som deltager i ”Meterkonventionen”. Det overordnede mål er at sikre danske virksomheder adgang til sporbare og pålidelige målinger, som er en forudsætning for at de kan afsætte deres produkter på det globale marked. Dette omfatter etablering og vedligehold af danske primærnormaler, deltagelse i det globale metrologinetværk, videnhjemtagning fra andre NMI’er, udvikling af nye ydelser og videnspredning. Aktiviteterne er centrale for international anerkendelse af Danmarks måletekniske kompetencer og bidrager til at sikre udlandets tillid til kvaliteten af danske produkter og ydelser.

68 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.
Du kan selv skrive en kommentar og være en del af debatten.

Daniela Stoica (Dr, LNE)
Mandag d. 11/5-20 kl. 16:20

DFM offers services and metrological traceability, which are of value to international trade. I believe that DFMs existing services in the areas of pH measurement and electrolytic conductivity are worth maintaining and expanding.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:00

Dear Daniela
Thank you for your supportive comment for our focus area. We highly appreciate the good coopeartion with you and LNE during pH inter-comparisons at both EURAMET and BIPM level. We look forward to the onward interaction with you within TC-MC SCEA. We also deeply value our international research collaboration, with you and other NMIs, both within the EMN framework and in on-going research projects. These activities are vital in order to advance our fundamental measurement capabilities. We share a lot of the same challanges, and we truly enjoy your magnificent konw-how with which you always contribute.

Sincerely,
Lisa Deleebeeck and David Balslev-Harder

Eva Trudsø (Lektor, Civilingeniør, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 09:22

Jeg underviser og uddanner teknikere til dansk industri, og jeg har i mange år manglet undervisningsmateriale, som lagde vægt på og beskrev målinger, måleprincipper og målemetoder. Mine studerende skal ud og måle, og deres kommende virksomheder har brug for at de møder med en kompetence indenfor det at måle, og for at de har en grundlæggende viden omkring selve målesituationen. Vi giver dem muligheden for at prøve det i praksis, men det boglige materiale har været meget ensidigt - med få kilder. Lige indtil DFM tog initiativ til at producere noget materiale, som bredt set kan bruges i af mange undervisningsinstitutioner, heriblandt også på et erhvervsakademi som vores. Jeg har gjort brug af flere af deres kompendier - Introduktion til målinger, Introduktion til måling af luftfugtighed, Introduktion til flowmåling, Introduktion til usikkerhedsbudgetter med videre. Alle kompendier udmærker sig ved at bruge eksempler fra virkeligheden, og sproget er skrevet så mine studerende kan forstå det. Der er efter min mening skabt en kæmpe vidensbank omkring målinger, som ikke var før, og det arbejde mener jeg i høj grad bør støttes. Tro ikke at kompendier som disse er statiske - de udvikler sig med den viden, som opstår på området, og de skal derfor revideres med jævne mellemrum. Det håber jeg virkelig at man vil se positivt på og sikre kommer til at ske fremover. Vi har brug for virkelighedsnært og praksisorienteret undervisningsmateriale hvis vores studerende skal klædes godt på - noget jeg ved at de danske virksomheder også påskønner - ellers ville de ikke have været med i denne udviklingsproces.
Hvert år er der flere møder - arrangeret af DFM - indenfor følgegruppen omkring metrologi, og disse følgegruppemøder er meget vigtige for os undervisere, for det er her vi har lejlighed til at diskutere måleteknik med industrien om med eksperterne indenfor måleteknik. Jeg har haft stor glæde af at kunne deltage i workshops om bl.a. usikkerhedsbudgetter og hvordan man opstiller dem - hvilke målinger man skal foretage, og det samme ved jeg gør sig glædende for mine kolleger. Jeg håber virkelig at disse følgegruppemøder og workshops får mulighed for at fortsætte, fordi det er vigtigt at aftagere (industrien) og undervisere mødes. Det er vigtigt fordi vi her kan afstemme forventninger hos hinanden - industrien får et billede af de kompetencer, som kommende medarbejder har, og vi får et billede af hvad industrien ønsker og har brug for. Det gør os i stand til at tune uddannelserne det rigtige sted hen.
Jeg har haft den stor fornøjelse at tage mine studerende med ud på DFM for at få en rundvisning i deres kalibreringslaboratorier med samt foredrag, og det er virkelig en øjenåbner. De studerende går derfra med en forståelse for hvordan deres egne målinger hænger sammen med det arbejde, som udføres på DFM, og det går op for dem hvorfor de skal være så omhyggelige når de skaber data. Det er som om det besøg er den knage, som de pludselig har til at hænge deres måletekniske faglighed op på - rosinen i pølseenden. Det at kunne vise dem hvordan man arbejder videnskabeligt med målinger motiverer dem på en helt anden måde end hvis de kun skulle høre om det, hvilket ikke er så underligt - her er tale om eksemplets magt.
Jeg ønsker for fremtiden at DFM får mulighed for fortsat at udbrede deres viden om måleteknik, og måske også arbejde hen imod en bredere formidling af emnet - dels til studerende i form af besøg, men også gennem film/videoer om arbejdet i deres laboratorier - gerne på deres platform metrologi.dk. Jeg er nemlig sikker på at der er mange, som vil være interesseret i dette. Hvem ved - måske ligefrem folkeskolen, erhvervsskolerne og gymnasierne vil tage det op? De kunne trænge til det. Og industriens kalibreringsafdelinger har også en mulighed for at konsolidere deres viden, når nu denne viden bliver så tilgængelig. Det kan være at måleteknik ikke bliver for de få men faktisk kan blive for de mange.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 02:29

Kære Eva
Tusind tak for din dedikerede støtte til vore forslag, og for din detaljerede beskrivelse af jeres situation.
De måletekniske kompetencer i virksomhederne er helt centrale for at sikre værdiskabelsen af den metrologiske infrastruktur, når helt ud i de endelige produkter. Jeres indsats som undervisere er højest relevante for at realisere dette. Det glæder mig, at du synes metrologi.dk har udfyldt et kritisk tomrum for måletekniske læremidler, men jeg noterer også, at du ser følgende behov
1) At du ser et stærkt behov, for at der sker en kontinuerlig opdatering af materialet, samt fortsat udvikling af nye læremidler for at holde materialet aktuelt.
2) At samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som vi har opbygget med metrologi.dk har særdeles stor værdi for jer, og skal opretholdes.
3) At den direkte adgang i form af rundvisning ved DFM etc. har stor betydning for undervisere og studerende, men at dette også kan udbredes med f.eks. videomateriale om vores metrologiaktiviteter.
4) At viden om metrologi også er interessant for andre uddannelser fx erhvervsskoler, gymnasier og folkeskoler.

