Længe leve produkter og materialer

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Med indsatsområdet vil elektronik- og maskinindustrien blive styrket til at kunne at designe produkter med lang levetid og høj materialeeffektivitet, og nye metoder til re/up-cycling skal understøtte industriens omstilling til cirkulær økonomi.

Materialer og komponenter tegner sig for en stor andel af industriens produktionsomkostninger og en stigende andel af udledningen af CO2. At kunne levere produkter med lang levetid, optimeret genbrug af komponenter og moduler samt et lavt forbrug af nye materialer er vigtige strategier ift. at reducere klimabelastningen og minimere forbrug af nye ressourcer.

Med indsatsområdet vil FORCE Technology udvikle teknologiske services, værktøjer og metoder til bæredygtigt produktdesign mhp. længere levetid, tilstandsvurdering og levetidsforlængelse af produkter samt metoder til kemisk up-cycling af produkter, der er svære at genanvende. Målgruppen er elektronik- og maskinindustrien - to eksporttunge brancher med stort potentiale for at udnytte mulighederne i omstillingen til en mere cirkulær økonomi.

148 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Steen Lykke Pedersen (Maersk Supply Service A/S)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 07:48

Vi er interesserede i at udnytte den fulde levetid af komponenter i stedet for at købe nyt hver gang vi dokker eller overhaler vores skibe. Men vi vil helt gøre det med en sikkerhed for at vi ikke får havari.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:56

Kære Sten Lykke Pedersen.
Tak for din kommentar og interesse for aktiviteten. Som du fremhæver hænger forlængelse af levetid og kvalitetssikring tæt sammen. Hvis vi skal udnytte den fulde levetid på komponenter kræver det, at vi har tillid til, at de fortsat kan fungere upåklageligt i det miljø, de virker i. Sikkerhed for forlænget levetid er derfor også en integreret og vigtig del af aktiviteten og vi ser frem til samarbejde, hvis I har lyst til at være med.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Thomas Young Olesen (Senior Manager, Product Safety, GRUNDFOS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 16:16

This is an important initiative on the circular economy and sustainability agenda.

Dependability aspects are often underrepresented in the sustainability conversation. But how do we put all the circular business innovations to works, if we do not have the basics in order – i.e. assuring safety and function after repair, extension of life through upgrades or recycling/remanufacturing.

Many times failure can even be repaired if products are designed for safe and reliable repair and upgrade.

But it is difficult and expensive to manage dependability and safety assurance, in all aspects across the lifecycle – and this is only getting worse with circular lifecycles.

There is a pressing need to develop methods that can help companies of all sizes to develop durable and dependable products, that can server customers for as long as they desire.

The toolbox does not need to be perfect, but it must be practical and realistic to use for small and medium sized companies.

Ultimately it is about enabling dependability assurance along the circular lifecycle in a cost effective and trustworthy manor.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:02

Dear Thomas,
Thank you very much for your comment and support of the activity. It is a very good point that dependability (or reliability) is underrepresented in the discussion of sustainability even though it is essential in achieving resource efficiency. It is likewise essential that dependability is designed in from the onset of the development of new products to ensure dependability throughout the lifecycle phases and at the same time support a profitable business case.
The project aims at developing practical tools and processes based on cases and other type of cooperation with Danish industry. We welcome cooperation with Grundfos if you choose to take part in the project.

Yours sincerely
Susanne Otto

Joost Maarse (Lead Project Manager, Circular Economy, Grundfos)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:52

This is a great initiative. It is critically important that in the design and production of electrical equipment we expand our focus from (only) energy efficiency to include the most effective use of the products raw materials and components throughout it's lifecycle(s). Re-use, upgrades, remanufacturing and ultimately recycling are all labor, energy, and/or water intensive processes in products that have been designed to be discarded after a single use. I agree with Thomas' comment above that the toolbox doesn't have to be perfect, but we have to start. Product, component, and platform architecture designers need support in early decision making. Which design criteria need to be applied for which type of platforms? When to design for repair or when to focus on a product optimized for recycling? When do upgradable electronic component modules make sense? and not least of all, which financial models can you use to evaluate component material cost when you design a component to be re-used over several life cycles? Can you argue for the more expensive material that will last 20 x longer?

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:17

Dear Joost,
Thank you for your kind words and support. It is true that there is a lot more to sustainability than focus on energy efficiency. Your stress on the need for a toolbox which helps designers in early decision making and throughout the development process to optimize the product under development with respect to circular economy is very interesting. As you point out, it is also very daunting as there are many trade offs which need to be investigated to ensure that the result of optimization in one phase of the life cycle does not adversely affect other phases. Development of methods and processes to ensure that will be an integral part of the project. Thank you again for your insight and comment. We look forward to continue the cooperation with you and Grundfos if you chose to be part of the project.

Yours sincerely

Susanne Otto

Peter Werner Christensen (Head of QA/RA, Drizzle)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:17

Godt initiativ. Cirkulær økonomi er meget relevant, og nu mere end tidligere. Med fokus på at vi er ved at løbe tør for mange grundstoffer, der benyttes i elektronikindustrien, bliver eneste alternativ en minedrift under stærkt kritisable forhold, som bl.a. børnearbejde eller Deep Sea Mining. Det er derfor vigtigt at vi fra starten af nye projekter tænker genbrug ind i konstruktionen. Det kan f.eks. være i form af modul-opbygning, hvor teknologisk forældede del komponenter let kan udskiftes i et apparat, og resten af ”moder apparatet” fortsat kan fungere mange år endnu. Den udskiftede komponent kan herefter sendes retur til f.eks. fabrikanten, der kan oparbejde materialer til næste generation. I den forbindelse bør der også tænkes på ”fortidens synder”, så vi samtidig undgår at føre problematiske stoffer tilbage i omløb igen, f.eks. bly.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:05

Kære Peter Werner Christensen.
Mange tak for din kommentar, der fremhæver vigtigheden af, at produkter ”kommer godt fra start”. Designfasen er, som du fremhæver, helt central ift. at skabe mulighed for levetidsforlængelse af produkter igennem fx udskiftning af delkomponenter og oparbejdning af materialer. Din afsluttende bemærkning omkring ”fortidens synder” (problematiske stoffer) er i den forbindelse vigtig. Alt skal ikke cirkuleres – noget skal også udfases. Tak for input.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Kim Albert Schmidt (Reliability Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:17

Hej Peter. Helt enig i dine betragtninger omkring den forestående mangel på flere af de mineraler vi bruger i den moderne elektronik produktion. Det er et område, som ofte bliver overset i det "store billede".

Valter Loll (Konsulent, Loll Consult)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 20:40

The life time of products are determined by the usability and experienced value for the user. Technically the lifetime can be extended by easy repair, upgrade/update, refurbishment etc. Experienced value is often determined by the look (shape-colour) which can be changed by covers etc. and with new software. But the life of many products are determined by design features like the weakest part of the product. Examples are connectors, switches etc. A vacuum cleaner is scrapped due to short life of a on/off switch costing 0,5 EUR. Other examples are TV and PC screens where a 12 V capacitor is used where a 20 V capacitor is needed. Many screens are scrapped because of this failure. Genichi Taguchi once wrote: "A company that produce low quality is worse than a thief. The thief only move valuables from one owner to another. But a company that produced low quality systematically destroy the resources of our society". Products need to be designed without parts that are significantly weaker than the rest, they need to be repairable, upgradable and reusable. The CEN standards 45551 to 45559 dress these problems. Life time need to be defined (B10/L10) value - see IEC 61649. The manufacturer should be required by law to declare the life time of the products (B10/L10 value) just as the manufacturer have to declare energy consumption, CE-marking and safety (SIL and ASIL). Test for determining the weak points of a product (e.g. HALT tests) should be developed and widely used. Some manufacturers on purpose reduce the life time of products by incompatibility with new products or with counters that prevent use after a certain time or number of cycles (e.g. printers). Such features are challenged by consumer organisations but some regulation is needed. Reuse of materials are important but should be the last resort (see IEC 62402 and 62309).

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:43

Kære Valter Loll
Tusind tak fordi du deler din omfattende viden om området med os og din støtte. Jeg skriver til dig på dansk, for jeg ved fra dine mange år i elektronikbranchen, at du taler dansk. Taguchi har tydeligvis været på forud for sin tid med citatet om, at virksomheder, der producerer dårlig kvalitet med kort holdbarhed, stjæler af samfundets ressourcer. Dine pointer om vigtigheden af tidssvarende metoder for fastlæggelse af levetid, metoder til at finde de komponenter, moduler og materialer, der begrænser levetiden af et produkt og sikringen af brugernes ret til reparation af produkter er dybt relevante. Der er ingen tvivl om, at der er nok at tage fat i. Så virksomhederne kan få praktisk anvendelig værktøjer og metoder til udvikling af deres fremtidige produkter.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Francesco Iannuzzo (Professor, Aalborg University)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:24

I know many Force researchers, and some of them working directly on this project. Once more, they set the focus on a key development node of a sustainable society and its related concept, such as circular economy, emission neutrality, reliability and re-usability. I like the analysis, the goals, and the methods. Congratulations for this ambitious as much as relevant effort. As you mentioned in the proposal, we at Aalborg University look forward to starting works on it.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:52

Dear Francesco,
Thank you for your comment and support. You are right it is a very ambitious project which will have a significant impact on the environment and the CO2 emission through reliability / durability / long lifetime of products and re-usability before it is scrapped in the most environmental friendly way. The project focuses on development of practical applicable methods for the industry to apply in order to optimize their effort. We look forward to working with you and Ålborg University.

Yours sincerely
Susanne Otto

Claus Rømer Andersen (konsulent, Rømer Consulting ApS)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:07

Væsentlig aktivitet - ikke mindst for den væsentlige del af industrien der udvikler og producerer elektrisk medicinsk udstyr. Her er kravene til miljøbevidst design i f.eks. IEC 60601-1-9 så generelt og overfladisk beskrevet, at de ignoreres af både industri, testhuse og myndigheder. Der er et kæmpe potentiale i at sammentænke reliability, safety, expected service life med refurbishment og maintenance strategier. Men det kræver udvikling af praktiske, pragmatiske og simple værktøjer der kan anvendes igennem udviklingsprocessen.

Morten Kjær Johansen (Senior Specialist, Product Compliance, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:53

Kære Claus, desværre (for miljøet) er IEC 60601-1-9 jo ikke harmoniseret og den trænger til en opfriskning og det er måske nogle af grundende til det manglende fokus på området. Når det er sagt er det omvendt min opfattelse, at interessen hos virksomhederne er stor. Tilgangen til "grønt design" styret som en del af risk management processen, som standarden peger på, giver super god mening. Vi har, som GTS og testhus, i en længere periode arbejdet med at skabe rum for test jf. IEC 60601-1-9 og vil meget gerne samarbejde. Lad os tage en god snak om det ved lejlighed. Det er i øvrigt planen at metoder til grønne designs, som skaber sikkerhed for miljøet, skal inkluderes i arbejdet med projektet "Værdi gennem standarder og måleteknisk infrastruktur, hvor vi ligeledes er taknemmelige for din støtte..

