Fremtidens veterinær diagnostik

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Isa Conradsen
Project Manager

Fødevarebranchen opnår en mere intelligent, proaktiv og bæredygtig produktion igennem hele værdikæden med brug af veterinær diagnostik baseret på kunstig intelligens.

Landbruget er et af de fire fokusområder i den nationale strategi for kunstig intelligens. Ved brug af kunstig intelligens er det muligt at skræddersy vaccinationsprogrammer til hver enkelt lokation, hvor algoritmerne sikrer, at både den lokale, nationale og globale sygdomshistorik ligger til grund for programmet. På samme måde vil algoritmerne assistere i udvælgelsen af hvilke sygdomme, der på netop dén lokation med dén sygdomshistorik oftest vil være forekommende og med det største tab til følge.  Kombinationen af det individualiserede, informerede vaccinationsprogram og den systematiske overvågning af de mest relevante patogener med AeroCollect® vil skabe de mulige forudsætninger for at begrænse eller forhindre tab som følge af ikke diagnosticerede smitsomme sygdomme i besætningen.

58 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kartheeban Nagenthiraja (Director, dol-sensors)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:32

I precision livestock farming forkuserer man på forskning, hvor fodret tilpasses individuellt for at opnå den mest effektive drift. På samme måde er diagnosticering og vaccination helt ned på det enkelt dyr helt sikkert noget, der er interesse for i fremtiden. Derfor synes dol-sensor, at det er interssant at begynde på tilpasset vaccinationsprogrammer på de enkelte sites for at optimere medicinforbruget og dermed omkostningerne.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:15

Kære Kartheeban,
Mange tak for din kommentar.
Vi ser dol-sensors som en vigtig samarbejdspartner i den fremtidige udvikling.
De bedste hilsner
Julia

Laurids Siig Christensen (Direktør, Horsekær)
Fredag d. 15/5-20 kl. 20:45

Påvisning af patogener i luft ved AeroCollect-teknologien byder på muligheder for screening for forekomst af patogener forud for sygdom og mulighed for screening af store dyreflokke med en enkelt analyse. At udnytte denne teknologi i kombination med AI i beslutningsgrundlaget byder på nye muligheder for at bygge videre i Danmark på hævdvundne traditioner for udryddelse af infektionssygdomme i landbruget, en mere kosteffektiv intervention til hurtig behandling eller forebyggelse af smittespredning i flokken, en reduceret anvendelse af antibiotika, og et bedre dyrevelfærd.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:40

Kære Laurids,

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet.

De bedste hilsner
Julia

kenneth barfod (cand.scient phd, UCPH/NRCWE/Oxford University)
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:42

Der er ikke nogen tvivl om at AeroCollect-teknologien slet ikke har fuldt udnyttet sit potentiale, både hvad dejer sig om arts-spektrum, men også anvendelsesområde. Jeg kan se mange steder hvor arbejdsmiljøovervågning og landbrugs interesser overlapper. Jeg kunne sagtens se teknologien blive brugt til forskning og undersøgelser iforhold til arbejdmiljø uden for landbruget, fx kloak-arbejdere, rengøring, og alle steder hvor biologisk eksponering er en faktor. Alle slags bioaerosoler kunne være interessante.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:53

Kære Kenneth,

Mange tak for din kommentar og input også til videreudvikling indenfor andre områder, det kunne være interessant at samarbejde omkring.

De bedste hilsner
Julia

kenneth barfod (MCSA-Scholar, UCPH/NRCWE)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:25

Jeg vil også gerne nævne at især kyllingproduktion med deres store stalde med mange høns har et særligt udfordrende problem med sampling, hvor jeres device kunne skinne.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:39

Tak for tilføjelsen, og jeg er helt enig, især ved flokdiagnostik med store flokke er der en stor gevinst at hente.

Kristoffer Ladefoged (Cand.polyt, AH Diagnostics)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:51

Jeg ser store udviklings potentialer indenfor detektion af patogener i populationer. Populationer kan i denne sammenhæng både ses som dyrebestande og menneskelige populationer.
I forbindelse med COVID19 og andre kommende virus pandemier/epidemier vil en screening på baggrund af luftprøver være et stort skridt fremad til Point of care, da der ikke skal håndteres blodprøver eller swabs . Det har også bragt til overfladen hvor vigtig en nem og hurtig teknik til testing er for at følge spredningen.

mvh
Kristoffer

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:57

Kære Kristoffer,

Mange tak for din kommentar, og jeg er helt enig i din betragtning omkring Covid-19, hvor vi tydeligt kan se, hvor vigtig en effektiv monitorering af smittespredning er. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.

