Kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

I Kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed vil FORCE Technology hjælpe virksomhederne med at sikre et højt hygiejneniveau under omstilling til en mere bæredygtig produktion.

Opretholdelse af et højt hygiejneniveau er kritisk for drift i mange miljøer. Det gælder særligt i fødevare-, pharma- og sundhedssektoren, hvor det er afgørende for menneskers sikkerhed og sundhed, at produkter, udstyr og overflader ikke kontamineres. Hygiejne i kritiske miljøer som disse udfordres i årene fremover af et ønske om omstilling til en grøn og mere bæredygtig produktion med et lavt ressource- og CO2-aftryk.

Med indsatsområdet vil FORCE Technology etablere et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed med testfaciliteter, modeller og værktøjer, der skal hjælpe virksomheder i deres omstilling til en mere bæredygtig produktion med et højt hygiejneniveau.

92 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Leif Dam Pedersen (Udd. chef , EUC Nordvestsjælland)
Mandag d. 4/5-20 kl. 12:10

Som teknisk skole der udbyder Procesoperatør uddannelsen samt specialet Pharma og fødevareingrediens, er vi interesseret i udvikling af området.
Vi lægger meget vægt på at eleverne kan arbejde med hele værdikæden i en produktion, og det er derfor vigtigt at forholde sig til en optimal produktion, med et minimum forbrug af ressourcer, kemikalier, vand el mm. uden det går ud over hygiejnen eller produktet.
Vi ser frem til at kunne videreformidle resultaterne til vores elever og virksomheder.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:14

Hej Leif - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Når projekter gennemføres, og der genereres en mængde resultater, er det vigtigt at disse resultater kommer bedt ud til hele målgruppen - som i dette projekt gælder fødevare-, pharma- og sundhedssektoren. Temadage, artikler og ikke mindst undervisning, som enten kan være gæsteundervisning eller kompetence-opbygning af underviserne, er en vigtig del af et projekt. Jeres elever er kommende medarbejdere i målgruppens virksomheder. Om det er en bedre ressource udnyttelse, nye materialer til procesudstyr eller IoT er det vigtigt at få de nyeste resultater ud til uddannelsesstederne, så de derved udbredes endnu mere.
Fortsat god dag - Mvh Annette

martin werner jensen (Head of Engineering and Technical Support, Bactoforce International A/S)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 08:39

I Bactoforce arbejder vi inspektion af hygiejnisk udstyr inden for levnedsmiddelindustrien og pharma. Ofte ser vi udfordringer når nye teknologier introduceres, nye materieler, optimeringer af rengørings processer med uheldige side effekter.
IoT og data som styrings værktøj. ligger fint i forlængelse af arbejdet med sensorer til monitorering af rengøring. Der er klar et stort behov for bedre at kunne måle-forudsige behovet for rengøring, det vil kunne reducere/optimere rengøringen, så indsatsen afspejler behovet.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:14

Hej Martin - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Desværre ses for ofte at ændring i noget kendt, viser udslag i hygiejnen - ofte over tid. Derfor er det så vigtigt at få undersøgt f.eks. nye materialer eller nye rengøringspocesser - er det stadig hygiejnemæssigt lige så godt, når der er gået ½ år eller mere, eller ændres f.eks. overfladen, så den ikke kan holdes ren.
IoT og data må siges at være vejen frem. Vi skal have data vi kan stole på og en tilpas mængde. Vi er kommet et stykke i nuværende projekt: "Monitering af hygiejne i lukket produktionsudstyr" - derfor vil det være spændende at komme endnu længere. En effektiv og sikker måling af rengøringsprocessen, vil give mulighed for at agere hurtigt, hvis hygiejnen ikke er som ønsket. Fortsat god aften - Mvh Annette

Luise Szilagyi (Quality Manager, Intech International a/s)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 09:15

Vi producere maskiner til fødevareindustrien. Derfor er hygiejnisk design et vigtigt emne for os.
Vi ønsker at holde os opdateret og deltage i forskellige former for vidensdeling.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:21

Hej Luise - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Som producent af udstyr til fødevareindustrien er hygiejnisk design et vigtigt emne. Under dette emner ligger også materialevalg - som sikkert i fremtiden vil kunne være nye materialer - f.eks. 3D printede. Som udstyrsproducent vil rengøringsproceduren være en vigtig del for Jer, fordi det er vigtigt for Jeres kunder. Ressource-optimering i forhold til rengøring, udstyrs levetid - eller bare det at kunne hjælpe Jeres kunde med at stille de rigtige spørgsmål, vil give Jer en konkurrencemæssig fordel. Fortsat god aften - Mvh Annette

Lisbeth Hede (Fødevaresikkerhedsansvarlig, OUH Odense Universitetshospital, Logistikafdelingen, Køkkensektion)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 14:13

Ansøgningen er spot on, da den skal operere i krydsfeltet mellem hygiejne og bæredygtighed og optimeringer. Der er behov for den viden, dette center kan generere. Som offentlig fødevareproducent skal vi også være i front med såvel hygiejne som bæredygtige løsninger, og vi har stærkt brug for at sted, hvor vi kan henvende os, hvor der er viden og forståelse for at kunne kombinere disse emner. Nye materialer skal vi kunne dokumentere egnethed for, så viden om disse materialers funktion og egnethed, vil være væsentligt for, om vi kan tage disse i brug. Så hvis vi skal "flytte os" skal det være på et vidensbaseret grundlag - og dertil vil dette center kunne levere det, der er behov for

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 5/5-20 kl. 17:31

Hej Lisbeth - tusind tak for den super gode kommentar til projektforslaget. Læring på tværs af de forskellige sektorer, er et vigtigt element i projektforslaget. De forskellige målgrupper kan lære rigtig meget af hinanden. Ud over det skal vi alle lære at agere i en verden, hvor vi skal tænke mere bæredygtigt og med diverse optimeringer af forskellige processer og procedurer. For at komme godt og sikkert i mål med det, skal det være velovervejet tiltag, hvor der ligger vidensbaseret resultater til grund for de valgte tiltag. Fortsat god aften - Mvh Annette

Jens Folkmar Andersen (Concept Developer, Ph.D., Alfa Laval A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 11:21

Alfa Laval udvikler og fremstiller udstyr til levnedsmiddel- og pharmaindustrien. Hygiejnisk design og ikke mindst verifikation af det hygiejniske design i form af rengøringstests er vigtige elementer, hvor det er vigtigt med et højt kompetenceniveau. At der løbende udvikles nye fremstillingsteknologier som f.eks. metalprint og nye materialer og overflader m.m., øger kun behovet for et samlet højt kompetenceniveau. Det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 16:24

Hej Jens - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. For at de danske udstyrsproducenter kan forblive i den gode position, er det vigtigt, at vi sammen tænker på morgendagens behov - både produktionsmæssigt, optimering af rengøring og udstyrsmæssigt. Vi må nok indrømme, at der bliver stillet større og større krav til produktionsudstyret - det skal kunne have en længere produktionstid og et kortere rengøringsvindue. Fødevaresikkerhed og produktkvalitet er der overhovedet ingen tvivl om, at det fortsat skal være højt. Derfor er det også vigtigt, at der er valide rengøringstest, der hurtigt og effektivt afslører, hvis det ikke er godt nok. Jo hurtigere der kan detekteres uregelmæssigheder - jo hurtigere kan der ageres og tilrettes. Beregninger som Total Cost of Ownership (TCO) og levetidsbestemmelse (LCA) som understøttende vurderingsværktøj for industrien, kan være vigtige værktøjer til at hjælpe med at vurdere "hvad er det bedste køb for den pågældende produktion". Et lidt dyrere indkøb kan via disse værktøjer vise sig at være langt den bedste investering for virksomheden.
Fortsat god dag - mvh Annette

Bjørn Parelius (account manager , FHS Scandinavia)
Mandag d. 11/5-20 kl. 09:59

FHS Scandinavia leverer ''grøn'' miljøvenlig desinfektion til til levnedsmiddel- og pharmaindustrien.
UVC, Ionisering, Ozon her kan der spares, energi, vand og kemi.
Det at få sat øget opmærksomhed på hygiejne og produktsikkerhed kan vel aldrig undervurderes og jeg tænker at alle underleverandører til dette marked bør kunne have interesse af øget viden og kundskab herom. For os er det helt afgørende at desto bedre grundlag / udgangspunkt udstyr, maskiner og overflader har desto bedre resultat kan vi tilbyde vores kunder og dermed bedre hygiejen og øget produktsikkerhed.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 17:15

Hej Bjørn - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Et øget kendskab til hygiejne og hvordan der opnås en optimeret hygiejne - i alle sektorer - er vigtigt. Ligeledes er det vigtigt, at vi på tværs af sektorer lærer af hinanden - det vil give et endnu bedre hygiejne-niveau for alle.
Det er helt korrekt at med et bedre udgangspunkt for desinfektion, altså en forbedret rengøring og dermed en renere overflade, vil give Jeres kunder, såvel i fødevare- og pharma branchen og i sundhedssektoren, en endnu mere optimeret desinfektion.
Fortsat god aften - mvh Annette

Anni Simonsen (Projektchef, VIFU (snart Food & Bio Cluster Denmark))
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 11:07

Et højt hygiejne niveau er kritisk for alle små og store fødevareproducenter, uanset om de afsætter deres produkter i det danske marked og/eller i eksportmarkeder. Store som små har behov for, at der opbygges tilgængelige kompetencer omkring hygiejne og fødevaresikkerhed. Specielt i SMV'erne kan det være svært at finde ressourcer til, at få afklaret f.eks. hvordan produktionsprocesser effektiviseres og optimeres bedst i deres virksomhed eller hvilke sensorer og hvilken data, der skal kobles for at udvikle nye metoder. Derfor er det vigtigt for fødevareproducenterne, at de i deres omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion, har mulighed for at opsøge fagligviden, som kan understøtte deres omstilling og samtidigt fastholde eller udvikle deres produktivitet og konkurrenceevne.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:01

Kære Anni. Mange tak for din kommentar som ligger helt i tråd med de input, vi har fået fra mange virksomheder inden for både fødevare- og pharmaindustrien. Ifm. vores dialog med industrien peger mange særligt mindre fødevarevirksomheder netop på behovet for kompetenceopbygning ifm. hygiejne og særligt i kombination med grøn omstilling. Med forslaget vil vi bringe ny viden og nye teknologier i spil, der samtidig bidrager til en mere grøn og bæredygtig produktion. Vi ser frem til, at vi sammen med Food & Bio Cluster Denmark kan formidle viden til hele den danske fødevaresektor samt til virksomheder i værdikæden og brancher med tilsvarende behov (pharma- og sundhedssektoren).

