Fremtidens nøgleteknologier til sensorsystemer, fotonik og dataanalyse

Senest opdateret d. 14/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development IoT, Data & Services Innovation

Fremtidens intelligente systemer drives af nye nøgle-teknologier. Indsatsen markedsmodner nye teknologier fra forskning til industri på 3 kerneområder: allestedsnærværende sensorer, indlejret og distribueret dataanalyse samt anvendt fotonik.

Den næste bølge af digital og industriel innovation drives af nye kerneteknologier, bl.a. indenfor nye allestedsnærværende sensorer, indlejret kunstig intelligens og nye fotonik teknologier. Danmark skal have fokus på at etablere viden og infrastruktur til at støtte udnyttelse af teknologierne, bl.a. i fremtidens supply chain, produktion og produktudvikling. Visionen for indsatsområdet er at udvikle test-, demonstrations- og rådgivningsydelser indenfor anvendelse af disse 3 kerneteknologier og i samarbejde med landets førende universiteter og dansk industri etablere to nye centre i tilgift til Center for Anvendt Fotonik, med fokus på hhv. nye sensor- og dataanalyseteknologier.

110 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

gert jørgensen (VP sales & Marketing, Presto Engineering)
Onsdag d. 6/5-20 kl. 11:05

Hej Force

Jeg ser meget gerne at dette projekt gennemføres da det er en videreudvikling af allerede igangsatte aktiviteter , hvor 2 år ikke er meget for at lærer/ integrerer / vise ny teknologi. Jeg tænker her på CAF hvor der burde være et stort europæisk potentiale for videnhentning/ samarbejde til gavn for dansk industri. Samtidig tror jeg på at sensorer-nodes kan radikalt forandre en virksomheds indtægtsgrundlag og forretnings metoder.. Dette har vi kun set begyndelsen af og vil gerne støtte at nye teknologier udvikles og anvendes i demo projekter til at vise andre hvorledes der eventuelt kan gøres.

Jeg deltager gerne i evt. advisoty boards eller ligende

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:38

Kære Gert,

Tak for din kommentar og støtte til projektet. Vi er enige i at potentialet er stort for dansk erhvervsliv, men også at der skal en indsats til for at opnå den rette integration.

I forbindelse med etablering af indsatsen vil vi etablere en følgegruppe. Jeg vil tage mig den frihed at kontakte dig, når dette bliver aktuelt.

Venlig hilsen
Martin Krogstrup Nielsen, FORCE Technology

Johan Pedersen (Manager, Product Marketing - Smart Home and Consumer IoT, Silicon Labs)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 10:55

Ubiquitous sensing og indlejret/distribueret analyse af data er centralt for fremtidens udvikling af dansk industri - med stor indflydelse på services, processer, effektivitet mm.
Både viden om hvordan man omkostningseffektivt i praksis kan udrulle systemerne samt viden om hvordan man kan udnytte intelligent data behandling i systemer der konstant lærer og tilpasser sig omgivelserne har stor værdi.
For at sikre at de udviklede GTS services bliver praktisk anvendelige for danske virksomheder anbefaler jeg at inkludere konkret samarbejde med forretningsudvikling i 2-3 virksomheder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:42

Kære Johan,
Tak for din kommentar til forslaget. Vi vil i forslaget tage din kommentar med videre. Jeg er enig i, at det er yderst vigtigt at sikre at de udviklede services er praktisk anvendelig i danske virksomheder. Vi vil sikre at dette blive et element i forslaget.

Med venlig hilsen

Martin Krogstrup Nielsen, FORCE Technology

Tommy Andersen (Managing Partner, byFounders VC)
Lørdag d. 9/5-20 kl. 13:59

byFounders investerer bredt i early-stage tech-startups på nordisk og baltisk plan, herunder i selskaber inden for IoT, sensorteknologier, 3D print, samt kunstig intelligens i et væld af anvendelsesområder. Vi støtter derfor en bred forskningsindsats fra dansk side på disse områder, idet dét er forudsætningen for spinouts og nye starups, som jo er fødekæden for vores aktiviteter. Områderne beskrevet i dette oplæg flugter godt med vores interessefelter, og den udvidede indsats vil i vores øjne kunne bidrage til, at fastholde et stærkt dansk cluster af forskning på området, og afledt anvendelse af den nye viden bredt i industrien.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:09

Kære Tommy, Tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi vil gerne i en tættere dialog med dig, omkring hvordan vi i fremtiden skal understøtte Tech startups og hvordan vi kan involvere venture kapital i dette.

Hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Peter Jeggesen (COO, Lyngose Systems)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:02

Vigtigt tema for at sikre at nyeste forskning bliver kendt og anvendt.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:10

Kære Peter, tak for din kommentar og deltagelse i Advisory Board i indeværende kontrakt.

Hilsen

Martin Krogstrup, FORCE Technolgy

Henrik Jeppesen (Business Mnager, AVALON Innovation)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:10

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig at fortsætte CAF centeret, det er vigtigt at der denne gang fokuseres på minimum en 4 års periode - eftersom det er et område der udvikler sig ekstremt hurtigt; det kræver "arbejdsro" og intens oplysning hos industrien, omkring anvendelsesmulighederne for disse teknologier.
Kendskabet til teknologierne er generelt meget lavt i den danske industri - en casebaseret indføring giver god mening, en pointe bør være at få indsigt i, hvor og hvordan teknologien kan erstatte almindelig kendt teknologi i virksomhederne, her kan CAF blive et endnu stærkere bindeled mellem universiteterne og industrien - det bør stimuleres maksimalt af hensyn til den stigende globale konkurrence på området.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:16

Kære Henrik,

tak for din kommentar og støtte til forslaget. Vi er enige i at vi kun har kradset i overflade i Center for Anvendt Fotonik. Vi vil i næste fase arbejde med et spor omkring hvordan fotonik kan erstatte andre teknologier. Vi håber at du fremadrettet vil bidrage med dit engagement i Center For Anvendt Fotonik

Hilsen
Martin Krogstrup Nielsen

Anja Hoffmann (Rådgiver · Medlem af advisory boards, SENTIO LAB)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 17:27

Danmark har en unik position for at lede forskning og innovation af fremtidens produktion og forsyningskæder. Gennem investeringer og partnerskaber kan vi udvikle nye industrielle services og styrke Danmarks position for industriel innovation. Hvis Danmark skal forblive et digitalt og ikke mindst et bæredygtigt foregangsland er det afgørende, at offentlige forskningsinstitutioner, fonde og ledere for både offentlige og private virksomheder investerer i viden og nye partnerskaber. En tværfaglig indsats kan støtte udnyttelsen af kerneteknologierne i industrien og samtidig bidrage til en førerposition i den grønne omstilling. Kerneteknologier kan ydermere bidrage til en øget robusthed i forsyningskæderne. Sensorteknologier er nogle af de mest centrale teknologier i udviklingen af fremtidens forsynings- og værdikæder. Sammen kan vi operationalisere den nyeste forskning og skabe fokus på styrkepositioner i dansk erhvervsliv. Lad os inspirere og udfordre hinanden på tværs af roller og instanser. Kun sammen kan vi blive klogere på nye muligheder.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:23

