Fremtidens hybride testbed

Senest opdateret d. 1/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Når fortsat flere industriproduktioner og -produkter digitaliseres, stiger behovet for at supplere fysiske test med digitale test og kombinere de to i en hybrid testinfrastruktur.

Mange flere industriproduktioner og -produkter vil i de kommende år skulle digitaliseres. Med adgangen til sine produktioner og produkter digitalt opstår behovet og muligheden for at etablere digitale modeller, der kan kombinere mange datakilder under udvikling, godkendelse og drift. Digitale modeller er omdrejningspunktet i visionen om hybride testbeds, der drager fordel af bl.a. kunstig intelligens til at kombinere fysiske og digitale datasæt fra forskellige kilder. Særligt virksomheder i danske styrkepositioner, der tidligt tog hul på deres digitale omstilling, vil opleve et behov om nogle år for understøttelse af digitale modeller til deres testforløb.

62 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jacob Grønnegaard (Director, Global Automation & Manufacturing IT, LEO Pharma)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:34

Der, hvor jeg kunne se nogle muligheder sigt er ved design af ny produktionslinjer til færdigvare produktion, at vi modtog en digital model fra leverandøren sammen med selve produktionslinjen. Vi kunne så efterfølgende benytte modellen til simuleringer af produktionen og nye simuleringer, hvis der skal bygges om på linjen. Vi vil også kunne benytte modellen til træning i brug af linjen – både selve produktionen men også vedligehold. Det kunne være både VR og AR løsninger.

Vi kunne eventuelt også benytte modellerne til predictive vedligehold, så vi kunne kombinere produktions data med det digitale model og forudsige nedbrud eller slitage.

Man kunne også forstille sig at maskinleverandører eller udstyrsleverandører har nogle specifikke målinger på deres udstyr fra alle deres installationer, som kunne give indsigt i performance (nedbrud, energiforbrug etc) og vi som slutbruger derfor kunne advares om kommende nedbrud eller forkerte indstillinger af udstyret der giver for højt energiforbrug.

Vi kunne godt være interesserede i et samarbejde om dette emne.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:07

Hej Jacob
Tusinde tak for dine gode input og vinkler. Det er netop sådanne processer og løsninger forslaget er tiltænkt at understøtte. Jeg ser en digital tvilling der følger procesudstyret fra udvikling, prototype og ud til slutbrugeren (jer) som en oplagt løsning her, da dine punkter er nogle af de mest lovende potentialer digitale tvillinger kan indfri. Den hybride testbed ville kunne understøtte hele værdikæden gennem uvildige test og sparing mellem partenere, samt give adgang til unikke ressourcer og kompetencer indenfor kerneteknologierne. Kompetencer og ressourcer som er vanskelige og dyre at opbygge i hver enkelt virksomhed og specielt hos SMV'erne.
Er i særdeleshed glad for interessen for et samarbejde, da samarbejde på tværs af værdikæderne, vil være en af nøglerne til at frigive de fulde potentialer for indsatsområdet.

Mvh
Svend

Peter Gorm Larsen (Professor, Aarhus University)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 06:36

Jeg synes klart der er noget meget spændende idéer her som jeg ser passe perfekt ind i vores forskning indenfor digitale tvillinger. Her har vi gang i at genbruge modeller fra udviklingsfasen til at lave forudsigelser i deploymentfasen af hvornår et cyber-fysisk system ikke længere opfører sig som planlagt. Der er meget store muligheder i at anvende simulationer hvor man kombinere modeller og det fysiske system, og den foreslåede hybride testplatform vil give stor værdi ift kalibrering af sådanne modeller.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:31

Hej Peter Gorm

Mange tak for dine input til hvordan indsatsområdet kan understøtte jeres igangværende arbejde indenfor digitale tvillinger på Aarhus Universitet. Der vil være oplagte synergier at hente her. Specielt arbejdet med omkostningseffektivt at bibeholde den digitale tråd fra udviklingsmodeller og simuleringer til anvendelse i deploymentfasen vil være et oplagt emne at arbejde med. Er enig med dig i at kalibrering og test af både fysisk og digital spejling inden deployment på et dyrt produktionsanlæg kan give stor værdi, eksempelvis i nedbringelsen af risikoen for utilsigtede hendelser der kan føre til havari. Kunne også være træning af kunstig intelligens gennem sikre virtuelle træningsmiljøer som man ser i fx bilindustrien, for at "tyvstarte" denne del virtuelt inden fysisk anvendelse.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Steen Nielsen (Chefkonsulent, Erhvervshus Fyn / Fyns Maritime Klynge)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:25