Med venlig hilsen
Morten Kjær Johansen

Nicholaj Asger Hansen (Direktør, Living Energy International A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:46

Vi arbejder med udvikling af fremtidens bæredygtige vejbelysningssystem, hvor Lean Energy er centralt for vores værdiskabelse mhp. at skabe et CO2 neutralt produkt, der samtidig har en lavere TCO end eksisterende løsninger. Men økonomi og CO2 neutralitet i driften er blot to parametre vi måles og vejes på. Vores løsning skal naturligvis også have et lavt CO2 fodaftryk både i fremstillingen og over løsningens levetid, hvorfor netop værktøjer der er med til at sikre pålidelighed, og dermed lang levetid for de enkelte komponenter (herunder elektronikken), er centrale i vores udviklingsproces helt fra starten, og vi støtter derfor op om jeres initiativ.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:30

Kære Nicholaj Asger Hansen
Tusind tak for din kommentar og din støtte. Du har ret i, at CO2 aftrykket og det bæredygtige skal designes ind fra starten, så man som virksomhed optimerer ressourceforbruget gennem hele produktets livscyklus fra design, over brug til effektiv genanvendelse og bortskafning af materialer. Et vigtigt sted at starte er at udvikle værktøjer og metoder til at sikre, at produkter lever så længe som det er teknisk muligt - på en økonomisk rentabel måde naturligvis.

Venlig hilsen

Susanne Otto

Michele Colli (Ph.D. candidate, Aalborg University)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:11

As mentioned before, end-of-life product value – especially in the machinery industry – is often extremely high. The enabling of transparency across supply chains using IoT gives us the chance to have an overview of how products are behaving – and did behave. This is building the foundation for (1) actual predictive maintenance (prolonging their life-cycle) and for (2) assessing the remaining life-cycle of their components, their maintenance needs and, hence, their residual and potential value. These are all well-known key drivers for enabling a circular business model. However, it is of key importance to link the generation of transparency to the specific context, if we want to translate a concept into reality. We need to understand (1) which data we have to make available, (2) how to process it and (3) which type of technologies we have to deploy to do so in a specific context. The development of methodologies that guide us in designing IoT solutions, capable of adapting to the specific contextual needs, will be crucial for supporting the transition towards circular economy on a large scale. It is indeed a very interesting project and a fundamental initiative to focus on!

Mikkel Leth Olsen (Team Leader, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:57

Dear Michele.

Thank you for your comment and you support for the suggestion, and for sharing some of your insights from your research.

I am glad to hear that you see the importance and benefit for the suggestion. I very much agree that it is key to have a focus on developing methodologies integrating already available data, the context the product will be used in, what types of new data from IoT devices that is of value, and how all of this can be interpreted to create more transparency across a supply chain.

Best regards,
Mikkel

Jørn Tychsen (Standardisation Specialist, Grundfos)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:12

Viden om fejlmekanismer og pålideligheden af komponenter bliver helt afgørende i den cirkulære økonomi. Det er dog vigtigt at huske også de små billige komponenter brugt i stort tal i massefremstillede produkter hvis arbejdet skal have maksimal effekt.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:18

Kære Jørn
Mange tak for din kommentar din indsigt fra virksomhed, der producerer i meget store styktal. Du har en vigtig pointe i, at det er afgørende at finde frem til metoder og værktøjer til at få pålidelighed op for at sikre at produkter lever længe og dermed reducere ressourceforbrug og miljøbelastning, og at der er store potentialer i de mange små billige komponenter. Det samme gælder naturligvis også i forhold til metoder og værktøjer til re-cycling og bortskaffelse.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Kitt Dupont Hansen (Senior Associate I, Fujifilm)
Fredag d. 15/5-20 kl. 18:38

Det er absolut en væsentlig måde at gavne og fremtidssikre vores miljø.
Indenfor farma-branchen giver længere holdbarhed af udstyr en kæmpe besparelse i indkøb og kvalificering af nyt udstyr. Kvalificeringer er ekstremt omfattende og koster mange mandetimer.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:34

Kære Kitt Dupont Hansen
Det er et vigtigt indspark, at længere levetid også hjælper virksomhederne i forhold til økonomiske besparelser og dermed øget konkurrenceevne - ud over de oplagte ressource- og miljømæssige fordele. Det er relevant for alle producenter af udstyr, men som du påpeger, er kvalifikationskravene og dermed omkostningerne meget omfattende i farma- og medicobranchen.
Tusind tak for dit bidrag og din støtte, måske kunne du / I også være interesseret i et andet projektforslag fra FORCE Technology "Kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed"?

Venlig hilsen
Susanne Otto

Morten Bremild (CEO & Founder, Anyware Solutions)
Søndag d. 17/5-20 kl. 21:38

Produkter og materialer ser jeg (desværre) kun som en del af problemet og derfor også kun som en del af LØSNINGEN. Det virker lidt som om vi kun har en hammer i værktøjskassen, og derfor ser vi kun søm alle vegne .

I min optik er det helt oplagt at fokusere på forskning og innovation - og politisk prioritering - omkring FORRETNINGSMODELLEN, når det kommer til produkter med lang levetid og/eller høj materialeeffektivitet. Så længe det ikke kan betale sig at lave sådanne produkter, vil det aldrig ske! En bilfabrikant, der tjener mere på at folk køber en ny bil hver 5-8 år, begynder ikke bare at lave biler der kan holde 25 år (det kunne de garanteret allerede nu, hvis det skulle være, men det ved jeg slet ikke noget om - det er bare et eksempel :-)).

Således er forretningsmodel og cirkulær økonomi også tæt knyttet sammen i min optik, da en bil der skulle leveres tilbage til bilproducenten pludselig ville skabe det rette incitament for producenten.

Mikkel Leth Olsen (Team Leader, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:15

Kære Morten.
Tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at forretningsmodeller er et vigtigt element i den cirkulære økonomi (CØ), men i dette forslag har vi valgt at fokusere på andre vigtige elementer, der kan bidrage til realiseringen af CØ i elektronik og maskinindustrien (bæredygtigt design, teknologier og metoder til tilstandsvurdering og levetidsforlængelse samt testplatforme til recycling). Forretningsmodeller er et fokusområde, som vi har valgt at styrke og udvikle igennem et andet forslag (se "IoT-drevet forretningsdesign – Digitalisering af virksomheder og samfund") mhp. at resultater vedr. forretningsmodeller kan udnyttes på tværs af vores forslag.
Venlig hilsen Mikkel

Knud Pedersen (R & D Hardware Engineer., Develco A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:01

Rigtig godt initiativ. Genanvendelse af materialer bliver et "must" i nær fremtid da mange råstoffer bliver sværere og sværere at frembringe. Derudover giver det god mening at forsøge at anvende materialer på en sådan måde at lang levetid og genanvendelse bliver tænkt ind i produkterne.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:08

Kære Knud Pedersen
Mange tak for din kommentar og støtte. Du rammer en vigtig pointe i projektet nemlig, at cirkulær økonomi skal tænkes ind i designet af produkter fra starten, så både lang levetid, muligheden for levetidsforlængelse og genanvendelse af materialer tænkes ind fra starten. Derfor har projektet fokus på at udvikle effektive metoder, metoder og processer til dette. Tilstandsvurdering og -overvågning med brug af IoT-teknologi er andre metoder til at sikre længst mulig brugbar levetid af de produkter, I designer. Vi glæder os til at være en del af processen.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Claus Petersen (Senior Engineer Electronics R&D, Harman Professional Denmark ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:17

Vores kunder forventer et kvalitets produkt med en lang levetid således at dette er en rentabel investering fra deres side.
Jeg savner måske lidt hårdere krav fra myndighederne mht. Energieffektivitet og Re/up-cycling i den branche jeg agerer (non-concumer).

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 15:27

Kære Claus Petersen
Tusind tak for din kommentar. Der er ingen tvivl om, at lang levetid og kvalitet er godt både i forhold til cirkulær økonomi og kundetilfredshed. Du har en vigtig pointe i, at hårdere krav fra myndighederne til energieffektivitet og re/up-cycling er en vigtig driver for din og andre non-consumer brancher. Så denne opfordring er hermed sendt videre til myndighederne. Projektets intention er bl.a. at hjælpe industrien med specifikke metoder til at verificere og dokumentere, at krav til levetid og evne til re- og upcycling er opfyldt.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Anders Laustsen (Project Development Manager, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:31

CenSec vil gerne støtte op om dette indsatsområde. Vi repræsenterer mange virksomheder inden for forsvars-, sikkerheds-, og rumfartsindustrien og mange af vores medlemsvirksomheder og andre samarbejdspartnere har brug for ny viden om bl.a. metoder til bæredygtigt produktdesign, ,levetidsforlængelse af produkter samt metoder til genanvendelse. Det gælder både de af vores medlemmer der har fokus på elektroniske komponenter men også mange med produktion og fremstilling af forskellige produkter.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:10

Kære Anders Laustsen.
Tak for din kommentar og for at koble forslaget med behovet for ny viden i jeres medlemskreds, der er meget relevant ift. forslagets målgruppe. Vi ser frem til en samarbejde med CenSec for derigennem både at få mere uddybende input fra jeres medlemmer og skabe mulighed for, at de kan få del i den nye viden, der genereres under indsatsområdet.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Tommy Sørensen (Electronics Designer R&D, DALI A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:05

Som virksomhed har vi brug for det arbejde forskerne udfører, så vi kan flytte os i den rigtige retning og yde vores bidrag til FN's 17 verdensmål. De rette værktøjer og metoder til at forbedre levetid og optimere genbrug, vil give endnu større mulighed for at udvikle produkter, der minimerer miljøbelastningen og øger fokus på genanvendelsen af råstoffer.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 17:23

Kære Tommy Sørensen
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Minimering af miljøbelastning og øget materialeeffektivitet er vigtige gevinster af projektet. Du har fuldstændig ret i, at forbedret levetid sammen med design for genbrug både i form af up- og re-cycling er vigtige forudsætninger. Dette er præcis kernen i det foreslåede projekt sammen med levetidsforlængelse, tilstandsvurdering og monitorering.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Asser Kalsboell (Sr. Digital & IoT Specialist, Grundfos)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:32

Hos Grundfos arbejder vi meget med predictive maintance og "machine health". Det har til formål at øge oppetiden hos vores kunder. Jo mere vi ved om produkterne i forhold til en række parametre herunder model nr., hvad har produktet været brugt til, hvor meget, hvor har det været henne i verden, hvor befinder produktet sig osv, jo bedre forretningsbeslutninger kan vi tage. Dette stiller høje krav til tracking af produkter. Vi ser gerne at forslaget har dette som fokusområde, da det er en af de vigtigste faktorer i at muliggøre cirkularitet.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 18:04

Kære Asser Kalsbøll
Mange tak for din kommentar og dit meget konkret forslag. Du har fuldstændig ret i, at tilstandsmonitorering sammen overvågning af andre relevante parametre bl.a. vha. IoT er vigtige ingredienser i at sikre længst mulig funktionel levetid. Derfor er det også planen, at guidelines og metoder til at indføre dette kommer til at indgå som et væsentligt element i projektet sammen med bl.a. design for lang levetid og up- og re-cycling samt metoder og værktøjer til levetidsforlængelse. Vi ser frem til at samarbejde med jer, hvis Grundfos er interesseret i at deltage i projektet.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Ulla Norup Panild (Danish Cloud Community)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:52

Som brancheforening for de fleste af de danske operatører af datacentre hilser vi dette initiativ velkommen. Centralisering af it-drift i datacentre/clouds giver også stordriftfordele i forhold til arbejdet med at reducere klimaaftrykket – og tilstandsvurdering, forebyggelse af skader og levetidsforlængelse er vigtige værktøjer i den indsats!