Kære Anja,

Mange tak for din kommentar og opbakning. jeg er enig i at indsatsen skal være tværfaglig og vi arbejde med at skabe et spor med fokus på brug af nye sensorteknologier i forsyningskæder.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Joachim Kristensen (Direktør og Teknologi og forretningsspecialist, Device Intelligence ApS / Public Intelligence ApS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:10

Der er et stort potentiale i at fokusere på forskning og indledende udvikling af de nye kerneteknologier, der kommer til at få en stor betydning for industriens og samfundets udvikling de næste år. Ved at skabe det relevante økosystem i Danmark har vi mulighed for at drage fordel af de afledte virksomheder, studerende og andet som giver os en videnshøjde og forretningsfordel i fremtidens samfund.
Udover at udvikle teknologierne er det yderst relevant at skabe grobund for nye virksomheder der kan drage fordel af disse teknologier og blive specialister inden for de enkelte kerneteknologier.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:26

Hej Joachim,

mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. jeg er meget enig i din kommentar omkring, hvordan vi bør skabe et økosystem og understøtte skabelsens af nye virksomheder inden for disse teknologier. vi vil samarbejde med tech trans ved universiteterne og venture capital branchen om et spor der fokuserer netop på dette.

med venlig hilsen

Martin Krogstrup, FORCE Technology

Poul Svensgaard (CEO, Delta Optical Thin Film)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:32

Fotonik er af EU Kommissionen udpeget som en af de væsentligste enabling teknologier for den videre udvikling af vores samfund. Uden fotonik kan vi glemme alt om moderne medicinsk forskning, udvikling af nye lægemidler, højhastigheds data kommunikation, moderne energirigtig belysning, kvalitetsmåling på fødevarer, samt alverdens industrielle sensorer. Det er derfor helt afgørende for den fortsatte positive udvikling af velfærdssamfund at Danske virksomheder har lokal adgang den nødvendige viden omkring adaptering af ny fotonisk teknologi. Derfor støtter jeg fuldt ud forslaget om fortsættelsen af Centret for anvendt Fotonik.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:33

Kære Poul,

tak for din kommentar og støtte til forsklaget, som er formuleret med udgangspunkt i EU kommissionens anbefalinger, samt nationale styrkepositioner. Vi vil tage en yderligere dialog med jer omkring hvordan vi bedst tilrettelægger en indsats/videnplatform som imødekommer de dansk behov.

Venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jørn Christensen (Direktør, Borum A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:43

Vi har gennem flere år haft en godt og konstruktivt samarbejde med Delta bl.a. i relation til fototeknik ifm. infrastruktur og i relation hertil selvkørende maskiner og deres evne til at aflæse stribetykkelse m.v. ved hjælp af Delta udstyr. Det produkt som herved er fremkommet skal bidrage til at øge ikke blot produktets eksportmuligheder men også Borum's salg af maskiner på eksportmarkederne, idet vi nu også med denne spændende innovative løsning har en konkurrencemæssig fordel. .
Og som det fremgår ovenfor har Borum haft stor glæde af samarbejdet og jeg vurderer at andre virksomheder naturligvis kan have samme fordel ud af et sådant samarbejde.
Derfor vil jeg stærk anbefale en videreførelse af Center for anvendt fototeknik.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:37

Kære Jørn,

tak for din kommentar og opbakning til forslaget. vi har ligeledes været glade for samarbejdet. vi håber at kunne udvide vores samarbejde.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Marcus S. Carstensen (PhD studerende, DTU Fotonik)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:24

Hej Force,
Vi er utroligt glade for muligheden for at køre projekter sammen med jer. En af udfordringerne i DK pt. er at få kommercialiseret forskning, og fx. indenfor medical device industrien kan det være problematisk. Fx. må der gerne lægges vægt på emnet: klargøring af et medical device til klinisk validering. Et medical device som udspringer fra forskning, i mit tilfælde fra DTU Fotonik, kræver en hel række regulatoriske aspekter før det kan indgå i et klinisk studie. Vi giver gerne vores interessetilkendegivelse til centerets fremtide aktiviteter.

Med venlig hilsen Marcus S. Carstensen

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:42

Kære Marcus,

Mange tak for din kommentar. Vi er også meget glade for den platform, som vi har testet af det seneste år. Medical Device er i sig selv en udfordrende og meget reguleret industri at udvikle produkter til. Vi tager dit perspektiv med i den videre udformning af indsatsen og vil se på hvordan vi kan arbejde med det regulative i en startup kontekst.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Colin Argue (Senior Manager, Product Management, FalCom)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 20:50

Hi FORCE,

It is no secret that research into new technologies gives way to new products and ways of operating but not without with a certain risk, especially for smaller companies. With GTS facilities for example, new technologies and components within sensors might be exploited faster and with less risk thus encouraging the adoption of these emerging technologies.
The opportunities for low cost, sustainable printed sensors integrated into the IoT have endless applications but are either not readily available, are under development or have not yet been developed and anything that accelerates this process can only be a great thing.

Sincerely,
Colin

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:50

Dear Colin,

thank you for your comment and support. The ambition for this initiative is exactly what you mention - to speed technology development and adoption. In doing so we will create a forum where companies and research can meet and share and give overview over knowledge in these areas.

best regards
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Kristine Garde (Team Manager Lab & Workshop, DTU Skylab)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:12

DTU Skylab hjælper deep-tech startups og understøtter tidlige og unikke partnerskaber med potentielle aftagervirksomheder. DTU Skylab udvider 1/9-2020 med 3000 m2, som indbefatter flere laboratorier og værksteder, hvor der kan arbejdes med endnu flere fagdiscipliner end i dag, bl.a. GMO-lab og Multilab. I Multilab er brugen af sensorer og kunstig intelligens centrale elementer, så der er et smukt match med projektets kerneteknologier. Vi ser mange muligheder for samarbejde med FORCE i denne indsats, bl.a. adgang til FORCE´s viden indenfor materialer, fremstilling og sensorik, som kunne være relevant for flere af vores projekter. Desuden har DTU Skylab unikke eventfaciliteter som kan bidrage videnspredning af projektets resultater.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:23

Hej Kristine
Tusind tak for dit input!
Der er, som du nævner, et godt match imellem deep-tech startups og ambitionerne bag denne indsats og vi vil rigtig gerne kigge på konkrete samarbejdsmuligheder. Jeg er overbevist om, at et samarbejde mellem denne indsats og DTU Skylab vil styrke effekten.

bh
Morten Wagner, FORCE Technology

Asger Jensen (Formand, Danish Optical Society (DOPS))
Fredag d. 15/5-20 kl. 12:39

DOPS har siden 80erne været foreningen for alle professionelle og virksomheder indenfor optik og fotonik i Danmark. DOPS støttede derfor varmt op om oprettelsen oprettelsen af et Center for Anvendt Fotonik og anbefaler ligeledes udviddelserne beskrevet her som adresserer de omkringliggende teknologier og behov, der er forudsætninger for fortsat vækst.