Mht. punk2) kan det fremover være relevant at samarbejde med de tekniske fagnetværk omkring seminarer. DFM koordinerer gerne dette og med relevante indlæg. Et samspil i dette regi, med fokus på faglige kompetencer for kommende medarbejdere kan styrke virksomhedernes involvering, og dermed sikre det essentielle samspil mellem undervisere, virksomheder og DFM, som har været succesformlen for de vellykkede læremidler. Vi har sat stor pris på din interesse, input og feedback i vores hidtidige arbejde med metrologi.dk, og håber at kunne fortsætte samarbejdet.
Med venlig hilsen
David

Louise Engberg (Chefkonsulent, DA Åben Virksomhed)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:26

I DA Åben Virksomhed udvikler vi gratis undervisningsforløb til de naturvidenskabelige fag i folkeskolen og gymnasiet. Som en del af undervisningsforløbene skal skoleklasser besøge virksomheder, og opleve hvordan man i praksis bruger lige det, de lærer om i undervisningsforløbet i skolen. Det giver øget faglig begejstring hos børn og unge, når undervisningen bliver autentisk. Vi er netop ved at lægge sidste hånd på undervisningsforløbet "Elektriske sensorer og præcision", der er udviklet til Fysik i gymnasiet, som en hjælp til fysiklærerne, der siden 2017 har været pålagt at undervise i elektriske sensorer. I den forbindelse refererer vi flittigt til det glimrende undervisningsmateriale, der er gratis tilgængeligt på Metrologi.dk, som vi for nyligt er blevet opmærksomme på. Der er mange spændende materialer, som vi vil studere nærmere i den kommende tid og se om ikke der er mere, der vil være relevant for os at bruge i forbindelse med andre kommende undervisningsforløb. DA Åben virksomheds undervisningsforløb inkl. referencer til Metrologi.dk er frit tilgængelige på aabenvirksomhed.dk.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:43

Kære Louise
Tak for din støtte til vores forslag. Vi er meget glade for jeres nylige henvendelse, og øjner et virkelig godt match mellem jeres udvikling af læringsforløb og vores udvikling af læremidler med fundering i virkelighedsnære cases. Initiativet fra Dansk Arbejdsgiverforening, til stiftelsen af Åben Virksomhed, vil få kæmpe betydning for at få flere børn og unge til at vælge en videregående uddannelse inden for de teknologiske eller naturvidenskabelige områder. Det vil vi meget gerne hjælpe jer med.
Mvh
David

Rasmus Pinholt (Gymnasielære, Nærum Gymnasium)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:17

Mit navn er Rasmus Pinholt og jeg er lære i fysik og matematik på Nærum Gymnasium.
Jeg har lavet noget materiale til DA Åben virksomhed. Dele af materialet passer rigtig godt til gymnasiet, og jeg tror at det kunne bruges rigtig godt i matematik med det nye fokus på statistik og spredning.
Til fysik er det godt fordi det kan give eleverne en indsigt i hvad begrænsningerne i et eksperiment er.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:52

Hej Rasmus
Tak for din støtte. Vi er glade for at du har kunnet bruge vores materiale i din undervisning og i din bearbejdning til DA’s ”Åben Virksomhed”.
Mvh
David

Anders Samsøe-Petersen
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 17:02

Jeg synes metrologi.dk er et fantastisk initiativ og jeg kunne godt tænke mig mere af den slags!

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:37

Hej Anders
Tak for din tilkendegivelse. Jeg tolker, at i ved de tekniske uddannelser hos NEXT har glæde af materialet. Sig gerne til hvis du har konkrete tanker mht tilsvarende tiltag.
mvh.
David

Hans Nørgaard Hansen (Institutdirektør, professor, DTU Mekanik)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:44

Opretholdelsen af en relevant og tidssvarende metrologisk infrastruktur er kritisk for Danmarks rolle i det globale videnssamfund. Danske virksomheders mulighed for at trække på højeste niveau af sporbarhed i Danmark er essentiel for deres fleksibilitet og agilitet. Infrastrukturen bliver desuden benyttet flittigt i et samarbejde med DTU til uddannelse af ingeniører og PhD'er. Det er væsentligt at forstå, at finansiering af en sådan infrastruktur ikke udelukkende kan baseres på et kommercielt indtægtsgrundlag. Der er behov for en grundbevilling til etablering og vedligeholdelse af en sådan infrastruktur.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:20

Kære Hans
Tak for din opbakning til indsatsområdet for metrologisk infrastruktur og din understregning af hvor vigtigt det er for danske virksomheder at har adgang til sporbarhed på højeste niveau. DFM værdsætter samarbejdet med DTU Mek, den gensidig adgang til faciliteter samt den faglige sparring. Vi er i øvrigt glade for at kunne sprede vores viden om kalibrering af måleklodser, ruhedsmålinger, lasere osv. via jeres kursus i metrologi. Vi ser også frem til nye muligheder for fælles Ph.D. studerende især på området for geometriske målinger.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Christian Krause (Director, Viso Systems Aps)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:21

Viso Systems kan helhjertet støtte DFM’s forslag til udvikling af den metrologiske infrastruktur. For en SMV som Viso Systems, der udvikler state-of-the-art instrumenter til lysmåling er det vigtigt at have let tilgang til den højeste målekompetence inden lys måling. Både med hensyn til kalibrering af instrumenter og som sparringspartner i vores produktudvikling har DFM været en værdifuld partner og vi ser frem til forsat tæt samarbejde i de næste år omkring karakterisering af vores instrumenter og udvidelse af vores måleevne til også at indbefatte måling af UV-lys.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 01:08

Kære Christian
Tak for din helhjertede støtte. DFM ser en stigende interesse for anvendelser af UV lys i samfundet, hvor dets anvendelser finder voksende betydning. Behovet for karakterisering af UV lyskilder er derfor også stigende og det er derfor dejligt at se en dansk SMV som jeres, der over en årrække har skabt en stærk positionering i markedet, med jeres helt unikke produkter. UV lys er højest aktuelt for de kommende år og DFM ønsker at videreudvikle vores ydelser inden for området. Vi ser frem til at forsætte vores gode dynamiske samarbejde, i nye spændende projekter.
Mvh.
David