De bedste hilsner
Julia

Jorgen Katholm (Market Development Manager, DNA-Diagnostic)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:08

Rigtigt spændende - Jeg ser bestemt stot potentiale for overvågningen i forbindelse med luftvejs og fordøjelsesforstyrrelser mht vaccinprogrammen
Jeg ser nu også en spændende mulighed for at overvåge smitsomme sygdomme som vi eks er fri for. For kvæg er der løbende en dyr antistof overvågning for IBR og BVD på alle besætninger med tankmælks prøver 2-4 gange årligt og derudover antistof målinger på udvalgte slagtedyr . Overvågningen i sygdomsramte besætninger lider under manglende indsendelser og diagnostik. Hvis denne diagnostik blev let tilgængelig med AeroCollect så vi det dels være betydeligt bedre end pt men der kunne også reduceres i nogle af tankmælksovervågningerne.
Andre nationale overvågnisgsprogrammer for øvrige dyrearter vil også kunne optimeres og rationaliseres.
På samme måde ville der i SPF systemet og øvrige svinebesætninger kunne overvåges løbende med besætnings prøver ved AeroCollect der vil være positive med det samme der er patogener i luften. Pt overvåges der ved blodprøver for antistoffer det ses først 2-3 uger efter opstået infektioner og er besværlig og tidskrævende . AeroCollect overvågning vil således kunne finde sygdomme langt tidligere og letter kunne udvides til flere brugsbesætninger

Mvh
Jørgen Katholm

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:25

Kære Jørgen,

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Overvågning af smitsomme sygdomme, som vi er fri for i Danmark, er også yderst interessant. Da AeroCollect testen giver mulighed for en paneltests, hvor det er muligt at analysere mange patogener fra en prøve, ville det være nemt at inkludere i det øvrige testprogram.

De bedste hilsner
Julia

Janne Beck Klausen (Produktionschef, Axel Månsson Øko Ægget ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:55

Vi har allerede haft stor glæde af AeroCollect testen, da det kan give os et billede af, hvad vi skal lede efter i dyrene, og i sidste ende. Hvordan kan vi sætte et bedst muligt vaccinationsprogram sammen.

Kunne AeroCollecteren blive mere al megen kendt, kunne det være til manges fordel. Vi ser frem til at følge det i fremtiden
Mvh Janne

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:38

Kære Janne,

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, det sætter vi stor pris på.

De bedste hilsner
Julia

Ida Thøfner (Københavns Universitet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:46

Tidlig og pålidelig diagnostik er på lige fod med f.eks. vaccination og anden profylakse afgørende i kontrollen af smitsomme sygdomme i vores husdyrproduktion. I store flokke/populationer, som f.eks. fjerkræ, kan det nogle gange være en udfording at komme tidligt nok med at identificere den egentlige årsag til forstyrrelser i sundheden inden konsekvenserne bliver for store. Med en teknologi som AeroCollect, ser jeg gode muligheder for at implementere rutinemæssig overvågning i forbindelse med anden sundhedsovervågning så man er på forkant med både hvilke patogener og deres niveau, der cirkulerer i den enkelte flok. På den baggrund kan der lægges handlingsplaner for både profylakse og evt terapi på et tidligt tidspunkt. For de enkelte patogener vil det yderligere være en fordel hvis der var mulighed for at diskriminere mellem undertyper, f.eks. at kunne adskille vaccinestammer fra patogene stammer.
Vi har anvendt Aerocollect forskningsmææsigt, min erfarig er at det er let at anvende, hvilket er er en stor fordel hvis teknnologien skal udbredes.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:46

Kære Ida,

Mange tak for din kommentar og gode input til projektet. Vi bakker altid gerne op omkring forskningsmæssige samarbejder.