Peter Oxfeldt Røge (Director Sales, Process Solutions, KEN HYGIENE SYSTEMS A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:24

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S udvikler og markedsfører innovative hygiejneløsninger til sundheds- (hospital mm + pharma/life science) og fødevareområdet. Vi anerkender de mange muligheder, der ligger i at sikre hygiejnen i alle disse områder - udnytter de skrappe krav fra sundhed til at levere løsninger til fødevareområdet.
Der er en evig diskussion/vurdering af mindst mulig forbrug af vand/kemi/energi samtidig med at vi sikrer at vi ikke går på kompromis med hygiejnen.
IoT: Validering og efterfølgende overvågning af vores automatiske vaskeprocesser er med til at sikre ensartethed - og eventuel tilbagemeldinger omkring afvigelser i processerne... dette er kendt KEN teknologi, som ikke alle steder efterspørges i fødevareindustrien.
Ressourceoptimering: Udfordringen at der stilles krav om øget produktivitet, ensartet kvalitet og sikker hygiejne stiller store udfordringer til kunder såvel som leverandører af process udstyr, og os der vasker/desinficerer udstyret, er vi enige i er en fundamental opgave, som skal adresseres.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:03

Hej Peter - Tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Ved fælles fodslag og igangsætning af de rette projekter, der understøtter optimeret hygiejne i sundhedssektoren, pharma- og fødevaresektoren vil vi komme rigtig langt. Der er mange forskellige aspekter, der skal inddrages og derfor er det også væsentligt, at vi arbejder sammen på tværs, og på den måde anvender hinandens kompetencer videst muligt.
Det er en nødvendighed at passe på vores klode og derfor er det vigtigt at ressource-optimere - således, at vi f.eks. får optimeret rengøringsproceduren bedst muligt, hvor der bliver anvendt mindst mulig vand, rengøringskemikalier og energi til en given rengøring. Det er en selvfølgelighed, at kvaliteten af rengøringen skal være minimum den samme.
Anvendelsen af IoT i den lidt bredere forstand er stadig i sin vorden indenfor disse brancher. Således bliver der normalt målt på vandtryk/-flow (ind og ud), kemikaliekoncentration, temperatur og evt. ledningsevne. Men IoT bør anvendes bredere - f.eks. vil det give god mening, at der også måles på f.eks. rester af organisk materiale og/eller mikroorganismer i skyllevandet, hvilket giver mulighed for at opnå den samlede rengøringsvalidering med det samme. Inddragelse af sådanne målinger giver også mulighed for en endnu bedre og sikker optimering af rengøringsprocessen. Fortsat god dag - mvh Annette

Kim Petersen (Teknisk direktør, CleanSafe as)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:33

Hej Annette
Vi er et rengørings selskab som udelukkende beskæftiger os med rengøring i levnedsmiddelindustrien og storkøkkener, jeg mener at det er vigtigt at få systemer der kan monitorere rengøringen og dermed fastlægge niveauer samt at få koblet hygiejnisk design op på værdien af at kunne måle hygiejne. Disse parametre er jo noget vi har erfaring for i OPC hvor det reducere vand forbrug - kemi - samt udledning til renseanlæg,derud over er det jo også essentielt at få fokus på de opgaver der skal løses altså og hvilke typer kemi der skal anvendes for at komme i mål med fjernelsen af patogene bakterier, da det jo til stadighed er en diskussion om hvilke typer kemi der må/kan anvendes på hvilke typer udstyr og vi har jo kun få typer der er godkente af fødevarerstyrelsen samt godkendte ifht. biociddirektivet, så derfor syntes jeg det er et godt projekt at få sat igang.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:54

Hej Kim - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. En valid måling af hygiejne er vigtig i alle sektorer, men det er ikke nødvendigvis den samme måling, der skal foretages. Afhængig af sektor og produktion kan der være forskel på, hvordan en trendkurve for et rent udstyr er. Et godt hygiejnisk design vil sikre en hurtigere og mere effektiv rengøring, uanset om der rengøres i sundhedssektoren, pharma- eller fødevareindustrien. Sammenholdes ressourceforbrug (tid, rengøringskemi, energi og vand) med et givent validt resultat for en rengøringsprocedure, bør man kunne se et forbedret resultat, når det hygiejniske design er bedre.
Anvendes rengøringkemikalier til udstyr, der ikke kan tåle den pågældende rengøringskemi, vil overfladen af dette udstyr tage skade. Måske er det en ødelæggelse, måske sker der ikke så meget, hvis der ellers skylles godt med vand efterfølgende - dvs. en fortynding umiddelbart efter anvendelsen, vil måske sikre at materialet kan holde alligevel. Et udvilklingsarbejde, der går i retning af hvilke smudstyper, typer af biofilm og rengøringskemikalier, der under hvilke forhold giver den mest optimale rengøring, vil gavne mange virksomheder. Bliver det samtidig koblet med forskellige materialer - både almindelig kendte i dag, men at vi også tænker i undersøgelse af nye materialer, og hvad de kan holde til, stadig med opretholdelse en god hygiejne, vil være guld værd for de forskellige sektorer, men også øvrige aktører på markedet.
Fortsat god dag - mvh Annette

Ashley Brereton (Adfærdsarkitekt, Brave)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:05

Mit bidrag er at vi bliver meget bedre til at forstå mennesket og den begrænsning vi har, når vi skal udføre hygiejneprodukter. Der stilles alt for høje krav og der er alt for lidt opmærksomhed omkring de mennesker der udføre hygiejneprocesser.

Rent fagligt arbejder jeg især med skoler og rengøring. Her er niveauet ofte katastrofal. Hygiejnen er ikke eksisterende både i design af den fysiske verden og i den afledte adfærd blandt lærer, pædagoger og elever.

Se mere på www.hygiejne-i-skolen.dk

Mit arbejde består i at designe skoler og rengøringsprocesser som er anderledes end den nuværende struktur, som af åbenlyse grunde ikke virker. Her kan du finde referencer på mine arbejdesmetoder: www.nudging.nu www.toiletheaven.dk www.toiletrapporten.dk www.toiletfiduser.dk

med venlig hilsen
Ashley

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:15

Hej Ashley - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. En dybere indsigt menneskelige faktorer vil være meget relevant at tænke med ind i optimale hygiejneprocesser. Arbejdet med hygiejne i skoler tager naturligvis udgangspunkt i andre behov end fødevare-, biotek- og pharmaindustrier, men alligevel kan det være interessant at udnytte resultaterne til at skabe øget tværfaglighed. Dette specielt, da arbejdet med hygiejne i skolerne givetvis skal skabe effekt med en relativt beskeden indsats. Endnu en gang tak fordi du udbreder emnefeltet. Mvh Alan

Per D.Pedersen (Bus.dev.dir., Sacco srl)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:27

Vore kunder skal som os alle forsøge at være bæredygtige, spare vand, energi og kemikalier, hvad kan føre selv rengøring til et kompromis.
Så vi ser at de nok nok fjerner Coli, men ikke altid får fjernet alle bakteriofager, måske er der stadigvæk tynd biofilm eller de overlever bare og er stadigvæk i mindre tal fordi de tåler både brugte temperatur og kemikalier..
Her kunne det måske hjælpe ikke kun at fokusere på bakterielle problemer, men også på fagerne, så man kan finde frem til minimums kompromis som stadigvæk altid giver høj nok decimering!

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 11:57

Hej Per - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. En optimeret rengøring i forhold til fødevaresikkerhed og produktkvalitet er vigtigt. I dag kan det være rigtig svært at optimere klogt på rengøringen, for det tager alt for lang tid før et valideringsresultat for OK rengøring er klar til aflæsning - og hvad skal man tjekke? Afhængig af produktion kan det være tjek af organisk materiale, der giver mest mening, men det kan også være mikrobiologiske analyser eller helt andre test, der skal sikre at rengøringen stadig er tilstrækkelig god efter optimeringen. Det afhænger i høj grad af hvilken produktion der er tale om.
Bakteriofager, som er en virus, kan tåle meget. Afhængig af virus-type, kan cellemembranen blive ødelagt af basiske rengøringsmidler (sæbe) og desinfektionsmidler, og varme vil kunne denaturere virus (indre - DNA), hvis temperaturen kommer tilstrækkelig højt op. En bestemt virus har vi på det seneste stiftet bekendtskab med (corona-virus) - for desinfektion af rum (sundhedssektoren), kunne det være meget interessant at undersøge, hvorvidt der er korrelation mellem reduktion af et bakterietal og virus i rummet. Er der en korrelation, vil det være en forholdsvis enkelt opgave af teste nye/andre desinfektionsmidler, som ikke tidligere er anvendt til dette formål, ved blot at teste for reduktion af bakterietal. Undersøgelse af virus er en lidt mere besværlig opgave.
For Jer - som bakteriekultur-leverandør til fødevareindustrien, er det vigtigt, at Jeres kunde har helt styr på optimering af rengøringen. Alternativt kan der være et for højt antal af non-starter, der kan kontaminere og vokse op i produktet - og dermed være med til at give smag, som er anderledes end hvis de ikke havde været tilstede. Er der bakteriofager i produktionsudstyret kan I risikere, at Jeres kultur helt eller delvist svigter, afhængig af bakteriofagtrykket.
Fortsat god dag - mvh Annette

Connie Mørch (Kvalitets- og miljøchef, DermaPharm A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:03

