Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Dansk industri er begyndt en grøn omstilling, men savner konkrete virkemidler med langsigtet, positiv effekt på både klima og bundlinje. Omstilling til smarte, grønne produktionsmetoder kræver optimering af materialevalg og minimering af materialeforbrug.

Dansk industri er i grøn omstilling, men savner konkrete virkemidler med langsigtet positiv effekt på både klima og bundlinje. Nytænkning i brug af produktionsmetoder og materialer er nødvendige og kræver ikke alene udvikling men også etablering af tryghed, når de tages i brug. Industrien efterspørger knowhow omkring grønnere og økonomisk attraktive alternativer ifm. substitution af materialer og processer for at fastholde høj danske produktkvalitet og mindske klimaaftrykket. Konkurrencefordele er den rygvind, der skal skubbe grøn omstilling. Visionen er at fremme bæredygtig vækst i klassisk dansk industriproduktion gennem omstilling til grønnere produktion og produkter, som samtidig sikrer konkurrencemæssige fordele med fokus på produktionsmetoder, materialer og kvalitetssikring.

101 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jens-Holger Stellinger (Civ.ing., Gistel)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 00:27

Det er på høje tid, at man udforsker brugen af thorium-reaktorer med henblik på sikring af fremtidens energibehov, som vil være eksponentielt stigende i takt med befolkninger i udviklingslande kræver større velfærd og dermed et stærkt øget energiforbrug.
Se nu at komme i gang! og drop atomhysteriet i forbindelse med uran-drevne atomreaktorer.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 16:26

Kære Jens-Holger Stellinger, tak for din kommentar. Udvikling af thorium-reaktorer er ikke en direkte del af den foreslåede indsats, men indsatsens tætte sammenspil mellem materialer, produktionsmetoder og kvalitetssikring, vil indirekte kunne understøtte udvikling af mere effektive og sikre anlæg til uranbaseret energiproduktion

Jan D. Johansson (Senior Director, Business Transformation, Terma A/S)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:09

Terma har til stadighed brug for adgang til nye materialer og produktionsmetoder for at sikrer vores plads som ledende leverandør indenfor forsvarssystemer. Terma vil meget gerne udbrede brugen af AM, men denne er typisk begrænset af mangel på kendte materialeegenskaber, hvilket er et must for at levere til fly- og forsvarsindustrien. Derfor er et projekt som dette af største interesse for Terma. Ligeledes kræver bl.a. F-35 projektet en kontinuær forbedring af vore produktionsmetoder, således at vi kan fortsætte med at levere dele til den rette pris, kvalitet og tidsplan. Her spiller brugen af AI og ML en stor rolle for at favne disse metoder i en moderne produktion. Terma ser med stor interesse på dette spændende tiltag.

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:55

Kære Jan

Tak for din kommentar. Du rammer meget godt hvad Vi tilsigter at udvikle i løbet af projektet. Bla. fremstillingsparametrenes indflydelse på materialeparametrene og i øvrigt hvordan man for styr på materialernes egenskaber i øvrigt, når nu materialet ikke ligner konventionelt fremstillet metal på mikroniveau. Derfor har vi også udvikling af specielle karakteriseringsteknikker med i projektet.
Et af projektets andre ben drejer sig bla. om produktionsoptimering ved at sikre hurtig og effektiv online monitorering ved hjælp af eksempelvis Röntgen-teknologi. Med de større data datamængder fra de nyeste røntgenmålesystemer er der større muligheder for at anvende f.eks. AI og ML til sikring af produktkvalitet og identificering af fejl.

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 12:56

FORCE Technology’s faglighed indenfor materialer, svejsning, additiv fremstilling, monitorering og kvalitetssikring samt uvildighed, er et stærkt fundament for indsatsområde ”Grøn vækst gennem accelereret innovation i produktion, materialer og kvalitetssikring". Additiv fremstilling er en suveræn metode til minimering af materiale- og ressourceforbrug. Det vil blandt andet kunne bidrage til lette konstruktioner (bygninger, broer, biler etc.), men stiller langt større krav til kvalitetssikringen.

Det er rigtig godt, når produktionsmetoder, materialer og kvalitetssikring integreres i et indsatsområde. De nye muligheder indenfor røntgenteknologi, digitale tvillinger og visualisering i 3D inkl. Machine Learning og Artificiel Intelligence (AI) vil bidrage til accelereret innovation.

Ps. AM får sikkert en god plads ved produktion af komponenter til mange nye reaktorer

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 10:03

Kære Hans Ole, tak for din kommentar.
Du har helt ret i at en holistisk tilgang til vores kompetencer indenfor produktionsteknologi, materialer og kvalitetssikring også vil kunne skabe værdi indenfor andre områder end produktionsvirksomheder, der jo er indsatsens primære målgruppe. F.eks. indenfor byggeri hvor dagsordenen omkring bæredygtige og genanvendelige materialer er i fokus samtidigt med at kvaliteten skal fastholdes. Vi vil tage din idé om anvendelse af bl.a. AI og digitale tvillinger med i udviklingen af indsatsen.

Martin Lindgaard Pedersen (Senior Director - Innovation, LOGSTOR)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:56

LOGSTOR arbejder intensivt for at fremme grøn energi i form af fjern-Varme/køl. 1,7 millioner danske husstande opvarmes i dag med fjernvarme gennem 60.000 kilometer fjernvarmenet.
Desværre sker dette med et varmetab på 18-20% i ledningsnettet. Hver procent svarer ca. til 80 mio DKK, så vi kan spare samfundet trecifrede million beløb gennem digitalisering og forbedret drift af fjernvarmen. Vi har derfor i allerhøjeste grad brug for (grønne) projekter der fokuserer på innovation indenfor branchen. Både med fokus på produktion, materialer og nye innovative processer.
Danmark er førende indenfor fjernvarme, så tænk hvordan det ser ud på globalt plan og hvilke muligheder der ligger i dette potentiale...

Allan Steen (Salgschef, Røngenløsninger, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:04

Kære Martin, tak for din kommentar.
Vi er helt enige i, at der i forhold til den grønne omstilling, ligger et meget stort potentiale i fjernvarme/-køl, både i Danmark og i udlandet, og netop derfor er dette segment også er en del af projektet.
Ved on-line monitorering, så tidligt som muligt i produktionen af fjernvarme/-kølerør, kan vi være med til at sikre optimal produktion og kvalitet hvilket må være et vigtigt udgangspunkt for optimal installation og drift af fjernvarmenet. Et andet aspekt i optimeringen af driften af fjernvarmmenettet er kvalitetssikring af sammenføjninger – plast som stål - hvilket også kan adresseres indenfor indsatsområdet!
Optimering og udvidelse af fjernvarmenettet er og bliver en vigtig del af den grønne omstilling, og med Danmarks position indenfor fjernvarme, bør der være både kortsigtede og langsigtede økonomiske fordele og perspektiver som kan fremmes af den foreslåede prioriterede indsats indenfor området.

JESPER STEEN (Energidirektør, SustainSolutions)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:30

Som investor i energiprojekter i Danmark er vi meget interesseret i de produkter som får nytte af jeres tiltag indenfor grønnere produktion og kvalitetssikring, da de indgår som vigtige elementer i vores løsninger. Vi er særligt interesseret i at vide om jeres tiltag forventes at udmønte sig i mere effektive og billigere produkter som eksempelvis isoleringsmateriale eller fjernvarmerør/kølerør? Det har vi brug for, da det fremmer klima- og bæredygtige investeringer og understøtter den grønne omstilling. Det sikrer samtidig vækst og flere danske arbejdspladser indenfor energioptimering, hvilket har et enormt globalt potentiale.

