FT04.01_2022 Videnspredning og økosystemer

Senest opdateret d. 18/1-2022
Aktiv
FORCE Technology
Indsatsområdet Emissioner i den grønne omstilling under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ’Emissioner i den grønne omstilling’ samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2022 samlet set kommer i aktiv berøring med 75 virksomheder. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter i økosystemet bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden. 

Målgruppen for videnformidling er hele værdikæden knyttet til udvikling og anvendelse af nye grønne brændsler. Dette omfatter  virksomheder, der udvikler nye brændsler, motorer og rensningsteknologier med henblik på CO2-reduktion samt brugere af de nye brændsler. Målgruppen omfatter også virksomheder i den værdikæde, der knytter sig til opsamling, lagring og udnyttelse af CO2 (CCUS) mhp. anvendelse fx til produktion af nye brændsler.