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:26

Kære Ulla Norup Panild
Tusind tak for din kommentar og støtten fra Danish Cloud community. Vi håber, vores forslag kan hjælpe jer i forhold til dels konkurrencen fra store globale spillere og dels med konkrete værktøjer og effektive metoder til tilstandsvurdering og - overvågning samt levetidsforlængelse. Du har fuldstændig ret i, at med centralisering bliver der endnu større gevinster af sådanne metoder og værktøjer i forhold til klimaaftrykket. Vi ser frem til et samarbejde i forbindelse med projektet, hvis I er interesserede i at deltage.

Venlig hilsen
Susanne Otto

per Kokholm (Senior Specialist, WSAudiology (Widex))
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:18

Kære Charlotte: Selvom WSA's produkter : høreapparater ikke er den ikke er den største miljøsynder, er det vigtigt for os, at have fokus på miljøvenlighed og genanvendelighed. Et vigtigt aspekt for os er også metoder til vurdering af miljøpåvirkninger, for at fokusere vores indsats. Levetidsforlængelse er også af største betydning for vores kunder og vores forretning.

Charlotte Merlin (Senior projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:53

Kære Per
Tak for din kommentar. Jeg helt enig i dine betragtninger og der er flere aspekter af både levetidsforlængelse og genanvendelighed, som projektet her har til hensigt at adressere på måder, som også vil henvende sig til jeres branche. Det er jo en branche med sine særlige udfordringer knyttet til små og højteknologiske produkter med stor værdi, der ikke lader sig adskille på en simpel måde. Fokus på vurdering af miljøpåvirkninger, er for mig at se også yderst relevant her for at undgå uheldige trade-offs i arbejdet med bæredygtighed. Det er positivt, at I også har fokus på det.
Venlig hilsen
Charlotte

Jacob Becker-Christensen (CEO, LINX Association)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:12

Fremragende initiativ! Spørgsmålet "Hvor brugt er egentlig 'brugt'?" SKAL kunne besvares kvantitativt for X produkt før man kan afgøre genanvendelighed... om det så er på komponentplan eller blot materialerne i sig selv. Vi arbejder selv med denne problematik ved brug af røntgenstråling i flere forskellige teknikker - det kunne være superspændende med yderligere samarbejde med FORCE i fremtiden! FORCE er jo allerede et værdifuldt medlem hos os, så det er min holdning at mulighederne virkelig er mange!

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:28

Kære Jacob Becker-Christensen.
Tak for din kommentar og for at kaste det centrale spørgsmål omkring ’brugt’ op, som det er afgørende at kunne give et kvantitativt svar på, der kan holdes op imod et udgangspunkt (produkt/komponent/materiale standard). Muligheder for at anvende forskellige teknikker inden for røntgen til at vurdere levetid på mekaniske dele (slid) er noget vi vil tage med i det videre arbejde og tak for invitationen til samarbejde i den forbindelse. Det må vi drøfte nærmere. Som medlem af LINX vil vi se frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen,
Trine Erdal

Peter Holt (Teknisk direktør, Novenco Building & Industry)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:40

Godt projekt for optimering af produkter og systemer - der er behov for udvikling og fokus på design for recyling og forlænget levetid for at vinde konkurrencen på markeder, hvor efterspørgslen for bæredygtighed kommer og hvor der måske allerede er efterspørgsel på Total cost of ownership. En fokus på design for længere levetid kræver viden om anvendelse af produkterne og muligheder for at tilstandsvurdere produkterne igennem levetiden. Udbrede viden om miljøvurdering af materialer og processer vil gavne arbejde med den grønne omstilling industrien, specielt for SMV hvor viden og kompetencer på området er begrænset.
Status I vores branche er at der fokuseres på et dimensioneringspunkt , hvor drift tiden måske er 1 time om året - således køre vores ventilator 99% af tiden uden for designpunkt - dette vil vi gerne lave om på, således at de kunne køre 99% af tiden inden for design området og der igennem spare en masse energi - og der ville kunne designes for længere levetid. Dette projekt kan medvirke til at udvikle disse muligheder.

Charlotte Merlin (Senior projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:52

Kære Peter Holt.
Tak for din kommentar og støtte til projektet. Det er godt at høre jeres syn på forslaget. Jeg deler dine betragtninger. Projektet her ligger op til et holistisk syn på levetidsforlængelse, da årsagerne til at produkter kasseres eller ikke udnyttes optimalt, kan være vidt forskellige. Derfor er der netop behov for at tænke det ind igennem hele livscyklus og for viden om, hvordan produkter bliver brugt. Udfordringen med fokus på dimensioneringspunkt er nok et godt eksempel på et område, hvor der både er behov for fokus på anvendelsen af produkter og på tekniske løsninger for at opnå resultater. Men det er også et godt eksempel på et område, hvor der formentlig er et stort potentiale.
Venlig hilsen
Charlotte

Lars Seier-Petersen (CEO, GreenDale Medical Engineering ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:11

Pålidelighed og levetid er to væsentlige faktorer indenfor medical devices. Med ikraftræden af Medical Device Regulation maj 2021 stilles der endnu større krav til pålideligheden af medicinsk udstyr, og dette initiativ vil helt klart medvirke til en sikrere drift af apparater og dermed reducere patient risikoen.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 18:20

Kære Lars Seier-Petersen
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Der er ingen tvivl om, at de øgede krav til pålidelighed, levetid og sikker drift er væsentlige faktorer for medical devices og heldigvis går hånd i hånd med cirkulær økonomi. I tilgift til dette har projektet også fokus på sikker refurbishment og recycling af alle de materialer, der indgår i produkterne.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Bjørn Strandos (CTO, VMS Group)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:14

The focus in the maritime industry tends to go from regular maintenance according to given time between overhaul to maintenance following monitoring of components. This focus arise from requirements of extending lifetime on components and gaining the environment. We foresee this to be an important focus over the coming decade and this project is following our long term perspective.

Lars Nøhr-Nielsen (FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:56

Hi Bjørn,
Thank you for your interest in the project. We too have expectations for the future as to utilising the components and products right up to the end of their lifetime. Development of more accurate monitoring methods is definitely one way to go.

Niels Hyltoft Andersen (Projektleder, Carlo Gavazzi Industri A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:55

For en elektronikproducerende virksomhed som vores, er der sket et tydeligt skift af fokus både internt og eksternt imod en mere bæredygtig og grøn tilgang til produktion og udvikling. Ud over større efterspørgsel på at undgå problematiske stoffer og kemikalier i de enkelte produkter, bliver der nu også efterspurgt øget holdbarhed og levetidsberegninger på de solgte produkter. Det kan være kompliceret at vælge den rigtige grønne løsning, der både på kort og lang sigt sikre et bæredygtigt design, men med FORCE som samarbejdspartner kan dette arbejde lettes og gøres mere effektivt. Vi støtter derfor forslaget om at FORCE har dette som indsatsområde i fremtiden da holdbarhed og bæredygtighed kun vil spille en større og større rolle i fremtiden.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 11:56

Kære Niels Hyltoft Andersen
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Ud fra din kommentar virker det som om projektet opfylder en vigtigt behov for elektronikproducerende virksomheder med dets formål om at udvikle værktøjer, metoder og guidelines til effektivt at designe bæredygtighed ind i hele produktets livscyklus. Så lang levetid derved sikres og gøres dokumenterbar på en praktisk anvendelig og samtidig veldefineret internationalt accepteret måde, og problematiske stoffer undgås eller det gøres muligt at bortskaffe dem ved hjælp af nyudviklede metoder. Vi ser frem til et spændende samarbejde med Carlo Gavazzi, hvis I har lyst til at være med i projektet.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Per Boel (DfX specialist, Terma A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:28

I Terma ønsker vi at adressere PLC elementer tidligt i designfasen.
Det er vigtigt for os, at kunne kombinere design-relaterede værktøjer omkring eksempelvis genanvendelse, arbejdsmiljø, energiforbrug, minimering af farlige materialer mv., men på en praktisk og pragmatisk måde.
En PLCM guideline vil i dén grad kunne understøtte os i at sikre dette igennem udviklingsprocessen og efterfølgende i monitoreringen af produkterne.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:47

Kære Per Boel
Tusind tak for din kommentar og meget konkrete forslag. Designrelaterede værktøjer og en PLCM (Product Life Cycle Management) guideline er naturlige elementer i projektet. Du har ret i, at det er afgørende, at elementerne som effektiv ressourceforbrug, lang levetid, mulig upcykling og forberedelse af genanvendelse designes ind fra starten i udviklingsforløbet for at optimere det komplette PLC. Praktisk anvendelig og pragmatisk mener vi i al beskedenhed, er grundlæggende FORCE kompetencer, som også vil komme dette projekt til gavn. Vi ser frem til et samarbejde om projektet, hvis Terma er interesseret i dette.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Brian Gindesgaard (R&D Manager, EC POWER A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:38

Kvaliteten og levetiden i alle komponenter er vitalt for en virksomhed som vores. Med service intervaller på op til 10.000 timer under hårde driftsforhold, skal der være fuld tillid til de anvendte komponenter. Kvalitets komponenter giver i sidste ende tilfredse kunder og det er jo dem vi lever af!

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:52

Kære Brian Gindesgaard
Mange tak for din kommentar og indblik i jeres vigtige prioriteter. Der er ingen tvivl om, at kvalitet og lang levetid er nogle måske oversete midler i diskussionen om cirkulær økonomi. Så meget desto bedre, at de faktisk understøtter hinanden. Lang levetid designet ind i produkter fra starten kombineret med løbende tilstandsmonitorering er vigtige elementer i dette og i projektet. Som du pointerer, kommer dette både jeres kunder og miljøet til gavn.

Venlig hilsen
Susanne Otto

David Armand (Programme Manager, Xaar 3D)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:34

Very interesting project - All aspects (longevity, reuse and recycling) are of course of interest but the modular approach is challenging. Would definitely benefit a multitude of applications and help reduce maintenance costs and hopefully reduce unnecessary waste

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 12:13

Dear David Armand
Thank you for your comment and support. You have an important point about modularity. It is definitely a challenge but also an opportunity both from a circular point of view and from a business point of view. The possibility of updating software, parts or modules and thus keeping electronic products running longer has the potential to reduce the use of ressources and waste as well as increase customer satisfaction and loyalty. However, investigations as how to implement this in an efficient way is required. Such an investigation together with the development of measures of the impact throughout the life cycle are important objectives of the project.