Adam Brun (PhD, Forretningsudvikler, Aarhus Maskinmesterskole)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:36

Mål før du tænker. Det lyder som et fjollet slogan - men de mange nye og billige målinger giver uanede muligheder. En forudsætning for dette er at selve målingen i sig selv er troværdig - dette er DFM med til at sikre og udvikle. Så området har kun fået endnu større betydning i takt med at vi automatisere og sikre flere og flere systemer ved hjælp af målinger. DFM er en nødvendig del af det fundament Industri 4.0 og meget andet hviler på. Jeg ser frem til et øget samarbejde med DFM, der kan være med til at sikre at vores kommende studerende udvikler en nysgerrig og kritisk tilgang til det som snart alting står og falder med - nemlig troværdige målinger.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:34

Kære Adam
Tak for din positive tilkendegivelse om den metrologiske infrastrukturs relevans for Industri 4.0 og automatisering hos virksomhederne. Missionen med metrologi.dk er, at understøtte at Danmark har et solidt udbud af arbejdskraft med måletekniske kompetencer, og samarbejdet med jer har været en vigtigt skridt i den retning. Vi ser frem til at videreudvikle vores samarbejde med jer.
Mvh.
David

Tom Stevns (Adjunkt på KEA-Digital, KEA)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:54

Mine studerende på KEA-Digital har i valgfaget "Introduction to Quantum Computing", haft mulighed at udføre et intensivt kvante-relateret øvelsesforløb på DFM. En af dem blev så inspireret at han efterfølgende lige har gennemført sin praktikperiode på DFM. Vedkommende er nu sammen med en nytilkommen medstuderende ved at afslutte deres hovedopgave og "Final report" som bachelors i Software Development fra KEA-Digital også på DFM, hvor de blandt andet arbejder med python programmering af det emeddede dataopsamlingskit "Red-Pitaya" ,som benyttes i forbindelse med datafangst og styringer i laserbaserede forsøgsopstillinger.

Jeg er dybt imponeret og glad på de studerendes vegne over den imødekommenhed Jan Hald og Mikael Østergaard Lassen, lige siden min første henvendelse til DFM, har udvist i forbindelse med at give de unger mennesker muligheden for at arbejde kvanterelaterede problemstillinger i forbindelse med deres afsluttende fase af deres uddannelse.

Med venlig hilsen
Tom Stevns

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:28

Kære Tom
Tak for din positive tilkendegivelse. Det har bestemt været en positiv forløb af at have dine dygtige og engagerede studerende her ved DFM, især med bidraget til praktiske software implementeringer inden for laserstyring og data-opsamling. Vi er positive over for tilsvarende arrangementer i fremtiden.
Mvh.
David

Tom Stevns (Adjunkt på KEA-Digital, KEA)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:47

Kære David,
Det har været lidt af et sats at skulle introducere denne nye kvantebaserede teknologi på erhvervsakademiet KEA. Jeg er derfor glad og tildels lettet over at få din positive tilbagemelding - resultatet med at 2 PBA studerende nu snart er færdige med og kan aflevere deres Final Reports . Jeg vil derfor arbejde videre med at bringe de gode historier og muligheder til mine studerende som deltager i mit valgfag på KEA-Digital og nu også på KEA-Kompetence for det danske virksomheder.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:07

Kære Tom
Det er dejligt at du kæmper hårdt for at opbygge de studerendes interesser for de tekniske fag, og fokuserer på at det skal manifesteres hos de danske virksomheder. For kompetencerne bliver mere og mere efterspurgt.
mvh
David

René Vedel Wilche (Development Manager, Element Metech A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:13

Som et akkrediteret kalibreringslaboratorium har Element Metech brug for sporbarhed til eksterne NMI’er for en række områder/parametre. Som udgangspunkt tilstræber vi at benytte danske NMI’er, da det ofte er besværligt at hente sporbarhed i udlandet.
Vi har således fortsat brug for akkrediteret kalibrering af vores normaler hos DFM, f.eks. inden for områderne akustik, elektricitet, fotonik, ledningsevne, længde, masse og temperatur. Vi kan derfor kun støtte, at de nuværende aktiviteter hos DFM fortsætter, og at vi fortsætter det gode samarbejde som vi har haft i mange år.
For Element Metech er det vigtigt, at vi i Danmark opretholder den metrologiske infrastruktur, herunder vidensdeling mv. med NMI’er, som vi så kan drage fordel af.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:08

Kære René
Tak for din positive støtte til DFM’s arbejde og forslag til fortsat udvikling af den metrologiske infrastruktur. Det glæder os at adgangen til DFM’s normaler og vidensspredning, er til gavn for Element Metech’s kalibrerings og rådgivnings arbejde her I Danmark, og således også for jeres kunder. Vi ønsker selvfølgelig at opretholde og videreudvikle vores gode samarbejde.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Henrik Hansen (DIMS Product Development Manager, Coldjet A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:20

Cold Jet ApS er en mindre produktionsvirksomhed inden for fødevareteknologi og vi kan bekræfte at udbuddet af sporbare og pålidelige målinger til ovennævnte målgruppe er særdeles vigtig. Særligt vil det være interessant hvis kompetencer til udmåling af ruhed på svært tilgængelig områder blev styrket. Som underleverandør oplever vi høje krav til dokumentation af overfladekvalitet. Målingerne fra DFM's måleresultater er en essentiel del af vores dokumentation til vores kunder.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:28

Hej Henrik
Mange tak for din detaljerede kommentar. Der er andre virksomheder der også har behov for at udmåle ruhed på svært tilgængelig områder og vi håber at kunne igangsætte aktiviteter f.eks. udmåling med lysspredning, aftryk i epoxy eller specielle taster. Det kunne være et mål at udvikle og validere en målemetode der kan bruges til at eftervise at høje krav til en overflades kvalitet er overholdt, selv hvis overfladen er svært tilgængelig.
mvh
David og Jørgen Garnæs

Anders Thorseth (Projektleder, DTU Fotonik)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 17:04