De bedste hilsner
Julia

Henrik Rosendal (Project Director, TEKPARTNER AS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:43

Meget relevant og spændende – jeg er overbevist om at luftsamplingsmetoden og ikke mindst AeroCollects helt unikke opbygning vil være stærkt fundament. Dette kombineret med tankerne om etablering af intelligent overvågningssystem og udnyttelse af kunstig intelligens må være fremtiden. Jeg glæder mig til at følge udviklingen, både forskningsmæssigt og mere kommercielt.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:00

Kære Henrik,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet og dit syn på den voksende rolle kunstig intelligens kommer til at spille i kombination med intelligente overvågningssystemer.
De bedste hilsner
Julia

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:50

Kunstig intelligens og machine learning er teknologiske områder i massiv vækst. Den stadigt stigende implementering af intelligente løsninger, der gøres mulige ved hjælp af kunstig intelligens, rejser en række vigtige spørgsmål, som grundlæggende handler om hvorvidt teknologien er sikker at bruge. Det danske standardiseringsudvalg har derfor stort fokus på emner som gennemsigtighed, bias, og robusthed. Ambitionen er, at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder inden for kunstig intelligens og machine learning som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:05

Kære Kim,

Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet og ikke mindst din oplevelse af GTS institutterne. Det er en meget interessant kommentar i forhold til at sikre at Danmark får indflydelse på de internationale standarder. Det vil give stor mening at samarbejde omkring dette, det er vi naturligvis meget interesseret i.

De bedste hilsner
Julia

Charlotte F. Michelsen (Project Manager, Enterogate, DTU Bioengineering)
Fredag d. 22/5-20 kl. 16:33

Et virkelig spændende projekt. Kombinationen af AI og overvågning af smitsomme sygdomme i husdyrproduktionen vha AeroCollect® ser jeg som et vigtig skridt mod at få et meget bedre fundament for forebyggelses- og behandlingsstrategier tilpasset de enkelte besætninger. Det er vigtigt ikke kun for den enkelte landmand i forhold til at kunne forbedre velfærden af dyrene og produktionsøkonomien, men også fra et One Health synspunkt hvor et stort uspecifikt forbrug af antibiotika kan fremme forekomsten af bakterier med antibiotikaresistens.
Jeg ser meget frem til at følge projektet og et muligt fremtidig samarbejde med Enterogate projektet.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:10

Kære Charlotte,

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi er helt enige i din betragtning omkring One Health, det er interessant at se virkningen i et større perspektiv. Vi er meget interesseret i at samarbejde med Enterogate omkring projektet.

De bedste hilsner
Julia

Hans Ulrik Jensen (Pig Production Specialist, Skov A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 11:16

Et spændende projekt med store perspektiver, hvis vi i fremtidens husdyrproduktion kan arbejde med realtidsovervågning af dyrenes sundhedstilstand og sammenholde det med øvrige produktionsparametre.
Der er i dag udviklet en lang rækker sensorer der kan monitorere ikke bare dyrenes produktivitet (foderoptagelse og vægtudvikling), nærmiljø(klima), men også deres sundhed (frekvens og styrke af host) og her er AeroCollect® endnu et bud på en sensor som kan indgå i den fremtidige monitorering af morderne husdyrproduktion.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:13

Kære Hans Ulrik,

Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet. Som også beskrevet i forslaget er det ikke meningen at FORCE skal udvikle nye sensorer, men netop samarbejde med jer, der allerede er langt med dette i kombination med overvågning af sygdomme med AeroCollect teknologien. Vi er meget interesseret i at samarbejde omkring dette projekt.
De bedste hilsner
Julia

Christina Dahlin
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:25

AeroCollect gør det muligt at lave en screening af sin besætnings sundhedsstatus. Der er et stort potentiale i denne måde at overvåge sygdomme på. Jeg har selv været med til at teste produktet på minkfarme og jeg er meget positiv overfor produktet.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:14

Kære Christina,
Mange tak for din kommentar og ikke mindst feed back på brug af AeroCollect metoden.
De bedste hilsner
Julia

Leise Riber (Assistant Professor, University of Copenhagen)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:55