Yours sincerely
Susanne Otto

Leif Christensen (Design ingeniør, Partdesign Aps)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:40

Efter min menig og som design konsulent er det et højest relevant projekt idet genbrug og materialer bør tænkes ind i materialer allerede i design fasen. Design fasen for et projekt definerer både materialer, samle barhed og dermed også senere adskillelse muligheder for genbrug. Et stort problem for genbrug er den store variation af diverse tilsætningsstoffer (farver – brandhæmmere – osv) og dermed også vanskelighed i genbrug bør der forskes intenst i at løse.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Søndag d. 24/5-20 kl. 11:51

Kære Leif Christensen
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Du har helt ret i, at det rette materialevalg og sammensætningen af materialer i produkter er afgørende for mulighederne for cirkulær økonomi. Derfor er metoder og værktøjer til at tænke materialevalg og muligheder for adskillelse i up- og recycling fasen ind i designet af produkter sammen med udvikling af metoder til at nedbryde nogle af de problematiske restfraktioner vigtige fokusområder for projektet. Det samme gælder metoder til verifikation og dokumentation af effekten af indsatsen og sikring af at andre dele af produktets livscyklus ikke påvirkes negativt. Vi ser frem til at samarbejde med jer, hvis I er interesseret i at deltage i projektet.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Poul Brandt (HW Manager, Leica Geosystems Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:08

After spending millions in research and development, it is important to use correct, sustainable and up to date materials, to ensure a long lifetime for the product. Also when the time comes how can the materials in the product be harvested and reused in new products, to the benefit of the environment.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:00

Dear Poul Brandt,
Thank you for your comment and support of the project. You have a point in the importance of choosing materials and combinations of materials optimised for sustainability. The focus of the project is to develop methods and processes for materials efficiency throughout the product lifecycle together with design of reliable electronics with documented long lifetime and high dependability in the use phase.

Yours sincerely
Susanne Otto

Brian Vejrum Waehrens (Professor, Aalborg University)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:27

På AAU institut for Materialer og Produktion, har vi i de seneste år arbejdet en del med industriel take-back af "end-of-life" produkter. Erkendelsen herfra er at en central forudsætning for den cirkulære økonomi er, at vi ikke blot fanger materiale værdien fra ”end-of-life produkter”, men at vi også formår at indfange funktionel værdi fra produkter og/eller komponenter. Hertil vil livscyklus tracking og tilstandsmonitorering af produkter ofte være centrale forudsætninger for at kunne genbruge, refurbishe eller gensælge produkter/komponenter. På samme måde vil koblingen af denne data med produkt- og produktionsdata er væsentlige inputs til analysen af hvorvidt den originale producent selv vil kunne potentialeudnytte produktet eller om produktet skal indgå i nationale genanvendelsessystemer, og dermed hvordan vi med størst mulig økonomisk og miljømæssig effekt tager hånd om vores end-of-life produkter. Spændende indsats som vi gerne bidrager til.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:13

Kære Brian Vejrum Waehrens
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Jeres unikke erfaringer angående behov og værdien af livscyklus tracking og tilstandsmonitorering i kombination med metoder til up- og recycling vil være meget nyttige for projektet, så vi ser frem til et udbytterigt samarbejde, hvor FORCE Technology bygger bro mellem den nyeste forskning inden for området og industriens behov for praktisk anvendelige metoder og værktøjer - en klassisk GTS rolle.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Arne Riis (RIISCON)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 09:12

Det er en ædel kunst at designe og fremstille et produkt således at: Funktion - Levetid - Materialeforbrug - Recycling går op i en højere enhed.
Derfor er alle tiltag til bedre innovation - integreret design - og ikke mindst realistiske levetidstest meget vigtige parametre.
Så indsatsen til at opnå cirkulær økonomi er relevant og velkommen.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Søndag d. 24/5-20 kl. 13:01

kære Arne Riis
Tusind tak for din kommentar og støtte til projektet. Du har fuldstændig ret i vigtigheden af metoder og værktøjer til at designe produkter således, at cirkulær økonomi i form af ressourceforbrug, lang levetid, funktion og mulighed for genanvendelse optimeres i forhold til hele produktets livscyklus. Det er også vigtigt, som du pointerer, at der udvikles metoder til at verificere og dokumentere, at dette opnås f.eks. i form af levetidstest, funktions- og tilstandsovervågning og guidelines i forhold til LCA tilpasset elektronik- og maskinbrancherne. Det er netop disse elementer af cirkulær økonomi rettet imod elektronik- og maskinbranchen, som projektet fokuserer på. sammen med processer for nedbrydning af materialer.

Venlig hilsen
Susanne Otto

HENRIK BRANDENBORG GRANAU (Formand og stifter, RFID i Danmark)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 10:28

På vegne af de faglige netværk, der dækker AIDC-teknologier (Automatic Identification and Data Capture) og standarder, vil jeg meget gerne involveres i dette projekt.
Især inden for re-cycling ser vi stor anvendelse af vores erfaringer.
Vi håber at projektet bliver til noget, og vil altså gerne deltage aktivt i projektet.

Søren Sørensen (Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 13:56

Hej Henrik,

Tak for din støtte til projektet - og for din interesse i at deltage heri. Netværkene omkring AIDC er bestemt relevante her.

Bh Søren

Mikael Vest (Sales Director, NTP Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 11:07

Som producent af professionelt lydudstyr, er vores forretningsmodel baseret på en modulær hardware opbygning idet workflow, standarder og formater ændrer sig. Det betyder at den grundlæggende investring for kunden kan holde i mindst 15 år. Modularitet er også software således at funtionalitet også ad den vej kan udvides.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Søndag d. 24/5-20 kl. 13:09

Kære Mikael Vest
mange tak for din kommentar og indblik i betingelser og behov for jeres virksomhed. Udvikling af metoder og værktøjer til design af modulær hardware og software med mulighed for opdatering er vigtige elementer i projektet med henblik på at sikre lang levetid af produktet og dermed reduceret ressourceforbrug. Som du pointerer gavner det også kundetilfredshed og konkurrenceevne.

Venlig hilsen
Susanne Otto

Teit Poulsen (Direktør, Altoo Aps)
Søndag d. 24/5-20 kl. 15:09

Levetidsforlængelse kan være en konkurrence fordel og en resource udnyttelses effektivisering i en lang række tilfælde. Det vil kræve ikke kun metoder, men specielt mange test for at afprøve materialer og produkternes egenskaber og funktionalitet. En overvejelse er jo også den teknologiske udvikling og hvornår levetiden udløber pga de fordele anvendelsen af ny teknologi kan have indenfor brugsområdet. Så det skal ses på i en større sammenhæng for at få det største udbytte.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:47

Kære Teit Poulsen
Mange tak for din kommentar og støtte. Du har en vigtig pointe i, at udviklingen af relevante test til at afprøve produkter og materialers funktion og egenskaber er nødvendige for at sikre at netop funktionalitet og egenskaber holder gennem levetiden. Du har også ret i, at levetid også skal ses i en større sammenhæng. Projektet lægger op til et holistisk syn på levetid og levetidsforlængelse, da der kan være mange forskellige årsager, til at produkter kasseres. Derfor er der netop behov for at tænke det ind igennem hele livscyklus og for viden om, hvordan produkter bliver brugt.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Claus Andersen (CEO, Pieter Mourtisen Airtech)
Søndag d. 24/5-20 kl. 18:18

Som producent af udstyr til overfladebehandling og væskehåndtering har vi behov for at udvikle sensorer og tracking teknologi. Det er relevant for os ift. mobilt-udstyr, hvor der er stor potentiale for at hæve udnyttelsesgraden. Derudover er det relevant ift. udvikling af pay-per-use forretningsmodel, hvor mere avancerede sensorsystemer kan gøre os i stand til at tilbyde nye services til vores kunder. Særligt ønsker vi opmærksom på ATEX-godkendt udstyr. Jeg hilser initiativet velkomment.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:01

Kære Claus Andersen
Mange tak for din kommentar og muligheden for indblik i jeres behov. Øgning af udnyttelsesgrad er, som du skriver, også en parameter i ressourceeffektivitet og konkurrenceevne. Udvikling af metoder til funktions- og tilstandsmonitorering ved hjælp af avancerede sensorer og IoT er et af elementerne i projektet, som kan bidrage til at optimere udnyttelsesgrad, den oplevede pålidelighed og sikkerhed af jeres udstyr. Vi ser frem til at samarbejde med jer i forbindelse med projektet, hvis I ønsker at deltage.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Gert Jacobsen (Development Engineer, Baumer A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:54

På en klode hvor vi er ved at drukne i affald og hvor ressourcerne er begrænsede er det vigtigt at nye produkter udvikles med lang levetid og maksimal genanvendelse for øje. Med den globale opmærksomhed på klima belastning, er der ingen tvivl om at genanvendelse af materialer bliver et vigtigt salgsparameter for produkter i fremtiden. Det gælder også produkter til industrien.
Det er vigtigt for en virksomhed som vores at kunne trække på FORCE's viden inden for området.

Charlotte Merlin (Senior projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:41

Kære Gert Jacobsen.
Tak for din kommentar. Den er spot on og forslaget bygger netop på de overordnede betragtninger, som du har skitseret.
Vi ser frem til at kunne levere ny viden, metoder og værktøjer inden for området, der forhåbentlig kan imødekomme jeres behov.

Jan Malling (Quality Manager, NRT X-Ray A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:00

Vi støtter FORCE´s initiativ ud fra et generelt miljøsynspunkt, men også fordi det er meget relevant også for vores egen branche. Oftere end nogensinde er miljøspørgsmål helt centrale i de udbud vi skal vinde, hvis vi vil afsætte vores produkter på det globale marked. FORCE´s bistand til materialespørgsmål og levetid kan blive meget vigtige for elektronik- og maskinindustrien.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:15

Kære Jan Malling
Mange tak for din kommentar og støtte. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at miljøpåvirkning og bæredygtighed bliver stadig vigtigere konkurrenceparametre i den globale konkurrence for afsætning af produkter. Metoder til at optimere materialeeffektivitet og design af lang levetid af produkter er centrale elementer i projektet sammen med metoder til at sikre funktionalitet i brugsfasen bl.a. vha. funktionsovervågning og tilstandsvurdering vha. avanceret teknologi.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Christian Skytt (Direktør, Basecare)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:13

Produkters levetid er en konkurrenceparameter, som vi i Danmark har gjort at vores produkter kan sælges til en højere pris på markedet. Vi skal fortsætte med at skabe og formidle ny viden for at danske virksomheder hele tiden er på forkant. Et område omkring pålidelighed og levetid er at få undersøgt metoder til belysning/måling af digital levetid. Senest har vi set en shit storm til Sonos, som valgte at lukke for højtaler funktionaliteten på gamle versioner af deres højtalere. Det gjorde at forbrugerne ikke længere kunne bruge det produkt de havde købt, pga. begrænset digital levetid. I en tid hvor nye standarder vokser op, kommercialiseres og tages ud af markedet i endnu højere tempo. Hvordan sikres at produkters digital levetid afspejler den fysiske levetid - og forbrugeren er bevidst om den begrænsede digitale levetid?