DermaPharm A/S fremstiller kropspleje uden unødig kemi – kun tilsat sunde ingredienser. At holde en høj hygiejne og produktsikkerhed er vigtigt for os. En hurtig og effektiv rengøring og en sikker rengøringsvalidering vil sikre, at der ikke er overslæb fra et produkt til det næste. Men vi skal også forholde os til, at vi skal agere bæredygtigt. Dvs. optimere på rengøringen, uden der bliver optimeret for meget. At kunne anvende det rette måleudstyr til måling af skyllevand vil kunne være en hurtig hjælp til validering af rengøringen.
Produktionsudstyret bliver i dag fremstillet i rustfrit stål, men hvem ved hvordan produktionsudstyret fremstilles om nogle år. Det kan være, at det vil være en økonomisk fordel at kunne anvende f.eks. 3D printede komponenter til noget produktionsudstyr. For at være på forkant med udviklingen er det vigtigt, at vi får undersøgt om forskellige nye materialer er lige så hygiejniske, som de i dag anvendte materialer.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 05:00

Hej Connie, tak for din kommentar til projektforslaget. Netop det at kunne sikre optimal produksikkerved vha. rengøring udført på bæredygtigt er centralt for producenter af produkter til human anvendelse. Det er centralt i projektaktiviteten at kunne optimere relevant rengøring bla. ved udnyttelse af sensorer, som kan give specifik viden om rengøringen kombineret med værktøjer, der kan understøtte beslutning om hvordan bæredygtighed optimeres uden det går ud over produksikkerheden.
Det er tillige målet at se rengøring og materialer til konstruktion af procesudstyr i et samlet billede og her igennem skabe en holistisk tilgang til procesdesign og procesdrift for at kunne sikre optimale levetidsomkostninger og gerne optimere materialevalget som et redskab i sikring af samlet bæredygtighed i konstruktion og drift af proceslinjer.
Med venlig hilsen
Alan

Per Grønlund (Seniorspecialist, cGMP)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:12

Et rigtig godt og relevant forslag til indsatsområde med gode fokusområder. Jeg er sikker på, at Food/Pharma (og Medico)/Helath Care kan lære rigtig meget af hinanden - hvis de forstår og vil forstå hinanden uden fordomme. Dette kræver en fælles forståelse af mange begreber og en række meget letforståelige definitioner.
Som du skriver i et oplæg: "En virus eller en bakterie – om den er i/på udstyr i fødevare- /pharmasektoren eller om den er på overfladen af udstyr i sundhedssektoren er lige gyldigt – vi skal effektivt kunne fjerne den og dermed holde hygiejnen høj". Umiddelbart ganske rigtigt og letfatteligt - men hvad ER høj hygiejne? Er det "bare" et spørgsmål om, at bakterier og vira er fjernet? Gælder det alle bakterier, alle bakteriesporer? Hvad med f.eks. svampe eller prioner? For ikke at tale om krydskontaminering, hvor især pharma er berørt med de mange farlige stoffer kaldet lægemidler. Og de mange gode rengøringsmidler, saniteringsmidler, testmidler, hvor rester KAN udgøre en risiko.
Et eksempel: Et mindre produktionskar kommer ved en rigtig dum fejl til at indeholde en hundelort. Karret autoklaveres, og nu er alle mikroorganismer og vira inaktiverede, dvs. karret er rent, og hygiejnen er høj - eller er den? Karret er måske nok mikrobiologisk rent, men rent er det ikke, hygiejnisk heller ikke, for en steril hundelort er stadig en hundelort.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 12:51

Hej Per - tusind tak for din kommentar til projektforslag. En fælles forståelse af begreber og det at vi i sundhedssektoren - pharma - og fødevarebranchen begynder se udfordringerne som tilnærmelsesvis ensartet, vil få en stor betydning for, hvor gode vi bliver til at forstå hinanden og dermed arbejde på tværs og lære at hinanden. En definition af hygiejne afhænger af, hvilken branche og hvilken produktion, der er tale om. Hvilke kriterier, der er vigtige i forhold til "høj hygiejne", skal altså indgå i en risikovurdering og dermed skal "høj hygiejne" fastsættes for de enkelte virksomheder i brancherne. Som oftest vil en hygiejne vurdering / rengøringsvalidering også indbefatte en visuel vurdering.
Som du ganske korrekt skriver, så kan et kriterie være, at alle bakteriesporer skal være dræbt, fordi det er risikovurderet, at når alle sporer er væk, vil der ikke være andet i udstyret, som vil kunne kontaminere og dermed give udfordringer. I en anden produktion kan det være organisk materiale, der skal være ikke-detekterbart. Nogle steder kan det være, at en visuel vurdering er tilstrækkelig, mens det andre steder også skal være kemiske og/eller mikrobiologiske undersøgelser, hvor kravet til analyser kan være, at der skal være meget lave detektionsværdier for det undersøgte - for at det er tilstrækkeligt i forhold til risikovurderingen.
Selvom der ikke er samme definition på "høj hygiejne" vil brancherne kunne lære rigtig meget af hinanden - det er stadig risikovurdering i de forskellige brancher, der viser hvad man skal være særlig opmærksom på af forskellige mikroorganismer, vira, stoffer (organiske eller uorganiske) mv.
I forhold til dit tænkte eksempel skal vi huske vigtigheden af personalets adfærd - Vi må gå ud fra, at der skal en hund til, for at der kan komme en hundelort i karret - hvordan kommer en hund - for det første ind i en produktion, og for det andet op i et produktionskar? . Det må et åbent kar, hvor så en visuel vurdering af karret efter autoklavering ville kunne give en vurdering af, at karret ikke er rent, og dermed har det ikke været nødvendigt at udtage prøver fra karret for at tjekke. Vi kan jo se det ikke er rent nok. Hvis der ikke har været en hund i karret - er det en helt anden sag. Fortsat god dag - Mvh Annette

jesper langvad (CEO, Langvad A/S Arkitekter)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:48

Mit fokus er på den optimale og mest hensigtsmæssige indretning af laboratorier inden for pharma og undervisning, i privat og offentlig regi. Der skal med andre ord ikke være for langt til håndvasken, den skal være forsynet med et berøringsfrit armatur, og i det hele taget skal det sikres at der etableres en håndvask i hvert labmiljø. Jeg har oplevet at den fravælges på grund af pladshensyn og at "vi har jo en labvask, så hvad skal vi med en håndvask". Det duer ikke. Desuden vil den rigtige indretning som giver de rigtige arbejdsforhold sikre en bedre hygiejne. Placering af udstyr på gulv som besværliggør rengøring, valg af det rigtige inventar og materialer er også åbenlyse områder som desværre ikke altid bliver prioriteret i en travl hverdag. Vi har desuden oplevet at (berøringsfri) automatiske døråbnere mellem lab og gang og mellem lab og lab giver et bedre flow og sikre minimal berøring på døre og håndtag som normalt er udsatte områder for bakterier.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:27

Hej Jesper - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Du peger på noget meget vigtigt ved at fokusere på indretning og flow i arbejdsgange som grundlæggende vigtigt for at opnå en god hygiejne i faciliteter. Netop at vi kommer til at se på tværs af sektorerne og inkluderer erfaringer pharma også laboratorier i, at skabe effektive konkrollerede betingelser i produktion både til fødevare og pharma, kan være med til at skabe nye forbedrede løsninger. Opnåelse af optimal hygiejne er typisk afhængig af produktionsbetingelser og indretning og vil naturligvis afhænge af risikoen i forhold til produktet, men det er klart gavnligt at skabe en større tværfaglighed for at finde de løsninger, som skaber de bedste og mest resource fornuftige løsninger i hele levetiden for produktionsanlæg og processer. Endnu en gang tak fordi du gav dit besyv med. Mvh Alan

Heidi Herup (Product Manager, Insatech A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:41

En samling af førende kompetencer i et sådan center, vil i mine øjne lette adgangen til de yderst kritiske vejledninger, erfaringer og ikke mindst retningslinier fremadrettet.
Trods valget af de korrekt certificerede komponenter, er det jo ikke ensbetydende med at den færdige nybyggede produktionslinie kan opretholde den hygieine grad man havde stilet efter, og her tænker jeg en samlet enhed står stærkt. Hvad hjælper det at en sanitær komponent er monteret forkert?

Tænk om man kunne give produktionsudstyr A i kombination med produkt C en hygieine klassificering, lad os sige én gang om året - en værdi der afspejler det specifikke setup, lader rum til forbedringsmuligheder, eller worst case; værdien afspejler måske produkt C fungerer bedre på produktionsudstyr B.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:41

Hej Heidi, mange tak for din positive kommentar til projektforslaget. Erfaringsopsamling og ekstraktion af generel anvendelig viden om hygiejneløsninger er bestemt en del af opgaven for kompetencecenteret. Du har ret i, at blot fordi industrien vælger certificerede hygiejniske komponenter som byggeklodser i opbygningen af en proceslinje, så er det ikke ensbetydende med, at man opnår den tiltænkte hygiejne i drift. Det hænger meget sammen med, om man har den rette dokumentation af specifikationer og udvikler relevante testprotokoller til at sikre relevant kvalificering af installationen og tillige validering af rengørelighed.
Det er en interessant ide du præsenterer, at der kan udføres en risikobaseret hygiejne klassificering af udstyr set i relation til konkrete produkter. Det vil kunne bygge på de rutiner producenter i både fødevare og pharma benytter til risikovurdering og udvikles via projektaktivitet til at blive et værktøj som kan tilgås af både udstyrs- og produktproducenter interaktivt, således at det reelle hygiejneniveau i en proces kan evalueres dybere i design fasen. Endnu en gang tak fordi du kommenterede. Mvh Alan

Gustav Skands (Adm. Direktør, SBT Instruments)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:04

Der foregår i øjeblikket en rivende udvikling indenfor hvordan man sikrer og opretholder høj hygiejne, og gennem vores virke er det vores klare opfattelse, at nogle brugere, som får stor gavn af en høj hygiejne, kan være udfordret i selv at skulle samle alle trådene og holde sig opdateret flere forskellige steder på hvad der er nyt, og hvad som virker. Derfor synes jeg det er en super god idé med et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed, da det kan give lettere adgang til den viden som er påkrævet, for at køre sin produktion så optimal som muligt.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:02

Hej Gustav - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Det er meget relevant at fremhæve datahåndteringssiden af hygiejnisk drift. Det vil være afgørende for effektiv udbredelse af viden om, hvordan høj hygiejne opnås, at der udvikles enkle værtøjer, som kan håndtere integration af viden fra en række forskellige 'data-kilder'. Derfor er det afgørende at et kompetencecenter udvikler værktøjer som adresserer hygiejnisk design, proceshygiejne, driftsomkostninger og effektmål samtidig. Og vel at mærke værtøjer, der kan understøtte at virksomhedder (både store og mindre) kan understøtte optimal drift. Endnu en gang tak for din kommentar. Mvh. Alan