Finn Olesen (Projektleder, FORCE)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:44

Kære Jesper, tak for din kommentar.
De røntgentekniske elementer indenfor forslaget har særligt fokus på at udvikle løsninger, der medvirker til optimering og kvalitetssikring af isolerings produkter. Både som byggeisolering og til fjernvarme.
Det gælder f.eks. ved i produktionsforløbet at måle densitet, homogenitet, isolerings lag og detektion af produktfejl. Måleværdierne anvendes så til reducering af skrot samt til optimering og kvalitetssikring af produktion. Dette vil være med til at sikre isoleringsevnen og optimere langtidsdriften.

Torben Christensen (CEO, BioTech-Dk)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:50

Hos BioTech -dk har vi i forbindelse med vores procesanlæg brug for at kunne identificere og frasortere emner i en strøm af affald for at undgå beskadigelse af procesanlægget i efterfølgende processer, samt på den måde foretage optimal sporbarhed.

Vi ser derfor store perspektiver i forslaget fra FORCE og særligt udviklingen af nye koncepter indenfor røntgensysterm og detectorsystemer, vil potentielt kunne bibringe stor værdi indenfor al affaldsbehandling med henblik på den cirkulære økonomi og særligt i de meget værdiskabende processer, hvor materiale, vil kunne overgår fra affaldsdirektivet til biomassedirektivet.
Med den rigtige teknologi, vil der være store samfundsøkonomiske gevinster og et stort potentiale for eksport, særligt indenfor EU.

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:22

Kære Torben - tak for din kommentar.
Vi er bekendte med mange af problematikkerne indenfor affaldssortering og det kæmpe potentiale der ligger heri. Det gælder både i forhold til effektiv sortering og identificering af specifikke materialer, men også i forhold til monitorering og procesregulering når affaldsmaterialer ønskes genanvendt som råmateriale i produktion. Disse områder vil klart kunne drage fordel og udbytte af resultaterne fra det foreslåede indsatsområde.

Erick Thürmer (CEO, Thürmer Tools)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:40

Vi er ved at udvikle et system hvor vi kan lave gamle bremseskiver mm. Om til pulver vi kan 3dPrinte værktøj af

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:21

Hej Erick,

Tusind tak for din yderst interessante kommentar.
Jeg er personligt overbevist om, at genanvendelse er en genvej til forbedret økonomi og innovation.
Der skal naturligvis test og validering til således vi kan sikre udbredelsen af 3d print baseret på grønne materialer – og det hører naturligt hjemme i vores projektforslag.

Mvh Peter

Mads Ravm (Teknisk Direktør, EnerDry A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:11

Hej Force,
Det er meget positivt at I tager teten på dette vigtige område.
Vi arbejder selv med et produkt i et barsk miljø og anvender derfor avancerede materialer med tilhørende komplekse svejsemetoder. I den forbindelse kan vi se værdien af den fortsatte positive udvikling både mht. materialer og særligt på det svejsetekniske, med optimeret produktionstid til følge. Næste skridt må være at udskifte de mere eksotiske materialer (der kan være dyre i CO2 at fremskaffe) med andre alternativer.
Med venlig hilsen
Mads Ravn
EnerDry A/S

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:46

Hej Mads,

Mange tak for din positive og faglige kommentar.
Der er uden tvivl meget at hente på materialekontoen. Det kan eksempelvis være noget så simpelt som at kigge på brands, men bestemt også performance ved at justere kemien. Produktionsteknisk findes der, afhængigt af den specifikke applikation, nogle lavhængende frugter som har en vis modenhed. 3D print i stor skala vil ofte resultere i markant lavere ressourceforbrug og samlet produktionstid. Svejseteknologien er heller ikke ligegyldig – eksempelvis har vi allerede set indikationer af 50% procestidsreduktion ved påsvejsning af overflader i nogen sammenhænge. Der er et solidt afsæt i vores projektforslag til at arbejde koncentreret med dette.

Mvh Peter

Rasmus Refshauge (Key Account Manager, R&D Test Systems A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:40

Der er brug for at få omsat teori til empirisk data.
Vi ved at AM kan mange ting, men når vi skal bruge det til specielle konstruktioner der presser de fysiske grænser skal vi bruge valide data.
Fedt i tager emnet op FORCE!

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:41

Kære Rasmus - Tak for din kommentar:
Det er netop én af intentionerne med forslaget, at undersøge de fysiske egenskaber af store print, således at der tilvejebringes et stærkt grundlag for f.eks. FEM-beregninger, dimensionering, digitale tvillinger og anden modellering ifm. konstruktion af komplekse eller kostbare emner, så disse kan udføres cost- og ressourceeffektivt. Det er også tanken med forslaget, at det skal understøtte mulighederne for at anvende nye, smarte legeringer eller muliggøre designs, som kan spare vægt og materialer, uden at kompromittere konstruktionens fysiske egenskaber.

Jacob Willer Tryde (Partner, Alexiou & Tryde Design)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:13

Force Technology's AM-Link er et stærkt initiativ i arbejdet mod udvikling og implementering af nye kvalitetstestede innovative løsninger og materialer. Det tværfaglige partnerskab er en oplagt platform i fortsat udbyggelse af 3D print og Additive Manufacturing viden, med de nye muligheder det skaber indenfor design af produkter med forbedret funktion og reduceret materialeforbrug. Områder der for dansk industri både rummer et stort grønt potentiale, samt konkurrencemæssige fordele og som Alexiou & Tryde Design engagerer sig i at demonstrere.

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:38

Hej Jacob,
Tusind tak for din kommentar.
Et tværfagligt og resultatorienteret netværk er essentielt af mange årsager, herunder eksempelvis viden, adgang til teknologi og ikke mindst reaktionstid.
Vores forslag rummer netop det med henblik på at høste det grønne og konkurrencemæssige potentiale. Jeg hilser Alexiou & Tryde Design velkommen i en potentiel demonstrationssammenhæng hvor design møder teknologi

Mvh Peter

Charlotte Froelund Ilvig (Senior Project Manager, DAMRC)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:24

Vi finder det vigtigt at der til stadighed findes muligheder for de danske produktionsvirksomheder til at få og udvikle ny viden for at sikre og fastholde konkurrenceevnen. Dette fokus på nye produktionsmetoder i form af AM – og herunder nye materialer er vigtig i den grønne omstilling. Hos DAMRC ser vi vigtigheden af denne type support til de danske virksomheder – måske specielt SMV’er, der ikke altid selv har ressourcerne til udvikling.

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:02

Kære Charlotte -
Tak for din kommentar: Forslagets sigte er netop understøtte den grønne omstilling for det producerende Danmark, ikke blot ved at understøtte adgangen til opdateret viden om de nyeste produktionemetoder bl.a. AM og udbyde særlige faciliteter til industrien, men også med et særligt sigte på konkurrenceevnen for de udviklede løsninger. Som du ganske rigtigt påpeger, så er tilgangen til opdateret viden og investeringstunge faciliteter ofte en barriere for SMV'ernes markedstilgang, og forslaget vil understøtte og udbrede disse, og tilvejebringe support, viden og faciliteter.

Anders Bach (Udviklingsingeniør, ROCKWOOL International)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:36

Den grønneste energi er den man ikke bruger. Hos ROCKWOOL anvendes Røntgenteknologi fra Force til hele tiden at optimere driften, så vi får mest muligt ud af de indgående resourcer. Yderligere udvikling af røntgenteknologien hos Force kan have betydning hos ROCKWOOL, ikke kun gennem forbedring og optimering af eksisterende udstyr, men også gennem nye måder at anvende teknologien på. Vi håber jeres ansøgning går igennem.

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:10

Kære Anders – tak for din kommentar.
Bedre isolering af den danske bygningsmasse og anvendelse af energirigtige isolering, vil afgjort blive en vigtig parameter i opnåelse af målsætningerne i forbindelse med den grønne omstilling, og vi er naturligvis meget enige i at den grønneste energi er den som man ikke bruger. Netop derfor er en del af vores sigte med forslaget også at udvikle teknologier som kan bidrage til en mere grøn dansk produktion gennem højere effektivitet og reduceret materiale- og energiforbrug. Vi er samtidig enige i den innovation vi lægger op til, vil kunne afføde nye anvendelsesmuligheder i det danske produktionsapparatet, som ligeledes vil kunne bidrage til den samlede nedbringelse af den danske CO2 udledning.

