FT04.02_2022 Fremtidens grønne brændsler

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Emissioner i den grønne omstilling under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Målet for aktivitetsplanen ”Fremtidens grønne brændsler” er, med udgangen af 2024, at kunne bistå industrien med uvildig dokumentation og reduktion af emissioner fra en bred vifte af fremtidens nye grønne brændsler og teknologier.

Aktiviteterne vil i 2022 fokusere på de behov, der i 2021 blev afdækket for bistand til industrien vedr. design af rensningsteknologier og dokumentation af emissoner fra en række af de nye brændsler. I forlængelse heraf planlægges og igangsættes demonstrationsaktiviteter, der imødekommer de kortlagte behov.

Målsætningen for aktiviteterne er at bidrage til indsatsområdets overordnede mål om udvikling af serviceydelser til industrien inden for dokumentation og reduktion af miljø- og sundhedsskadelige emissioner fra de nye grønne brændsler og teknologier, der er under udvikling ifm. den grønne omstilling.