Jeg oplever et kæmpe potientiale i begrebet digital tvilling, i min optik er der rigtig mange vinkler og muligheder og der vil helt sikkert komme flere med tiden. Der hvor jeg har mit fokus p.t. er inden for uddannelse og træning og især i den maritime verden.
Med en digital tvilling af fx et skib eller dele af et skib, det kunne også være special komponenter eller anlæg, vil det være muligt at uddanne og træne nye operatører, på en helt anden måde en den vi kender i dag, hvor rigtig meget undervisning foregår via bøger og PP slids, i bedste fald video.
Det vil være muligt at skabe rumlighed og der vil kunne spares helt enorm mange penge og ressourcer, da man i langt de fleste tilfælde ville kunne undgå at hver enkelt enhed/institution, har behov for at opbygge egne mockup til uddannelse og træning.
Flere institutioner vil kunne deles om den/de samme tvillinger og de vil kunne anvende dem på flere forskellige niveauer.
Jeg tænker vi på sigt, vil kunne anvende digitale tvillinger, i både forberedelse og udførsel af reparations og montage opgaver.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 16:49

Kære Steen, tak for din kommentar
Du har helt ret i at vi indtil nu kun har set begyndelsen af hvad begrebet digital tvilling kan komme til at betyde for hvorledes vi udvikler og konstant forbedre ny teknologi. Vi har i FORCE Technology arbejdet dedikeret med både fysiske og virtuelle test, og den digitale tvilling gør det nu muligt at sammensmelte disse to tilgange og skabe stærk synergi. Når der yderligere, som en del af indsatsen, i den digitale tvilling, tilføjes data om hvorledes produktet opføre sig i dets virkelige miljø, kan der skabes en endnu mere kraftfuld synergi. Og en anden pointe som du peger på er den digitale tvillings muligheder for at i langt højere grad at dele data på tværs af aktører og herved skabe mere værdi. Dette er også et aspekt vi vil udforske via indsatsen.

Mads Ravm (Teknisk Direktør, EnerDry A/S)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:19

Hej Svend,
Jeg ser denne tilgang som utroligt relevant!
I en tidligere stilling, anvendte vi meget at simulere ud fra modtagne måledata, hvor systemet havde logget en række data i forbindelse med et haveri.
Ud fra disse data, var det da ganske nemt at lave en meget præcis simulering og dermed lette fejlsøgningen til haveriets årsag.
Ligeså ved forsøgsarbejde, benyttede vi meget at bruge nogle relativt nemt tilgængelige målinger (trykmålinger) til at simulere flytninger, der ville være meget bekostelige at måle grundet indbygningsforhold og målemetode. Således gav en simulering med målte data som input nogle utroligt valide simuleringer og sparede en masse tid og penge.
Jeg ser derfor store muligheder for jeres projektet med at kombinere målte værdier med simuleringer, da kunsten jo altid ligger i at sætte de rigtige randbetingelser. Ved at anvende målinger som randbetingelser, fjerne I den typiske kilde til fejl i simuleringer.
God vind med projektet.
Mvh.
Mads Ravn
EnerDry A/S

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:57

Hej Mads

Mange tak for dine gode input og erfaringer. Det er helt sikkert essentielt at have styr på randbetingelserne når man simulerer. Den stærke kobling mellem måledata, simulering og digital spejling vi lægger op til i dette indsatsområde skal netop dyrkes i højere grad. Ved inkludering af fx kunstig intelligens i dette samspil bliver det om muligt endnu mere vigtigt, så algoritmerne ikke fodres med misvisende simuleret data.

Mvh
Svend

Thomas Krogh Hansen (Udviklingschef, 82 58 86 12)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:48

Spændende Ideer, som vi får brug for fremover i forbindelse med udviklingen og brug af digitale tvillinger. Vi arbejder med ventilationssystemer, og har fokus på udvikling af digitale tvillinger. For at kunne optimere vores produkter ved hjælp af digitale simuleringer, har vi brug for digitale modeller. Disse modeller vil indgå i optimering/udvikling af vores produkter indenfor f. eks luft, lyd, tryk og strømforbrug. Simuleringerne kan give os et billede af om vi har ramt rigtigt, og outputtet ville herefter kunne implementeres i enten en fysisk prototype i test lab eller direkte i produkterne ude hos kunderne. Ideen om at opsamle data fra vores produkter hos kunderne, og omsættes disse i digitale modeller, er også god. Herved kunne der opstå et feedback fra slutbrugerne tilbage til idé – og udviklingsfasen, og på den måde danne et loop. Håber virkelig at I kommer videre med ideerne.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:22

Hej Thomas

Spændende perspektiver og muligheder du fremhæver. Jeg finder særligt måden hvorpå du forbinder udvikling gennem simuleringer, digitale tvillinger og dataopsamlingen interessant. Den digitale tråd du beskriver og runder af med feedback fra data hos slutkunden tilbage til ide- og udviklingsfasen, ser jeg som en central del af værdiskabelsen af den hybride testbed skal understøtte.
Et demonstrationsprojekt indenfor dette med jer ville være super spændende.