Henrik Ibsen (CEO, Magnatek aps)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:19

Der er ingen tvivl om at Machine Learning og AI er det nye sort indenfor mange brancher, incl røntgenbranchen. Magnatek ser en stigende efterspørgsel efter systemer, som automatisk kan detektere og klassificere afvigelser fra forventet produktion. Ikke mindst den stigende anvendelse af kompositmaterialer og 3D-print i polymerer og metal i forbindelse med den grønne omstilling skaber øget behov for inspektion af komplekse geometrier.
Magnatek bifalder initiativer indenfor disse strategiske fokusområder.

Finn Olesen (Projektleder, FORCE)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:49

Kære Henrik - Tak for din kommentar.
Vi sigter indenfor dette indsatsområde at anvende røntgenteknik til at monitorere og inspicere produktion og produkter. Specielt produkter, produktion og , med materialer der vægter tungt i forbindelse med den grønne omstilling. AI og ML systemer, der vil blive anvendt som værktøj, kræver data. Stabile røntgenkilde enheder - som Magnatek bl.a. kan levere - og optimale detektor systemer, der ønskes udviklet indenfor indsatsområdet, vil bidrage til at forbedre og kvalitetssikre produktion og produktion.
Mvh Finn

Jan Bressendorff (Product Manager, YXLON International A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:35

Procesoptimering, udnyttelse af nye og mere bæredygtige materialer samt kvalitetssikring er vigtige byggeklodser for ikke kun at opnå større bæredygtighed med også til at gøre vores alle hverdag mere sikker.
Røntgenteknologien har taget et kvantespring fremad de senere år. Ikke kun springet fra film baseret radiografi over til digital, men også på grund af forøget regnekraft og AI. Dette har gjort teknologien i stand til at løse ny problemstillinger og er i dag ikke kun en billedskabende teknologi men er en del løsningsrummet indenfor procesoptimering, ressourceudnyttelse og kvalitetssikring på tværs af en bred gruppe af industrier.
Som Dansk producent af røntgenkilder har vi igennem mange år draget nytte at FORCE Technology’s store indsigt i og innovative tilgang til røntgenteknologiens muligheder. Vi har ved selvsyn bemærket, hvilken uvurderlig betydning FORCE Technology’s arbejde har haft på eksport mulighederne for røntgen teknologi.
Jan Bressendorff
Product Manager
YXLON International A/S

Finn Olesen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:08

Kære Jan,
Mange tak for din kommentar.
Vi sætter stor pris på, at en dansk producent af røntgenkilder kan bidrage til og drage nytte af de innovationstiltag vi arbejder med og planlægger hos FORCE Technology. Ikke mindst set i lyset af mulighederne for eksport.
I europæisk perspektiv kan vi tilbyde en unik kombination af viden om materialer, stråling og interaktion mellem stråling og stof, faciliteter for udvikling og test, viden om AI og ML for optimering af dataprocessering og ikke mindst tilbyde måletekniske løsninger til industrien, der kan anvendes til gavn for mange. Ikke mindst i forbindelse med vores aktuelle fokus på produkter og processer der tilgodeser den grønne omstilling.
Mvh Finn

Jan Sørensen (CEO, Nordisk Staal A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:25

Det er utrolig vigtigt, at vi får en grøn agenda igangsat med handling bag.
Vi skal derfor drage fordel af, at vi ønsker at investere stort i grønne løsninger og samtidig ønsker vi os i denne tid, henimod flere lokale produktionsvirksomheder, der kan sikre hurtig levering fra en mest mulig grøn produktion, nemlig recycling.
Det er derfor oplagt, at vi skal have økosystemer, hvor fx brugte maskindele samles ind og omdannes til metalpulver til AM.
Hos Nordisk Staal arbejder vi målrettet mod, at få vores produktion af bl.a. metalpulver kommercialiseret i large scale i samarbejde med bl.a. DTU.

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:52

Hej Jan,
Mange tak for din passionerede kommentar.
Der skal grøn handling til – handling som styrker lokal produktion.
Genanvendelse er uden tvivl et varmt emne og er en hjørnesten i vores forslag. Og det er det pga af det grønne impact men i ligeså høj grad pga økonomisk snusfornuft.
Jeg ser gode muligheder for industriel storskala demonstration med afsæt i en given applikation.

Mvh Peter

Bjarne Pedersen (Indehaver, Weartec)
Fredag d. 15/5-20 kl. 11:34

Initiativet må anses for at være absolut positivt og en naturlig udvikling i forhold til AM og 3D-print.
En yderligere dimension vil give mulighed for både procesoptimering og materialereduktion. I dag forsvinder seriøse mængder af mere eller mindre eksotiske materialer i fremstillingsprocessen og ved afsluttende efterbearbejdning.
En NDT testprocedure kan uden tvivl optimeres ved at give basale informationer.

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:02

Hej Bjarne,

Tak for din kommentar.
AM og 3D-print byder på, for nogen uvante, muligheder. Det kan eksempelvis være forbedret applikationsperformance.
Gevinsten som umiddelbart kan høstes er netop en massiv besparelse på eksotiske (ofte dyre og sjældne) materialer. Men vi skal have kvalitetssikringen med således at der skabes tryghed omkring produkternes duelighed. Det skal også være et centralt element i vores forslag.

Mvh Peter

Peder Madsen (R&D Engineer, BROEN A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:00

Som leverandør af ventiler til fjernvarme, olie, vand og gas har vi behov for kvalificeret teknisk support i relation til grøn omstilling på processer og materialer.
Specielt i forbindelse med lasersvejsning, har denne support været særdeles værdifuld for os.
Med FORCE's udstyr og ekspertise er vi nået langt i den grønne omstilling, og det er et samarbejde vi ser frem til at fortsætte.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:03

Hej Peder.
Tak for din kommentar.
Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde på området. I er jo allerede godt igang med den grønne omstilling da lasersvejseprocessen bidrager markant til dette sammenlignet med tidligere produktionsmetoder.
Hilsen Steen

Jesper Vejlø Carstensen (Senior Research Engineer, MAN Energy Solutions)
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:51

Hos MAN Energy Solutions har vi de seneste år været i gang med den grønne omstilling for skibsmotorer, hvor mere miljøvenlige brændsler (LNG/LPG, Methanol, Ethan, Ammoniak...) skal erstatte de traditionelle tungolier, og hvor emissionskontrollerende koncepter som EGR og SCR skal sikre overholdelse af de skærpede krav, der er indført fra starten af 2020. De renere brændsler er gode for miljøet men stiller samtidig større krav til de materialer og det design, der anvendes i og omkring motorernes forbrændingskammer samt i EGR/SCR systemet. Motorernes størrelse har hidtil forhindret bred anvendelse af den traditionelle 3DPrint teknologi, men storskala installationen på Lindø åbner helt ny muligheder også for vores branche. Derfor hilser vi dette projekt velkommen.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:13

Hej Jesper.
Tak for din kommentar.
Godt at høre at I er i fuld gang med den grønne omstilling. Det er i høj grad andre komponentstørrelser I arbejder med ift det 3D print hidtil har kunnet håndtere og det bliver jo en spændende udfordring. Specielt ved prototypefremstilling og reparation ser jeg store perspektiver i forbindelse med disse højværdikomponenter.
Hilsen Steen

Steen Feldskov (Country Manager, Hamamatsu Photonics Danmark)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:32

Sikring af produkt egenskaber og produktkvalitet med detektion og klassificering af afvigelser er afgørende for optimering af produktion hvilket er et vigtigt tema i den grønne omstilling. Særligtmed anvendelse af nye materialer og produktionsmetoder.

