Metrologi i kunstig intelligens og digitale tvillinger

Senest opdateret d. 20/12-2021
Aktiv
DFM
FORCE Technology
Indsatsområdet Metrologi til digitalisering og datasikkerhed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
David Balslev-Harder
Teamleder

Aktivitetens formål er at øge danske produktionsvirksomheders mulighed for at implementere digitalisering af systemer uden at skulle give køb på metrologisk sporbarhed.

Kunstig intelligens (AI) og digitale tvillinger (DT) er i stigende grad et fokus for den fremtidige udvikling i det danske erhvervsliv, og begge spås stort potentiale for at kunne revolutionere måden, hvorpå vi styrer produktion. Den øgede information giver mulighed for at arbejde med strammere tolerancer og kortere nedetid med besparelser i både energi og materialeforbrug til følge. Ydermere kan emner overvåges efter produktionen til bedre forudsigelse af ydeevne og resterende levetid. For at kunne udnytte potentialet i de nye, digitale teknologier er det essentielt, de bliver integreret korrekt i virksomhederne, således at de stadig strengere kvalitetskrav kan overholdes og sporbarhed til primærnormaler kan opretholdes.

Det overordnede mål med aktiviteten er at øge danske virksomheders mulighed for at implementere digitalisering af systemer uden at skulle give køb på metrologisk sporbarhed. Dette vil opnås gennem demonstrationsprojekter som eksemplificeres i samarbejde med eksterne partnere. De opbyggede kompetencer til databehandling og tilpasning af modeller til specifikke systemer vil derefter blive generaliseret, således de kan stilles til rådighed for andre, fremtidige samarbejdspartnere. Aktivitetens opnåede erfaringer og resultater vil løbende blive delt gennem videnskabelige publikationer og seminarer for interesserede parter.