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:37

Kære Christian Skytt
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. FORCE Technology er meget bevidst om vores forpligtelse til at skabe og formidle ny viden for at hjælpe danske virksomheder i den globale konkurrence, hvor levetid er en konkurrenceparameter. Du har en meget vigtig pointe omkring digital levetid og forbrugerens/kundens mulighed for at vurdere denne. Metoder til at vurdere og optimere digital levetid vil være et naturligt element i projektet sammen med metoder til at optimere funktionel levetid. Digital levetid vil også naturligt indgå i udvikling af metoder til at vurdere trade-offs i forhold til cirkulær økonomi. Hvis du er interesseret, vil vi meget gerne tage en snak om dette i forbindelse med udviklingen af projektet.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Jørgen Kejlberg (Direktør, Nordic Firefly)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:28

I Nordic Firefly arbejder vi med at optimere lagring af energi fra solceller til batteri, så energien kan anvendes til. f.eks LED belysning, kommunikation i IoT produkter m.m. Vi er optaget af at lave energieffektive bæredygtige produkter, hvor alle elementer fra solpanel, batteri, LED og elektronik kan arbejde intelligent sammen med længst mulig levetid og et lavt CO2 aftryk. Vi støtter derfor jeres initiativ med at sikre udvikling af produkter der kan leve længe, og hvor der også er fokus på genanvendelse af materialer.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:01

Kære Jørgen Kejlberg
Mange tak for din kommentar og støtte. Du har en pointe i, at det er vigtigt at sikre produkter, der kan leve længe og med fokus på genanvendelse af materialer, når dette ikke længere er muligt. Vi håber, projektets holistiske tankegang med fokus på bæredygtighed tænkt ind i alle faser af livscyklus kan bidrage til jeres og andre SMV'ers udvikling af konkurrencedygtige elektroniske produkter. Vi ser frem til at samarbejde, hvis I er interesserede i at deltage i projektet.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Rasmus Elsborg-Jensen (CEO, ReFlow Maritime ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:49

Udledning af CO2 fra produktion af maritime produkter er yderst relevant - og vi i ReFlow Maritime støtter op om projektet. Fokus på materialer, samt processer som remanufacturing, er sammen med digitaliseringsværktøjer et vigtigt skridt på vejen for at arbejde cirkulært.
I det maritime er der fokus på holdbarhed. De enkelte produkter, herunder materialer, kan holde til at blive remanufactured, og projekter som dette vil bidrage til en positiv transition. Vi finder projektet relevant - især for den maritime industri.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:32

Kære Rasmus Elsborg-Jensen
Mange tak for din kommentar og støtten fra en repræsentant for den maritime industri, som er en klassisk dansk styrkeposition. Den maritime branches fokus på holdbarhed af produkter og kobling mellem materialer, remanufacturing og digitaliseringsværktøjer er meget interessant og matcher projektets tankegang. Et af fokusområderne for projektet er up- og recykling af materialer bl.a. gennem udvikling af nye processer til nedbrydning af problematiske materialer.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Lasse Larsen (Hardware Architect, Bitzer Electronics)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:25

Lang levetid er en af grundstenene i bæredygtig. Derfor er det vigtigt med gode designværktøjer og metoder til at f.eks. at identificere og forstå f.eks. udslidningsmekanismer.
Det gør det mulig ikke kun at vælge de rigtige komponenter og materialer, men også for at designe ind hvilke dele der (nemt) skal kunne skiftes.
Bæredygtighed er også at vælge de mest energibesparende løsninger.
De fleste energioptimeringer kræver ofte at der er benyttes kontrol- og/eller effektelektronik. Ikke kun for at kunne optimere den grundlæggende funktion som variabel kapacitet og permanent magnet motorer, men også at man, med løbende overvågning, kan sikre sig at system fungerer optimalt og som ventet. Dette er desværre langt fra tilfældet med f.eks. kølesystemer som, med tiden, kan ende med at bruge unødig meget energi.
Oftest mødes disse mere avancerede løsninger med skepsis og bekymringer om pålideligheden og desværre i nogen tilfælde fravalgt til fordel for traditionelle og mindre energieffektive løsninger.
Det er afgørende at vi, bl.a. med tiltag som dette, kommer der hen, hvor tilliden til levetiden for elektronik, er den samme som for mekanikken.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:13

Kære Lasse Larsen
Mange tak for din kommentar og støtte. Du har en meget vigtig pointet i, at der er stort potentiale i at udvikle metoder til at sikre viden om og dokumentation af levetiden af elektronik med henblik på at sikre samme tillid som for mekanikken. En vigtig del af projektet er at udvikle metoder og værktøjer til at designe denne viden ind i produkter fra starten samtidig med, at der også sikres mulighed for levetidsforlængelse i form af mulighed for udskiftning af komponenter mv. og i sidste ende muliggøre en effektiv genanvendelse. Vi ser frem til at samarbejde om dette, hvis Bitzer er interesseret.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Claus Meineche (Sekretariatschef, EUDP)
Mandag d. 25/5-20 kl. 23:16

Tak for et nyt bidrag til Danmarks målsætning om klimagasreduktion!
Der er gjort rigtig meget på at reducere CO2-udledningen fra forbrugsdelen, og I tager nu fat på ressourceforbruget i produktionen og levetidsforlængelsen af komponenterne med CO2-reduktion til følge. Det er helt sikker vigtig viden i udviklingen af nye, bæredygtige produkter, som vil blive efterspurgt også i blandt andet energibranchen, som jeg er en del af.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:33

Kære Claus Meineche
Mange tak for din kommentar og støtte. Du har fuldstændig ret i, at der hidtil har været og stadig er fokus på CO2 udledningen fra forbrugssiden. Vi tror, at det er vigtig også at sætte ind i alle led af udvikling og produktion af produkter, hvis Danmark skal nå målene om store reduktioner af CO2 og miljøpåvirkning. Derfor tilbyder projektet metoder og værktøjer til at designe lang levetid og sikker funktion ind i produkter sammen med muligheder for levetidsforlængelse og up- og recykling og dermed gøre os til en forgangsland i udvikling af bæredygtige produkter.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Thorsteinn Sigurlaugsson (Information Networks Technical Specialists, Emerson Process Management)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:02

Der er to typer elektroniske produkter vi arbejder mest med, måleudstyr der skal have lang levetid og beholde sin nøjagtighed, igennem hele levetiden, og computersystemer der på grund af hurtig udvikling skiftes ud med relativt kort mellemrum. Øget fokus på cirkulær økonomi er væsentligt til at støtte op om vores kunders behov for længere levetid af komponenter. Det er også rigtig vigtigt at udskiftning af de relativt kort levende computersystemer bliver mere miljøvenlige, med øget fokus på genanvendelse af råstoffer.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:55

Kære Thorsteinn Sigurlaugsson
Mange tak for din kommentar og støtte. Du har fuldstændig ret i, at der er forskellige forventninger til levetiden af forskellige produkter som f.eks. måleudstyr og computere og dermed "angrebsvinklen" set fra et cirkulært perspektiv. Projektet sigter både på udvikling af elektroniske produkter med lang levetid, funktionalitet og mulighed for genanvendelse af komponenter og materialer, men også på metoder til refurbishment f.eks. modularitet, softwareopdatering og måske optimering af digital levetid, så grænserne for levetid af kortlivede produkter forhåbentlig kan rykkes til gavn for ressourceforbruget og miljøet.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Henrik Bagger (Manager, Axial Fan Technology, Howden Axial Fans)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:30

Produkterne som Howden leverer er i sagens natur udsat for dynamiske påvirkninger og kan i ekstreme tilfælde føre til udmattelse af de roterende komponenter. Et sådant brud kan have katastrofale følger og skal derfor undgås. Dette betyder, at der skal fastsættes kriterier for udskiftning eller ej. Projektet har derfor Howdens interesse, da det forhåbentlig vil kunne give indikationer af, om komponenterne har nået deres fulde levetid eller det kan vurderes hvor lang tid, der resterer.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:56

Kære Henrik Bagger
Mange tak for kommentaren og støtten til projektet. Som en virksomhed med mangeårig erfaring med design og drift af roterende udstyr skaber Howden Axial Fans støtte til projektet grundlaget for at skabe bedre viden om hvorfor og hvordan materialerne kan fejle - og dermed skabe grundlaget for at overvåge optimalt og i nogle tilfælde levetidsforlænge komponenterne i stedet for at kassere.

Søren Bitsch Gadager (Ingeniør, Unisense A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:54

I en verden hvor både forbruget og affaldsmængden bliver større bør levetid på produkter være en grundtanke i alt udvikling. En forudsætning for at vi kan blive ved med at levere produkter er at råstofferne er tilgængelige. Det er derfor et utroligt vigtigt emne, som bør være på dagsordenen i alle virksomheder.

Charlotte Merlin (Senior projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:56

Kære Søren Bitsch Gadager.
Tak for din kommentar. Det er vores klare indtryk at stadigt flere virksomheder har fokus på at minimere affaldsmængder og optimere ressourceforbruget. Ambitionen med forslaget er netop at bidrage til udviklingen af løsninger, der kan overkomme nogle af de udfordringer, der er for at opnå en længere levetid og en større værdi af de anvendte råmaterialer.

Rasmus Banke (Levetid, men også akkrediteret prøvning, Banke ApS.)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:56

Vi er kisteglade for at Force har valgt cirkulær økonomi, som afsæt for deres satsning. Levetid er en vigtig side af sagen, men også indenfor vores område, hvor sikkerhed er i centrum, bliver akkrediterede test - og gentest efter renovering af produkter, bliver mere og mere vigtige. Både som led i vores produktudvikling, men også i forbindelse med myndighedsgodkendelse af slutprodukter. Vi støtter fuldt og helt op om initiativet.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:10

Kære Rasmus Banke
Tak for du udtrykker interesse for projektet. Vi tror på, at ved at se på helheden i et funktionelt produkt vil vi kunne rykke nogle grænser, men dette forudsætter selvsagt, at der er styr på alle enkeltprocesser og -komponenter. Vi håber på, at projektet, bl.a. gennem udvikling af relevante tests af batteripakker og fokus på batteriers fejlmekanismer, kan være med til at sikre en bedre driftssikkerhed og levetid.

Veronique Schou (VP, Product Quality, Oticon A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:26

Very good initiative focusing on reliability, sustainability and recycling of materials. The right tools and methods are crucial in design and concept phase to obtain a robust and safe product and avoid late changes and design changes. To protect our environment, the choice of our construction, materials, chemicals and suppliers are also getting more and more important, not only for us as manufacturer but also for our customers. So good methodology, tools and processes that support decision making of the right design and materials from start ofthe development phase are highly benificial.