De nye generationer af røntgen detektor systemer sigter mod at udvide detektionsområdet for flere materialer samtidig med at opløsning forbedres og datamængderne forøges.. Det giver dermed mulighederfor flere anvendelser og mere information i form af data, som er vigtige parametre i forbindelse med anvendelser indenfor bl.a. kvalitetssikring, proces- og produktionskontrol

Som leverandør af bl.a. røntgendetektor systemer til industrielle anvendelser ser Hamamatsu meget positivt på dette projektforslag.

Finn Olesen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:35

Kære Steen.
Tak for din positive kommentar.
Vi er glade for, at vi har en leverandør af røntgendetektorer repræsenteret i Danmark. Projektet sigter mod at udnytte og bruge den nyeste teknologi for at kunne udvikle målesystemer der vil bidrage til optimering af produktion og sikring af kvalitet, og det vil fremme tilgængeligheden til de nyeste detektorsystemer at kunne være i dialog med en repræsentant i Danmark.
Mvh Finn

Ole-Bjørn Moe (DNV GL)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:56

Spennende prosjekt! Kombinasjonen av AM med systemer for kvalitetssikring har et enormt grønt potensiale. Ved å kunne skape tillit til kvaliteten til komponenter som blir printet vil man kunne bevege seg vekk fra å ha fysiske reservedeler i lagere, som transporteres. Istedenfor kan vi printe reservedelene når de trengs, der de trengs. Dette sparer miljøet for unødvendig produksjon av reservedeler som ikke blir brukt, og logistikk. Dette kan kun gjennomføres dersom vi har tillit til at vi kan printe reservedelene med den kvaliteten som trengs, innenfor den tiden som kreves.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:25

Hej Ole-Bjørn.
Tak for din kommentar.
Jeg er meget taknemmelig for at en repræsentant for klassifikationsselskaberne bidrager med en så positiv og relevant kommentar. Forudsætningen for udbredelsen af AM og 3D print i industrien er at der udarbejdes standarder og regler, hvorefter teknologien og kvaliteten kan styres. For højværdikomponenter er forsikringforholdende afgørende for om teknologien kan tages i anvendelse. Jeg ser frem til fortsat samarbejde med klassifikationsselskaberne som aktiv deltager ved udarbejdelse af regler og standarder til gavn for alle parter.
Hilsen Steen

Michaël Viet-Jacobsen (Project Manager, LN-Unoco A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:05

Force Technology er en pioner indenfor AM. Hos LN-Unoco er vi overbeviste om at Force Technology kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling. Force Technology er en kompetent samarbejdspartner og det kommer både LN-Unoco A/S og vores kunder til gode. God vind - til dette projekt.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:38

Hej Michael.
Tak for din kommentar.
I er jo selv en foregangs SMV virksomhed der har kastet sig ud i brugen AM / 3D teknologien, indtil videre via brug af underleverandør, og set de fordele der er forbundet hermed. Det samarbejde er vi glade for her ved Force Technology.
Hilsen Steen

Ingo Boysen (Vice President Technology, Baettr Sales & Services)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 17:37

Dette er et både meget spændende men også vigtigt initiativ fra Force Technology. Hos Baettr er vi 100% dedikerede til at levere til vindindustrien. I vindindustrien er kravet om reduceret pris per produceret MWh og herunder produktions-omkostninger i hele kæden, en del af grundlaget for den fortsatte udvikling af vind som det åbenlyse alternativ til de sorte energiformer. Derudover skal vi i vindindustrien påtage os et bredere ansvar som rollemodel i bestræbelserne mod en mere bæredygtig fremtid. Det skal bl.a. ske ved at gå foran med nye teknologier som både reducerer spild samt CO2 udledningen. For at drive denne udvikling og komme frem til nye teknologier og metoder, er det afgørende med sådanne initiativer og samarbejde.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:50

Hej Ingo.
Tak for din kommentar.
Du siger det selv meget tydeligt; grøn omstilling og udvikling af nye og mere miljøvenlige produktionsmetoder er vejen frem.
Vindmøller er kommet for at blive. Der investeres enorme summer indenfor dette område både ift produktion, F&U. Jeg er ikke I tvivl om at AM/3D teknologien kan finde en plads i dette univers i samarbejde mellem udviklingsinstitutioner, klassifikationsselskaber, OEM producenter og vindmølleindustriens involverede parter. Vi ser frem til et spændende samarbejde.
Hilsen Steen

Martin Bang Kristensen (Senior Specialist, Mechanics, Grundfos)
Mandag d. 18/5-20 kl. 07:26

AM åbner op for mange nye forretningsområder og tekniske muligheder. Ét af dem er processen med tillægning af slidbestandige lejeflader med DED teknologien. Et fokus i denne retning vil være et projekt vi vil finde interessant.

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:25

Hej Martin,

Tak for din kommentar. DED-processen har vi kørende på vores facilitet på Lindø og kan både benyttes til fremstilling af emner fra grunden eller til videre materialeopbygning/overfladebelægning af eksisterende emner. Slidbestandige belægninger af lejeflader og lignende kommer vi helt sikker til at arbejde med i projektet.
Hilsen
Andreas

Lisa Rabenow (design engineer, GEA)
Mandag d. 18/5-20 kl. 09:20

Meget relevant projekt. Vores produkter har en del sliddele der er udsat for høje temperaturer og barske væsker. Et nyt slidstærkt eller miljøvenligt materialer ville kunne reducere udskiftningen eller gøre det mere miljøvenligt at skulle skifte disse emner.
Desuden er en del af sliddelene meget tunge og derfor besværligt at skifte. Her ville både et letter materialer men også nye fremstillingsmetoder, for at kunne spare på materiale og dermed vægt være en stor fordel. Jeg kan se flere muligheder for et projekt sammenarbejde på dette område.

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:46

Hej Lisa,
Mange tak for din relevante kommentar.
Der er uden tvivl mange ønskværdige egenskaber som kan indtænkes i produkterne.
Jeg hilser personligt et projektsamarbejde velkommen, hvor nøgleord indgår som forlænget levetid, bedre performance og lettere håndtering der alt sammen understøtter en grøn agenda.

Mvh Peter

Carsten Gundlach (Chefkonsulent, DTU Fysik)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:12

Det er vigtigt at der i Danmark udvikles øgede kompetencer inden for ikke destruktiv test. FORCE technology er en vigtig partner for os på 3D Imaging centeret på DTU, når det gælder anvendelse og udbredelse den nyeste viden om røntgen metoder.

Torben Jensen (Data Specialist X-ray, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 06:49

Kære Carsten
Tak for din kommentar.
Vi er glade for at kunne være bindeled for industrien, når det gælder udbredelse og anvendelse af den nyeste viden fra bl.a. DTU imaging.
mvh
Torben

Maria Jose Landeira Østergård (Senior Manager, Haldor Topsøe A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:59

Topsøe er fast besluttet på at bidrage til den bæredygtig udvikling lokalt og globalt. Vi fokuserer derfor på innovative løsninger, der understøtter bæredygtighed ved at optimere brugen af naturressourcer og samtidigt minimere energiforbruget.

Additive Manufacturing / 3D Metal Printing er et fokusområde for Topsøe. Vi planlægger at bruge aktivt denne teknologi i vores forretning og i vores produktion, da den åbner for skræddersyet design, optimal anvendelse af materialer samt minimering af leveringstid fra ordre til færdigt produkt.

Derfor er Forces forslag om nye innovative løsninger til produktionsmetoder og materialer meget attraktive for Topsøe. Dét der gør projektforslaget virkelig interessant er initiativerne omkring kvalitetssikring af processerne samt det endelige produkt. Dette mener vi er nøglen til successen, da komponenterne i sidste ende skal installeres i forskellige produktionsanlæg, ofte under trykbærende betingelser.