Ywonne Nielsen (Kvalitetschef, DANÆG Products A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:52

Som virksomhed, der lever af at producere højt forædlede og let fordærvelige fødevarer til hele verden, mødes DANÆG Products A/S hele tiden af stigende grad krav til fortsat udvikling, forbedring og optimering af vore produkter og processer. Fokus er selvfølgelig især på fødevaresikkerhed, kvalitet og bæredygtighed. Som organisation er det derfor altafgørende, at vi kan opnå kvalificeret sparring med bl.a. kompetence centre, der kan bidrage til denne udvikling, og hjælpe os med at se nye muligheder og løsninger. Det er vores vurdering, at denne ansøgning rummer alle de parametre, der kan hjælpe os med at sikre denne udvikling.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:03

Kære Ywonne. Mange tak for dit svar. DANÆG Products er en af de virksomheder, der har været med til at formuleret behovet for et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed. Det er i et tæt samarbejde/partnerskab med jer og andre virksomheder i branchen at vi kan udvikle og implementere ny viden i industrien. Jeres fokus på bæredygtighed øger graden af kompleksitet, hvor det er altafgørende, at man ikke går på kompromis med produktsikkerhed og -kvalitet. Det er netop sådanne udfordringer, dette forslag adresserer ved anvendelse af ny teknologi og viden. Vi ser frem til at samarbejde med jer om disse spændende udfordringer.

Michael Maimann (Salgschef, SBT instruments)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:00

Desværre er hygiejne stadig skyld i store tab i hos fødevareproducenter og kilde til infektioner i sundhedsvæsnet. Der er et klart behov for fokus på dette område for at komme problemerne til livs. I SBT udvikler vi nye løsninger for at give kvalitets- og rengøringsmedarbejdere bedre kontrol over deres hygiejne, og vi ønsker derfor ethvert initiativ på dette område velkommen med kyshånd. Vi har før nydt godt at sparring med Force på dette område, og opbygningen af et kompetencecenter ville være en gylden mulighed for at løfte hygiejnekvaliteten i hele industrien og dermed sparre en masse penge i længden. Godt initiativ.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 22/5-20 kl. 13:02

Hej Michael - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed vil betyde, at viden samles et sted, hvilket igen vil betyde, at de forskellige sektorer (sundhedssektoren, pharma - og fødevaresektoren) ved, hvor de kan henvende sig, for at få så differentieret en hjælp som muligt. Det er ofte således at udfordringer med hygiejne kan stamme fra noget, som man slet ikke havde tænkt særlig vigtigt. Jo hurtigere man kommer ind til sagens kerne, jo billigere er det for virksomhederne.
Lige så vigtigt er det, at leverandører kan henvende sig for en 3. parts og dermed uvildig undersøgelse af komponenter, måleinstrumenter, nye overflader mv.
Fortsat god dag - mvh Annette

Karin Hansen (Senior advisor, Food Safety and Sustainability, FoodEfficiency)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:13

I forbindelse med øget efterspørgsel efter plantebaserede fødevarer, har både fødevareproducenter samt køkkener brug for at få opdateret deres riskovurderinger i relation til fødevarsikkerhed ved opbevaring, allergen styring samt validering af rengøring. Mange virksomheder vil have brug for ekstene kompetencer og ressourcer hertil.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:24

Hej Karin - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Det er essentielt, at der ses på en optimeret rengøring i forskellige matricer og at der efterfølgende er fokus på den rette rengøringsvalidering, således at der efter produktioner med f.eks. allergener foretages en valideringstest i forhold til specifikt dette. Risikovurdering er altid vigtigt og der er mange forskellige aspekter, der bør vurderes på. Specielt er risikovurderingen vigtig i nye og mere "ukendte" produktioner. Med et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed vil mange forskellige faglige kompetencer være samlet, hvorved risikovurderingen kan blive så bredt funderet som muligt. Fortsat god dag - Mvh Annette

Jonas Petersen (Salgschef, Vileda Professional)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:10

Som producent af høj kvalitet rengøringsløsninger og-systemer til professionelle og med en afdeling der arbejder specifikt med produkter til ren-rum og sterile miljøer er sådan et videns og udviklings center en gave for os. Vi oplever at vi mangler et forum hvor vi kan dele ud af vores viden og erfaringer samt få input og viden fra sundhed, pharma- og fødevaresektoren. Vi ser også et klart behov for lavpraktisk deling af viden og erfaring specielt på processer, så vi ser frem til projektet og er meget villige til at bidrage på alle måder.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:32

Hej Jonas - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed vil lige præcis kunne rumme at være det forum, hvor der også vil være netværksdeling, samtidig med at det faglige er meget højt prioriteret. Allerede i den nuværende RK-aktivitet har vi en stor følgegruppe tilknyttet, som betragter følgegruppemøderne som netværksmøder, hvor der samtidig nørdes i hygiejne på højt. Tusind tak for din tilkendegivelse omkring bidrag/inddragelse i projektet - du vil høre nærmere fra os. Fortsat god dag - mvh Annette

Ida Rudbeck-Rønne (Polymerspecialist, Dansk Materiale Netværk)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:52

Hej Annette.
Dansk Materiale Netværk (DMN) kan som innovationsnetværk indenfor plast, aluminium og stål støtte op omkring aktiviteterne i indsatsområdet: Kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed som Force beskriver. Der er stadig behov for uddybende viden omkring overfladeegenskaber og rengørelighed af forskellige materialer, forskellige fremstillings- og bearbejdningsmetoder og ikke mindst hvordan overfladerne ændres, når procesudstyr er i brug. I det hygiejniske design indgår også sammenføjninger af forskellige dele/materialer, og på dette område sker der en meget interessant udvikling, som er vigtig at følge og dokumentere, så vi i Danmark opnår endnu højere hygiejnemæssig standard. DMN bidrager gerne til dette arbejde i form af vidensdeling gennem samarbejdsprojekter og temadage/workshops/webinarer

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:49

Hej Ida - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Den kæmpe store fordel med et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed er, at de faglige kompetencer samles, hvilket gør det meget nemmere at få alle de faglige vinkler vurderet på en specifik udfordring. Der er ligeledes behov for mere uddybende undersøgelser af forskellige aspekter på kendte materialer, hvilket kan være overfladeegenskaber, rengøringsvenlighed mv. Men der vil i stor stil blive behov for at undersøge det nye, som kommer i fremtiden. Det kan være 3D printede komponenter i forskellige materialer. Hvordan ser overfladerne ud på disse efter f.eks. 6 måneder i produktionen - er de stadig tilstrækkelig hygiejniske? og hvad kan de tåle af rengøringskemikalier, uden af overfladebehandlingen ødelægges? Tusind tak for dit tilsagn om at bidrage til arbejdet, så vi sammen kan nå endnu dybere ved samarbejde i "boble-projekter" og fælles vidensdeling, så de nye resultater kommer ud til flest mulige interessenter. Vi vil holde dig underrettet om projektet. Fortsat god dag - Mvh Annette

Conny Hanghøj (Projektleder, Videncenter for Fødevareudvikling)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:33

Et højt niveau af hygiejne er vigtigt i alle led af værdikæden indenfor fødevareproduktion, både for små og store virksomheder. For at kunne opretholde det høje danske niveau indenfor fødevaresikkerhed er det derfor vigtigt at der forskes i og udvikles på sikkerheden, både indenfor måleudstyr men også med fokus på en grøn og cirkulær omstilling. Det er af afgørende betydning at alle, og særligt SMV'erne har adgang til den nyeste viden så de hele tiden kan være opdaterede og levere sikre produkter til både danske og udenlandske markeder.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:57

Kære Conny. Mange tak for dit input. Det er, som du skriver, utrolig vigtigt, at hygiejnen bliver sikret i alle led i værdikæden til den danske fødevareproduktion. Det er netop en grund til at oprette et kompetencecenter, hvor vi har alle led med i udviklingen, for der stilles store krav nu og i fremtiden til at implementere grønne løsninger og til at hjemtage den gevinst, som ny teknologi kan bidrage til. Formidling til målgruppen fx til medlemmerne hos VIFU og den . Vi ser frem til at fortsætte samarbejde med jer i regi af VIFU og den kommende fødevareklynge Food and Bio Cluster Denmark om formidling, så Danmark fortsat kan stå stærkt på den betydelige konkurrenceparameter, som fødevaresikkerhed er.

Lisbeth Truelstrup Hansen (Professor, DTU Fødevareinstituttet)
Søndag d. 24/5-20 kl. 22:13

Tak for et glimrende initiativ til at understøtte et meget vigtigt område indenfor fødevaresikkerhed! "Hygiejne er fundamentet for sikker fødevareproduktion" er en sætning, som de over 100 studerende på vores kursus i Hygiejnisk design i fødevareindustrien hører mig sige rigtigt mange gange. I forhold til forskning på området i min forskningsgruppe, så roder vi med biofilm, bakteriers overlevelse på overflader, virkning af lys og desinfektionsmidler på bakterier og virus samt med muligheder og udfordringer ved brug af genbrugsvand til rengøring - alt sammen med henblik på en bæredygtig og sikker fødevareproduktion. I dette tværfaglige krydsfelt, som hygiejne og produktsikkerhed jo er, ser vi mange muligheder for at samarbejde.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 06:04

Hej Lisbeth - mange tak for dit konstruktive input til projektforslaget. Det vil helt sikkert være relevant at tilknytte jeres forskningsaktiviteter til kompetencecenteret.Viden om relevant mikrobiologi, vira og betingelser for, at de kan overleve og vokse på procesflader er afgørende for opretholdelse af god hygiejne ikke kun i fødevarefremstilling, men tillige i pharmaindustrien og sundhedssektoren. Bæredygtighed og sikker produktion/drift går hånd i hånd når fremtidens løsninger inden for procesudstyr, faciliteter og hjælpeudstyr skal designes inden for alle områder, hvor hygiejne er en kritisk faktor. Derfor vil effektiviteten af værktøjer og modeller til understøttelse af dette i praksis være afhængig af, at den nyeste forskning bringes i spil, på en måde, der gavner virksomheder og sundhedsaktører. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Alan

Lars Münter (Sekretariatschef, Rådet for Bedre Hygiejne)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:06

Det lyder som et spændende initiativ, der klart også har potentiale udover fødevaresektoren. I de kommende år kan man (endelig) forestille sig, at også hygiejnisk design (i formgivning og integration af dataopsamling), arkitektur og proceskontrol bliver langt vigtigere også i byer, boliger, offentlige bygninger, uddannelsesinstitutioner, transportsektoren og meget mere.

