FT04.01 Økosystem og videnspredning

Senest opdateret d. 3/1-2022
Afsluttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Emissioner i den grønne omstilling under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
Trine Erdal
Head of Business Development, Innovation
Karsten Fuglsang
Senior Projektleder, FoU koordinator

Denne aktivitetsbeskrivelse indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet Emissioner i den grønne omstilling, samt plan for opbygning og styrkelse af økosystemet på området.

Målet for aktivitetsbeskrivelsen er at sikre, at indsatsområdet i 2021 samlet set kommer i aktiv berøring med 75 virksomheder i 2021. Herunder at sikre videndeling, så flest muligt interessenter i økosystemet bliver eksponeret for relevant viden fra indsatsområdet over hele perioden.