Hos DTU Fotonik arbejder vi med forskning, uddannelse og innovation inden for teknologier der involverer lys. Sektionen Lyskilder & industrielle sensorer på Risø Campus arbejder med anvendelsesnær forskning, specielt for vores team, i tæt samarbejde med den del af industrien der arbejder med LED belysning. Det er helt centralt for at opnå de fordele som LED teknologien tilbyder at vi kan tilbyde pålidelig spektroradiometri af de nye LED lyskilder såvel som af de systemer de indgår i. Det synlige spektralområde vigtigt for belysning, men vi ser en stigende interesse for såvel ultraviolet lys til f.eks. hærdning og desinficering. Også det nærinfrarøde område er interessant til f.eks. overvågning og spektral analyse af miljø og materialer. Sporbarhed af målinger af spektral strålingsflux og spektral irradians, er af stor vigtighed for os og vores samarbejdspartnere. Vi ønsker derfor at kunne trække på kalibreringsfaciliteter fra DFM og ønsker endvidere samarbejde om forskningsprojekter inden for udvikling og brug af lysmåleteknologi. Som læreanstalt ønsker vi samarbejde om at uddanne kompetente kandidater der har en dyb forståelse for metrologiens vigtighed i innovative og industrielle processer. Vi ser DFM som en stærk sparingspartner i det internationale standardiseringsarbejde omkring belysning som vi deltager i, blandt andet i CIE, IEA, og EURAMET.
Med DFM som fundament inden for metrologi ønsker vi at øge gennemslagskraften for dansk forskning og industri, for at øge værdiskabelse, komfort og sundhed med ny lysteknologi.

De bedste hilsner
Carsten Dam-Hansen, Ph.d. Seniorforsker DTU Fotonik
Anders Thorseth, Ph.d. Projektleder DTU Fotonik

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:38

Kære Carsten og Anders
Mange tak for jeres positive og flotte kommentar, samt uddybning af hvordan den metrologiske infrastruktur er relevant for jeres arbejde med de danske lysrelaterede virksomheder. Det er skønt at følge jeres fremragende indsats i standardiseringsorganerne og det glæder os at i har brug af DFM’s viden hertil. Det er spændende at høre at i lige som Viso-system også ser en stigende interesse for UV-lys, i kraft af de nye anvendelsesområder. Der vil ske mange fremskridt inden for de lys relaterede teknologier i de kommende år, og et godt forskningssamarbejde med jer og de relaterede virksomheder vil være af høj betydning, for at indfri de potentielle værdiskabelser. Vi ser frem til dette. Metrologien på lys-området er kun sparsomt dækket i de læremidler som DFM har udarbejdet til metrologi.dk, det vil være relevant at gøre noget ved dette, og ville være oplagt at gøre i et samarbejde med jer.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Steffen Seitz (Dr., Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 17:17

For many years, DFM is has played an active role in the Working Group on Electrochemical Analysis and Classical Chemical Methods (EAWG), of which I am the chair. EAWG belongs to the Consultative Committee for the Amount of Substance (CCQM), administered by the International Bureau for Weights and Measures (BIPM/Paris). It is the international technical committee responsible, among others, for the implementation of the CIPM - Mutual Recognition Arrangement with respect to pH, electroclytic conductivity and coulometric measurements. DFM has coordinated several international comparison measurements and has provided valuable input to the work of the EAWG. I would appreciate if DFM will be able to continue its support of EAWG in future to ensure international comparability of measurement results in the electrochemical area.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 00:14

Dear Dr. Seitz
Thank you for taking time to show your support for DFM’s activities specifically within electrolytic conductivity, pH and coulometric measurements, and for your recognition of DFM’s contributions to EAWG. The mentioned three measurement areas are of very high importance to Danish industry, especially within pharmaceutical production. Therefore, it is of high importance to DFM to ensure international recognition and prove inter comparability within these areas. We are thankful for the good collaboration within EAWG, and look forward to continue our engagement.
Sincerely,
David Balslev-Harder

MICHAEL OLSEN (Laboratoriechef, Electro Energy, Kalibrering)
Fredag d. 15/5-20 kl. 07:54

Vores virksomhed som også inkluderer et Danak akkrediteret laboratorie, har på laboratoriedelen haft stor gavn af kontakten med DFM. Senest har DFM hjulpet os med at blive Danak akkrediteret til masse, hvor der pt. arbejdes på udvidelse inden for området. I den forbindelse har der været behov for både fysiske møder, skriftlig dialog og kurser med DFM. Alt kommunikation med DFM har fungeret meget tilfredsstillende. DFM er en stor kompetance inden for metrologi, og vi kommer til at benytte os af dem igen. Der vil generelt være behov for at have et sted som DFM som har metrologividen, og som kan levere ydelser på højeste niveau, for at understøtte udviklingen af metrologi behovet i samfundet.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:28

Kære Michael
Tak for din kommentar, og godt at høre at DFMs aktiviteter inden for metrologisk infrastruktur er til stor gavn for jeres virksomhed. DFM er selv akkrediteret af DANAK, og vi har et tæt samarbejde med både DANAK og udenlandske akkrediteringsorganer. Vi har således et rigtig godt kendskab til akkrediteringskrav, og vi fungerer ofte som sparringspartner og bidrager med teknisk hjælp for nye kalibreringslaboratorier, der arbejder på at opnå akkreditering. Gennem opbygning og drift af et massekalibreringslaboratorium på primært niveau har vi naturligvis et særligt kendskab til netop dette metrologiområde. Vi er altid glade for at kunne dele ud af vores viden og erfaring til danske virksomheder, og vi håber på et fortsat godt samarbejde med Electro Energy.
Mvh.
David Balslev-Harder

Jens Lykke Sørensen (Udviklingsingeniør, Kamstrup A/S)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 09:42

Kamstrup udvikler og sælger legale målere af elektricitet, vand og fjernvarme/køling i hele Verden. Alle producerede målere verificeres imod disses respektive standarder før afskibning til kunden, som sammen med måleren modtager et certifikat med verifikationsresultater. Derfor er det naturligvis afgørende for virksomheden at Danmark besidder en veludbygget og kompetent infrastruktur indenfor fundamental metrologi, således at der også fremover kan leveres produkter med sporbarhed til nationale og internationale standarder. Derfor støtter Kamstrup op om initiativet til udvikling og udbredelse af metrologisk infrastruktur i Danmark.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:29