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:43

Kære Maria,
Mange tak for din relevante kommentar -
Vi er helt enige i betragtningerne omkring at kvalitetssikringen som en integreret del af udviklingen af nye metoder er et nøgleelement i udbredelsen af additiv fremstilling til reelle produkter i industrien. Vi ser initiativets tre ben som hinandens forudsætninger, og ser frem til at udforske samspillet mellem materialer, produktion og kvalitetssikring i spændende og industrinære cases - gerne i form af afprøvning af teknologiens muligheder for anvendelse i barske miljøer.
Mvh. Michel

Bo Olsen (Administrerende direktør, isoplus Fjernvarmeteknik A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:39

Forslaget fra FORCE har bestemt potentiale til at løfte den danske produktion i en mere grøn retning. En øget udbredelse af fjernvarme i Danmark og særligt i udlandet, er en vigtig brik i forbindelse med ønsket om et mere bæredygtigt samfund.
Hvis de nye produktionsteknologier vil kunne hjælpe os alle med at blive endnu mere grønne i vores produktion og samtidig sikre endnu større grad af produktkvalitetssikring, så er det bestemt noget som vil være interessant for branchen generelt samt for isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:15

Kære Bo, tak for din kommentar.
Vi er meget enige i at der ligger et stort potentiale i fjernvarme i Danmark og til eksport, hvorfor vi vil have fokus på produktions-optimering og kvalitetssikring netop indenfor dette område, og vi ville kunne foretage on-line monitorering tidligt i produktionen hvilket er vigtigt særligt i forhold til optimering af materialespild. For at nå i mål med den grønne omstilling forventer vi at en optimering og udvidelse af fjernvarmenettet vil blive en prioritet, så der bør være gode økonomiske perspektiver som kan fremmes af forslaget fra FORCE.

Jonas B. Bjarnø (CTO, Orbex)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:09

Orbex designer og udvikler raketmotorer med bæredygtige brændstoffer til fremtidens løfteraketter baseret på AM teknologi. Raketmotorerne udnytter til fulde state-of-the-art indenfor AM og konstrueres af høj densitets legeringer benyttende komplicerede interne geometrier med små tværsnit. Røngten-baserede NDT metoder til 3D rekonstruktion, som her foreslået udviklet af Force Technology, vurderes i den sammenhæng for yderst relevante ifht. såvel kvalitetssikring samt i den videre produktudvikling og optimering af Orbex raketmotorteknologier.

Thomas Aaboe Jensen (Program manager, Space, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:42

Kære Jonas
Tak for jeres interesse for projektet. Jeres mål om at blive en international aktør indenfor raketopsendelser af små satelliter er imponerende og det er intet mindre end fantastisk at satsningen gøres i Danmark. At I tilmed baserer jeres design på AM teknologi viser tydeligt, at satsningen er ambitiøs og tilfører et paradigmeskift i produktionsteknologi. Det er nok indlysende for enhver, at raketmotorer er "missionskristiske" og derfor er en driver for udviklingen af ikke-destruktiv kvalitetskontrol. Der er ingen tvivl om at udfordringen fra jeres branche, med komplicerede geometrier og anvendelse af høj-densitetsmaterialer, vil stimulere udviklingen og optimeringen af avancerede inspektionsteknologier herunder højenergi røntgen, simulering og 3D rekonstruktion til evaluering og endelig godkendelse af produktkvalitet.

Morten K. Bak (CTO, Mechatronics Innovation Lab)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:01

Mere end 90 % af alle materialer som forbruges i Danmark (og resten af verden), bruges kun én gang før de ender som affald eller skrot. Det haster som aldrig før med at udvikle og indføre nye (produksjons)teknologier som udnytter materialerne bedre og som tillader reparation/re-manufacturing og/eller genbrug af komponenter og materialer. Gode metoder til kvalitetssikring er naturligvis afgørende, ikke minst i takt med udvikling og indføring af nye materialer.
Dette er både vigtigt og kritisk, men er også en stor mulighed for et land som Danmark, hvor man har en bredt sammensat industri med et højt niveua af viden/kompetence som er kendt for kvalitet. Danmark er også godt positioneret som leverandør til resten af verden, herunder europæisk fremstillingsindustri, energisektoren og niche-markeder indenfor eks. forsvar og medisin. Aktiviteterne foreslået af Force Technology bør have høj prioritet, da disse vil være med til løfte dansk fremstillingsindustri både på nationalt og internationalt niveau,

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:00

Hej Morten.
Tak for din kommentar - og med en stor hilsen til Norge.
I har som virksomhed allerede 'set lyset' ift den grønne omstilling og renere produktionsmetoder, idet I allerede har investeret i AM/3D teknologien. Vi har også tidligere diskutteret muligheder for fortsat samarbejde og vidensformidling på tværs af landenes industrier til fælles gavn. Jeg ser meget frem til et sådant samarbejde.
Hilsen Steen

Kasper Bondo (Afdelingsleder, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:17

Som afdelingsleder i en virksomhed der fremstiller grønne energiløsninger, ser jeg det som værende yderst vigtigt at der forskes og udvikles i materiale- og produktionsløsninger der kan understøtte de produkter og produktionsmetoder vi udvikler. Jeg har igennem en del år samarbejde med FORCE Technology og ser dem som værende en stærk partner for at fremme netop dette.

Andreas Paulsen (Specialist, Force Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:11

Hej Kasper

Tak for din kommentar og tak for de pæne ord angående samarbejde med Force Technology. Jeg ser stor værdi i den viden og de produkter der skabes i tæt samarbejde mellem virksomheder, universiteter og GTS institutter. Specielt jeres felt er udfordrene da materialer, produktionsmetoder og omkostninger bliver presset til det yderste. Jeg tænker i kan få gavn af vores aktiviteter i foreslaget, både mht til Röntgenteknologi og AM fremstilling.

Steffen Mattrup Lund-Hansen (Maskiningeniør - Fagspecialist rullende materiel, DSB Drift Togteknik)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:31

I langt de fleste jernbanedrifter med produktion indenfor drift og vedligehold af rullende materiel er der en større produktion med revision / genanvendelse af komponenter både mekaniske og elektriske, som har en levetid svarende til levetidenn på rullende jernbanemateriel (anskaffelsesmæssigt 30 år - erfaringsmæssigt +30 år). Et praktisk eksempel er hjulsæt, (hjul og aksel med tilbehør gear, bremseskiver og akselleje-kasser), sendes til revision og/eller reparation ved faste intervaller.

Det er en kendsgerning, at europæiske jernbaneselskaber i dag rent økonomisk og finacielt set ikke tilhører verdens rigeste selskaber. Ofte er det en forholdsvis mindre virksomhed med en specialproduktion. Det medfører, at værkstedsproduktionen ikke kan udnytte fordelene ved specialiseret stordrift og opererer derfor som en all-round virksomhed. At spare på materialer og begrænse spild og unødvendig kassation er yderst vigtigt for den totale økonomi.
Der er kun få jernbanevirksomheder, som kan klare sig uden støtte f.eks. fra staten. Årsagen kan findes blandt andet i relativt høje drift-, anskaffelses- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med konkurrenternes, dvs. luftfart og landtransport. Alligevel har et stort jerbaneselsskab med flere tusinder ensartede eller strukturelt lignende køretøjer god mulighed for rationalisering af vedligeholdelsesaktiviteter via etablering af specielle workflow (på et bestemt sted for et bestemt rullende materiel (litra), med specielle maskiner, reservedelslagre, store opbevarings-pladser, værktøjer og skræddersyet intern transport).
Så produktions- og materiale løsninger, som kan bidrage til denne type fagspecifikke produktion, vil være med til, at øge de konkurrence mæssige betingelserne for jernbanetransport-sektoren.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:12