Mvh
Svend

Søren Mølgaard (R&D Manager - Exhaust gas cleaning, Alfa Laval Aalborg)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:25

Meget interessant emne.
Hos Alfa Laval arbejder vi ligeledes med digitale modeller/tvillinger af blandt andet vores røgrensnings-udstyr her er det målet at fysiske modeller på sigt skal kunne simuleres 1:1 når de sammenlignes med de digitale modparter. Dette gør det både muligt at undersøge fejl og process på eksisterende anlæg via online dataindsamling samt udføre forudseende vedligehold, men også udvikling af ny teknologi vil kunne testes od designes via de selv samme modeller.
Vi ser absolut denne type teknologi som essentiel i fremtidens udviklings-platform da den tilbyder langt hurtigere at kunne teste nye designs end det vil tage at opbygge og teste fysiske modeller, vi støtter derfor FORCE's arbejde inden for dette felt.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 17:19

Tak Søren, det glæder mig du finder det interessant!

Enig i potentialerne for simuleringer 1:1 af produkter i drift som jeres røgrensningsudstyr. Dette kræver udover avancerede simuleringer, dyb indsigt og pålidelige data af produktet i drift. Kombinationen af begge discipliner vil være et springende, men udfordrende, punkt i dette indsatsområde for den hybride testbed. Endeligt finder jeg det meget positivt hvilke muligheder i ser ift. reduktion af udviklingstid for nye designs og at det er essentielt for fremtidens udviklingsplatform.

Mvh
Svend

Peter Holt (Teknisk direktør, Novenco Building & Industry)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:38

Godt projekt for udviklingen af digitaliseringen på systemer og produkter - den hybride tankegang med koblingen imellem udviklingsforløbs fysisk og digitalt dimension og den endelig kobling til bruger data er stærk og fremadrettet - vi skal den vej for at optimere vores systemer og produkter og understøtte den grønne omstilling. Status I vores branche er at der fokuseres på et dimensioneringspunkt , hvor drift tiden måske er 1 time om året - således køre vores ventilator 99% af tiden uden for designpunkt - dette vil vi gerne lave om på, således at de kunne køre 99% af tiden inden for design området og der igennem spare en masse energi - sandsynligvis give længere levetid. Dette projekt kan medvirke til at udvikle disse muligheder og hvis der kunne findes nogle fælles interface standarder, således at komponent leverandør og system leverandør kunne få en mere flydende gensidig dataudveksling.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:13

Hej Peter
Din kommentar omkring at indsatsområdet er stærkt og fremadrettet gør mig glad, idet det rammer et af hovedpunkterne for disse indsatsområder, nemlig at de skal være foran markedet idag. At forslaget, kan medfører større driftstid indenfor designområdet, ved kombinering af fx simulering og dataopsamling i hhv. design og brugsfasen, er yderst Interessant. Dette spiller, som du også nævner, ind i både i relation til den grønne dagsorden men også løbende driftsomkostninger for slutbrugerne med mindsket effekt, energiforbrug og vedligehold.

Mvh
Svend

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:17

I takt med den innovative udvikling inden for den danske og internationale forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri er det opstået et voksende behov for test af produkter og services med tilhørende systemer. Derfor hilser CenSec og vores 140 medlemsvirksomheder inden for disse tre industrier indsatsområdet velkommen og ser et stort potentiale i at bringe indsatsområdet i indgreb med de mange virksomheder. CenSec bidrager desuden gerne med støtte til videnspredning og internationalisering af området mhp. at sikre den hybride testinfrastruktur en fast forankring i den danske og internationale industri.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:47

Kære Klaus, tak for din kommentar
Vi har også i FORCE Technology et tæt samarbejde med både små og store virksomheder i forsvars- og rumindustrien, og vi ser store muligheder for at styrke samarbejdet fremadrettet også fordi klyngen vokser. Test, både fysiske og virtuelle, er ofte et centralt element i samarbejdet med forsvars- og rumindustrien, og dermed en af de oplagte målgrupper for indsatsen. Et samarbejde med Censec omkring videnspredning og udvikling af samarbejdsprojekter er særdeles relevant samt international videnhjemtagning.