Ved brug af kunstig intelligens indenfor sygdomsbekæmpelse i landbruget, her med specifik fokus på styrkelsen af det fremtidige veterinære beredskab, vil man være i stand til at forudsige hvilke lokationer der hyppigst rammes af en specifik sygdomshistorik.
AeroCollect teknologien repræsenterer et nyskabende og uundværligt redskab med et omfattende potentiale. Ved at kombinere en systematisk dataindsamling samt overvågning af relevante patogener foretaget via AeroCollect med en kunstig intelligens der herudfra kan forudsige sygdomsmønstre knyttet til specifikke lokationer, vil man opnå omfattende muligheder for udviklingen af individualiserede og succesfulde vaccinationsprogrammer der kan beskytte en besætning igennem hele livet. En tydeligt stærk teknologi indenfor forebyggelse af ikke-diagnosticerede smitsomme sygdomme der på sigt vil kunne begrænse omkostninger og tab af dyrevelfærd forårsaget af infektiøse sygdomme.
Et firma der kan anbefales som mulig samarbejdspartner på AI fronten er Abzu.ai der netop er specialiseret indenfor udviklingen af ’predictive modeling’. Her kan man p.t. få adgang til at prøve deres seneste software som måske kunne være af interesse for dette projekt.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:28

Kære Leise,
Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet. Vi vil bestemt undersøge nærmere hvorvidt der evt. kan findes en synergetisk effekt mellem projektet og den AI teknologi som Abzu.ai har udviklet.
De bedste hilsner
Julia

Carsten Suhr Jacobsen (professor og institutleder, Institut for Miljøforskning, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 17:58

Luften er en af de vigtigste områder hvor menneskets sundhed bliver påvirket. I store dele af verden lever mennesker i airconditionerede byninger og der er stigende international fokus på at forstå hvordan indendørsluften påvirker sundheden - herunder hvad luftens mikrobiom har af betydning.
Sammenlignet med den enorme fokus der er på luftforurening med sod partikler mm så er det interessant at der ikke sker mere på at beskrive luftens mikrobiom herunder spredning af patogene sygdomme.
Carsten

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:30

Kære Carsten,
Mange tak for din kommentar. Vi er meget enige med dig i at der for nuværende er alt for lidt fokus på at kortlægge luftens mikrobiom inkl. spredningen af patogene, samt på at undersøge hvilken sundhedsmæssig betydning sammensætningen af denne har. Vi håber igennem nærværende projekt at komme et skridt tættere på at kunne forstå netop dette.
De bedste hilsner
Julia

Brian Kofoed (Force)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:05

Sikken en god idé
Mindre medicin og bedre dyr må give større eksport
Flot

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:38

Kære Brian,
Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet.
De bedste hilsner
Julia

Tina Birk (Lektor, DTU)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:28

Intelligent overvågning af patogene sygdomme i dyrebesætninger ved AeroCollect systemet er yderst relevant for at minimere antibiotika forbruget og ikke mindst øge dyrevelfærden. Specielt at kunne tilpasse et vaccinationsprogram og observere dennes effekt er et stærkt værktøj for at kunne følge og styre infektioner.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:48

Kære Tina,

Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet.

De bedste hilsner
Julia

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:02

Alexandra Instituttet bidrager gerne med løsninger og ekspertise indenfor de essentielle digitale teknologier som dataplatforme og kunstig intelligens. Dette kombineret med de store mængder data fra AeroCollect® og jeres store ekspertise indenfor det veterinære område giver en unik mulighed for at etablere den værdiskabelse, som I så rammende beskriver.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:07

Kære Martin,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet, vi er meget glad for at Alexandra er interesseret i at samarbejde omkring udvikling af de digitale teknologier, det er en vigtig forudsætning for at skabe størst mulig værdi i projektet.
De bedste hilsner
Julia

Dr. Bart J. van Rotterdam (Dr. (PhD), Avans University of Applied Sciences, Breda, The Netherlands)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:20

YOUR TEXT:
The project is very interesting and I see AeroCollect having a great potential in veterinary diagnostics and not least in relation to establishing a platform that can form the basis for the veterinary surveillance in the future, when combining the technology and all the data already collected within the veterinary segment with AI. This means that action can be taken as early as possible to limit the costs and losses resulting from infectious diseases.

MY TEXT:
This specific project seems very interesting to me because of a multitude of reasons. I envisage AeroCollect as having a great potential in swift and accurate point-of-care veterinary diagnostics.

Not at least because it could help to establish, and develop into, an integral part of a platform that has the intrinsic capacity to form the basis for single-system integrated veterinary surveillance in the foreseeable future. This can be accomplished by combining and integrating AeroCollect technology with all available veterinary data at hand using AI-algorithms (artificial intelligence).

This integrated technology will result in a swift, accurate and tailor made response in order to limit the losses and concomitant costs within the veterinary sector caused by relevant infectious diseases within the agricultural arena.

