Klimatilpasning og grøn omstilling

Senest opdateret d. 14/4-2021
DHI
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
Henrik Refstrup Sørensen
Digital Lead

Indsatsområdet vil levere nye digitale værktøjer og services til klimatilpasning rettet mod danske og globale udfordringer, og med fokus på integrerede og holistiske løsninger der tager hele vandkredsløbet og samspil mellem virkemidler i betragtning

Tilpasning til klimaændringer er en stor samfundsmæssig udfordring i Danmark og globalt og er en essentiel del af den grønne omstilling. Målet med dette indsatsområde er at udvikle nye digitale værktøjer og services til klimatilpasning med fokus på integrerede og holistiske løsninger, der (i) tager hele vandkredsløbet og samspillet mellem by, land og hav i betragtning; (ii) inkluderer samspillet mellem forskellige virkemidler i form af infrastrukturplanlægning, prognose- og varslingssystemer samt styring af vand- og spildevandsstrømme og (iii) adresserer forskellige udfordringer relateret til både ”for meget vand”, ”for lidt vand” og ”for beskidt vand” med tilhørende økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige aspekter.

Aktiviteter under indsatsområdet inkluderer:

1. Risikoanalyse og beslutningsstøtte for klimatilpasning
Der udvikles risikoanalyse- og økonomiske værktøjer for helhedsorienteret planlægning og beslutningsstøtte for klimatilpasning. Værktøjerne vil understøtte optimering af klimatilpasningsinvesteringer og reduktion af risiko under klimafremskrivninger ved analyse af forskellige virkemidler.

2. Hydrologisk prognose- og varslingsservice
Der etableres en landsdækkende hydrologisk prognoseservice for nøglevariable, herunder afstrømning og vandstand i vandløb og jordfugtighed til operationel beslutningsstøtte for vandressourceforvaltning på nationalt og regionalt niveau. Desuden vil servicen danne basis for udvikling af nedskalerede lokale prognosemodeller og services på kommune-/byniveau.

3. Digital tvilling af byens afløbssystem
Der udvikles en digital tvilling, der integrerer hydrologiske og hydrauliske modeller, sensordata og styringsmodeller til effektivisering af planlægning, varsling og styring af infrastruktur i byens afløbssystem. Der implementeres automatiserede metoder til løbende opdatering og vedligeholdelse af modeller og opsætning af oplandsmodeller tilpasset forskellige anvendelser samt metoder til bedre udnyttelse af data fra afløbssystemet.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Risikoanalyse og beslutningsstøtte for klimatilpasning 2022

Aktiviteten udvikler nye metoder og værktøjer til anvendelse i helhedsorienteret risikoanalyse og beslutningsstøtte for klimatilpasning, der dækker hele vandkredsløbet for by, land og hav

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Hydrologisk prognose- og varslingsservice 2022

Aktiviteten etablerer en landsdækkende hydrologisk dataservice, der udstiller højkvalitets historiske data og prognosedata for udvikling af nye nedstrøms services til vandressourceforvaltning

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Digital tvilling af byens afløbssystem 2022

Aktiviteten leverer værktøjer, der sikrer en effektiv og løbende vedligeholdelse af modeller af byens afløbssystem og sikrer en bedre udnyttelse af data fra afløbssystemet til beslutningsstøtte for vedligehold og drift

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Afsluttet

Risikoanalyse og beslutningsstøtte for klimatilpasning

Aktiviteten udvikler nye metoder og værktøjer til anvendelse i helhedsorienteret risikoanalyse og beslutningsstøtte for klimatilpasning, der dækker hele vandkredsløbet for by, land og hav

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Afsluttet

Hydrologisk prognose- og varslingsservice

Aktiviteten etablerer en landsdækkende hydrologisk dataservice, der udstiller højkvalitets historiske data og prognosedata for udvikling af nye nedstrøms services til vandressourceforvaltning

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Afsluttet

Digital tvilling af byens afløbssystem

Aktiviteten leverer værktøjer, der sikrer en effektiv og løbende vedligeholdelse af modeller af byens afløbssystem og sikrer en bedre udnyttelse af data fra afløbssystemet til beslutningsstøtte for vedligehold og drift

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Aktiv

Inddragelse og videnspredning – Klimatilpasning og grøn omstilling

Aktiviteten sikrer en stærk inddragelse af indsatsområdets målgruppe og en effektiv videnspredning, der sikrer både transparens og kendskab til de nye teknologiske services som udvikles under indsatsområdet

Under temaerne Klima og miljø og Klimatilpasning og vandressourcer
DHI
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.