Lasse Ledet (Senior Specialist, Sound & Vibration, Grundfos Holding A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 08:39

Rigtig interessant projekt med masser perspektiv for fremtidens produktudvikling, model validering og produkt test/certificering. Projektet er interessant og relevant ift. Grundfos’ nuværende rejse mod simulerings-drevet-udvikling, og vi har bestemt interesse i af følge udviklingen af projektet. En af de store udfordringer, fra vores synspunkt, er effektiv formulering af multi-fysiske simuleringsmodeller, hvor vi på den ene side har behov for ’high fidelity’ og ’accuracy’, og på den anden side har behov for hurtige real-time ’reduced order’ simuleringsmodeller. Reduced order models (ROM) området kan betragtes som relativt nyt, hvor high fidelity modellering er mere modent – Begge områder er altafgørende for fremtidens hybride testbed.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:28

Hej Lasse

Tak for dine meget konstruktive bidrag til hvor indsatsområdet kan fokusere nogle af aktiviterne ifm. Reduced Order models. Det er i sandhed et meget spændende område der kan være nøglen til at realtidssimuleringer med høj nøjagtighed under fysiske test - et centralt omdrejningspunkt. Det ville glæde os hvis projektet kan understøtte jeres rejse mod simulerings-drevet-udvikling, som jeg i øvrigt finder utrolig spændende. Lad os endelig tales ved ift. om der kunne være nogle synergier her, evt. som del af følgegruppen.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Christian Gilleladen (Global Appliede Science Manager, Chr. Hansen)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 12:15

Chr Hansen - Verdensførende global bioscience firma inden for fødevarer samt sundhedsfremmende probiotiske kulture til mennesker, dyr og planter. Chr. Hansen dækker selv hele værdikæden fra markedsanalyser - forskning - udvikling - produktion og salg af bakterier, enzymer samt naturlige farvepigmenter.
At drive og innovere på et globalt marked og løbende udvikle nye produkter kræver adgang til front-edge teknologi, testfaciliteter og digitale metoder. Co-creation af plate baseret fødevare til fremtidens plantebaseret kost kræve både et højteknologisk produktionsudsyr og en høje grad af produktionskontrol på globale produktionssteder.
I den forbindelse vil digitale tvillinger af produktionsudstyr og den løbende indsigt i en worldwide produktion være yders interessant.

Mvh
Christian Gilleladen
Global Applied Science Manager, Chr Hansen.
Chr. Hanen har produktioner i Europa, Nordamerika, Sydamerika og Asien med ca. 3.500 ansatte. Chr. Hansen omsætter for over 1 mia. eur, EBITDA på over 400 mio. eur. Firmaet er noteret på Nasdaq OMX Nordic med Novo Holding som primære aktionær.
I 2019 blev Chr. Hansen placeret som verdens mest bæredygtige virksomhed af det canadiske magasin og analysevirksomhed, Corporate Knights. Kåringen blev foretaget på baggrund af en analyse af 7.500 virksomheder, og blev annonceret på World Economic Forum-topmødet i Davos, Schweiz.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:15

Hej Christian

Det glæder mig I finder forslaget interessant og kan se muligheder, både i udviklingsfasen med den øget adgang til avancerede testfaciliteter samt digitale tvillinger i driften. Ud over indsigten i selve driften og de afledte værdiskabelser her, er vekselvirkningen mellem netop udvikling og driftsfasen et af de steder hvor jeg kunne se et stort potentiale for jer. Dette kunne tænkes ved tidlig brug af simuleringer og digitale tvillinge prototyper der følger produktet over til en digtal tvillinge instans. På denne måde ville udviklingsmodellerne blive stærkt forankret i faktiske driftsdata og højne præcisionen og kvaliteten for næste generation af produkter.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jonas Samuelsen (Udviklingsingeniør, Ammongas A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:16

Jeg kan se mange muligheder I hybrid test beds, og ser det som et naturlig næste skridt, inden for forskning og udvikling vedr. produktmodning og innovation. Ammongas har flere projekter undervejs, med henblik på at fremme den grønne omstilling. Dette indbefatter en lang række forsøg, som ofte kan det være omkostningstungt at gennemfører, især på fuldskala niveau. Gennem hybrid test beds ser jeg en mulighed for at imødekomme dele af udviklingsfasen, specielt hen imod optimering og skalering af det endelige design, og nedbringe de totale udviklingsomkostninger samt risici. Jeg vil gerne støtte op om indsatsområdet, og ser flere muligheder for et samarbejde mellem Ammongas og Force Technology, med henblik på vores egen udvikling og Force Technologies udvikling af hybrid test beds.
Mvh.
Jonas Samuelsen
Ammongas A/S