Kære Jens,
Tak for din støtte til vores indsatsområde omkring metrologisk infrastruktur. En af metrologiens vigtigste roller er netop at bidrage til, at produkter lever op til deres specifikationer, til kundernes forventninger og i mange tilfælde også til lovmæssige krav i henhold til internationale standarder. Dette kan kun opnås gennem internationalt samarbejde og gensidig anerkendelse af målinger foretaget overalt i den globaliserede verden. Arbejdet omkring fortsat international anerkendelse af målinger foretaget i Danmark er netop en af hjørnestenene i dette forslag til indsatsområde. Det er afgørende for os, at større virksomheder som Kamstrup er med til at fremhæve vigtigheden af den metrologiske infrastruktur.
Mvh
David Balslev-Harder

Erling Tørnes Nielsen (Teknisk leder, Dandiag A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 06:55

Som akkrediteret kalibreringslaboratorium på masse og volumen, har jeg et stort behov for at kunne få mit udstyr kalibreret på et laboratorie på et højt niveau (NMI), derfor benyttes DFM.
Ligeledes har jeg i mit arbejde behov for at have dygtige og kompetente metrologi folk jeg kan arbejde sammen med for løsning at nogle af de problematikker der kan opstå i udvikling af nye parametre eller videreudvikling af eksisterende.
DFM skal styrkes for dansk industri og dansk metrologi.

René Bové Andersen (Maskintekniker, M.D. Rustfri)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:17

M. D. Rustfri fremstiller, vedligeholder og servicerer rustfrie procesanlæg indenfor Pharma, Food og Biotec. I disse brancher møder vi høje dokumentationsbehov med krav om store sporbarheder til materialer og udstyr.
Heriblandt høje sporingskrav til materialer med produktkontakt, hvor overfladebeskaffenheden er vigtig for bl.a. modvirkning af bakterievækst. Derfor er ruhedsmåling af produktberørte overflader en vigtig del af vort dokumentationsportefølje.
Vore ruhedsmålere får vi kalibreret hos DFM, da det er vigtigt for os at det foregår hos et pålideligt og kompetent laboratorie.
Vi er meget tilfredse med DFMs ydelser og vil med denne kommentar gerne støtte at f.eks. specielle kompetencer og ydelser indenfor dette felt fortsat udvikles.

De bedste hilsner
René Bové Andersen

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:08

Kære René
Mange tak for den detaljerede kommentar og din beskrivelse af de høje krav til dokumentation og sporbarhed som i er underlagt, samt at adgangen til pålidelig kalibrerings laboratorier har høj værdi for jer. Ruhedsmåling er en specialiseret kompetence der er vigtig for jeres branche og DFM er enige i at det er vigtigt at feltet fortsat udvikles. Der bruges - så vidt vi forstår - mange ressourcer på at forarbejde overflader så specifikationerne overholdes og der vil være stor værdiskabelse i at vise at en billigere overfladebearbejdning er lige så effektiv til at modvirke bakterievækst. Det er relevante udfordringer som DFM ønsker at arbejde videre med.
Mvh
Jørgen Garnæs og David Balslev-Harder

Christian Koch
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:50

DFM is a highly appreciated partner within acoustic metrology in the world. Calibrations from DFM have high quality and are an important stone in the wall of acoustic traceability in the system of the BIPM (organised in the CCAUV) and Euramet (via the TCAUV). Many mainly small and medium enterprises benefit from reliable calibrations and contribute with their innovation significantly to technological development and to the sustainable development of an economy. In medical applications calibration ensure correct and specific diagnosis, for example in audiology or ultrasound diagnosis. And, last but not least in legal metrology calibrations form the basis of all activities promoting safety, fair competition and trading and consumer protection.
Christian Koch, PTB

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:55

Dear Christian
Thank you for your kind words and your substantial description of the role of metrology nationally and internationally. DFM acknowledge the importance of maintaining calibration references of the highest quality, being of benefit to medium or small enterprises and the innovation within, but also to support the strong international collaboration to ensure international traceability and fair trading. DFMs work at the BIPM-CCAUV and the EURAMET-TCAUV will continue unabated as a means to help disseminating best calibration practices and standardisation. DFM will further maintain and improve the existing infrastructure in order to accommodate new calibration services to our customers.
Sincerely,
David Balslev-Harder

Knud Erik Meyer (Lektor, DTU Mekanik)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:28

Vi anvender bl.a. infrarød temperaturmåling i vores forskning, som et vigtigt element i at forstå og kvantificere processer og strømninger. Vi har haft stor glæde af at kunne få hjælp til valg at IR-udstyr og rådgivning fra Sønnik Clausen. Generelt er DFM en vigtig brik i puslespillet med at sikre målinger på højt internationalt niveau i Danmark.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:29

Kære Knud
Tak for din kommentar og dine perspektiver for anvendelse af infrarød (berøringsfri) temperaturmåling. Din kommentar understreger værdien ved, at DFM opbygge specialiserede kompetencer på højt internationalt niveau, som er let tilgængelig for forskere og udviklere på tværs af tekniske områder og derved er med til at løfter teknologisk fremgang og innovation.
med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Richard Barham (Dr, Acoustic Sensor Networks)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:55

Acoustical calibration services at DFM are the best available in Europe and globally. While other NMIs offer similar services, DFM are able to offer flexible solutions to tackle specialised or more unusual test requirements, and are my first choice in such instances, whether the services are for my own use, or if I am called upon to make a recommendation. DFM is also one of the few trusted laboratories for leading international key comparisons whether in CCAUV or EURAMET.

I am currently the Chair of IEC TC29 and DFM's contributions in that committee are invaluable. The work on microphones requires data and insight from careful and high quality measurments where DFM has a long-standing reputation.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:46

Dear Richard
Thank you for your gracious words and recognition of DFMs services within acoustic metrology. DFM acknowledge that advancement within standardization and acoustic metrology are truly attained through sincere communication between the two. DFM will continue to push forward on further development of existing calibration systems; to improve calibration uncertainties in a broad frequency range, and to enable a degree of flexibility which will allow for calibration of non-laboratory standard devices. Your comment positively motivates us to pursue this. You emphasize the value of international cooperation through support of international key comparisons. DFM will pilot a coming international comparison and a couple of preliminary studies that will promote existing or new standards.
With best regards
David Balslev-Harder