Charlotte Merlin (Senior projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:54

Dear Veronica Schou.
Thank you for your comment, which is so well aligned with the goals of this project. Regarding your point about choosing the right materials, chemicals etc. the project aims to qualify solutions and work efforts with holistic environmental assessments, which shall be applied from the start. It is good to hear that these issues are increasingly becoming important for your business as well as for your customers, which is also our general impression.

Veronique Schou (VP, Product Quality, Oticon A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:26

Very good initiative focusing on reliability, sustainability and recycling of materials. The right tools and methods are crucial in design and concept phase to obtain a robust and safe product and avoid late changes and design changes. To protect our environment, the choice of our construction, materials, chemicals and suppliers are also getting more and more important, not only for us as manufacturer but also for our customers. So good methodology, tools and processes that support decision making of the right design and materials from start ofthe development phase are highly benificial.

René Kjemtrup (direktør, Dansk El- Tavle Forening)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:37

Vi er som branche meget interesseret i at sikre høj kvalitet i de producerede tavler, og høj oppetid for den danske produktion. Vi leverer tavler til både land og vand, indenlands og til eksport. Derfor er det vigtigt at der arbejdes målrettet med at sikre kvaliteten af de produkter som monteres i eltavlerne. På sigt ser vi potentiale for at vore eltavler selv fortæller deres aktuelle status og så snart de har behov for servicering, helt ned på enkelt komponentniveau. Det vil højne oppetiderne i produktionen og medvirke til lavere serviceringsomkostninger på eksempelvis skibe og den tunge industri. Som branche er vi meget opmærksomme på genanvendelse og bortskaffelse af materialer skal foregå på en miljømæssig skånsom måde. Når vi taler om genanvendelse og recycling af brugte komponenter, er det vigtigt at de regler man får formet ikke kun fungerer på papiret, men at det rent faktisk kan lade sig gøre at efterleve i praksis som miljøbevidst virksomhed. Vi er bekymrede for at reglerne bliver lavet af teoretikere, der ikke har rødder i den virkelighed, der skal efterleve deres regler. Derfor er det vigtigt for os at have en instans som Force Technology med, for at sikre at virksomhederne bliver hørt.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:53

Kære René Kjemstrup
Mange tak for din kommentar. FORCE Technology er meget glade for, at Dansk El-tavle Forening støtter forslaget. Designmæssige metoder til at sikre lang levetid samt teknologiske metoder til at monitorere funktionalitet og behov for service er vigtige konkurrencemæssige parametre og også vigtige fokusområder for projektet, hvor vi vil udvikle praktisk anvendelige metoder og værktøjer. Ligesom projektet også fokuserer på metoder til genanvendelse og design for bortskaffelse. Det glæder os at høre, at I opfatter FORCE som garanter for praktisk anvendelige metoder og samarbejde med industrien på sådanne projekter. Det vil vi gøre vores yderste for fortsat at leve op til.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Brian Hedegaard (CEO, Probatus ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:28

Miljøpåvirkning fra både industri og forbrugere er i alles bevidsthed, og en omstilling til en mere grøn produktion og forbrug er en nødvendighed for at opnå reduktion i belastningen på miljøet. Med initiativer som dette er der mulighed for, at denne omstilling også kan ske omkostningseffektivt med f.eks. øget reduktion i ton co2 pr. investeret krone, hvilket kan sikre den danske industri en øget konkurrencefordel gennem know-how om miljørigtig produktion.
Som forbrugere har vi vænnet os til, at især elektroniske produkter har en kort levetid, og at der ofte kommer væsentlige funktionalitetsforbedringer med nye produkter samtidige med, at prisen holdes fast eller endda sænkes. En væsentlig faktor i dette initiativ bør derfor være at sikre, at den grønne omstilling kan ske uden væsentligt øgede omkostninger for industrien, så konkurrence evnen styrkes.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:45

Kære Brian Hedegaard
Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at stærke kompetencer inden for bæredygtighed styrker dansk industris konkurrenceevne i den globale verden. Det er rigtigt, at vi især for computere har været vant til at der hele tiden kommer bedre og billigere modeller, men, som det bliver pointeret i nogle af de andre kommentarer, gælder det ikke for en lang række andre elektroniske produkter som f.eks. målesystemer og medical devices. Her er lang levetid, sikker funktionalitet, mulighed for refurbishment, og genanvendelse af komponenter og materialer allerede vigtige parametre både i forhold til konkurrenceevnen og miljøet. Projektets målsætning er - med nye metoder, værktøjer og processer - at kunne gøre det lige så attraktivt for andre industrier.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Jonas Pagh Jensen (Siemens Gamesa Renewable Energy)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:40

I Siemens Gamesa er bæredygtighed, og herunder resource-effektivitet et centralt aspekt, når vi designer og fremstiller fremtidens vedvarende energikilder. Vi er stærkt bevidste om, at der er en stærk sammenhæng mellem materialeforbrug, -levetid og -genanvendelsespotentiale, og vores produkters konkurrencemæssige position og dets aftryk på miljøet. Vi kan fra Siemens Gamesas side støtte op om dette projekt, da vi tror på, at det yderligere kan være med til at styrke kompetencerne indenfor disse emner. Udover teknisk innovation vil vi fra Siemens Gamesas side dog opfordre til, at man også i projektet indtænker hvilke forretningsgange disse kobles med, så der bedst muligt skabes værdi ud fra dette innovationsspor.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:57

Kære Jonas
Det er dejligt at høre, at I også ser potentialet i projektforslaget, tak for det. Med projektet ønsker vi i høj grad at fokusere på sammenhængene mellem materialer, produktdesign og genanvendelse, hvor sidstnævnte emne arbejder i retning af at opbryde udtjente produkter til fuld genanvendelse. Du har en god pointe i, at vi både skal sikre udviklingsprocessen og samtidig, at resultaterne bliver bragt til praktisk anvendelse i industrien. En god start på dette bliver at få en god følgegruppe af relevante industrivirksomheder tilknyttet projektet.

Jacob Handberg (M.Sc. Mech. Eng., IWE, MAN-ES)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:24

Skibsfremdrivning er en meget materiale tung forretning, og i det omfang det er muligt, forsøger vi allerede nu at forlænge levetiden på de produkter vi sælger - igennem service, rebearbejdning og rekonditionering, men der er altid plads til forbedring. Vores første prioritet er altid produkternes pålidelighed idet et havari i yderste konsekvens kan koste menneskeliv, eller skabe miljø katastrofer. Hvis kan forbedre levetiden og pålideligheden gennem monitorering og test, og måske samtidig skubbe til grænserne for hvad der kan rekonditioneres er det et spændende område.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:10

Kære Jacob
Tak for kommentarerne. Vi håber meget på, at vores fokus i projektet inden for bedre materialeudnyttelse kan være med til at give en bedre forståelse for levetidsbegrænsende faktorer. Med dette er vejen også banet for, at komponenter, der er udsat for særligt nedbrydende forhold, vil kunne optimeres og overvåges langt mere effektivt - herunder eventuelt rekonditioneres. Forhåbentlig kan projektet bl. a. medvirke til at integrere driftspålidelighed, sikkerhed og en fuldt udnyttet levetid.

Ryan Dreier (R&D Engineer, Selektro)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:56

Vi oplever at vores kunder i højere grad efterspørger produkter hvor hele produktets life cycle er gennemtænkt allerede i design fasen.
Det er derfor vigtigt for os at have en kompetence tung partner at sparre med allerede i de første faser af udviklingsprojektet, for at sikre det endelige produkt lever op til fremtidens krav inden for dette område

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:00

Kære Ryan Dreier
Mange tak for din kommentar. Du har fuldstændig ret i, at det er afgørende, at tænke hele produktets livscyklus ind i designfasen. Det er umuligt at sikre lang levetid sikker funktionalitet og effektiv genanvendelse uden. Så bliver det bare dyre ineffektive hovsaløsninger. Projektet sigter netop mod at udvikle metoder og guidelines til proaktivt at få designet disse ind parametre ind fra starten til gavn for økonomien og miljøet.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Jakob Rørbech (Product Sustainability Lead, VELUX Group)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:47

Som byggematerialeproducent, oplever vi en efterspørgsel på cirkulære løsninger, som dog stadig ikke er klart defineret. Vi oplever specielt tre udfordringer, for at kunne skalere effektivt:
- juridisk ansvar for den tekniske installation fx efter reparation, professionel vedligehold og gensalg, samt for tilliden til god/konstant kvaliteten af sekundære råmaterialer i vores produktion af nye produkter. Det juridiske ansvar, som i dag er defineret i forskellige europæiske rammelovgivninger, har den tekniske dimension, at vi skal kunne teste/verificere de relevante egenskaber effektivt.
- et indre marked for affald og sekundære ressourcer til produktfremstilling. Her ligger et teknisk arbejde i at designe og teste rammerne for sådan et indre marked, og oversætte de tekniske rammevilkår for producenter af produkter der er tilgængelige på hele det indre marked, således at de bedst muligt kan indgå i det cirkulære materialekredsløb.
- understøtte arbejdet med at nuancere cirkulær (materiale) økonomi ift forskellige typer af produkter, e.g. en aluminiums-sodanvandsdåse der har et kort funktionelt liv, og som er simpel i sin struktur vs en større teknisk installation der har et forventet langt liv og en avanceret konstruktion. Hvordan vælger man den rigtige tekniske design strategi med henblik på at få mest cirkularitet for pengene?

Jeg ser frem til de spændende udkomme af jeres indsats

Charlotte Merlin (Senior projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:28

Kære Jakob Rørbech
Mange tak for dine betragtninger, der slår hovedet på sømmet i forhold til mange af de udfordringer producenter af bygningskomponenter står overfor. Som du nævner er der problemstillinger knyttet til både de juridiske og tekniske rammebetingelser og der er et stort behov for tilpasning af løsninger til de specifikke produkttyper. ’One size fit ikke all’ – etablering af cirkulære løsninger for simple produkter med et kort funktionelt liv er én ting – mere komplekse produkter/ tekniske installationer med lang levetid noget helt andet. Forslaget her ser både på kvalitetssikring, levetid og genanvendelsen af forskellige typer af produkter og fokus skal sikre, at løsningerne er tilpassede samt at rammerne for, at det kan fungere i praksis bliver tænkt ind.
Vi ser frem til en konstruktiv sparring med Velux – også i dette projekt.