Bart J van Rotterdam (Dr. (PhD), Avans Uni of Applied Sciences)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:58

This post in faulty.... I did put in my draft text as well... please see below for my finished comment. Sorry for that. /Bart

Zheng-Hua Tan (Professor, Aalborg University)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:25

Kunstig intelligens er primært en datadrevet teknologi, hvor maskinlæringsalgoritmer gør det muligt. Projektet foreslår at anvende maskinlæring på produktionsdata med formål at spore sygdom. Dette er et interessant projekt. Det er spændende at se, at fødevare- og veterinærindustrien begynder at udnytte kraften i maskinlæring og kunstig intelligens. Som en, der arbejder inden for maskinlæring og kunstig intelligens, kan jeg også se potentialet i et samarbejde.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:11

Kære Zheng-Hua,

Mange tak for din støtte til projektet. Det er vigtigt for os at få tilført ekspertise indenfor maskinlæring og kunstig intelligens i projektet. Vi er altid interesseret i at samarbejde.

De bedste hilsner
Julia

Dr. Bart J. van Rotterdam (Dr. (PhD), Avans University of Applied Sciences, Breda, The Netherlands)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:38

This specific project seems very interesting to me because of a multitude of reasons. I envisage AeroCollect as having a great potential in swift and accurate point-of-care veterinary diagnostics.

Not at least because it could help to establish, and develop into, an integral part of a platform that has the intrinsic capacity to form the basis for single-system integrated veterinary surveillance in the foreseeable future. This can be accomplished by combining and integrating AeroCollect technology with all available veterinary data at hand using AI-algorithms (artificial intelligence).

This integrated technology will result in a swift, accurate and tailor made response in order to limit the losses and concomitant costs within the veterinary sector caused by relevant infectious diseases within the agricultural arena.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:18

Dear Bart,

Thank you very much for your support to the project. It would also be very interesting with a collaboration with a Dutch University which would give the possiblity to test much more diverse settings in farms and history of diseases, which could make a stronger model.

Best regards
Julia

Bart J van Rotterdam (Dr. (PhD), Avans Uni of Applied Sciences)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:54

Dear Julia, that would really be nice if we could couple it to student internships and projects! Best Bart

Charlotta Löfström (Forsker, RISE Research Institutes of Sweden)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:39

Dette forslag repræsenterer en meget interessant tilgang med en kombination af prøveudtagning, analyse og avanceret dataanalyse. Den store mængde data, der er tilgængelige i dyreproduktion (og også andre relaterede industrier som fødevareproduktion), er virkelig en uudnyttet ressource med stort innovationspotentiale. Muligheden for forebyggende arbejde med dyresundhed kræver, at der findes teknologier som AeroCollect, der giver hurtige og præcise svar.

Jeg arbejder med forskning på luftprøvetagning i staldmiljøer og fødevareproduktion, og teknologien har et stort potentiale i at være i stand til hurtigt og præcist at opdage specifikke patogener i luften. Det ville være interessant at også kunne måle sammensætningen og ændringen af ​​det mikrobielle indhold i luftprøverne for at få et tidligt signal om, at noget ikke er normalt i flokken. Jeg ser også et stort internationalt potentiale for at styrke veterinærberedskab og forskning i dyreproduktion i lande uden for Danmark og ser muligheder til samarbejde fremover.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:23

Kære Charlotta,

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Som du skriver giver det et internationalt potentiale, hvor et samarbejde med jer er helt oplagt. Det er vi meget interesseret i.

De bedste hilsner
Julia

Christina Schadegg (Udviklingsingeniør)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:51

Det giver så god mening at udvidde potentialet af AeroCollect, da man på den måde sikrer bedre vaccinationsprogrammer. Jeg tror man i det lange løb vil spare mange penge som landmand hvis man kan starte den rigtige indsats tidligt i et sygdomsstadie, hos dyrene. Dette er også bedre for dyrene, da infektiøse sygdomme jo ofte er forbundet med stor smerte hos dyret. Ved løbende at teste og overvåge store dyreflokke ved hjælp af luftprøver, er der større sandsynlighed for at man opdager smitten før man kan se symptomerne på det enkelte dyr. AeroCollect som rutineværktøj fortjener om noget opmærksomhed for videreudvikling.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:05

Kære Christina,

Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet og ikke mindst dit input omkring dyrevelfærden i samspil med økonomien.
De bedste hilsner
Julia

Jesper Grenaa (Konsulent, ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:52

Der er store potentialer forbundet med udnytte AI inden for landbrug og fødevareområdet og dette indsatsområde er derfor vigtigt og rummer store potentialer. ATV har flere samarbejder med Force Technology bl.a. inden for kunstig intelligens, hvor Force har deltaget på ATV's Applied AI Academy og arbejdet med AI indenfor veterinær diagnostik.