Danmark er relativt til dets størrelse et stækt land indenfor netop optik og fotonik med flere dedikerede forskningsinstitutioner og mange virksomheder heraf flere internationale nøglespillere inden for deres respektive områder. Vi ser fortsættelsen af Center for Anvendt Fotonik og udviddelserne heraf er vigtige initiativer i udbyggelsen af den success der hidtil er opnået.

På vegne af DOPS,
Asger Sellerup Jensen

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 20:30

Kære Asger,
Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi er meget tilfredse med det samarbejde vi allerede har etableret. Vi ser dog også muligheden for at udvide det og opnå et endnu tættere indgreb med jeres medlemmer. det kunne være:
- fælles videnspedningsaktiviteter
-fælles demonstrationsprojekter
- projektportal
-kompetencemapping.

Vi ser frem til at drøfte dette yderligere med DOPS

Med venlig hilsen

Martin Krogstrup, FORCE Technology

HC Holländer (Senior Business Developer, DTU Tech Transfer)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:03

Hej Force,
Konceptet og kompetencerne i CAF - og fortsættelsen af initiativet - er et værdifuldt element i økosystemet for DTU Tech Transfer generelt og specifikt for flere spinoutprojekter. Eksempelvis vores FLEET Dx biochip, hvor CAF's bidrag til readerudvikling er en kritisk ressource for projektets markedsmodning og konkrete produktudvikling, som det er svært at se eller finde alternativer til. Uden CAF vil projektet og i sidste ende de læger og lungecancerpatienter der skal have glæde af teknologien være dårligere stillet.
Mvh
HC

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 20:32

Kære HC,

Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi deler din opfattelse af at et yderligere samarbejde vil kunne gavne spinoutprojekter. Der er et potentiale i at gøre væsentligt mere af dette, hvilket vi håber at kunne igangsætte via dette initiativt, hvor vi også vil se på at brede tilgangen ud til andre fagområder. vi ser frem til samarbejdet med DTU TechTrans

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jörg Helge Müller (Lektor, KU, Niels Bohr Institute)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 15:05

Dear Martin,
photonics technology is a field no high-tech economy can afford to neglect, so I will be very happy to see CAF continued and further strengthened. We have at our institute a strong research community in Quantum Optics and Quantum Photonics with talented and enthusiastic students ready to try to transform ideas into products - the innovators of tomorrow. I see a good potential for future collaborations also with NBI.
Best regards
Jörg Helge

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:04

Dear Jörg,

Thank you for your comment and sharing your perspective. We agree that there is a great potential in further collaboration with the Niels Bohr Institute at KU. We hope that this initiative can increase our level of collaboration focused on bringing the newest research to danish companies.

Best regards,

Martin Krogstrup, FORCE Technology

Henrik Bostrup (Produktchef, SICK A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:39

”Jeg ser med stor interesse på jeres arbejde med at digitalisere virksomheder og understøtte dem i udvikling af nye teknologier.
Sick er med Servitize forløbet, hvor jeg sidder i advisor board.
Vi er en større sensor og system producent som selv er ved at gennemgå en transformation fra hardware udvikler og producent til at
udvikle advanceret analyse løsninger baseret op data der genereres i forskellige produktion led.
Vi har allerede modne produkter på marked inden for bagage analyse i lufthavne, pakke analyse i transport og distribution af pakker f.eks. bestilt via internet. Vores virksomhed arbejder benhårdt på at udvikle nye teknologier og her har vi samarbejder med universitet og forskningsmiljøer rundt omkring i verden.
Vi ser med stor interesse jeres initiativ da det vil muliggøre adgang til unik viden og bidrage til modning af teknologier, hvilket er hvad vi har brug for som virksomhed
Ved siden af det rent forskningsmæssige har vi et klart fokus på den forretningsmæssige del, det vil sige vi understøtter virksomheders ønske om at udvikle produkter
og derved understøtte vores eget salg.
Som et eksempel på en dansk virksomhed der har udviklet et levedygtigt produkt baseres på et samarbejde med SICKs organisation kan nævnes
MIR, Mobile Industrial Robots. MIR har udviklet en autonom mobil robot som basere sin dataopsamling om omgivelserne samt sikkerhedsfunktioner på SICK Lidar løsning
Vi ser frem til at følge indsatsen.

Henrik Blach
Mandag d. 18/5-20 kl. 20:24

Hej Henrik
Tak for din interesse for initiativet. Det kunne være særdeles værdifuldt at have jer som sensor producenter , med i et videreforløb ift at modne nye teknologier til markedet udefra såvel et udviklingsmæssigt som med et kommercielt sigte. Set med servitization briller er der store perspektiver i at anvende nye teknologier som driver, bl.a. til predictive maintenance, vi tager dit in-put med videre i vores proces

Hao Yin (CTO, TEGnology ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:22

Previous collaboration with FORCE (IdemoLab) has given birth to TEGnology's first IoT product with energy harvesting. The product was well received by Novo Nordisk as a safety indicator against heat hazardous. It is our warm hope that the collaboration will continue, so we can boost energy harvesting technologies, which will help exploring the potential of IoT and digitalization.
BR
Hao

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 21:09

Dear Hao,

Thank you for your comment and support. Energy harvesting is a key technology when it comes to building selfpowered sensors. Being able to power sensors without wires and the need of battery changes is a key in the next wave of digitization as it enables long sensor-node life and data collection from harsh environment. We expect that the initiative will have a track focused on next generation power supply for sensor nodes.