Lasse Høgstedt (ph.d., udviklingsingeniør, NLIR Aps)
Mandag d. 18/5-20 kl. 22:11

NLIR er et spin-off firma fra Fotonik-instituttet på Danmarks Tekniske Universitet. Vi arbejder med at udvikle følsomme infrarøde detektorer baseret på en nyskabende tilgang med ikke-lineær frekvenskonvertering af infrarødt lys op til det synlige område. I den forbindelse har vi flere gange haft brug for ekspertisen på DFM indenfor non-kontakt temperaturmålinger, f.eks. til måling af mK-temperaturforskelle, følsomhedstest af nye produkteter samt udvikling af kalibreringsmetoder til IR-spektrometre. En fortsat adgang til DFM's førende kompetencer på dette område vil være kritisk for vores videre udviklingsarbejde med sensorplatforme til process- og fremstillingsindustrier verden over.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 03:24

Kære Lasse
Tak for din kommentar og rosende støtte til DFM’s metrologikompetencer inden berøringsfri termometri. Den ulineære op-konverterings teknologi som jeres produkt er baseret på, giver nogle helt nye muligheder for hvad der er muligt indenfor IR målinger og giver fremtidsudsigter til store forbedringer mht. overvågning og kontrol i industrielle procesanlæg. Vi er glade for at DFM’s infrastruktur og kompetencer inden for berøringsfri termometri, er til gavn for udviklingen af jeres produkter. Teknologier som jeres er også med til at med til at skubbe på de metrologiske muligheder og kompetencebehov, og det er enormt spændende at være med til at skubbe disse grænser sammen med jer, og måske skabe en ny dansk førerposition .
Med venlig hilsen
David

Carsten H. Rasmussen (Kvalitetschef, Dansk Vægtkalibrering A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:59

Dansk Vægtkalibrering er en DANAK akkrediteret virksomhed der gennem en årrække har beskæftiget sig med legal metrologi samt kalibrering af vægte. Gennem en årrække har DFM været en uvurderlig hjælp som sparring partner og rådgiver i udvikling og effektivisering af metoder og beregninger i vort laboratorium.
Samarbejdet med DFM har fungeret meget tilfredsstillende, og vi har i DFM en meget kompentent samarbejdspartner i vort arbejde.
Med reduktionen af indsatsen fra sikkerhedsstyrelsen på masse området nationalt såvel som internationalt er det endnu vigtigere for danske virksomheder at bevare en internationalt anerkendt samarbejdspartner som kan bistå de danske virksomheder i deres laboratorie arbejde.

Steve Robinson (Mr, National Physical Laboratory)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:44

The acoustical standards for air acoustics maintained by DFM and the calibration services provided are arguably the best in Europe and the world. Since 2016 (when our own air acoustic calibration work was shut down), we have relied on DFM extensively to provide traceable calibrations. DFM has an unsurpassed reputation for excellence, and the staff are highly respected by their peers. DFM takes a leading role international key comparisons in CCAUV and EURAMET, and is highly active within EURAMET TC-AUV, and the working groups of CCAUV (a particular example of the latter being the SPWG where DFM made significant contributions to the new CCAUV strategy drafted in 2019).
I am currently the Chair of EURAMET TC-AUV and Convenor of working groups in IEC TC87 and ISO TC43 SC3, and I have the opportunity to observe the impact of DFM's excellent work first hand.
Steve Robinson, NPL (and EURAMET TC-AUV Chair)

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:26

Dear Steve
Thank you for your supportive comment, and kind compliments. The closing of NPL’s Sound-in-Air calibration facilities has had a huge impact to the European metrological capabilities within acoustics. To DFM, it has led to the need of covering important parts the missing capabilities, and to new obligations both as a provider of calibration services at the highest level, and as a partner in European and International cooperation through both EURAMET TCAUV, and BIPM CCAUV. In order to fulfill these roles, DFM will maintain and upgrade the existing calibration systems to fulfill traceability needs in an extended frequency range, and continue DFM’s participation in the international cooperation and standardization bodies to which it has membership.
Sincerely yours,
David Balslev-Harder

Leif Jensen (Lab manager., Insatech A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:02

Insatech A/S levere instrumenter til den danske industri. År tilbage fandt vi, at ledningsevnekalibrering var en udfordring for den farmaceutiske industri. Vi har derpå opbygget et kalibreringslaboratorie, hvis kompetence hovedsaligt er kalibrering af ledningsevne. En stor del af kundeporteføljen er udenlandske farmaceutiske virksomheder. Kærnen i denne ydelse er DFM’s viden og evne til at leverer sporbarhed.
Da vi giver sporbarhed til 3. part kunne vi godt bruge bedre usikkerhed på ledningsevne kalibreringer på ultrarent vand.
En anden analyse på rent vand er TOC. Der findes efterhånds en del firmaer som kan levere akkrediteret opløsninger som kan benyttes til kalibrering. Dog er der samme udfordring som ved ledningsevne, hvor man har havde svært ved at levere sporbarhed ved tilstrækkelige lave værdier. Her er der brug for nytænkning.
Ved ledningsevne har DFM fremstillet en rig som kan levere sporbarhed ved ultrarent vand, måske man kan gøre noget tilsvarende ved TOC, hvor man så kan kalibrerer instrumenter, som kan benyttes som ”overføringsstandard” til on-site instrumenter.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:18

Kære Leif
Mange tak for din støtte til vores forslag. DFM har udviklet en række ydelelser for at mødekomme udfordringerne fra den farmaceutiske industri. En af de centrale ydelser er kalibrering af ledningsevne, hvor DFM har udviklet et system til kalibrering ned til ledningsevneniveauet for ultrarent vand. Ved sammenligninger samarbejder vi internationalt med andre metrologiinstitutter for at muliggøre en forbedring af usikkerheden for ledningsevnemålingerne herunder for ultrarent vand. Vi vil naturligvis fortsætte med dette samarbejde. – Dit forslag til udvikling af et system til måling af TOC er yderst interessant, og det vil være en naturlig fortsættelse af vores andre aktiviteter inden for elektrokemisk analyse og passe fint med DFMs øvrige måletekniske kompetancer. Vi vil medtage det i vores overvejelser for udvikling af nye ydelser og ser frem til forsat godt samarbejde med Insatech.
med venlig hilsen
Carsten Thirstrup og David Balslev-Harder

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:36

CenSec bidrager gerne med at vidensprede indsatsområdets resultater til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, herunder klyngens 140 medlemmer, men også andre virksomheder i Danmark og udlandet, som er del af CenSecs store virksomhedsnetværk i ind- og udland.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:07