ATV ser frem til at følge projektet og trække på erfaringer og den nye viden om brugen af AI inden for området.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:07

Kære Jesper,

Mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi sætter stor pris på samarbejdet med ATV og ikke mindst deltagelse i AI arrangementer med både viden og netværk som udbytte.

De bedste hilsner
Julia

Michael Lumholt (CEO, TICRA)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:06

Udvikling af skræddersyede vaccineprogrammer, som skal begrænse tab i de enkelte besætninger, er i sig selv en yderst relevant og værdifuld teknologisk udvikling. Som en del af ATV’s Applied AI Academy har jeg stiftet bekendtskab med visioner og status for udviklingen. Jeg vurderer, at dette projekt - takket været de letforståelige og væsentlige forbedringer af dyrevelfærden - indeholder en så god ’story telling’, at den vil tjene som inspiration til at få udbredt anvendelsen af kunstig intelligens i landbruget.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:18

Kære Michael,
Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet. Vi værdsætter samarbejdet og sparringen som vi startede op gennem ATV's Applide AI Academy.
De bedste hilsner
Julia

Rune Thomsen (Driftleder, Williamsborg)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:26

Vi har haft stor gavn af at teste med AeroCollect, i vores kylling produktion. Nem, enkel og hurtig måde at indsamle data, til grundlag for et vaccinations program.
Vi ser frem til det forsatte gode sammenarbejde.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:10

Kære Rune,
Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet, vi sætter utrolig stor pris på det gode samarbejde med jer ude på besætningerne, hvilket gør at vi kan videreudvikle vores tests.
De bedste hilsner
Julia

Sofie Kromann (PhD-studerende, SUND-KU)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:51

AeroCollects teknologi bryder på mange spændende muligheder for overvågning af patogener i luften. Selv har jeg haft stor gavn af at benytte teknologien ifm. dyreforsøg, hvor mængden af E. coli i luften var af afgørende betydning. Udstyret er nemt at bruge og jeg forventer klart selv at anvende det fremover - til forskning såvel som besætningsarbejde. Det beskrevne projekt byder på nogle meget relevante analysemuligheder i besætninger, som dem jeg kommer i, hvor dyrene findes i et så stort antal, at det umuliggør fx enkeltdyrsdiagnostik, samtidig med at det gør vacciner (administreret på flokniveau) helt afgørende for både produktionsresultaterne og dyrenes trivsel. Ofte anvendes disse dog i blinde, og mere viden på området er derfor essentielt for både optimering og vurdering af effekt. AeroCollect repræsenterer her et stærkt værktøj fremrettet.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:42

Kære Sofie,
Mange tak for din kommentar, støtte til projektet og større indblik i branchen. Vi er meget interesseret i at fortsætte samarbejdet også på dette projekt, både i forskningsregi og i dit besætningsarbejde.
De bedste hilsner
Julia

Tommy Dideriksen (Konsulent slagtekyllinger, Danpo)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:20

AeroCollect er et produkt vi bruger meget ude ved Danpos producenter for at holde øje med smittetrykket ude omkring i landet og derved give overblik over hvilken behov der er for at ændre i vores vaccinations strategier som er en meget vigtig del af en stabil produktion.
Det er også vigtig at det er nemt at håndterer for den prima producent og det er AeroCollect.

Julia Skov (Team Manager , FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:45

Kære Tommy,
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet og ikke mindst feed back omkring brugen af systemet. Vi værdsætter det gode samarbejde.
De bedste hilsner
Julia

Laes Erik Garder
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:24

Vi har haft mulighed for at bruge Aero Collect i vores kyllingeproduktion. Det var uhyre nemt at bruge, og som jeg forstår, er der uanede muligheder for at monitorere for alle sygdomme der kan ramme en kyllingeproduktion.
Perspektiverne er gode for at tilpasse vacinationsstrategierne optimalt.