Benny S. Carlsen (Approval & Project Manager, BSCTECH)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:05

FORCE en stærk medspiller for danske og internationale virksomheder - når det gælder livscyklus for alle typer produkter i relation til miljø, genbrug, bæredygtighed og økonomi/konkurrence evne.
FORCE kan sikre at danske virksomheder tidligt kan implementere overholdelse af kommende krav - da FORCE er virksomhederne krystalkugle for udvikling/trends/optimering.
FORCE har en professionel position som first choice for danske virksomheder i alt fra produktfasen til det færdige produkt og end-of-life

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:09

Kære Benny S. Carlsen
Mange tak for din kommentar og støtte. Det glæder os, at du også mener, at projektet opfylder et væsentligt behov i dansk industri. Projektets mål er at optimer bæredygtighed af produkter og de indgående materialer gennem alle faser af produktets livscyklus fra design/produktudvikling over brug til up- og re-cykling. Resultaterne af projektet kommer dansk industri SMV'ere til gavn gennem videnformidling, nye services og processer, der måske kan blive til nye forretningsidéer, og gør dermed FORCE til en endnu stærkere samarbejdspartner for jer i forhold til udvikling af bæredygtige produkter.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Jacob Boutrup (EHS Engineer, LM Wind Power)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:52

Cirkulær økonomi er et vigtigt område for LM Wind Power, og vi støtter et hvert initiativ der kan bringe os tættere på dette mål.
Især "Recycling af materialer og upcycling af affald" er interessant for LMWP, og det er vigtigt at der er fokus på hvilke nedbrydningsprodukter der er aftagere af i industrien i dag så fokus kan lægges det rigtige sted ift. hvilke nedbrydningsprodukter man vil forsøge er producere.
Vi håber desuden at Force får partnere med i projektet som kan bringe teknologien videre for de indledende tests så vi efter projektet er klar til at bygge en industri op.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:22

Kære Jacob
Tak for din støtte og kommentarer til projektforslaget. Med projektet vil vi jo helt overordnet arbejde med at se sammenhængene mellem design, materialer/komponenter og genanvendelse, da alle faserne har et afhængighedsforhold. I forhold til din meget relevante kommentar vedr. industriel udnyttelse af resultaterne fra "recycling/upcycling", så skal vi sikre, at dette blive tænkt ind i det endelige projektforslag, bl. a. i form af aktiv inddragelse af relevante industrivirksomheder.

Jakob K. Nørgaard (CTO, Nørgaard Engineering ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:25

Bæredygtighed, genanvendelighed og levetid er afgørende i morgendagens apparater, for at minimere klimaaftrykket.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:48

Kære Jakob K. Nørgaard
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Projektet sigter bl.a. på at hjælpe danske SMV elektronikvirksomheder som jeres med metoder, værktøjer og guidelines inden for bæredygtighed forstået som levetid, sikker funktion og design for genanvendelighed. Vi ser frem til et eventuelt samarbejde, hvis I er interesserede.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Kasper M. Paasch (Lektor, Center for industriel elektronik, Syddansk Universitet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:47

Cirkulær økonomi, forøget levetid af komponenter og systemer samt genanvendelighed er meget vigtige og relevante emner. I en verden med svindende ressourcer er en optimeret og ansvarlig brug af disse med til at mindske klimapåvirkningen. En høj pålidelighed af såvel aktive som passive effektelektroniske komponenter er påkrævet i den igangværende globale elektrificering af transport-sektoren. Her bør dansk industri og forskning være med foran og vi synes derfor at det er et godt og relevant initiativ.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:08

Kære Kasper M. Paasch
Mange tak for din kommentar og støtte. Der er ingen tvivl om, at du har ret i, at det er nødvendigt, at vi alle bidrager til den grønne omstilling, og effektelektronik til bl.a. transportbranchen er et vigtigt indsatspunkt, hvis det skal lykkes. Høj pålidelighed (lang levetid) er et vigtigt fokusområde for projektet. Andre fokusområder er funktions og tilstandsovervågning og metoder til genanvendelse og bortskaffelse. Området er oplagt til et samarbejde mellem forskning og GTS som FORCE Technology til gavn for dansk industri. Vi ser frem til et spændende samarbejde, hvis SDU er interesserede.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Henrik Funding Raun (Requirement & Test Manager, Oticon)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 20:21

Et spændende forslag, lang levetid for produkter er for rigtig mange virksomheder et salgs parameter i forhold til andre, høj kvalitet er hvad de fleste kunder ønsker. Men hvordan modellerer, analyserer, måler man kvalitet, nye værktøjer/metoder der kan fremme den forståelse, er meget velkommen.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:19

Kære Henrik Funding Raun
Tusind tak for din kommentar og støtte til projektet. Du stiller et dybt relevant spørgsmål. Metoder og værktøjer til at sikre og eftervise lang levetid og kvalitet af produkter er fundamentale elementer i projektet, som forhåbentlig kan komme jer og andre danske virksomheder i forhold til både konkurrenceevne og bæredygtighed. Projektet er holistisk og sigter på metoder til at sikre bæredygtighed gennem hele produktets livscyklus.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Kim Jepsen (Quality Manager, Swipbox)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 21:32

Vi har ifm udviklingen vore produkter gjort brug af flere forskellige ydelser som Force tilbyder som kan fortælle os omkring levetiden på produktet. Dette har givet os en god ballast til at designe produktet til at kunne være på markedet i rigtig mange år uden at skulle serviceres.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:34

Kære Kim Jepsen
Mange tak for din kommentar. Det glæder os, at I som innovativ SMV'er har haft gavn af FORCE's kompetencer inden for design for levetid. Det er denne kompetence, projektet sigter på at videreudvikle sammen med metoder til levetidsforlængelse og processer for up- og re-cykling, så bæredygtighed sikres i hele produktets livscyklus. Vi ser frem til at præsentere de nye services.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Steen Ellegård (Vedligeholdschef, Schneider Electric)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:05

Det kunne være interessant at sætte fokus på hvordan man laver et produkt så det dels opfylder spec. men samtidig har tanken om hvordan produktet bortskaffes når produktet skal skrottes.
Hvordan tænker man ind i designfasen hvordan et produkt bortskaffes på bedste vis - tænker på hvordan genbruges materialer og hvordan tænker man ind i et produkt at der ikke bruges alt for mange materialer som gør det svært at genbruge materialerne igen.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:45

Kære Steen Ellegård
Mange tak for din kommentar og støtte. Det er, som du skriver, afgørende for opnå bæredygtighed gennem hele et produkts livscyklus, at det designes ind fra starten og bliver et element i kravspecifikationen. Et vigtigt element i projektet er netop at udvikle viden, værktøjer og metoder, så danske virksomheder får hjælp til proaktivt at designe disse elementer ind fra starten. Så du og andre danske virksomheder i elektronik- og maskinbranchen får svar på spørgsmålene i din kommentar.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Lasse Steensen (Head of R&D Heat/Cooling Meters, Kamstrup A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:43

Hos Kamstrup producerer vi varme- og kølemålere, som er kendetegnet ved at have en lang levetid, hvilket hjælper vores kunder til at undgå store udgifter til indkøb og udskiftning af målere, og samtidigt er det miljømæssigt fordelagtigt. Dette kræver både knowhow indenfor legal metrologi, elektronik og mekanik for at sikre, at målerne til enhver tid fortsat måler korrekt. Vi ser tydelige tegn fra vores kunder på, at vi i fremtiden skal kunne levere endnu mere indenfor dette område, og vi støtter derfor aktivt op om dette forslag.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 05:07

Kære Lasse Steensen
Mange tak for din kommentar samt indblik i Kamstrups situation og vurdering af fremtidige behov inden for jeres branche. Det glæder os, at Kamstrup støtter projektet. Du har en vigtig pointe i, at kravene til lang levetid med korrekt funktion bliver stadig større for målere og lignende udstyr. Et af projektets fokusområder er at udvikle metoder og værktøjer til at udvikle produkter med lang levetid herunder muligheder for levetidsforlængelse vha. software-opdateringer og -downloads. Det hele i en bæredygtig kontekst. Vi ser frem til at samarbejde om projektet, såfremt Kamstrup er interesseret.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Frede Blaabjerg (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:43

Jeg kan varmt anbefale dette projekt hvor der er et holistisk og tværvidenskabelig tilgang til at sikre at produkter behandles forsvarlig fra vugge til grav - for at kunne gøre dette er der klart behov for denne indsats - som er med til at bidrag med at vi udnytter langt bedre vore ressourcer, laver miljømæssige og effektive produkter der gerne skulle kunne holde i lang tid. Ved denne indsats og med engagement fra virksomheder vil det også kunne give virksomhederne en konkurrence fordel globalt da flere og flere lande har meget fokus på dette.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:18

Kære Frede Blaabjerg
Tusind tak for din kommentar og anbefaling. Der er ingen tvivl om, at du har ret, i at det kræver en holistisk og tværfaglig indsats at opnå projektets mål om at udvikle viden og metoder til at sikre bæredygtighed i hele produktets livscyklus. Derfor er det et projekt, der trækker på mange forskellige fagligheder i FORCE og indeholder elementer, som retter sig både mod levetid og levetidsforlængelse, sikker og pålidelig funktion samt up- og re-cykling, når det ikke giver mening at forlænge levetiden yderligere. Projektet sigter på at inddrage virksomheder og universiteter i arbejdet, så vi bygger på den nyeste forskning og målretter arbejdet mod virksomhedernes konkrete behov og problemstillinger. Vi ser frem til at samarbejde med jer, hvis AAU er interesseret.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Bjørn Sandberg (Konsulent, Bjørn Sandberg Elektronik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:10

Som elektronik udvikler satser man selvfølgelig på at lave designs med kvalitet og lang levetid.
Men det er også yderst vigtigt at vælge de rigtige materialer, som senere kan genanvendes og ikke belaster miljøet.
Et projekt med fokus på levetid, materialeforbrug og genanvendelse er et vigtigt og meget relevant skridt i retningen mod at opnå cirkulær økonomi.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:29

Kære Bjørn Sandberg
Mange tak for din kommentar og støtte. Du har en meget vigtig pointe i, at det netop er ved at integrere elementerne som levetid, materialeforbrug og genanvendelse i produktudvikling, at der er stort potentiale i forhold til at sikre bæredygtighed og konkurrenceevne. Projektet sigter på at udvikle metoder til at optimere hvert enkelt element i forhold til det fælles mål om bæredygtighed og ressourceeffektivitet samt udvikle metoder til trade-offs og sikring af at problemer ikke skubbes mellem faserne i livscyklus.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Angela Leth (Business Development Manager, Pressalit)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:19

Utrolig interessant initiativ. Holdbarhed, design for disassembly og second live produkter er afgørende parameter for bæredygtighed.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:04

Kære Angela Leth
Mange tak for din positive kommentering. Vi er også glade for netop de elementer, du fremhæver, da alle er vigtige for at kunne gennemføre en effektiv cirkulær økonomi for produkter, og alle indgår jo som elementer i vores projektforslag. I forhold til Pressalits produktportefølje, er vi sikre på, at der kan blive god interaktion med projektets landvindinger på flere områder. Især i forhold til bæredygtig genanvendelse af Jeres polymerbaserede produkter ser vi et stort potentiale. Vi håber der bliver lejlighed til at gå i nærmere dialog.

benedikte Jørgensen (SupplyChain Manager, Fiberline Composites)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:46

Fiberline Composites fremstiller profiler af fiberarmeret plastkomposit. Vi har gennem mere end 20 år engageret os i at finde løsninger på genanvendelse af disse materialer, og ser fortsat et stort behov for projekter, der kan drive denne udvikling videre.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:30

Kære Benedikte
Mange tak for din kommentar til projektforslaget. Recycling af kompositter er et område, der generelt er stor fokus på for tiden. Vi håber, at der gennem projektet kan sættes skub i nye tekniske tiltag, der endnu bedre kan udnytte kompositternes grundmaterialer og forhåbentlig også levere erfaringer, der kan anvendes på andre sammensatte produkter.