Kære Klaus
Tak for din kommentar. DFM værdsætter CenSec’s støtte og samarbejdstilkendegivelse som vil være af stor værdi for både indeværende indsatsområdet samt til DFM’s indsatsområde: ”Metrologi til digitalisering og datasikkerhed”. Vi ser frem til samarbejde med jer og jeres medlemmer.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Jan Guldberg (Senior Process Engineer, Ambu A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:49

Ambu A/S er en dansk verdensomspændende virksomhed som udvikler, producerer og markedsfører medicinsk udstyrer inden for forretningsområder er anæstesi, kardiologi og neurologi, hvor de vigtigste produkter er endoskoper, ventilationsprodukter til kunstig åndedræt, engangselektroder til EKG-test og neurofysiologiske undersøgelser. For Ambu A/S er sporbare og pålidelige målinger særdeles vigtig. DFM's kompetencer til optisk måling af ruheder på svært tilgængelige områder har hjulpet os til at beskrive og analysere vores produkter. Målingerne har været en del af vores produktudvikling og har dannet grundlag for vores efterfølgende produktbeskyttelse.. Som producent oplever vi høje krav til dokumentation, målingerne fra DFM er en essentiel del af vores dokumentation.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Fredag d. 22/5-20 kl. 02:44

Kære Jan Guldberg
Tak for din positive kommentar og påpegning af hvordan den adgang til pålidelige målinger er essentiel for, at i kan afsætte og beskytte jeres produkter på det globale marked. Vi er glade for at Ambu A/S har kunne drage nytte af DFM’s infrastruktur inden fro optiske ruhedsmålinger på svært tilgængelige områder, et kompetenceområde som DFM har en forsat udvikling indenfor. Der sker en rivende udvikling inden for medicinsk udstyr og jeg kan forstå at Ambu er særdeles godt med i den udvikling. DFM værdsætter den gode dialog med Ambu og håber vi kan hjælpe med at imødekomme fremtidige behov.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Torsten. Lippert (Cand. Scient., Trescal A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:28

For Trescal A/S som nationalt reference laboratorium (DI - Designated Institute) for AC målestørrelser og som medlem af DANIAmet (sammenslutningen af danske nationallaboratorier) indtager DFM en vigtig rolle for koordineringen af indsatsen for udviklingen af den metrologiske infrastruktur i Danmark og for det internationale forskningssamarbejde. Adgang til sporbarhed på højeste niveau, for os især Josephson primær normalen for DC spænding, er yderst vigtigt. Sammen med vores AC normaler danner Josephson normalen en væsentlig del af grundlaget indenfor det elektriske område, og sikrer dermed at industriens/andre laboratoriers behov for højniveau akkrediteret kalibrering kan imødekommes. Hvis et udenlandsk NMI skal benyttes til at hente sporbarhed er det ofte både mere besværligt og tidskrævende og ikke mindst forbundet med en øget risiko for transportskader. Vi støtter derfor i allerhøjeste grad DFM's aktiviter indenfor den fundamentale metrologi og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:24

Kære Torsten
Mange tak for din opbakning til DFM og vores rolle for koordineringen af indsatsen for udviklingen af den metrologiske infrastruktur i Danmark samt din understregning af, hvor vigtigt det er for danske virksomheder at have adgang til sporbarhed på højeste niveau. For primærnormalen for DC spænding med Josephson kalibrering er vi klar over udfordringen med transport af normaler og vigtigheden af, at vi kan tilbyde Trescal og andre virksomheder primær spændingskalibrering. DFM værdsætter det mangeårige samarbejde med Trescal og den faglige sparring. Vi ønsker naturligvis at videreudvikle den fundamentale metrologi og opretholde og videreudvikle vores gode samarbejde.
med venlig hilsen
Carsten Thirstrup og David Balslev-Harder

Niels Hougaard (EMC and Safety Test Engineer, Bolls ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:31

Vores firma beskæftiger sig blandt andet med måling af elektrisk støj/radiostøj og sikkerhed på elektriske produkter, og med klima/temperaturtest og lys.
Til dette anvender vi mange forskellige måleapparater, og for at give troværdighed til vores målinger skal måleudstyr være kalibreret.
For at sikre at kalibreringen sker efter troværdige værdier, er en sporbarhed vigtig. Det er ikke nok at vide, at noget vejer 2,5 kg, hvis det ikke vides hvor meget 1 kg. vejer.
Sporbarheden sikrer, at der kan refereres til troværdige værdier.
I vores firma får vi kalibreret visse måleapparater eksternt, sporbart selvfølgelig, og disse måleapparater bruger vi så til kalibrering af den øvrige apparatbestand.
Sporbarheden fortsætter således ind igennem firmaet, og det er derfor kun en lille del af kalibreringen, der genererer omsætning uden for firmaet.
De seneste år er der kommet nye krav til sporbar kalibrering ind i vores firma. Fremkomsten af LED-lys og -lamper har fået os til at bygge et lysmåle-laboratorium, og da lys ikke bare er lys, skal det måles, og for at kunne måle på det, er sporbart kalibrerede lyskilder blevet et behov.
Så selvom man måske kunne tro, at de helt basale enheder ligger fast (hvad de så heller ikke helt gør), er der alligevel udvikling på området, - måske ikke for de enheder (meter, liter, candela, osv), man måler, men på de behov, der er for måling.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:51

Kære Niels
Tak for din kommentar og for din vigtige pointe med, at måleudstyr skal være kalibreret for at kunne give troværdighed om jeres produkter, samt uddybningen af hvordan sporbarheden viderebringes gennem interne kalibreringer i virksomheden. Udviklingen i jeres lysmåle-laboratorium er meget spændende, og det understreger behovet for den løbende udvikling af kalibrerings metoder og infrastruktur. De senere års udvikling af nye lyskilder har resulteret i nye måle- og kalibreringsteknikker, og DFM har haft en væsentlig rolle i dette. DFM vil opretholde sine primærnormaler og videregive sporbarhed inden for radiometri, og inden for det beslægtede område, spektro-radiometri, ønsker DFM at udvide og forbedre infrastrukturen til videregivelse af sporbarhed. Vi ser frem til, at det kunne komme jer til gavn.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Kim Dam-Johansen (Institutdirektør, professor, DTU Kemiteknik)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 20:12

DTU Kemiteknik arbejder med alle typer af temperaturmålinger i vor forskning indenfor energi og procesteknik. Berøringsløs temperaturmåling er et vigtigt værktøj i mange anvendelser og indgår i mange samarbejdsprojekter med danske virksomheder. Det er vigtigt, at disse temperaturmålinger, ofte foretaget under komplekse forhold, er troværdige og er af høj kvalitet. DTU Kemiteknik har stor glæde af at kunne få kalibreret forskningsudstyr hos DFM.