Hej Steffen.
Tak for din meget uddybende kommentar.
Som man siger så er jernbanedriften den vigtigste næst efter seksualdriften - og toget skal køre til tiden.
En forudsætning for sidstnævnte er at reservedele kan tilvejebringes hurtigt. AM/3D teknologien giver mulighed for akut og hurtig fremstilling af komponenter, hvorved store lagre med reservedele kan undgås. Reparationsmulighederne er med den nye teknologi blevet meget bedre, hvoved genbrug er blevet endnu mere aktuelt, specielt i disse grønne omstillingstider. Jeg ser frem til fortsat samarbejde,
Hilsen Steen

Henrik Hjelmsø (CEO, Covi Precision A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:38

Spændende, relevant og interessant interesse område, for fremstillings industrien og samfundet generalt.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:28

Hej Henrik.
Tak for din kommentar.
Jeg har stor respekt for dig og din virksomhed som du har bygget stort og flot op over mange år. Du har altid været på forkant med at investere i ny teknologi som er ren og grøn, hvilket tydeligt har vist sig at være det rigtige valg. Jeg glæder mig til fortsat samarbejde indenfor de nye grønne produktionsmetoder.
Hilsen Steen

Jacob Becker-Christensen (CEO, LINX Association)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:02

Udbredelsen af knowhow og opkvalificering, der hjælper overgangen til nye, grønne materialer, er en af de mest essentielle - og oversete - dagsordener for et fremtidigt, bæredygtigt samfund. FANTASTISK at FORCE tager denne store udfordring op! Det håber vi også i LINX at hjælpe med til, i kraft af FORCE's eget medlemskab hos os. Det ville blive et fremragende samspil!

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:07

Kære Jacob, tak for din kommentar.
Avancerede metoder til karakterisering og analyse af materialer en vigtig del af indsatsen, og her er et tæt samarbejde med LINX en unik port til viden indenfor området. Vi ser et tæt sammenspil mellem Big Science faciliter, f.eks. baseret på neutroner eller Røntgen, og de avancerede metoder vi selv råder over. Et eksempel, på hvor der en behov for udvikling, er effektiv kvalitetssikring af maskinkomponenter produceret via Additiv Manufacturing, og vil være et oplagt områder for samarbejde.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:27

Materialer er for alvor ved at komme på den europæiske dagsorden inden for forsvar og sikkerhed. Derudover ser vi en voksende interesse inden for rumindustrien. Alle tre områder er i meget høj grad afhængige af at få adgang til netop de materialer, der sikrer en optimal drift, vedligeholdelse og udholdenhed, samt dermed en grøn og bæredygtig profil for produkterne og virksomhederne. Også i det øvrige Europa ses der nye initiativer til at sætte avancerede materialer på dagsordenen. Bl.a. hos Europakommissionens Generaldirektorat for Forsvarsindustri og Rum. Derfor bør Danmark via dette indsatsområde forfølge muligheden for at hente en stor gevinst til gavn for dansk vækst, arbejdspladser og bæredygtighed. CenSec og klyngens 140 medlemsvirksomheder støtter således indsatsområdet og bidrager gerne med støtte til videnspredning og internationalisering af området.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:44

Hej Klaus, tak for din kommentar
Forsvarsindustrien er en vigtig samarbejdspartner for FORCE Technology og er desuden indenfor mange områder en forerunner i anvendelsen af nye materialer og produktionsmetoder som så skaber behov for udvikling eller tilpasning af kvalitetssikringsmetoder. Det kan f.eks. være anvendelse af kompositmaterialer eller additiv fremstilling hvor avancerede Røntgen-metoder skal bringe i spil. Censec og de mange både store og små virksomheder, der er en del af klyngen, vil derfor være en vigtig samarbejdspartner for indsatsen.

Jeppe Bjerregaard (Electrical Engineer - HW & Automation, Eltronic A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 05:59

Eltronic har igennem flere år samarbejdet med Force Technology i at udvikle nye avancerede teknologiske løsninger til brug for at fremme grøn produktion ikke mindst inden for vindindustrien i Danmark. Eltronic kan derfor kun støtte den videre udvikling indenfor nye røntgenteknologiske kvalitetsmetoder i kombination med ML og AI, med deraf reducerede materialeforbrug til følge.

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:41

Kære Jeppe,
Tak for din kommentar og for Eltronics fortsatte arbejde med at understøtte grøn produktion og reduceret materialeforbrug. Vi ser frem til et fortsat samarbejde.

Jesper Havn Eriksen (Product Line Manager Grinding, Wear and consumables, FLSmidth)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:44

Godt initiativ vis ser jo også på vores grønne profil og i mit område er det genindvinding som har været et topic.
Vi har ofte kigget på, hvordan man kan genindvinde materialer fra vores vertikal møller, vi taler om slidresistente materialer med højt chrome indhold, som oftest er induceret med en form for ceram (aluminium oxid). Størstedelen af lokale støberier vil ikke gen-indvinde grundmaterialet, da ceramen vil agerre slagge og anses for svær at fjerne.
Ydermere, da udstyret er placeret globalt er transport udgiften høj til et lokalt processering anlæg.
Der er en voldsom volumnen i dette, og de støberier som fremstiller har ingen interesse i at bringe affaldsprodukter hjem til gen-processering, da deres udbudspris er lav.
Ofte ligger disse dele brak i scrap yard.

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:03

Hej Jesper,
Tusind tak for din kommentar.
Det er absolut tunge sager, som du arbejder med. Og der er kun gode bevæggrunde til at tage den grønne handske op her.
Problemstillingen kræver, at vi i projektet redegør for en relevant og mobil additiv metode til re-manufacturing inklusive et studie af funktionelle legeringer.
Det er uden tvivl vigtigt, relevant og passer fint ind i rammen for hvad vi også ønsker at opnå i vores forslag.

Mvh Peter

Johnni J.D.Nielsen (Senior Mechanical specialist, Ørsted Bioenergy)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:17

Ørsted Bioenergy er allerede godt i gang med at sikre den grønne omstilling indenfor varme og el produktionen ude på vores kraftværker. Men omstillingen har også vist sig at komme med en del udfordringer. Én af de problematikker vi ser er øget slid på vores komponenter. Derfor har vi haft et øje på AM teknologien / 3D printning i noget tid, og selvom teknologien umiddelbart ser meget anvendelsesklar ud, er der stadigvæk en del grundlæggende ting som ikke er på plads endnu. Det er derfor vigtigt, at der forskes mere på området for at kunne udnytte de fordele det har.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:42

Hej Johnni.
Tak for din kommentar.
Vi har jo I mange år samarbejdet omkring reparation og genanvendelse af kraftværkskomponenter. 'Hurtig reparation' ifm revisionerne har altid været nøgleordet. Det har med traditionelle produktionsværktøjer mange gange været en udfordring. Som du selv nævner så giver AM/3D teknologien nogle nye og mere effektive muligheder. Jeg glæder mig til fortsat samarbejde på området.
Hilsen Steen

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:38

Hej Johnni.
Tak for din kommentar.
Vi har jo I mange år samarbejdet omkring reparation og genanvendelse af kraftværkskomponenter. 'Hurtig reparation' ifm revisionerne har altid været nøgleordet. Det har med traditionelle produktionsværktøjer mange gange været en udfordring. Som du selv nævner så giver AM/3D teknologien nogle nye og mere effektive muligheder. Jeg glæder mig til fortsat samarbejde på området.
Hilsen Steen

Morten Kristiansen (Lektor, Aalborg Universitet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 23:43

Grønne teknologier og løsninger er vigtige faktorer inden for den forskning vi bedriver. Derfor er det frugtbart at have Force som samarbejdspartner inden for laserforskningen, hvor vi sammen kan afprøve og teste nogle af disse nye teknologier i industriel kontekst.

