Højværdiplast – genanvendelse og bæredyg-tig substitution

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Klima og miljø, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Peter Sommer-Larsen
Seniorspecialist

Plast er et holdbart materiale med talrige anvendelsesmuligheder. Bedre genanvendelse og bæredyg-tige løsninger efterlyses af lovgivning og forbrugere, mens industrien har brug for udvikling af påli-delige teknologier for at kunne indfri behovet.

Vi vil med udgangspunkt i den danske ekspertise på miljøområdet gå foran i kampen mod plastaf-fald i miljøet og klimapåvirkning fra brug af fossile ressourcer og sikre danske virksomheder mulig-heden for markant værdiskabelse gennem genanvendelse af højværdiplast. Med denne aktivitetsplan vil vi ruste danske plastvirksomheder til kommende markedskrav og lovgivning omhandlende plast. Aktivitetsplanen skal 1) udvikle teknologier og strategier for genanvendelse af plast med renere kva-litet og med højere værdi og 2) udvikle bæredygtige alternativer i bio- og fiberbaserede materialer.
Forbrugernes forventninger, nationale og internationale handlingsplaner for plast og virksomheder-nes egne krav til bæredygtige produkter er i disse år ved at skabe et paradigmeskift for anvendelsen af plast. Et paradigmeskift, der vil omstille forsyningskæderne for såvel fødevarebranchens emballa-ge og plastbranchens råvarer til at omfatte cirkulære kredsløb.
Indsatsen skal sikre, at de primære målgrupper for aktiviteten (fødevareindustrien, plastvirksomhe-der og genvindingsindustrien) har de teknologiske forudsætninger for at udnytte de nye forretnings-muligheder, som både lovgivning og markedsefterspørgsel vil skabe. Aktivitetsplanen vil udarbejde løsninger og teknologier til bedre genanvendelse og bæredygtige alternativer i en form, så de umid-delbart kan implementeres i industrien.

Budget:
2019: 2.895.000 kr.
2020: 2.895.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Højværdiplast - genanvendelse og bæredygtig substitution

Nøgleord