David Balslev-Harder (Teamleder, DFM A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:50

Kære Kim
Tak for din opbakning til DFM’s indsatsområde og aktiviteter inden for berøringsfri termometri. Vi er meget glade for samarbejdet med DTU Kemiteknik inden for berøringsfri termometri og gasmålinger, og håber at det vil blive endnu stærkere i årene fremad. DFM vil styrke kalibreringsevner inden for berøringsfri termometri hvilket gerne skulle blive til gavn i jeres forskningsprojekter. Inden for grøn energi ser vi også samarbejdsmuligheder, hvor DFM blandt andet er med i at opbygge et europæisk metrologinetværk.
Med venlig hilsen
David Balslev-Harder

Teit Poulsen (Direktør, Altoo Aps)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:37

Metrologi er fundamentet for måleteknisk kvalitet og dermed kompatibilitet mellem metoder, produkter mm. Det er en infrastruktur som rigtig meget af vores innovation og sikkerhed bygger på. Så vi ser dette som et område der kræver solid investering for at sikre den danske elektronik og højteknologiske industri den platform som er en forudsætning for at det hele fungere i høj kvalitet.

Jørg Hübner (Direktør, DTU Nanolab)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:49

Producerende virksomheder i DTU Nanolab er afhængig at udstyr til at producere nanoteknologi baserede chips og strukturer er kaliberet ofte til næsten atomer præcision. Derfor er det afgrøden for denne industri at DFM har muligheder og infrastruktur til at kaliberet også mikro og nanostrukturer og er i stand til at følge den teknologiske udvikling som går i retning af mere komplicerede 3D geometrier i nanoskalaen.

Elisabet Tiana Roig (Acoustic Engineer, WSAudiology (former Widex))
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:06

At WSAudiology (former Widex) we develop hearing aids. One of the major challenges in terms of acoustics is the characterization of ultrasonic performance. In this regard, the DFM’s knowledge in this area together with their laboratory facilities are helping us to understand this phenomenon and we are very satisfied with this collaboration. DFM’s acoustic laboratory has proven to be very versatile and can easily be adapted to measurement of miniature acoustics, such as hearing aids and another small consumer electronic devices. We plan to continue to partner with DFM and, therefore, we expect that this area of expertise as well as the lab facilities are maintained in the coming years.

Thomas Ohm (VP Business Unit Executive Product Compliance, Force Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:10

Der eksisterer et godt samarbejde på tværs af GTS institutterne, og specielt på metrologiområdet giver det god mening, idet FORCE Technology har fokus på brugen af standarder og DFM fokuserer på bl.a. undervisning og dermed kendskabet til standarder og måleteknik. Det skaber markedsadgang og tryghed for producenter af elektriske og mekaniske apparater og installationer

Torben Jacobsen (CEO, NESBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:01

DFMs indsatsområde Metrologisk Infrastruktur er vigtigt for virksomhedernes udvikling af nye produkter, så de up front opfylder standardiseringskrav, kvalitetssikring m.m. og dermed kan afsættes på flest mulige markeder. Det kræver kendskab til internationale standarder, målemetoder og opretholdelse af international sporbarhed.
Yderligere sikrer indsatsområdet videnformidling til industrien, så den nødvendige viden er tilstede hos virksomhederne både direkte og gennem indsatsområdets samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
Derfor fuld støtte fra min side til indsatsområdet, bl.a. fordi man udover de måletekniske metoder, opretholdelse af primærnormaler og deres internationale sporbarhed også dækker den nødvendige videnformidling til virksomhederne. Yderligere samarbejdes med andre organisationer i Danmark, herunder GTS-institutter, så der sikres bedst mulige resultater.

Johan Hult (Senior Research Engineer, MAN Energy Solutions)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:46

At MAN Energy Solutions we develop the marine propulsion systems of the future, with a large emphasis on new greener fuels. During engine testing we use optical tools for characterising the combustion process and heat loads on critical components. For reliable temperature measurements or IR-based measurements it is important for us to have local access to high quality calibration infrastructure and expertise. For this reason we would be very keen for DFM to continue and expand their successful work in this field.

Emil Højlund-Nielsen (CEO, Copenhagen Nanosystems Aps)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:54

Jeg hilser forslaget velkomment, som har stor industriel betydning.

Mikkel Jensen (Adjunkt, Hillerød Tekniske Gymnasium)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 19:21

Som underviser i fysik og teknologi på et teknisk gymnasium, er det fantastisk at finde et initiativ som metrologi.dk. Det er ofte svært at få eleverne til at forholde sig til præcisionen i deres målinger. Samtidig kan det være svært for dem at vurdere om et resultat er godt eller dårligt (relativt set). Materiale omkring målinger og usikker, er en stor hjælp i en ellers travl hverdag som underviser på et gymnasium.

Vicente Cutanda Henriquez (Lektor, DTU)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 20:28

I am Associate Professor (lektor) at Acoustic Technology (DTU Elektro) and also part of the Centre for Acoustic-Mechanical Micro Systems (CAMM), a joint group shared by DTU Elektro and DTU Mekanik.
In the area of acoustics, DFM and DTU Acoustic Technology have worked together for many decades, even located on the same building. During this time there have been countless contributions and synergy among us, continuing today. DFM is one of the leading NMIs in the world in the area of acoustics, due to the expertise it has, and also because of maintaining its infrastructure up to date.
The acoustic measurements at DTU and at the many Danish companies in the area of acoustics (electroacoustics, hearing aids, consultancy, etc.) depend on a reliable national reference as the one we have from DFM. Maintaining your infrastructures up to the highest level will have a multiplicative effect in a very important sector of Danish industry and research.

Dan Bach (Værkfører, J.H Stålindustri)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:45

Vi er en virksomhed som producere rustfri tanke til pharma industrien, hvor der er høje krav til ruhed, derfor er det vigtigt at vi kan få kaliberet vores instrumenter i Danmark, frem for udlandet hvor leveringstiden er meget længere.

Tilføj kommentar