Steen Erik Nielsen (Specialist, FORCE Technology)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 12:39

Hej Morten.
Tak for din kommentar.
Det er utrolig positivt at en yderst kompetent repræsentant for universitetsverdenen støtter op omkring dette projekt. Det er vigtigt at universiteter, GTS'er og industri i fællesskab finder løsninger til den grønne udfordring. Vi glæder os til fortsat samarbejde på området.
Hilsen Steen

Jan Olesen (Produktion, Simto Aps)
Fredag d. 22/5-20 kl. 14:38

Simto ApS kan kun tilslutte sig ønsket om at projektet vil forsøge at løfte dansk produktion mod en mere grøn retning. Vi er overbeviste om, at dette vil være til gavn for SMV’er som os selv. Vi har i gennem flere år samarbejdet med Force Technology om at understøtte deres udvikling af smartere og mere innovative radiografiske løsninger, der sikrer en væsentlig bedre udnyttelse af materiale og materialeforbrug.

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:47

Tak for din kommentar og jeres støtte for forslaget.
Simtos understøttende arbejde indenfor innovation af grønnnere og mere effektive produktion vil blive vigtig fremadrettet og vi ser frem til et fortsat samarbejde.

Hans Nørgaard Hansen (Institutdirektør, professor, DTU Mekanik)
Fredag d. 22/5-20 kl. 15:40

En integreret tilgang til materialer, produktion og kvalitetssikring er afgørende for hurtig udvikling af nye produkter og løsninger. En optimering af komponenters performance skalderfor tage højde for den proceshistorik, som materialerne bærer med sig. Vi ser Force Technology som en væsentlig samarbejdspartner indenfor dette område, og vi har mange års erfaring med samarbejde bl.a. omkring MADE. Additiv fremstilling er et centralt forskningsområde for os, og her spiller Force en afgørende rolle ift. metal 3D print af store komponenter.

Peter Tommy Nielsen (Afdelingschef, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:49

Hej Hans,

Tak for din kommentar!
Jeg er naturligvis fuldstændig enig. Komponentdesign, fremstillingsproces og kvalitetssikring hænger sammen og bør behandles sådan.
Det er blandt andet hensigten i vores forslag, herunder med et stærkt afsæt i den grønne agenda, som additiv fremstilling kan bidrage væsentlig til.
Jeg ser frem til et forsat frugtbart samarbejde.

Mvh Peter

Thomas Gedsig Nielsen (Technical manager, SCITEQ A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:42

Hos Sciteq arbejder vi med et globalt kundegrundlag af forskellige produktionsvirksomheder og testinstitutter, til hvem vi leverer diverse test og målesystemer. Vi har igennem tiden leveret røntgensystemer baseret på teknologi fra FORCE Technology, og det nye forslaget fra FORCE, og særligt udsigten til udviklingen af et 3D-røntgensystem med et mange-linjers detektorsystem er interessant for os, da det åbner op for nye afsætningsmuligheder hos både eksisterende og nye kunder.

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:50

Kære Thomas,
Mange tak for din kommentar. Det glæder os at I viser interesse for vores forslag angående innovation indenfor røntgen- og detektorteknologi, og at I ser et potentiale for salg af måletekniske løsninger. Vi mener bestemt også, at det vil åbne op for højere grad af produktionsoptimering og kvalitetssikring, og at det er noget som danske såvel som udenlandske produktionsvirksomheder har stor fokus på, særligt fordi det for langt de fleste vil have en positiv effekt på bundlinjen.

Hans Henrik Sunddal (Automation & Industry 4.0 Manager, Saint-Gobain Denmark, ISOVER)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:32

Forslaget rummer mange af de områder som vi forventer bliver vigtige parametre for fremtidens produktionsvirksomheder og bestemt også indenfor isolering. Innovation indenfor minimering af materialeforbrug og kvalitetssikringen af producerede enheder gennem monitorering og validering er områder som er særlig vigtige for os og noget som vi vil have fortsat fokus på i fremtiden. Tiltagende fokus på digitalisering, AI og ML vil ligeledes have stor betydning for virksomheders evne til at konkurrere, også indenfor vores branche, og vi ser gode muligheder for samarbejde med FORCE og ser frem til at kunne drage nytte af den innovation og udvikling der i forslaget lægges op til. Måske I skulle overveje at inddrage DL (Deep Learning) også!

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:31

Kære Hans Henrik,
Mange tak for dit indlæg og din kommentar omkring inddragelse af Deep Learning. Hos FORCE har vi bestemt erfaringer med udvikling indenfor og anvendelse af DL, og vi anvender det som værktøj hvor det giver mening. Det er ikke utænkeligt at DL også vil kunne finde anvendelse indenfor dette forslag.

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:16

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at videreudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetencemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.

MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:38

Kære Erik,
Tak for din kommentar til forslaget -
Indsatsen sigter netop mod at udvikle metoder, som skal understøtte en grøn omstilling, bl.a. gennem at udvikle metoder til at forlænge produktlevetiden, og tilføje hurtige og effektive reparationsmetoder, som ikke alene vil kunne minimere tiden i dok, men også forhåbentlig forlænge standtiden og dermed netop være et modspil til fail-fast tankegangen.
Forslaget sigter mod at udvikle og validere kloge testmetoder, typisk baseret på indlejret AI og ML, som ikke alene vil kunne reagere hurtigt, men også kunne levere tryghed ved gennemprøvede og valide resultater og metoder.
Vidensspredning dels til industrien og dels til uddannelserne ligger integreret i GTS'ernes DNA, og forslaget indeholder derfor naturligvis elementer af generel vidensspredning via samarbejde med vidensinstitutioner, samt specifik vidensspredning i de relevante industrielle fora, -klynger og medier.
Mvh. Michel Honoré

Troels Pedersen (Head of Operations Supply Chain, Ørsted)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 19:23

Ørsted’s vision “lad os skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi” er iniativer som dette kun med til at styrke den fælles indsats mod et mere bæredygtigt samfund. Specielt inden for vindmølle industrien er der konstant behov for en innovativ udvikling som til stadighed understøtter den grønne omstilling.

Allan Steen (Salgschef, Røntgenløsninger, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:06

Kære Troels,
Tak for din kommentar.
Ørsteds grønne vision er vigtig og definerende i den grønne omstilling, og vi takker for jeres støtte til vores forslag. Realiseringen af et bæredygtigt samfund kræver grøn innovation og implementering indenfor måden vi producerer varer på, og vi er således helt enige i at vores forslag vil være et vigtigt bidrag hertil.

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:11

The development of sustainable production methods is a strategic focus area for many Industrial partners in MADE. This involves both the application of advanced manufacturing technology and methods in combination with the development and use of new and existing materials in new ways. This requirements for competitive solutions and access to experts and facilities who can assist Danish manufacturers has increase during the past years. The proposed initiative addresses this industrial need directly and will enable many SME's to gain access to the required resources.

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:35

Dear Nigel,
Thank you for your comments -
We are looking forward to supporting the industrial partners in MADE with updated knowledge and new sustainable methods and technologies in the years to come. The proposal will further and disseminate knowledge on advanced manufacturing technologies with particular emphasis on AM and 3D printing, as well as the use of advanced materials and testing methods. Aiming at a sustainable and economic favorable approach, the goal is to provide inherently attractive solutions relevant to the manufacturing industry and the SMEs in particular.
Best regards, Michel Honoré

Bjørn H. Christensen (Procesingeniør, NOV Flexibles I/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:02

NOV Flexibles har i en årrække anvendt røntgenmåleteknik til reduktion af materialeforbrug og dokumentation af produktkvalitet. Således er forskningsprojekter der retter sig mod forbedring af røntgenmåleteknik og ML/AI af væsentlig interesse. Forbedrede metoder inden for disse teknikker vil understøtte en til stadighed øget grønnere profil af vores virksomhed og fastholdelse af international konkurrenceevne.
Vore kunder har yderligere stor fokus på dokumentation af produktkvalitet. Dette har røntgenteknikken bidraget med.
Endeligt er teknologien anvendt i udlandet i vores produktion i Brasilien.