Best regards,

Martin Krogstrup, FORCE Technology

Thomas Juhl (Projektchef, Sensohive ApS)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:34

Godt initiativ som vi kun kan støtte op om - men det behøver ikke være cutting edge for at have værdi - vores erfaring er at der i mange industrier er en kæmpe potentiale med mindre advancerede løsninger - og at KISS ofte virker godt IRL setting. Men begge dele af spektraet skal dækkes. Ser frem til at følge det næste step. Fortsat god dag,

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:31

Kære Thomas,

tak for din kommentar og støtte til initiativet. tak for din pointe om at det ikke behøver at være det nyeste nye. jeg tror at vi vil arbejdet med at lave et spænd inden for de nævte områder og kunne vise teknologier, som er tilgængelige nu og her (men måske ikke så bredt adopteret) og det nyeste nye.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:33

CenSec støtter dette meget spændende og innovative indsatsområde. Vi vil gerne bidrage med at involvere vores 140 medlemsvirksomheder inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, hvor flere aktører efterspørger disse teknologier. Derudover kan vi som Europas eneste guldcertificerede klynge inden for vores område hjælpe med at geare og internationalisere indsatsområdet til bl.a. franske fotonik-klynger og andre relevante klynger inden for teknologiområderne i Europa og USA/Canada.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:32

Kære Claus,
tak for din kommentar og opbakning til forslaget. det vil være super interessant at samarbejde med jer og jeres medlemvirksomheder, da de brancher de repræsenterer ofte efterspørger det nyeste nye teknologi. Lad os drøfte et samarebejde som en del af initiativet.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Christian Krause (Director, Viso Systems Aps)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 13:49

Vi hos Viso arbejder med udvikling og salg af måleudstyr. Derfor er projektet vigtigt for at vi kan sikre at vi fortsat udvikler de rigtige løsninger. Sparrings processen gør også at vi kan være bedre til at formidle viden om sensor teknologier. Sundhedsområdet er også kommet yderligere i fokus og derfor kan optiske måle løsninger være med til at sikre bedre sundhed i fremtiden.

Jeg deltager gerne i advisory board

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:39

Kære Christian,
Tak for din kommentar og tilkendegivelse om interesse i at deltage i advisory boardet. Vi vender tilbage når vi er længere i processen. planen er at etablere et stært advisory board med deltagere fra industi og forskning.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

HENRIK BRANDENBORG GRANAU (Formand og stifter, RFID i Danmark)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:07

Jeg ser meget gerne at dette projekt gennemføres. Øget digitalisering af danske virksomheder vil også fremover have prioritet, og Automatisk Identifikation og Datafangst (AIDC) baseret på allestedsnærværende sensorer er nøgleteknologi i denne sammenhæng.
Medlemsvirksomhederne i det faglige netværk, RFID i Danmark, vil gerne deltage i projektet.

Jeg deltager gerne i evt. advisory boards eller lignende.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:44

Kære Henrik,
tak for din kommentar og støtte til forslaget. AIDC er et yderst interessant element, som vi tror kommer til at vinde inpas i mange forskellige brancher og processer herunder i forhold til bedre insigt i forsyningskæder og produktionssystemer. Vi vil naturligvis gerne inddrage RFID Danmark og jeres medlemsvirksomheder.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Astrid Bækby Knudsen (Standardiseringskonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:02

Dansk Standard ser positivt på Force Technology’s forslag om Fremtidens nøgleteknologier til sensorsystemer, fotonik og dataanalyse, da især fotonik er en dagsorden, som Dansk Standard i fremtiden vil have fokus på. Især ambitionen om at udviske kløften mellem forskningen og anvendelsen i industrien, vurderer Dansk Standard vil accelerere den danske styrkeposition.
Europæisk set er standardisering inden for kerne-teknologier og fotonik i sin vorden, og hvis vi ønsker danske styrkepositioner på den europæiske dagsorden, skal vi fra dansk side påvirke det europæiske niveau aktivt.
Der er lige nu en unik chance for at være med til at kridte banen op og definere, indenfor hvilke områder og i hvilken prioritet man skal udvikle standarder for kerne-teknologier og fotonik på europæisk plan. Dansk Standard ønsker netop at samle interessenter fra bl.a. universiteter og industri i et stærk netværk som kan sikre danske fingeraftryk en nyligt etableret europæisk gruppe om kvante-teknologier.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder inden for kvante-teknologi og kan herved effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:51

Kære Astrid,
tak for din kommentar og Dansk Standards støtte til forslaget. Det lyder spændende med et større fokus på fotonik og broen fra forskning til anvendelse. vi vil meget gerne deltage aktivt i arbejdet omkring definition af standarder inden for området og stiller os naturligvis også til rådighed i den europæiske debat. Lad os drøfte hvordan vi gør dette i praksis. Vi vil som udkangspnkt sikre at standardisering bliver en integreret del af indsatsen.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Lina Petrova (Senior Business Developer, Teknologiudvikling ApS)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 15:43

I Teknologiudvikling hjælper vi virksomheder med at udarbejde beskrivelser af deres nye innovative teknologier, men også med at forstå hvordan nye teknologier påvirker og forandrer eksisterende forretningsmodeller. Anvendelse af nye teknologier stiller med andre ord ikke udelukkende krav til dybdegående forståelse af den nye teknologi. Den stiller også krav til forretningsmæssig nytænkning og evne til omstilling og innovation. Det er min oplevelse at FORCE har en styrke i forståelsen af dette krydsfelt, hvor ny teknologi skal kombineres med ny forretningsforståelse.

Vh Lina Petrova, Teknologiudvikling.dk

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:06

Kære Lina,
tak for din kommentar. nye teknologiers potentielle indflydelse på eksisterende forretningsmodeller er bestemt et interesant emne. Jeg er helt enig i at krydsfeltet imellem teknologi og forretnignsforståelse har et stort potentiale og måske har været forsømt i tidligere indsatser. Det vil vi prøve at rette op på i denne indsats.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Brian Vejrum Waehrens (Professor, Aalborg University)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:47

Forskningsgruppen omkring AAU Smart Produktion ser et særligt potentiale i at udnytte nye sensorsystemer digitaliseringen af produktion og logistik. Sensorer på varer eller halvfabrikata hos underleverandører og under transport vil i fremtiden generere vigtig data om, hvor varen er, hvor langt den er i produktionen eller hvorvidt den er på lager. Dertil kommer at man via sensorer og digital loging vil kunne eliminere mange manuelle registreringer i ERP-og kvalitets-systemer. Dertil er det særligt væsentligt at prioritere systemintegration og omsætning af data i forretningsunderstøttende beslutninger. Vi deltager med glæde i denne indsats.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:08

Kære Brian,
mange tak for din kommentar og støtte til projektet. Nye sensorer i produktion og logistik processer er meget interessant og for mange virksomheder rummer brugen af disse teknologier et stort potentiale. vi samarbejder meget gerne med AAU omkring dette område.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Michael Holbech (Forretningsudvikler, DTU)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:33