Allerede nu har vi heldigvis i Danmark gode forudsætninger for at samskabe gode tværfaglige løsninger til disse udfordringer, som dog vil have betydelig international appel fra alt fra hospital og operationsstuer til toiletter og storkøkkener, men så sandelig også sportsarenaer eller kulturcentre. En manglende krumtap til denne udvikling kan bestemt være det krydsfelt, som man beskriver i dette forslag.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:04

Hej Lars - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Hygiejnisk design, optimering af rengøring, integration af dataopsamling (IoT), brugen af de mest optimale materialer i forhold til anvendelsessted - alle disse faglige kompetencer - og flere til, vil blive integreret i Kompetencecentret. Vi er i DK gode til tværfaglige løsninger, men vi kan blive endnu bedre og på den måde skabe endnu mere synergi mellem de faglige kompetencer og dermed højne hygiejne i de forskellige sektorer.
Hygiejne er hygiejne - uanset om det er på operationsstuen og hospitalet, ældre plejen, børnehaver, skolens toiletter, sportsarenaer, storkøkkener, pharma- eller fødevareindustrien osv. Det vi skal forholde os til ved de forskellige lokationer/sektorer er, hvilke overflader og materialer, hvilken smuds og hvordan fjernes det bedst, hvilke kontamineringer (mikroorganismer, virus, allergener eller andre stoffer), hvilken rengøring er tilstrækkelig og hvordan skal det kontrolleres - derudover er det vigtigt, at vi i bæredygtighedens tegn ser på ressource-optimering, men også LCA (livscyklus) og TCO (Total Cost of Ownership) -at det rent faktisk er det bedste udstyr til pågældende lokation, der investeres i. I risikovurdering bør disse elementer indgår, og der vil selvfølgelig være forskel på hvad der skal gøres, og hvad der er tilstrækkeligt ved de forskellige lokationer i de enkelte sektorer. Forsat god dag - Mvh Annette

Maja Z. Brunhede (Food scientist, Arla Foods Ingredients)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:48

I AFI har vi et stort fokus på bæredygtighed isærdeleshed i forbindelse med vand- og kemikale forbrug. Desværre kan det være svært at forene målet om mere bæredygtighed med høj produktsikkerhed og kvalitet. Derfor ser vi et stort potentiale i dette kompetencecenter som kan bidrage med objektiv viden omkring kemikalier, overflader og hygiejne i produktionen. Forskning i kombinationen af rengøringsmidler, traditionelle som alternative (forstøver/tåge, UV og materiale valg) og dertil nem on-line process monitorering af hygiejnen vil bidrage til en kontinuert høj fødevare kvalitet, med mindre fødevare spild. Dette kompetence center vil være et oplagt forum til deling af viden på tværs af områder og vil give ekstra forsknings baseret viden til at træffe beslutninger ud fra.
Det er et spændende initiativ som jeg glæder mig til at følge tæt.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:31

Hej Maja - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Bæredygtighed er særdeles vigtig - og der skal arbejdes med de forskellige aspekter, for at det kan blive endnu klogere valg, der bliver taget i bæredygtighedens tegn. Det er en konkurrenceparameter, som mange virksomheder slår på i dag. Øget bæredygtighed kan være mange forskellige tiltag - her kan blot nævnes ressource-optimering i rengøring, forbedret hygiejne - så længere produktionstid kan opnås, forbedret hygiejne - så holdbarheden kan forlænges - selvfølgelig samme produktkvalitet og fødevaresikkerhed. Men øget bæredygtighed kan også være det helt rette valg af udstyr til den specifikke produktion (LCA-livscyklus analyse og TCO-Total Cost of Ownership). For at virksomheder kan træffe de rigtige og mest fornuftige beslutninger, er det vigtigt at viden og forskningsresultater formidles videre, således at de nyeste resultater kan indgå i vurderingerne. Det kan være en stor opgave at følge med i alle de faglige kompetencer og hvad der sker på områderne. Derfor vil det også blive nemmere at opsøge den nyeste viden, når man har et kompetencecenter. Der vil i den nye aktivitet være en bred palette af vidensdeling: følgegruppemøder, temadage, artikler og vidensdeling med Erhvervsskoler og - akademier, så den nyeste viden også kommer ud til underviserne, på en nem måde. Fortsat god dag - Mvh Annette

Kathrine Vejgaard Stage (Team Leader, Food, Food & Bio Cluster Denmark)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:42

Et meget relevant og spændende projektforslag, som vi støtter op om. Med udgangspunkt i vores allerede eksisterende samarbejde i regi af Danish Food Innovation med netværksgruppen "Hygiejnisk Design for Newbies" ønsker vi at udbygge samarbejdet.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:08

Kære Kathrine. Tak for din kommentar og støtte til kompetencecentret. Vi ser frem til at udvide samarbejdet jer i netværksgruppen 'Hygiejnisk Design for Newbies' og i den kommende fødevareklynge Food and Bio Cluster Denmark . Disse virksomheder får også mulighed for at indgå i kompetencecentrets forskning og udvikling, så nyeste viden og teknologi implementeres og afprøves direkte i industrien. Vi får sammen et stærkt afsæt for at være 'best-in-class' omkring hygiejnisk design og fødevaresikkerhed i Danmark!

Eric Ahrenkiel (Direktør, CPH Clean Air)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:43

Som leverandør af desinfektionsløsninger til især sundhedsområdet og i mindre grad til fødevare- og pharmasektorerne, hilser vi initiativet velkomment. Med stigende krav til bæredygtighed er det tvingende nødvendigt at samle viden og kompetencer for til stadighed at sikre et højt hygiejne- og sikkerhedsniveau.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:38

Hej Eric - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Desinfektionsløsninger, som i dag anvendes i sundhedssektoren, vil være et godt alternativ til anvendelse i fødevare- og pharmaindustrien. Dette er blot en af mange steder, hvor vi vil kunne lære og få inspiration af hinanden i de forskellige sektorer. Fortsat god dag - Mvh Annette

Marion Schaefer (Head of Quality Assurance & Reg. Affairs, Nordic Sugar A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:45

Som fødevarer producent er hygiejnisk design vigtigt for os. Vi har noget stor projekter hvor vi vil gerne sikkrer at vi gør det rigtige og vi har også noget små ting vi konstruer selv og det er viktigt at medarbejder forstå hvorfor hygiejnisk design er vigtigt. Vi er også altid interessert i, hvordan man kan sparer resourcer som energy, vand og tid hvis det kommer tid rengøring.
Ellers er jeg interesseret i at lære mere om emne.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:12

Hej Marion - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Det er vores mål netop at kunne tilbyde nye kompetencer og værktøjer til understøttelse af projekter i fødevarevirksomheder, hvor hygiejne er en kritisk parameter, som skal optimeres i et holistisk perspektiv, hvor bærdygtighed, ressourceforbrug og levetidsomkostninger tillige skal inddrages. Det er målsætningen at medvirke til at synliggøre effekter af hygiejnisk design i samarbejde med virksomheder og at kunne tilbyde værktøjer til brug i det daglige arbejde i udviklingsprojekter.
Med venlig hilsen
Alan

René Holm (CEO, Arminox A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:32

Jeg støtter op om forslaget til et kompetence center, jeg vil opfordre til at få løftet emnet helt op på direktionsgangene, da det har stor betydning for fødevaresikkerheden, men tit bliver glemt i de store regneark.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 06:12

Hej René - tak for din kommentar til projektforslaget. Det er meget relevant som du nævner, at beslutninger og viden om hygiejniskdrift af produktion bringes op på direktionsgangen. Det kræver at viden bliver gjort konkret og kvantitativ, således at det er muligt at træffe beslutninger om fx hvilke løsninger, der giver best hygiejne og optimal bæredygtighed i levetiden for et produktionsanlæg og hvordan øgede investeringsomkostninger betaler sig ved at driften bliver billigere og bedre mht hygiejne og kan reducere belastninger på omgivelserne. Vi vil tydeligegøre denne vinkel i projektet.
Med venlig hilsen
Alan

Bo Boye Busk Jensen (R&D Engineer, Alfa Laval)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:59

Et kompetancecenter for hygiejne og produktsikkerhed ser jeg som en god ide da det, som foreslaget beskriver, vil kunne samle mange af de enkelt-stående aktiviter, der tidligere er/stadig bliver udført/udføres i Danmark. Og samtidig kan det være med til at fortolke/implementere forskningsresultater fra rundt omkring i verden. Disse forskningsresultater kan mange gange være svære at tolke og se lige nøjagtig hvordan de kan bruges til at lave forbedringer indenfor de områder, der er dækket af kompetancecentret. I Alfa Laval arbejde vi meget med hygiejnisk design, men har samtidig fokus på energi optimeringen ved brug af de komponenter der også er hygiejnisk designet. Med mere og mere interesse for IoT hos slutbruger vil det med sikkerhed komme mere og mere ind i de komponenter vi udvikler i dag. Ud over det som er nævnt i foreslaget håber jeg der også bliver set på 3. parts test af process udstyr (som ikke falder ind under EHEDG test metoden) med henblik på ikke bare hygiejnisk design, men også energioptimering og vandforbrug under rengøringsfasen af processerne.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 05:48