MVH Bjørn Christensen, NOV Flexibles I/S

Peter Moller (Pjektleder, FORCE technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:10

Kære Bjørn
Tak for din kommentar. De skitserede indstater i forskningsprojektet ikke mindst omkring detektorudvikling har et klart potentiale i en fortsat udvikling af jeres materialeforbrugsoptimering både i Kalundborg og Brasilien.
MVJH Peter Møller

Lars Holmegaard (COO/Head of Projects, Danish AM Hub)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:50

Det er helt afgørende for Danmark og dansk industri, at der blive sat yderligere fokus på at synliggøre de muligheder, AM-teknologien særligt giver i forhold til den bæredygtige dagsorden. Og der er behov for målrettede initiativer og indsatser, som kan styrke den generelle opbygning af AM-kompetencerne ude i industrien og særligt hos SMV’erne. Initiativet rammer lige ned i de dagsordener. Vi har i i stigende grad brug for at formidle til SMV’erne, hvordan AM-teknologien kan være et af de centrale værktøjer i kassen, som kan gøre SMV’erne endnu mere bæredygtige, robuste og mindre afhængige af globale forsyningskæder. Godt initiativ!

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:44

Kære Lars,
Tak for din kommentar -
Vi sigter med forslaget mod at understøtte dansk industri i deres grønne omstilling, bl.a. gennem brugen af smartere teknologier som f.eks. AM, og gennem udbredelsen af viden om og kompetencer indenfor anvendelsen af disse teknologier. Vi ser frem til at samarbejde med AM Hub om at nå bredest muligt ud, og ikke bare bringe den i øjenhøjde for SMV'erne, men også bistå med at gøre den tilgængelig og attraktiv.
Mvh. Michel Honoré

Lykke Margot Ricard (Lektor i Innovationsledelse og Uddannelsesleder i Produktudvikling og Innovation, Syddansk Universitet (SDU) Det Tekniske Fakultet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:09

Spændende projekt og af stor interesse for SDU, Det Tekniske Fakultet- inst. for Teknologi og Innovation at følge med i . På SDU uddanner vi ingeniører i produktudvikling og innovation - og de studerende bruger f.eks. 3D print i 'rapid protytyping' i produktudviklen. På SDU er vi både i forhold til forskning og på udvikling af vores uddannelser meget optaget af udviklingen
i anvendelsesområder for nye Additive Manufacturing teknologier. Vi ved at man kan minimere spild-materialer ved AM teknologier (bæredygtigt). Men hvordan er f.eks. kvalifikationen af 3D printinde emner i de forskellige anvendelser? Hvad kan lade sig i relationen mellem materiale, kvalitet og anvendelse? Hvor god er performance: er den f.eks. tilstrækkelig til healthtech innovation eller medico-anvendelser? Der er stor forskel på om det er 3D printede visir eller om det er til knogle-implementater. Og hvordan udvikler materialemuligheder sig? Tænker at det afhænger af anvendelsesformålet, men fra at vi kender en del til plast, men findes der mere mijøvenlige materialer end andre, som samtidig har ligeså god performance?
Samt, hvor meget ved vi om standarder på materialer til 3D printede emner og hvordan udvikler de sig og hvor opstår de nye behov? Hvordan sikrer vi adgang til teknisk viden (uden for egen forskning) til udvikling af vores uddannelser, åbne miljøer for videnssdeling, mens teknolgier stadig er under udvikling?

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:41

Kære Lykke,
Tusind tak for din kommentar -
Du tapper ind i stort set samtlige AM-relaterede del-elementer, som forslaget sigter mod at adressere -og samtidigt er kombinationen af AM og healthtec høj-aktuel for tiden, hvor et akut behov for omstilling til fremstilling af værnemidler, har vist hvor stor en rolle produkttryghed og kvalifikation ift. standarder spiller ved indførelse af ny teknologi. Hos FORCE mærker vi en ekstrem efterspørgsel på tests og knowhow indenfor standarder som følge af dette, og der er ingen aktuelle tegn på afmatning for indeværende: Det er højaktuelt.
Projektet vil hilse mulighederne for samarbejde omkring udbredelse af viden og videreuddannelse i samarbejde med SDU velkomment, således at også kommende industri-generationer kan udnytte de nye teknologier effektivt som en del af deres mentale værkstøjskasse.
Mvh. Michel Honoré

Peter Bay (Administrerende Direktør, J. Krebs & Co A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:27

Alle 3 fokusområder er super relevante. Min egen virksomhed er allerede meget involverede i AM og substitution af materialer (specifikt plast), da vi mener det er essentielt for vores konkurrenceevne fremadrettet. Derudover har vi taget de første geværgreb i forhold til kvalitetssikringsmetoder med digitalisering og procesovervågning, men er klar over at nye metoder rummer væsentlig flere muligheder. For mange af vores produkter er den præcise overvågning og evnen til at styre produktionen og kvaliteten på emnerne ekstremt kritisk og enhver løsning der kan automatisere dette og gøre det real time, vil være en stor fordel for virksomheder, som min. Jeg kan absolut anbefale en investering i disse 3 fokusområder.

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:42

Kære Peter,
Tusind tak for din kommentar:
Forslaget rummer, som du påpeger, elementer dels indenfor substitution af materialer, dels for substitution via processer som f.eks. AM og 3D print, som kan bidrage til mere effektiv ressourceudnyttelse.
Endvidere vil forslaget fokusere på smart produktionsovervågning og kvalitetssikring, bl.a. gennem udnyttelsen af automatiserede processer, som baseres på AI og ML. Idéen er netop, at udvikle og modne disse, således at real-tids evaluering og monitering af produktionen kan udrulles på en sikker og økonomisk attraktiv basis.
Med venlig hilsen,
Michel Honoré

Lasse G. Staal (CEO, AddiFab)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:45

Fra AddiFab kan vi kun bakke 100% op . Danmark huser flere virksomheder - Plastix, Aage Vestergaard Larsen, Re-Match, Pond og flere andre - der er i den globale superliga, og vi har stærke forsknings - og formidlingmiljøer (blandt andet hos Force) der vil kunne hjælpe med at sikre Danmark en international førerposition. På listen over potentielle aktiviteter kunne jeg godt ønske mig at der blev oprettet en arbejdspakke for implementering af nye materialer i industriel produktion - inspireret af blandt andet Jesper DeClaville Christiansens forskning (https://pro.ing.dk/wastetech/artikel/forsker-vi-ved-lidt-om-genanvendt-p...). Hos AddiFab har vi arbejdet målrettet med at bringe genanvendt plast ind i produktudviklingen - https://www.3dprintingmedia.network/cornwall-sustainable-buttons-3d-prin... - og der ligger et stort potentiale i at få danske virksomheder i gang med at indarbejde bæredygtige plastmaterialer i langt højere grad end det er tilfældet i dag.

Venlig hilsen Lasse Staal

Michel Honoré (Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:44

Kære Lasse,
Tusind tak for din kommentar -
Vi vil meget gerne i forslaget se på muligheder for anvendelse af nye, smarte og bæredygtige alternativer til de gængse materialer, og dit forslag i den forbindelse vil være værdifuldt input til den endelige projektbeskrivelse. Anvendelse af genbrugsmaterialer i forbindelse med AM og 3D print er også temmelig uopdyrket land i udviklingsmæssig forstand og i særdeleshed i industriel sammenhæng, og kunne være oplagte veje mod en grøn omstilling og samtidigt interessante emner at belyse ud fra såvel produktions- og produktmæssige synspunkter som ud fra en kvalitetsmæssig vinkel.
Mvh. Michel Honoré