Vi har på DTU god erfaring med at samle erfarne industri-folk med forskere - og vi har i Danmark specielt behov for langt flere af den slags konstellationer, også inden for udvikling af nye nøgleteknologier! Vi vil gerne samarbejde med FORCE i denne indsats og sér dette område som en rigtig relevant og vigtig indsats i feltet mellem universiteter og industri

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:15

Kære Michael,
Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Vi er enig i at der er et stort potentiale i at bygge en stærkere og breder bro fra universiteterne til industrien inden for netop disse område. Som tidligere drøfte ser vi et potentiale i et mere struktureret samarbejde med DTU TechTrans/Forretningsudvikling og FORCE Technology. det håber vi at denne indsats kan bidrage med at skabe.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup Nielsen

Thomas Mathiesen (Principal, Product Management, Amazon.com)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:50

Martin,
It is exciting to read this proposal and I look forward to following this come to life. Having spent the last seven years in Machine Vision, Sensor Fusion and Artificial Intelligence through the development of Amazon Go in Seattle, a cashierless grocery store, I have had the fortune to experience the transformation possible when resources are brought to bear in exploring the potential in intelligent sensors and vision technology. I am excited by the potential applications of these technologies throughout the supply chain, in the public sector and even in commercial transactions (like the retail application we have been focused on at Amazon). This, to me, is one of the truly transformational technologies in the world, and i hope you get a chance to multiply the impact of this technology in Denmark.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:19

Dear Thomas, thank you for you r comment and interest in this proposal. It is very interesting to hear Amazons perspective on this. I thing we could learn a lot from this in danish companies. In Denmark however we will need an initiative structured in a way, so it support multiple segments of companies. this will call for publicly financed initiative. It would be great if you could share some of your main insight in terms of challenges in implementing these technologies and how to overcome these.

Best regards,
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jesper Ramsgaard (Senior UX Researcher, Google)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 18:46

Som nævnt i tidligere kommentarer er der ingen tivivl om at sensorsystemer kan bidrage til innovation, store besparelser samt øget effektivitet i en lang række sektorer.

Særligt er det godt at see fokus paa at bygge bro for praktisk implementering mellem industrien og det fremsynede arbejde paa DTU. Det er dog en komplekst emne der favner bredt og der bør dedikeres den rette mængde resurser og tid for at optimere samarbejde og værdi for industrien.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:21

Kære Jesper,
Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Kompleksiteten af emnet er stor og vi skal sikre, at vi får etableret en blivende indsats som kan komme mange danske virksomheder til gavn i fremtiden.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Morten Kristiansen (Lektor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 00:07

Dette projekt har stor interesse inden for forskningen i industriel proces automatisering og fotonik delen passer rigtig godt med de laser processer, som vi arbejder med at trække date ud af og bruge i produktionssammenhænge. Et samarbejde kunne være interessant.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:24

Kære Morten,
tak for din kommentar og interesse i forslaget. Vi er helt enige i at et samarbejde inden for brug af fotonik i produktion kunne være interesant og have et potentiale for mange virksomheder. Jeg vender tilbage i den videre formulering af forslaget.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Martin Kristensen (Professor, Department of engineering (ENG), Aarhus Universitet)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:36

Jeg vil være særdeles glad for at samarbejde med og deltage i Center for Anvendt Fotonik i fremtiden. I min egenskab af forsker i optiske sensorer ved Department of Engineering (ENG) under Aarhus Universitet er det vigtigt at have et godt samarbejde med FORCE og deres øvrige samarbejdspartnere i dette fagområde. Dette kan i mange tilfælde støttes og udbygges af et nyt og udvidet center.
Desuden har jeg allerede i min funktion som medlem af bestyrelsen for Dansk Optisk Selskab (DOPS) haft stor glæde af at samarbejde med forgængeren for denne centerkonstruktion. F.eks. arrangerede vi i efteråret 2019 med stor succes DOPS årsmødet i samarbejde med dette center og opnåede en god synergieffekt både fagligt, kollegialt og administrativt.
Derfor vil jeg varmt anbefale fortsættelsen og udbygningen af Center for Anvendt Fotonik.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:29

Kære Martin,
Tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Vi er meget glade for at høre, at du mener at Center for Anvendt Fotonik allerede har skabt tættere samarbejdsrelationer. Vi håber med denne indsats at kunne udvide centret markant med flere universitetspartnere og virksomhder. Ambitionen er at samle alle fotonik relatedere forskningsgrupper i centret. Kunne du være interesseret i at deltage i advisory boardet for indsatsen?

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Sebastian Jensen (CTO, Dahl & Ulbæk ApS)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:36

Vi vil gerne bakke op om digital omstilling, hvor også mere avancerede teknologier indgår.
Vi bruger idag data til monitorering af audio, så det er et indsatsområder vi gerne vil involveres i.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 21:02

Kære Sebastian,
tak for din kommentar og opbakning til forslaget. I forhold til audio er dette bestemt et interessant område. Hvilke sensorer bruger i i dag og hvad opsamler i af data typer?
Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Frank Nielsen (R&D Director, Radiometer)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:50

Radiometer benytter i høj grad optiske målesystemer og fotonik i vores analyseinstrumenter til hospitalerne, så vi støtter i høj grad initiativet og deltager fortsat gerne i advisory board

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:57

Kære Frank ,
Tak for din kommentar og opbakning til forslaget. vi forventer at udbygge advisory boardet og vil meget gerne have Radiometer med som deltager. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde. Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE technology

Martin Nordal Petersen (Lektor, DTU Fotonik)
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:07

Jeg tilslutter mig støtten til at fortsæt CAF centret. På DTU Fotonik har vi haft fornøjelsen af et glimrende samarbejde og forløb med Presto (tidligere Force) hvor kombinerede kompetencer inden for solceller og IoT (DTU Fotonik) med Prestos viden og knowhow inden for mikroelektronok, programmering til konkret at udvikle en prototype til en power harvesting IoT platform. En platform vi nu udvikler videre på i et nyt projekt. Det lykkedes os at skubbe produktet et vigtigt stykke af vejen mod et endeligt produkt. To nye danske virksomheder et tilføjet i videreudviklingen af produktet.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:55

Kære Martin,
Tak for din kommentar og støtte til Center for Anvendt Fotonik. Det har været et meget spændende forløb med Presto m.fl. vi tror på at vi sammen kan skabe mange af disse forløb paralelt og sikre at flere teknologier når markedet hurtigere.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Erland Grønnegaard (Vice President, Head of R&D Decanters, Alfa Laval Copenhagen)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:28

In Alfa Laval Business Unit Decanters, we have a very clear vision: We want to be the first decanter manufacturer in the world that can offer a true "Autonomous Decanter". To achieve this within a few years from now, we need many kind of different sensors detecting the various signals from the decanter that combined with AI will result in The Autonomous Decanter. Therefore I fully support this project that will contribute to a better understanding and development of these important areas.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 20:53

Dear Eland,
thank you for your comment. it is a very interesting and ambitious goal you have setup for Alfa Laval. we would be deligthted to be involved and support this. Lets have a closer discussion on which sensors you are looking at and maybe more interesting - what you are missing.