Kristian Baasch Thomsen (Standardization Manager, Kamstrup A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:53

Lang holdbarhed på materialer og produkter, og dermed stort langvarigt udbytte af de ressourcer og den CO2 vi bruger på at fremstille produkterne, er - og bliver - essentielt for at vi trækker i den rigtige retning for UN SDG og for at vi kommer i mål med målene sat for cirkulær økonomi og Green Deal. Der er mange aspekter i bæredygtig produktudvikling og der har i en årrække været overvejende fokus på CO2. Det er forståeligt, omend miljøet belastes af mange andre aspekter, så som gift og miljøbelastende stoffer, herunder microplast. Det er væsentligt at også levetid i det tiltænkte brugsmiljø tages med i risikovurderingerne inden kravene til produktdesignet sættes, så såvel produktsikkerhed som ikke mindst levetid i brugsmiljøet sikres.
Derfor er dette forslag vigtigt, så Danmark kan få endnu større indsigt i materialers holdbarhed, også i visse tilfælde så sikkerhedsmarginer justeres og den reelle levetid estimeres bedre og kost af materialerne optimeres ifht. produktets kravspecifikationer. Bæredygtighed behøver ikke nødvendigvis betyde dyrere produkter.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:30

Kære Kristian Baasch Thomsen
Tusind tak for din kommentar og støtte. Du har en vigtig pointe i, at bæredygtighed bestemt ikke behøver at betyde dyrere produkter. Hvis man altså gør det rigtige fra starten. Du er jo også selv fortaler for vigtigheden af at designe alle relevante krav ind fra starten i produktudviklingen,. Design af produkter med lang sikker levetid i brugsmiljøet samt de indgående materialer og muligheden at up- og recycle disse er vigtige fokusområder for projektet sammen med metoder til at vurdere effekten i forhold til bæredygtighed så indsatsen hen over livscyklus kan optimeres. Vi vil meget gerne samarbejde med jer om projektet, hvis Kamstrup er interesseret.
Venlig hilsen
Susanne

Claus Slavensky (Senior Hardware Engineer, Grundfos)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:33

This is an very important and it is a great initiative for resources and sustainability, HVAC OEM gives a high priorate to sustainability.
The basics knowledge have to be improved !

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:20

Dear Claus Slavensky,
Thank you very much for commenting on the project proposal. As the area of HVAC is assumed to play a still increasingly role in the future energy distribution systems, especially taking the more sustainable energy sources into consideration, also the optimisation of hardware components, including software-based controllers etc., optimised performance of materials and design for reprocessing of the products will inevitably be a part of the innovation in the forthcoming decades. We strongly hope that we with the present project will be able to add positively to this advancement.

Jan Cederkvist (Senior Product Expert, Alaf Laval Copenhagen A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:55

Alfa Laval Copenhagen A/S der er en del udvikler højtydende dekantercentrifuger der anvendes inden for mange forskelligartede industrier. Dekantercentrifuger er hurtigt roterende maskiner, der ved brug udsættes for store statiske og dynamiske belastniger.
Dekantercentrifuger er ofte udsat for en del slitage ved anvendelsen. Vi reparerer og servicerer dekantere på vores serviceværksted i Søborg og vore mange globale serviceværksteder . I forbindelse med reparation skal der ofte foretages en vurdering af komponenters tilstand både med hensyn til sikkerhed og funktion. Forbedrede værktøjer til denne vurdering vil være en fordel for os. Vi synes derfor at det er et interessant og godt projektforslag.

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:40

Tak for din positive respons på projektforslaget. Pålidelighed for produkterne er en vigtig parameter for sikre den goodwill, som danske virksomheder er kendt for. Pålideligheden dækker naturligvis over "driftspålideligheden", men også, som du nævner, sikkerheden (person- og miljøsikkerheden). En del af sikringen af pålideligheden er at forstå fejlmekanismerne og være i stand til at se symptomerne, før det udvikler sig til en skade. I dette projekt er en del af den cirkulære økonomi at blive klogere på, hvordan man kan optimere produktet eller materialerne, så pålideligeheden øges og levetiden forlænges. Ud af denne viden vil det for eksempel også være muligt at designe bedre prædiktive overvågningsmetoder. Den viden, som vi forventer at få ud af projektet, vil givetvis være viden, som mange danske industrivirksomheder vil kunne få gavn af for at kunne optimere deres produkter.

Henrik Tinggaard (Senior udviklingsingeniør, TeeJet Technologies)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:52

Det er meget vigtigt med en tidlidsfuld partner når vi skal sikre os at vores produkter lever og til de forskellige standarder. Derfor bakker vi op om vores lokale danske testhus og mærker tydeligt at FORCE Technology altid er up to date med de standarder vi tester op imod. Sådan skal det også være i fremtiden så vi fortsat kan få råd og vejledning fra experterne også når kravene om bedre bæredygtighed bliver større.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:40

Kære Henrik Tinggard
Mange tak for din kommentar og pæne ord om FORCE Technology. Det glæder os, at Teejet Technologies støtter projektet. I forbindelse med cirkulær økonomi er der en række nye standarder bl.a. inden for dependability og refurbishment på vej. Projektet inddrager naturligvis også viden fra disse standarder. Ligesom metoder til praktisk implementering af standardernes krav også indgår i projektet til gavn for industrien og miljøet.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Henrik Dalsø (COO, Dansk Celleglas ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:56

Dansk Celleglas arbejder med materialer fremstillet af affaldsglas, og har en naturlig interesse i at støtte op om arbejder der fremmer brugen af upcyclede materialer. FORCE har bistået os med at belyse værdien af vores letfyld i forhold til jomfruelige materialer. Dette arbejde er meget vigtigt i denne proces, og vi støtter naturligvis dette initiativ

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:28

Kære Henrik Dalsø
Tak for dit indlæg. Det er godt at høre, at I har været tilfredse med vores hidtidige samarbejde. I forhold til dette projekt, hvor recycling/upcycling er én af støttepillerne, er der brug for støtte fra virksomheder som Jeres, der jo er født ud af en genanvendelsesfilosofi. Vi kan se en stor værdi med Jeres deltagelse som sparringspartner i forbindelse med følgegruppen og kan den vej igennem forhåbentlig også drage fordel af, at I i det daglige er underlagt at kunne se værdien af den samlede cirkulære økonomi, når design og funktionelt materialevalg skal parres med genanvendelse. Den anden vej rundt er vi også helt sikre på, at resultaterne fra projektet vil kunne give værdi for Jeres virksomhed.

Alvaro Silva (Project Manager Elysium Nordic, WindSpace)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:22

Hej,
Dette er et vigtigt område og WindSpace vil gerne følge projektet op. Bedre materialer er meget vigtigt i klimakampen.
Som en del af aktiviteterne, kunne man forestille sig at lave et mærke (ligesom energimærket) hvor man kan give signalet til kunderne om hvor genanvendeligt/reparerebare eller produktet?
Mvh, Álvaro

Lars Nøhr-Nielsen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:50

Kære Álvaro
Tak fordi du kommenterer på projektet. Det er en rigtig fin idé, at arbejde hen imod, at produkter kan få en slags mærke, der fortæller brugeren om, at der er indtænkt cirkulær økonomi. Projektets kongstanke er, at der skal være en gennemtænkt sammenhæng mellem design, funktionalitet, levetid og genanvendelse, hvilket passer fint til dit forslag. Over for en virksomhed som Jeres, hvor man succesfuldt opformerer et problematisk affaldsprodukt til noget værdifuldt, vil vores foreslåede projekt formentlig også kunne bidrage med værdifuld viden.

Michael V. Sørensen (Project Manager, Eltwin A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:50

Det er nødvemdigt at vi kigger på genbrugen af materialer. Både reparation og genanvendelse er vigtige emner som menneskeheden skal blive bedre til at håndtere. Der er en lang række af problemstillinger som skal behandles. Kan slutbruger på en sikker måde udskifte et print til 230V, eller skal dette gøres af en fagperson? Kan plastmaterialer fra elektronik genbruges og stadig bevare sine flammehæmmende egenskaber? Og hvordan sikrer vi at dette plastmateriale ikke blandes med plastmaterialer til fødevarebrug, hvis dette ikke må ske? Må et nyt produkt indeholde brugte komponenter? Alt sammen er problemstillinger hvor vi tvinges til at (gen-)overveje vores værdisæt. Men hvis det skal kunne håndteres i et konkurrencepræget globalt marked, og sikre at der rent faktisk sker fremskridt, er det nødvendig at vi forfatter nogle standarder på området. Der er også behov for ensartede og tilpassede myndighedskrav på området, for at sikre at det ikke bliver sådanne ting der står i vejen for bedre udnyttlese af materialer.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:15

Kære Michael V. Sørensen
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Myndighedskrav og standarder er effektive drivere i forhold til at accelerere den grønne omstilling. EU er netop kommet med en handlingsplan for en ny "ret til reparation" og overvejer nye forbrugerrettigheder for adgang til reparation og til software-opgraderinger af elektronikprodukter. Men det er ikke gjort med det. Der skal, som du påpeger, udvikles metoder, guidelines og processer, så det kan foregå uden at gå på kompromis med sikkerhed af produktet og uden skadelige effekter i forbindelse med genanvendelse af materialer. Det er bl.a. nogle af de områder, projektet kommer til at arbejde med. Så I og andre danske virksomheder får en håndsrækning til løsning af de nævnte problemstillinger.
Venlig hilsen
Susanne Otto

Martin Bo Hansen (Senior økonom, Implement Consulting Group)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:37

Dette er en meget vigtig dagsorden, og som bliver fulgt meget tæt i branchen. Ud over de oplagte gevinster i form af reduceret ressourcetræk, og mulige økonomiske gevinster, hvis det gøres rigtigt, er det yderligere et stort potentiale ift at løfte på klimaudfordringen.

En af de udfordringer vi typisk ser i industrien er, at forretningsmodeller for fx "servitization" (ejerskab af produkt gennem livscycklus, inkl. ansvar for service og bortskaffelse) indebærer en række risici forbundet med anvendeligheden af (del)komponenter, som er tæt på "end-of-life". Ved brug af fx IoT tilstandsmonitorering af produkter og/eller delkomponenter, vil man i højere grad kunne forudsige genanvendelighed og servicebehov, og dermed reducere usikkerhed og øge incitamentet for den type forretningsmodel. Rigtigt spændende område, som har stort potentiale til at gøre en forskel i mange brancher.

Susanne Otto (Senior specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:31

Kære Martin Bo Hansen
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Du har en pointe i, at IoT tilstandsmonitorering er en vigtig komponent til at imødegå de risici, der kan forekomme, når man ønsker at forlænge levetiden helt frem til end-of-life af hensyn til både ressourceforbrug og økonomi. Netop derfor er IoT baseret tilstandsmonitorering et fokusområde i projektet - et områder som kræver videreudvikling og optimering for at hjælpe industrien med at forløse potentialet.
Venlig hilsen
Susanne Otto