Hej Bo - mange tak for din positive kommentar til projektforslaget. Det en af aktiviterne for kompetencecenteret at skabe samle viden og skabe sammenhæng heri med det formål, at kunne nyttiggøre denne for industrien. Samtidig skal der skabes ny viden sammen med forskning og industri, hvor det måtte være relevant for, at skabe værktøjer til at understøtte beslutninger om forbedringer ikke kun omkring hygiejnisk design, men tillige omkring energiforbrug og andre aspekter af bæredygtighed.
Viden om IoT og dataintegration er inkluderet i projektet, da det som du påpeger kommer til at at være med til at forme fremtidige løsninger inden for produktsikkerhed i både fødevare- og pharmabranchen.
Det er klart interessant at udbygge aktiviteterne med udvikling nye testmetoder, der kan se på flere parametre i en proces end blot rengørelighed som det er tilfældet i EHEDG testen. Det er en aktivitet, som vi serfrem til at samarbejde med industrien om, således at fokus bliver relevant. Det er fx muligt at designe test med forskellige tilsmudsninger, som hver i sær er relevante for forskellige brancher, samt at kunne kvantificere ressourceforbruget under rengøring, således at det er muligt at kvantificere drifts- og levetidsomkostningerne ved en proces.
Med venlig hilsen
Alan

Henrik Udby (Principal Specialist, Fertin Pharma)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:32

Hygiejnisk design er absolut et interessant emne for den pharmaceutiske industri da det er et absolut minimums krav at udstyret er rent og i en del tilfælde sterilt efter rengøring.
Som det nævnes i andre indslag er der dog desuden i pharma den ekstra krølle at vi i vid udstrækning anvender stoffer som er potentielt dødelige for patienterne.
Vi anvender mange ressourcer på at bevise at udstyret kan rengøres i en grad så aktivstoffer fra et medikament beviseligt kan fjernes og dermed ikke kan kontaminere efterfølgende medikamenter der håndteres på udstyret.
Det kunne absolut være interessant hvis der i centret var kompetencer ikke kun i forhold til hygiejne men også i forhold til typisk organiske forbindelser og rengøring af disse, eller f.eks titan dioxid (typisk anvendt farve i tabletter). Viden om dette vil sandsynligvis falde inden for samme ramme som f.eks biofilm

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:32

Hej Henrik - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Det er meget relevant, som du beskriver at folde hygiejne begrebet ud til at omfatte organiske forbindelser og ikke kun mikrobiologi. Det er klart at pharmaindustrien har andre (og skrappere) krav til renlighed end flere andre som producerer biologiskeprodukter. Grundlaget kan forbedres med det rette hygiejniske design, men det er klart at et kompetencecenter inden for proceshygiejne også skal opbygge viden om, hvordan rengøring og målemetoder til påvisning af renlighed og sterilitet optimeres på bæredygtigvis mht. organiskeforbindelser. Som du skriver så er der givet vis paralleler til biofilm og derfor vil de involverede brancher med fordel kunne lære af hinanden på tværs. Det er netop der et fælles kompetencecenter kommer til sin ret og vil sikre en bred relevans i for de involverede industrier.
Men venlig hilsen
Alan

Kjeld Bagger (Direktør, AVS Danmark)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:25

ser frem til at få et kompetence center, hvor vi kan få råd og vejledning omkring opbygning af hygiejniske installationer.
vi har ofte brug for at kunne bevise dette i forbindelse med opgaver bl.a. med transportører og automationsudstyr, som indgår i opgaver til fødevare- og medicinalindustri.
Vi har allerede opgaver, hvor vi skal bruge vurdering og test.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:27

Hej Kjeld - mange tak for din positive kommentar til projektforslaget. Det er målsætningen at kunne tilføre værdi til den type af opgaver som du nævner og kunne bidrage til at skabe endnu bedre procesløsninger til fødevare- og pharmabranchen. Når udstyr og automation skal knyttes sammen til tophygiejniske løsninger kræver det fokus på helheden i driftssituationen. Værktøjer, som kan belyse værdien af godt hygiejnisk design i relation til besparelser i drift, øget bæredygtighed og forbedret levetid derfor kunne være med til gøre udstyrsbranchens styrkeposition endnu stærkere. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Alan

Emil Højlund-Nielsen (CEO, Copenhagen Nanosystems Aps)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:53

Jeg hilser forslaget velkomment.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:16

Hej Emil - tak for din støtte til projektforslaget. Det er vores klare forventning at nye målemetoder som dem I udvikler kan medvirke til at optimere økosystemer omkring sikring af optimal hygiejne i en række situationer inden for fødevarer, pharma og sundhed.
Med venlig hilsen
Alan

Niels Henrik Pihl (Senior CIP Manager, Arla Foods)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 19:53

Alle tre hovedretninger i oplægget er meget relevante for fødevareindustrien. Når vi taler om nye teknologier og specielt også i forhold til øget genbrug af ressourcer, er det ikke nok kun at fokusere på mikrobiel kontaminering/risici, da fokus også bør være på risiko for kontaminering med kemiske stoffer ved f.eks. genbrug af vand og "avanceret" rengørings kemi. On-line robuste, hygiejniske sensorer til vurdering af behov for rengøring samt validering og verifikation af denne kan være med til at sikre kvalitet og fødevaresikkerhed med minimeret resourceindsats.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:53

Hej Niels Henrik - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Når vi taler om generelt øget genbrug af ressourcer er den mikrobielle risiko vigtig - den er forholdsvis nem at forholde sig til, hvis man da kan få mikroorganismer detekteret (biofilm bakterier kan være svære at have med at gøre). Kemiske stoffer af større eller mindre molekylevægt og fra forskellig oprindelse, kan være rigtig svære at detektere, men er absolut vigtige at have helt styr på i f.eks. genbrug af vand eller når vi taler procesvand. Vi har i dag en kæmpe mæssig mængde af data-opsamling, men er det de rigtige data, der opsamles - og bliver data anvendt, eller drukner de fleste i mængden. IoT, som er kobling af de nødvendige data er vigtig i forhold til at optimere processerne i industrien - både produktion og rengøring. Er det muligt at koble alle nødvendige data, vil en produktion kunne blive mere forudsigelig og dermed mere robust. Fortsat god dag - Mvh Annette

Bjarke Damsgaard Jørgensen (Overordnet Produktionschef, Mammen Mejerierne A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 22:23

Som ansvarlig for 3 små til mellemstore mejerier og flere pakkeri og lager lokationer ser jeg dette projekt som værende yderst relevant. Den grønne dagsorden er tydelig på mange fronter og vi ser det som sund fornuft at optimere de ressourcer vi bruger i vores produktion. Men mange optimeringer møder et krydsfelt med bæredygtighed, økonomi og miljøhensyn på den ene side og så kvalitet, stabilitet og fødevaresikkerhed på den anden. Det er alt afgørende at vi kan balancere dette på en professionel måde og til det kræve det mere viden, nye analysemetoder og en mere holistisk tilgang til optimeringer generelt. Reduktion af vand, energi og rengøringsmidler kan kun gennemføres på en effektiv måde, hvis vi kender og forstår den fulde indflydelse på rengøringskvaliteten af vore anlæg. Dette verificeret typisk i dag via nogle forsøg, men jeg syntes dette projekt har nogle spændende perspektiver ift. at se optimeringen fra flere sider (Hvad betyder overfladen? Hvad betyder anlæggets og overfladens alder? Hvordan påvirker nye kemikalier overflader og dermed grundlaget for biofilm? Hvordan indkalkuleres driftsvariationer i optimeringer? Osv.).
Jeg syntes også at det er et spændende perspektiv at inddrage elementer af IoT og general anvendelse af data. Det er et område i en rivende udvikling, men et område som vi på inden måde udnytter nok i et lavpraktisk produktions, optimerings og udviklingsperspektiv. Hvis vi skal tage rengøring til et nyt niveau i fødevareindustrien har vi brug for viden og teknologi indenfor on-line og at-line sensorer kombineret med data-analyse-platforme/programmer, der oversætter store mængde data til lavpraktisk information som der rent faktisk kan ageres på i driften.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:29

Hej Bjarke - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Vi bør alle være interesseret i bæredygtighed og den grønne dagsorden. Optimeringer af processer og procedurer, hvor bl.a. rengøringsprocessen er et sted, hvor der kan ressource-optimeres, er et arbejde som mange virksomheder allerede har påbegyndt. Nogle lidt langsommere end andre. Men vi er vist alle enige om, at det er et sted, hvor der kan optimeres - men det skal gøres på den kloge måde, så fødevaresikkerhed og produktkvalitet stadig er i højsæde. Her kommer en god rengøringsvalidering ind og muligheden for hurtigt og effektivt at kunne validere på rengøringen og dermed på optimeringerne. Valg af de rette sensorer er her vigtige. Men før vi kan vælge de rette sensorer og kan stole på dem, er det store forarbejde en verifikation af resultater, så vi kan forholde os til dem og bruge dem aktivt (pågår i nuværende RK-aktivitet). Når vi er kommet dertil, at vi kan vælge sensorer, der er valide i forhold til resultaterne, vil det være nemmere at bevæge sig igennem krydsfeltet, som du nævner - hvor vi på den ene side har: bæredygtighed-økonomi-miljøhensyn og på den anden siden har: kvalitet-stabilitet-fødevaresikkerhed. Det er nemlig alt afgørende, at vi kan balancere i krydsfeltet og hurtigt og sikkert navigere os igennem - specielt når vi har ændringer/optimeringer i f.eks. rengøringsprocedure, produktionstid, råvarer mv., som alle kan have indflydelse på, om vi kommer sikkert igennem krydsfeltet.
Med et kompetencecenter, hvor de mange forskellige fagkompetencer vil være samlet, vil man kunne tilgå hygiejne og optimeringer mere holistisk. Med den holistiske tilgang, skal der arbejdes med den risikobaserede tilgang til hygiejne og optimeringer og den integreret hygiejne i hele produktionslinjen og på fabrikken. For at det kan lykkedes, skal der være fokus lige fra udarbejdelse af kravspecifikation til udstyr/fabrik - til installering - indkøring og produktion, hvor der hele vejen igennem bør stilles spørgsmålet - kan det gøres bedre eller mere optimeret og meget vigtigt at forholde sig til - hvordan kan vi validere, at hygiejnen og produktsikkerheden til stadighed er tilstrækkelig god? IoT er i rivende udvikling - mange virksomheder samler data som aldrig før - men mange virksomheder må også erkende, at det er lidt uoverskueligt med alle de data. Så det er spørgsmålet - hvad er nødvendig at samle - og hvilke data skal der arbejdes videre med, for at kunne koble processer og procedurer i produktionen. Er der nogle data der mangles, må det vurderes om det er muligt at få dem. Det er alfa omega, at data omsættes til lavpraktisk information, således at de rent faktisk kan anvendes her og nu i produktionen. Fortsat god dag - Mvh Annette

Ulrik Kragh (Direktør, UdviklingVejen)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 22:51

Det er en stærk og velfunderet mulighed der her er for at skabe et kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed.
Fødevarevirksomhederne i Vejen Kommune beskæftiger mere end 4000 ansatte hvilket udgør 28% af alle private arbejdspladser, heraf omkring 650 indenfor fødevaresikkerhed.
Et nyt og styrket kompetencecenter indenfor hygiejne og produktsikkerhed vil være en stærk samarbejdspartner for disse virksomheder og deres maskineleverandører.
Endvidere flugter forslaget 100% med det strategiske arbejde vi udfører i et samarbejde imellem virksomheder/myndigheder/Kommune og UdviklingVejen for et vækstrettet kompetenceløft i fødevarebranchen. Vi håber dette kompetencecenter bliver til virkelighed og ser frem til godt samarbejde.