Best regards,
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Claus Hegelund Sørensen (Director, R&D TECHLINE, LINAK A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:39

Jeg støtter op om dette initiativ, som omhandler meget aktuelle og vigtige temaer for fremtidige produkter.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:14

Kære Claus,

Tak for din kommentar og støtte til initiativet

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Avnit Singh (CEO, TechBBQ)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:37

TechBBQ er en af de største startup organisationer i landet. Der er uden tvivl et stort potentiale i at bringe disse teknologier hurtigt til markedet. Vi ser hos TechBBQ at for mange gode ideer bliver på universiteterne og ikke kommer videre da phd studerende og forskere ikke har kompetencerne til at kommercialisere deres opfindelser eller spinde dem ud i start-ups. På den anden side ser vi at investorer ser hardware investeringer som risikable da der ofte mangler sikkerhed omkring modenhed af teknologien samt afdækning af teknologiens forretningpotentiale. Vi vil foreslå et spor omkring de udfordringer som tech-startups står overfor i forhold til få den nødvendige kapital og opskallere. I dette spor bør man inkludere investormiljøer, tech trans ved universiteterne og GTS institutter. Fokus for sporet skulle være at afdække modenhend, markedspotentiale for udvalgte teknologier og parre forskerteams med investorer.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:16

Kære Avnit,

tak for din kommentar og opbakning fra Tech BBQ til initiativet. Jeg er meget enig i din betragtning omkring at viden har svært ved at komme ud i startups fra universiteterne grundet manglende kompetencer og den udfordring at investorer ser investeringerne som risikable.

Dit forslag omkring at etablere et spor for Tech Startups vil vi tage med videre. det er et super godt og relevant input.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jens Bukrinski (CEO, CMC assist ApS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:42

Jeg arbejder med indførelsen af kontinuerte produktionsprocesser i produktion af lægemidler. Får at kunne udnytte mulighederne ved kontinuert produktion, skal denne understøttes af netop sensorer, fotonik og avanceret datanalyse.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:18

Kære Jens,
tak for din kommentar og støtte til indsatsen. Pharma er bestemt en relevant branche for disse teknologier.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:15

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at videreudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetencemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.

MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:29

Kære Erik,
Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget. Jeg er enig at sensorsystemer og intelligente systemer er vigtige for at udvikle den digitale branche. Det maritime har klart den udfordring at virksomheder i denne branche kræve meget gennemprøvede løsninger. Dette er dog ikke lig med at man ikke kan eksperimentere i udviklingsforløbet af disse løsninger. Jeg tror at vi kan skabe bedre løsninger med brug af de nyeste teknologier ved at involvere branchen i agile udviklingsforløb.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jeanette Hvam (CEO, AmiNIC ApS)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 05:11

I AmiNIC udvikler vi en mikromekanisk sensor, implementeret ind i et håndholdt apparat. Den kan måle friskhed og holdbarhed af kød og fisk og skal hjælpe fødevareindustrien ind i Industri 4.0. Vi har haft meget glæde af samarbejdet med FORCE som vi har sparret med i forhold til en vigtig del af udviklingen, herunder hygiejnisk design og brugerundersøgelser for en disruptive og markeds skabende sensor-løsning. Samarbejdet har bragt stor værdi til produktet og vores kommercialisering.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:31

Kære Jeanette,

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for at du har været tilfreds med samarbejdets. Vi kan kun levere kvalificeret rådgivning om sensorsystemer som Jeres, hvis vi hele tiden holder os opdaterede på teknologierne og arbejder med i praksis.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Anders Nielsen (COO, Danisense)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:55

Hej Martin
Som global nichevirksomhed og producent af komponenter til verdens største virksomheder, er det yderst vigtigt at vi har nem adgang til den nyeste viden inden for vores kerne områder. Vi har en relativt enkel supply chain, men er yderst afhængige af at vide hvor vores komponenter er om de når frem til tiden og hvordan de er blevet behandlet under vejs. Vi ser gerne at initiativet får et fokus på fremtidens sensorer til tracking i globale forsyningskæder, herunder både lokation og tilstand på produkterne.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:34

Kære Anders,
Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget. Din kommentar om et konkret spor forkuseret på sensorer til supply chain overvågninge vil vi tage med videre. Det er en yderst interessant problematik, som også har et stort potentiale i at blive løst. det virker også til at der er en stor interesse for området.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Peter Keller-Larsen (Forretningsudvikler, Copenhagen Business Hub)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:22

Det er et super initiativ og vi vil meget gerne arbejde tæt sammen om at hjælpe SMVerne med indenfor de emner I fokuserer på.
Denne opsummering fra Erhvervsstyrelsen i relation til SMV:Digital støtteordningen siger en del om at fx. Dataanalyse er meget relevant indsatsområde:
emner der optager danske virksomheder set udfra SMV:Digital ansøgninger:
"Det kan konkluderes, at COVID-19-krisen har haft betydning for SMV’ernes teknologifokus i projektansøgningerne til SMV:Digital.
Ændringerne i virksomhedernes teknologifokus indikerer, at mange SMV’er er udfordrede på salg og omsætning i øjeblikket. I de generelle, digitale omstillingsprojekter er der markant øget fokus på salg via bedre dataanvendelse, særligt i form af systematisk bearbejdning og udnyttelse af kundedata (CRM-systemer).
COVID-19-krisen har ændret SMV’ernes behov for hjælp til digitalisering, så de på kort sigt kan omstille sig til en akut ændret markedssituation og på længere sigt kan stå bedre rustede og konkurrencedygtige i en ny og mere digital virkelighed. Den hjælp til digitalisering kan de få via SMV:Digitals tilskud til rådgivning, der er målrettet virksomhedernes konkrete og individuelle behov, hvilket også må formodes at være en den del af forklaringen på den store ansøgning til tilskudspuljen i den seneste ansøgningsrunde. "

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:39

Kære Peter,
Mange tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Vi vil meget enig i din betragtning om at digitalisering er kommet mere i fokus. Vi skal skabe et initiativ, hvor vi kan møde virksomhederne i øjenhøjde men med stor teknologisk dybde. Vi ser meget gerne et møde med SMV:Digital omkring dette.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Simon Lehnskov Lange (Tech-iværksætter, DTU Fotonik, Technical University of Denmark)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:25

Hej Martin
Jeg er leder på et af de feasibilityprojekter, som er optaget i Center for Anvendt Fotonik (CAF) i 2020. Centeret er en enestående mulighed for mit projekt til at stige så langt op i TRL-niveau, at projektet til slut har en reel mulighed for at sikre kapital til videreførelse de næste år og til slut udmunde i et reelt produkt, der kan være til gavn for dansk erhvervsliv. Optagelsen i CAF har desuden været central ifbm. at skaffe penge til de første skridt af projektet gennem Innovationsfonden, samt sikre deltagelse af et team på 5 mennesker på DTU (hvoraf 2 er fuld tid). Der er fra mit synspunkt ingen tvivl om, at CAF bliver en af de afgørende faktorer, som afgør mit projekts fremtidige succes. Som iværksætter vil jeg derfor meget klart anbefale centerets videre drift ind i de næste år, og jeg vil med glæde bidrage til det iværksætter-økosystem, der måtte kunne skabes omkring CAF ad åre.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:41

Kære Simon,
tak for din kommentar og deltagelse i Center for Anvendt Fotonik. Centret er i sin tidlige udvilkingsfase og dit projekt har været et af pilotprojekterne. Dit projekt har også været med til at give os den indsigt at vi kan gøre meget mere af dette, hvilket nærværende initiativ skal sikre.

Tak for din støtte og deltagelse.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Asger Bloksma Krogstrup (Project manager, R&D test systems)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:11

Jeg synes at det er et rigtig godt initiativ.
Det er kritisk for RD test systems at være fuldt opdateret op den nyeste sensorteknologi for at kunne udvikle state of the art test løsninger.
At have viden omkring sensorik er en kerne parametre for at kunne forblive konkurrencedygtig indenfor high tech test systemer.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:43

Kære Asger,
Tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Vi håber at initiativet vil kunne støtte virksomheder som R&D Testsystems i at have adgang til den nyeste teknologi.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jan Ackalin (Head of Automation Development, Alfa Laval)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:43

We are really interested that the knowledge in Edge technologies and sensor technologies are grown and on the forefront in Denmark. So we have a great interest in the progress of this initiative. /J

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:25

Dear Jan,
Thank you for your comment and support for this initiative. EDGE technologies and sensors are becoming important in nearly all industries. We look forward to engaging in further discusions with Alfa Laval on this.

Best regards,
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Jakob Svagin (Teamleder, DTU Skylab)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 06:16

Hej Force,

Vi ser stort potentiale indenfor dette felt, og indenfor fotonik har vi historisk set store muligheder for at kommercialisere de teknologier, som kom fra laboratorierne. Det understreger at dette felt er både teknologisk og forretningsmæssigt relevant. Ubiquitous sensing er med sikkerhed også et felt, hvor nye teknologiske muligheder vil afføde nnye muligheder for at skabe nye virksomheder. Så vi ser megett gerne dette projekt gennemført.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:30

Kære Jakob,
Mange tak for din kommentar og støtte til initiativet. Vi er glade for at DTU Skylab ser et stort potentiale inden for dette felt. Ubiquitous sensing vil vi se nærmere på hvordan vi kan integrere i initiativet.
Vi vil i øvrigt gerne have en drøftelse med DTU Skylab om hvordan vi bedre kan understøtte startups inden for disse high tech områder.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Angela Leth (Business Development Manager, Pressalit)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:35

Absolut relevant og i høj grad afgørende for Danmarks konkurrenceevne. Jeg støtter op om initiativet og ser stort potentiale i teknologierne.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:01

Kære Angela,
Mange tak for din kommentar og opbakning til initiativet fra Presaslit.
Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Rolf Garde (CEO, RCG Invest ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:40

Som business angel og mentor for tech-startups ser jeg relevansen og behov for en større udbredelse af innovativ teknologi. GTS institutterne giver mange idéer og produkter videre til de vækstvirksomheder vi skal leve af i fremtiden.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:04

Kære Rolf,
Tak for din kommentar. Vi ser bestemt også potentialet i at støtte starupp miljøet i at være en stor bidragsyder til at få disse teknologier forsløst til deres fulde potentiale. Hvilke udfordringer ser du som Business Angel og Mentor at disse virksomheder står overfor og kan vi imødekomme dette i initiativet?
Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Heine Olsen (Projektleder, Leantoo ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:51

Vi arbejder i Leantoo med sensorsystemer til en bred vifte af IoT applikationer. Derfor er det meget relevant at gennemføre dete program for at sikre at vi i Danmark har de bedste muligheder for at snuppe en føreposition på det globale marked for sensorer og databaserede applkaitoner. Samtidig vil jeg gerne slå et slag for vigtigheden af at have applikaitonsdesign i scopet. Vi har i DK en unik design og produktudviklingstradition, der i kombination med en teknologisk føreposition giver danske virksomheder nogle unikke fordele på det globale marked. Vi bidrager gerne til projektet med praktisk erfaring og indsigt fra projekter med udvikling af sensorbaserede produkter.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:08

Kære Heine,
Mange tak for din kommentar og opbakning til forslaget.

Applikationsdesign er bestemt et meget vigtigt element at have med i indsatsen. Vi har haft erfaring med at lave en 360 gennemgang af nye teknologier. her har applikationsdesign vist sig at være et af de vigtigst skridt. Vi forventer derfor at vi vil arbejde videre med hvordan man hurtigt kan validere applikationsdesign koncepter for nye teknologier.

Der bliver i projektet etableret en følgegruppe samt faggrupper. Jeg håber at du vil have mulighed for at deltage i initiativet via disse fora.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup

Lars-Ulrik Aaen Andersen (Institutdirektør, DTU Fotonik)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:32

Som deltager i Center for Anvendt Fotonik vil jeg hermed på det varmeste anbefale at dette fortsættes. Optik og fotonik er en Key Enabling Technology, og dansk forskning står meget, meget stærkt inden for dette område. Med Center for Anvendt Fotonik har vi etableret en unik platform som bindeled mellem de stærke forskningsmiljøer og alle de eksisterende, og kommende firmaer, som har brug for fotonik til at skabe konkurrencedygtige produkter. FORCE's kompetencer supplerer på enestående vis de forskningsaktiviteter der foregår på universiteterne således at den konkrete anvendelse af forskningen accelereres til de højere TRL-niveauer. Jeg vil derfor give min varmeste anbefaling til dette forslag fra FORCE.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:12

Kære Lars-Ulrik,
Mange tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Vi er meget glade for det samarbejde, som vi har fået opstartet i Center For Anvendt Fotonik og vi håber at dette initiativ kan få Center for Anvendt Fotonik etableret som et blivende format.