Vibeke Holm (Forretningschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:17

Kære Ulrik. Mange tak for din kommentar og støtte samt i din underbygning af, at der er mange arbejdspladser i fødevaresikkerhed. Det gælder både i selve fødevareproduktionen og hos leverandørerne - også i områder væk fra de store byer. I har selv identificeret behov for at få løftet kompetencerne hos målgruppen. Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med at formidle viden om hygiejne og produktsikkerhed.

Stefan Åkesson (Company Specialist, Food Safety, Tetra Pak Production Solutions & Equipment)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:46

Nye teknologier, nye materialer og digitalisering stiller større krav til os som producenter af maskiner til fødevareindustrien.
Et spændende projektforslag fra Force Technology, som vi støtter op om. Hygiejne er fundamentet for sikker fødevareproduktion. Hygienisk design vil være endnu vigtigere i fremtiden og en konkurrencefordel kombineret med bæredygtighed.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:44

Hej Stefan - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Det er væsentligt for kompetencecenteret at være med til at skabe grundlag for, at sundhedssektoren, fødevare- og pharmaindustrien opnår en styrket position på praktisk hygiejne på bæredygtig vis samt, at teknologileverandørerne hertil opnå styrkede kompetencer til at levere skræddersyede løsninger hertil. Sådanne løsninger involverer , som du også skriver, innovative teknologier, nye materialer og digitalisering, hvilket er netop de områder som kompetencecenteret søger at kombinere til forbedrede hygiejneløsninger. På den måde er det sigtet ikke kun at bidrage til bedre hygiejne og mere bæredygtige løsninger, men også konkurrencefordele for de involverede brancher.
Med venlig hilsen
Alan

Jette Gabrielsen (Kvalitetsleder, Nørager Mejeri)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:54

Et højaktuelt projekt, som går i tråd med det som Nørager Mejeri gerne vil i fremtiden. I forbindelse med implementering af ny mælkeindvejning og mælkebehandlingsanlæg, er det rigtig vigtig, at der bliver truffet de rigtige beslutninger mht. til materialevalg til udstyr, styringssystemer, processer og ikke mindst den efterfølgende kontrol på rengøring og hygiejne. Skal man som virksomhed også være en del af fremtiden, kan man ikke komme udenom bæredygtighed, da det giver god mening at bruge ressourcerne på den mest hensigtsmæssige måde.
Indkøb af nyt udstyr, som har en mere rengøringsvenligoverflade og mulighed for online målinger/ overvågning, vil give besparelser på produktspild, rengøringstid og indkøb af kemi. Det kan bevirke, at der kommer en besparelse på energi og mængden af spildevand kan reduceres. Det er godt for miljøet.
Alt dette kan konverteres over til mere produktionstid, som nu engang er det der skal sikre vores virksomhed i fremtiden.
Jeg ser dette projekt, som en naturlig fortsættelse af de projekter som Force Technology har kørt, de sidste år. – Hygiejnisk design og optimering af rengøringsprocesser.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:45

Hej Jette - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Dejligt at du kan se den naturlige fortsættelse af de foregående projekter, som FORCE Technology har haft på hygiejnesiden. Vi mener, vi nu er nået dertil, hvor det vil være fornuftigt at synliggøre de mange faglige kompetencer i et kompetencecenter og på den måde udfolde alle de faglige kompetencer på den mest fornuftige måde og så den holistiske tilgang til optimering, hygiejne, produktsikkerhed mv. bliver bedst mulig udbredt. For der er mange faglige kompetenceområder, der skal være helt styr på, for at det i sidste ende vil lykkedes tilfulde.
Det er en meget spændende udvikling Nordex - Nørager mejeri har været på og stadig vil være i fremtiden. Brugen af resultaterne fra aktiviteterne som beslutningsstøtte til indkøb, indkøring og optimering mv. er stærkt, og vil give Jer den mere holistiske tilgang til både indkøb, indkøring og optimeringer. Med den rette risikobaserede og holistiske tilgang vil det lykkedes, så Nørager mejeri forbliver sikret i fremtiden. Fortsat god dag - Mvh Annette

Gitte Hestehave (Seniorchefkonsulent, DI Fødevarer)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:12

DI Fødevarer finder projektet rigtig interessant og bakker op om det.
Fødevareindustrien har allerede bæredygtighed højt på dagsordenen. Med anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren blev der peget på yderligere potentialer i den grønne omstilling af industrien. Det er vigtigt at implementering af nye bæredygtige processer til fødevareindustrien går hånd i hånd med udvikling og adgang til de værktøjer, der skal sikre fortsat høj hygiejne og produktsikkerhed. Vi mener, at jeres initiativ vil understøtte dette.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:55

Kære Gitte Hestehave.
Mange tak for opbakningen til forslaget fra DI Fødevarer. Som du fremhæver står bæredygtighed allerede højt på fødevareindustriens dagsorden og det er vores klare indtryk på de tilbagemeldinger vi har fået, at der er potentialer og stor interesse for at undersøge og udnytte nye muligheder, der kan bidrage til grøn omstilling – vel at mærke så længe initiativer til en mere bæredygtig produktion går hånd i hånd med det høje hygiejneniveau, som er et dansk ”varemærke”. Vi ser et samspil med DI Fødevarer som en helt oplagt del af fremtidige aktiviteter og håber at I har lyst til at være med.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Henning Aaberg (Uddannelseschef, EUC Lillebælt & Videnscenter PROCESTEKNOLOGI)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:00

EUC Lillebælt (Værtsskole for Videnscenter PROCESTEKNOLOGI) ser projektet, som meget værdifuld i forhold til generering af ny viden og praksis i relation til vores uddannelse af erhvervsuddannelseselever og kompetenceudvikling af produktions- og vedligeholdelsesmedarbejder inden for både fødevare- og pharmaindustrien. Vi ser også projektet som meget vigtig i forhold til, at sikre den dansk fødevare- og pharmainudstriens konkurrenceevne og forbrugernes tillid til de danske produkter i en global verden.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:56

Hej Henning - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Den super vigtige del af alle projekter er at vidensdele resultaterne så meget som overhovedet muligt. Resultaterne skal ud i branchen for at blive brugt og på den måde, at vi får endnu mere erfaring med dem - det er her projekternes resultater virkelig giver værdi for danske virksomheder. På Erhvervsskoler og - akademier kommer mange studerende igennem undervisningen. De studerende er morgendagens produktionsfolk, mellemledere eller ledere. Ved at introducere de nye resultater på uddannelsesstederne, vil de blive naturligt integreret i undervisningen og dermed tankegangen hos de studerende, og på denne måde komme ud i produktionen. Vi har med succes haft vidensdeling med både Erhvervsskoler og - akademier både i sidste og nuværende aktivitet, og vil selvfølgelig fortsætte med dette. Fortsat god dag - Mvh Annette

Peter Espersen (CEO, Hydract)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:39

HYDRACT udvikler og producerer procesventiler som drives af vandhydraulik istedet for trykluft. HYDRACT-ventilen kan foruden at reducere energiforbruget til drift af ventiler med mere end 90% også anvendes til regulering af væskestrømme med meget høj præcision. Dette kan anvendes til inline-mixing-systemer, hvor HYDRACT ventilen i kombination med høj-præcisions in-line måleudstyr og datakommunikation gør det muligt at blande mange produkter direkte fra koncentrat Just-In-Time og On-demand.
Sådan en ændring af fremstillings-processerne får en lang række implikationer - ikke mindst omkring hygiejneforhold og sustainability som er primære fokusområde. Vi ser derfor frem til at deltage i en samarbejde omkring et Kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:55

Hej Peter - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Det lyder som et interessant og relevant produkt i har udviklet med HYDRACT-ventilen. Det er netop sådanne proceskomponenter, som industrien vil have brug for i fremtiden. Komponenter, der ved at være født ind i dataintegration, kan medvirke til at revolutionere produktion og spare energi, reducere overføldig kapacitet samt forbedre hygiejnen både ved mindre risiko for utilsigtet kontaminering under produktion og ved optimeret rengøringsvenlighed.
Vi ser frem til samarbejdet med jer og jeres kunder om vise, hvordan nye procesmuligheder styrker bæredygtighed overordnet set.
Med venlig hilsen
Alan

Patrick Sønnichsen (Product Manager, Baumer A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:59

Hos Baumer er vi meget fokuserede på at designe og producere hygiejniske sensorer, som kan bruges sikkert af vores kunder i fødevareindustrien. Stadig højere krav stilles til produkterne, og derfor er det vigtigt at vi kan garantere at vores produkter ikke er skyld i, at der kan ophobes bakterier i processen. Det nye tiltag fra Force er spændende ,fordi det kan være med til at belyse hvor vigtig en del af fødevareproduktionen et hygiejnisk design er. Desuden er det vigtigt at installere sensorer hygiejnisk korrekt i procesudstyret, og det håber vi også vil blive belyst af Force. Måske via praktiske eksempler på dårlig/god installation. For ofte ses eksempler hvor en hygiejnisk sensor er installeret forkert, så sensorens kontaktpunkt pludselig er meget uhygiejnisk.
Hos Baumer fokuserer vi meget på hvordan der i processer kan spares vand og rengøringsmidler ved blot at optimere på applikationen og udnytte den digitale information man kan få fra sensoren; bl.a. igennem IO-Link. Så det er helt sikkert et interessant tiltag, at det vil blive formidlet mere ud.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:26