Vi har høstet en masse gode erfaringer i de sidste halvandet års samarbejde. Det har også vist os, at potentialet er stort, men også at der skal noget til at forløse det.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Karsten Dehler (Director, Stibo Accelerator)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:52

Med ansvaret for Stibo Accelerators samarbejde med primært specialeskrivende studerende kender jeg til vigtigheden af at få nyeste teknologier i spil, blive afprøvet og ASAP skabe værdi for danske (og internationale) virkomheder. Jeg/vi hilser initiativet og indsatsområdet meget velkommen og vil følge det med spænding. Vi er naturligvis også åbne for samarbejde, på samme måde som vi er vant til med partnere og kunder omkring Acceleratorens digitale projekter. Håber virkelig at projektet kan hjælpe med at hæve succesraten for pilotprojekter inden for IoT, for uanset hvilken vej virksomhederne vil med deres digitalisering, om det er i produkt eller produktion, så er forudsætningen kvalitativ data. Vi står klar til at støtte op og jeg ser frem til at høre yderligere omkring projektet. Med venlig hilsen Karsten Dehler

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:31

Kære Karsten,
Mange tak for din kommentarog opbakning fra Stibo Accelerator, til indsatsen.

Vi vil meget gerne samarbejde med acceleratorer som jer hos Stibo. Vi har fået en del kommentarer fra startupmiljøet omkring dette forslag og vi vil se på hvordan vi håndtere dette bedst. Startups og disses investorer har ofte særlige behov, som der skal tages hånd om. Vi er helt enig i at indsatsen skal bidrage til at hæve succesraten på pilotprojekter.

i forbindelse med aktiviteten etablere vi en række fora og følgegruppe, som jeg håber at i vil deltage i

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Prevas A/S (Adm. Dir., Prevas A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:28

Godt initiativ. Som skandinavisk udviklingshus igennem mere end 35 år indenfor produktudvikling (hardware, software , mekanik og QA) benytter vi et utal af forskellige sensortyper i vores udviklingsprojekter og er ofte på forkant af, hvad der er fysisk muligt for de forskellige sensorer. Vi interesserer os i høj grad også for potentielt nye sensorer som kan bidrage til optimering af målesystemer indenfor alle brancher.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:32

Kære Prevas,
Mange tak for jeres kommentar og opbakning til forslaget. Vi håner at initiativet kan bidrage til at holde virksomheder som Prevas på forkant med de nyeste teknologier.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Ulrik Jørring (Partner, Nordic Alpha Partners)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:50

Kære Force,
Nordic Alpha Partners investerer i danske teknologi/hardware virksomheder med potentiale for betydelig global vækst. Jeg er ikke i tvivl om, at de teknologier I peger på, bliver nogle af nøgleområderne i fremtidens industrielle transformation, så jeg støtter varmt op om jeres forslag.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:14

Kære Ulrik,
Mange tak for din kommentar og opbakning fra Nordic Alpha Partners. Vi vil meget gerne have en yderligere dialog med jer omkring, hvilke udfordringer i ser for de tech startups, som i investere i. Jeg håber at i har mulighed for at dele dette med os i den videre dialog.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Farshad Moradi (Associate Professor (Group leader), Aarhus Universtiy)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:05

Dear Force,
With the boom we are seeing globally for the development of smaller and smarter devices, definitely, miniaturized sensors and interfaces will play a key role here. Developing a smarter technology requires new hardware and software thoughts although there is still potentials for traditional approaches. However, being in the frontier of development of novel technologies based on electronics and photonics enabling novel sensors for different applications (e.g. monitoring environment for pollution) requires exploring these technologies both from research and development points of view.
We, here, at Aarhus University, are involved in several large European projects, where the goals are future emerging technologies from sensing to computing. Definitely, exploring novel sensing mechanisms, and developing novel devices based on emerging technologies with high potential to be miniaturised with obvious advantages is of our interest and more importantly global interest.
Such initiatives can base a good collaboration between research institutes and industry to take great step towards a big market.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:23

Dear Farshad,
Thank you for your comment and support for this initiative. I agree on your points regarding the need for exploration of these technologies from research and development perspectives. we believe that building a strong brindge between research, GTS and companies will support faster and wider implementation of these technologies.
We welcome a closer collaboration between AU and FORCE on these topics.

Best regards,
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Lars Struwe Christensen (Founder, Macrotrends)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:56

Som founder og co-founder i en række hightech startups ser jeg et kæmpe potentiale indenfor sensorsystemer, fotonik og dataanalyse som FORCE helt naturligt kan hjælpe med at forløse ved at bistå med videns opbygning og disseminering kombineret med test og prototype udvikling. Disse teknologier er afgørende forudsætninger for digitalisering af en lang række analoge områder som det idag kan være svært at se overhovedet kan digitaliseres! I den sammenhæng kan FORCE bidrage med teknologi kompetencer som disse "analoge" områder typisk ikke besidder og dermed være med til at bygge bro til den analoge verden og agere katalysator for den næste bølge af digitalisering via. IoT som beskrevet.
Varmt anbefalet initiativ!

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:18

Kære Lars,
Mange tak for din kommentar og opbakning til indsatsen. Vi håber på at kunne bidrage til at forløse det potentiale som disse teknologier rummer. Vi har fået en del kommentarer omkring hvordan vi kan understøtte at startups inden for disse high tech områder bliver succesfulde. Vi vil arbejde med at etablere et initiativ for netop dette.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE Technology

Thomas Wright (Co-Founder Prescience ApS, Prescience ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:15

Vi ser klart et behov for billigere og mere tilgængelige sensor løsninger til industriel produktion og supply chain.
Der er brug for kosteffektive plug'n'play sensorprodukter der hurtigt, nemt og fleksibelt kan konfigureres til at opsamle og videresende sensordata til cloud løsninger.
Vi glæder os til at følge dette initiativ.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:15

Kære Thomas,

tak for din kommentar og opbakning til initiativet. Basseret på tidligere kommentarer forventer vi at lave et spor for "nye applikerbare sensorteknologier" for at i mødekomme hurtig i brug tagning af nye teknologier.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup, FORCE technology

Povl-André Bendz
Fredag d. 29/5-20 kl. 21:17

Som investor ser jeg relevansen og behov for en GTS indsats som denne, som aktivt kan bidrage til forståelse for- og praktisk anvendelse af teknologien i den virkelige verden. Vi kan også bruge disse centre til at blive langt bedre til spinde nye projekter ud som investorer og andre aktører kan hjælpe videre til succesfulde virksomheder.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:11

Kære Povl-André

Tak for din kommentar og støtte til forslaget - vi ønsker specielt fokus på modning og demonstration af teknologier i den virkelige verden og håber bl.a. på et stærkt samarbejde med investorer og andre aktører og instrumenter!

Dbh
Morten Wagner