Hej Patrick - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Du sætter spot på noget som er vigtigt for både leverandører af sensorer og udstyr, nemlig det at kunne dokumentere og demonstrere for kunderne, at de leverede produkter ikke giver anledning til øgede hygiejnerisici. Det er centralt i projektforslaget, at udbrede viden om, at hygiejnisk designede produkter også skal installeres på en hygiejnisk korrekt vis for at en produktionslinje vi være hygiejnisk i drift. Denne proces kaldes ofte for hygiejniskintegration og omfatter regler, processer, dokumentation, planer for verifikation af installationer, rengørings- og vedligeholdelsesvejledninger. Det er en svær proces for mange, derfor er der brug for eksempler og procedurer som du nævner.
IoT siden er meget relevant for muligheden for at optimere bæredygtighed og jeres aktiviteter omkring besparelser på vand og rengøringsmideler er gode eksempler på, hvordan IoT og klog udnyttelse af data kan gavne dette felt. Det vil helt sikkert have interesse og relevans for en bredere kreds af aktører i på fødevare- og pharmaindustrien.
Med venlig hilsen
Alan

Morten Andersen Linnet (Forskningspolitisk chef, Landbrug & Fødevarer)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:03

Tak for et godt oplæg, som vi fra Landbrug & Fødevarer bakker op om. Den opstillede matrice passer ind i erhvervets prioriterede forsknings- og innovationsbehov beskrevet i "Fødevareinnovation i verdensklasse frem mod 2030". Fødevaresikkerhed er ikke kun en forudsætning men også en konkurrenceparameter for den danske fødevareklynge. State of the art testfaciliteter og mulighed for kompetenceopbygning er afgørende for at vi hurtigt kan komme videre med den grønne omstilling og erhvervets meget ambitiøse mål på klimaområdet, uden at fødevaresikkerheden kompromitteres. Engagementet i de nye superklynger er vigtigt, og sammen med dem og resten af erhvervsfremmesystemet skal mulighederne gøres synlige for de mange virksomheder i hele landet som kan bidrage til at den danske fødevareklynge er en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige. Vi ser frem til at samarbejde om indsatsområdet.

Trine Erdal (Forretningsudviklingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:48

Kære Morten Andersen Linnet.
Mange tak for din kommentar og for opbakningen fra Landbrug & Fødevarer. Med forslaget ønsker vi at bidrage til at understøtte en fortsat udvikling i den danske fødevareindustri, der forener grøn omstilling med et højt hygiejneniveau. Danmark har en lang tradition for samarbejde mellem virksomheder, universiteter, GTS og andre videninstitutioner, myndigheder, brancheorganisationer m..fl. inden for fødevareområdet og med etableringen af den nye superklynge er der alle muligheder for at nå bredt ud og bringe ny viden i spil til gavne for de mange små såvel som store virksomheder i hele landet. Vi glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen,
Trine Erdal

Casper Huhnke (Technology Development Manager, Alfa Laval)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:16

Hos Alfa Laval stræber vi efter kontinuerligt at udvikle og tilbyde de bedste produkter til optimering af vores kunders behov.
Nye teknologier, nye materialer og digitalisering stiller nye og større krav til os som producent af udstyr til Fødevarer og Pharma. Men det giver først og fremmest muligheder for en mere bæredygtig fremtid, som står højt på vores dagsorden.
Vi skal udnytte de muligheder de nye teknologier giver os uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden. Derfor støtter jeg i høj grad op om aktiviteterne I beskriver i dette projekt.

Alan Friis (Specialist, hygiejnisk design, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:37

Hej Casper - mange tak for din kommentar til projektforslaget. Det er godt at vide, at de områder projektforslaget fokuserer på, har en bundklang i industrien. Med en aktiv inddragelse af industripartnere og kombination af de rette kompetencer inden for teknologi- og materialeinnovation sammen med digitalisering, så er det hensigten at kunne skabe nye procesløsninger til fødevare og pharma som øger bærdygtigheden og samtidig sikrer optimal produktsikkerhed. Samarbejde er afgørende og derfor har vi fokus på etablering af netværk til videndeling sideløbende med projektaktiviteter, som leder til formalisering af eksisterende viden og udvikling af nye erkendelser. Vi ser frem til samarbejdet i projektet.
Med venlig hilsen
Alan

Per Væggemose Nielsen (Senior Mikrobiologist, Chr. Hansen Natural Colors A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:56

I Chr. Hansen har vi stor fokus på produktsikkerhed, hygiejne og bæredygtighed. Sidste år blev vi udnævnt til at være verdens mest bæredygtige virksomhed, mens vi i år bare var nr. 2. (efter Ørsted). Men ikke des to mindre er der stadig meget der kan optimeres yderligere. Vi er heldige at vi har mange kompetencer interne, men vi har hele tiden brug for udfordringer og refleksioner på vores måde at gøre tingene på og på at lære nyt og videreudvikle os. Derfor er vi meget positive over dette tiltag og støtter gerne op om det.

Vi har et par kommentarer som vi mener vil kunne styrke projektet.
I oplægget står der at "kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed med testfaciliteter, modeller og værktøjer, der skal hjælpe virksomheder". Vi mener at det er vigtigt at anderkende at der allerede findes meget stor viden om disse forhold i dele af den danske fødevare, biotek og pharma industri. Dog er denne viden meget uens fordelt imellem virksomhederne og ofte bundet op på enkelt personer. Det er derfor vigtigt at skabe et netværk hvor disse nøgle personer kan samles og dele deres viden og erfaringer, så disse kan spredes bredere ud i virksomhederne og der samtidig kan sikres en kompetence løft for øvrige medarbejder i virksomhederne.

I oplægget står der endvidere at "FORCE Technology vil inddrage faciliteter og kompetencer både in-house og via samarbejde med aktører i innovationsfremmesystemet". Vi mener at dette er an alt for svæver tilgang til udfordringen. Der findes meget stor viden om mange af disse forhold på universiteterne i Danmark og i udlandet og det vil være en fatal brøler ikke at involvere dem bredt for det bør netop være et af GTS leddets største styrker at de kan hente detaljeret specifik videnskabelig viden i forskningsmiljøerne og omsætte den til mere praktisk tilgængelig viden og vejledninger.

Vedrørende IoT og data. Vil vi anbefale at man tager springet helt og fokusere mere på hvordan man kan inddrage tankerne fra Industri 4.0, altså inddragelse af alle de parmetre der løbende opsamles i en produktion. Der er pt. utroligt mange data i hele produktionskæden der ikke udnyttes til noget som helst. Ved at koble online process data til kvalitetsstyringssystemet vil man kunne få meget tidligere advarsler om begyndende problemer i udstyr (slitage, korrosion, sensor fejl, biofilm dannelse mv.) og derved forebygge dyre ned luk og kassation af produkt. Vi har naturligvis forståelse for at det måske ikke muligt inden for rammerne af dette projekt at gøre dette da det kan være en meget omfattende øvelse.

Samlet set kan vi stærkt anbefale dette projekt, da det vil kunne skabe en platform for et generelt kompetenceløft inden for dette område i Danmark og samtidig underbygge Force Technologis kompetence platform inden for området.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:47

Hej Per – tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Helt korrekt – der er allerede en del kompetencer ude i virksomhederne, og vi oplever ofte også, at disse kompetencer er ”ulige” fordelt. Et væsentligt formål med etablering af kompetencecentret er netop at samle kompetencer og sikre formidling til de virksomheder, som ikke allerede har kompetencerne in-house. Det er afgørende at specifik kompetence, som pt. besiddes af få personer typisk i større virksomheder og på vidensinstitutioner formaliseres, således at de involverede brancher samlet set får et kompetenceløft. Derfor vil et netværk, hvor nøglepersoner med specifikke kompetencer kan bidrage, sparre og videndele utvivlsom skabe værdi både for andre og dem selv.
Et samarbejde med danske og udenlandske universiteter såvel som andre vidensmiljøer er helt oplagt og det planlægger vi bestemt at gøre ifm. indsatsområdet selv om det måske ikke fremgår så tydeligt i den korte beskrivelse på bedreinnovation. Det gælder eksempelvis DTU, som allerede er en af universitetspartnerne i projektet, men andre vil også blive inddraget.
Vedr. IoT og Industri 4.0, så er jeg helt enig med dig i, at udvikling af løsninger baseret på opsamling, intelligent kobling og anvendelse af de mange data, der genereres i produktionskæden, kan bruges til at skabe værdi på forskellige vis f.eks. ifm. forebyggende vedligehold. Det er bestemt planen at udnytte mulighederne inden for IoT og intelligent styring med fokus på hygiejne i det videre arbejde. Som du også skriver, er der meget at gabe over og vi ser frem til at fokusere på områder, der giver størst værdi for virksomhederne.
Tak for de mange gode indspil til forslaget. Vi ser meget frem til at samarbejde og inddrage kompetencer fra Chr. Hansen i projektet. Fortsat god aften – Mvh Annette

Torben Würtz (Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:13

Zealand anser oprettelse af et Kompetencecenter for hygiejne og produktsikkerhed som meget vigtigt for at opnå øget fokus og ny viden om udfordringerne i forhold til hygiejnisk design, effekt af forskellige rengørings- og desinfektions-metoder samt optimering af ressourceforbruget.
Med vores akademiuddannelser indenfor fødevaresikkerhed, rengøring- og hygiejne på både fødevare-, ernærings- og procesområdet har vi stor interesse i at følge udviklingen.

Annette Baltzer (Chefkonsulent, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:39

Hej Torben - tusind tak for din kommentar til projektforslaget. Vi skal hele tiden udvikle vores viden, og ikke mindst blive meget bedre til at koble alle de faglige kompetencer, som forbedret hygiejne og produktsikkerhed kræver. Der er stor fokus på vidensdeling og sparring, hvor det bl.a. er med Erhvervsskoler og - akademierne, hvilket betyder, at de nyeste resultater kommer ud til Jeres studerende, på en forholdsvis nem måde. Fortsat god dag - Mvh Annette