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:36

Hej Jonas

Der kunne blive et utroligt spændende demonstrationsprojekt med jer/Ammongas, og enig i at begge parter ville nyde godt af et sådan samarbejde. Den hybride testbed ville netop kunne afhjælpe nogle af de barriere du omtaler her vedr. omkostninger og risici ved opskalering gennem virtuelle modeller og simuleringer. Særligt for en lille SMV som jer ligger der jo en forholdsvis stor investering og risiko ved udvikling af nye store anlæg. Med afsæt i jeres nuværende anlæg kunne vekselvirkningen fra nuværende pilotanlæg til verificeret simuleringsmodel, og videre til opskalering være en stærk case. Iøvrigt et utroligt spændende område og potentiale der ligger her for jer, i relation til den forventede store efterspørgsel på biogas der særligt fremhæves i Klimapartnerskaberne! Jeg håber dette indsatsområde kan bidrage til at forløse dette potentiale og den grønne omstilling heri.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jesper Berg Hansen (R&D Manager, Fritz Schur Energy A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 06:54

Rigtig spændende projekt. Som udvikler af hydrauliske løsninger, inkl. fysiske test-beds til h.h.v. vind- og bølgekraft oplever vi ofte at der i forsøget på at simulere og efterfølgende verificere de simulerede modeller op imod brugsdata opstår vanskeligheder når flere leverandører, teknologier og simuleringsmodeller/metoder skal kobles sammen. Dette resulterer ofte i at de opsamlede brugsdata kun i få særlige cases kan bruges aktivt til enten implementering af bedre monitorering-algoritmer eller design-optimering af produktet fremadrettet, hvilket er en skam.
Især ift. design og udvikling af meget store anlæg hvor fysiske tests kun er muligt i et skaleret miljø, vil koblingen imellem disse tests og de digitale modeller der ligger til grund for designet være meget ressourcebesparende og reducere time-to-market på produkterne.
mvh
Jesper Berg
FS Energy

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 12:12

Hej Jesper

Kan kun nikke genkendende til den høje risiko for, at separate fysiske målekampagner afkoblede fra det/de digitale brugsområder, kan medfører unødigt tab og manglende kvalitet af data. Hertil at det er tidskævende, og forbundet med mange tit ustruktureret arbejdsgange når simuleringer og modeller skal verificeres med brugsdata i en seriel og til tider analog arbejdsgang. Nedbrydning af denne til tider ressourcekrævende arbejdsgang, ville helt klart være en af de værdiskabende elementer der ligger i den hybride testbed, da brugsdata logges direkte til hvor skal benyttes og/eller valideres i den digitale spejling - fx gennem en digital tvilling. Her igennem verificeres både fysisk og digital spejling i en parallel arbejdsgang.
Glæder mig at du ser store potentialer i skalering af produkt eller system med denne vekselvirkning mellem skalamodel, digital model og fuldskala.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Frederik Juhl Dynesen (Department Head - R&D, Bühler BU Biscuit)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:08

Vores erklærede bæredygtighedsmål er at sætte vores kunder i stand til at bruge 50% mindre energi, producere 50% mindre spild og reducere vandforbruget med 50% i deres værdikæder.
Hybride test beds kan være et effektivt middel til at opnå disse mål. Specielt i udviklings og drift faserne.
I udviklingsfasen vil den hybride test-bed sætte os i stand til, at teste prototyper i et ”driftmiljø” inden de bliver installeret i en egentlig fysisk field test installation. Det vil sætte os i stand til at ramme rigtigere første gang, i forhold til energiforbrug, spildproduktion og vandforbrug, og nedsætte antallet af produktiterationer der er nødvendigt for at nå vores mål.
På den lidt længere bane vil brugsdata fra en drift test bed kunne bidrage til en forbedring af den hybride udviklings test-bed. Det gælder på flere konkrete felter der bl.a. dækker driftsmønstre, påvirkninger på tværs af enheder i en proces. etc.
I drift fasen vil en hybrid test-bed kunne fungere som en realtime og on-going komponent levetidstest (large sample) der vil sætte os i stand til at til at forbedre forebyggende vedligeholdsregimer. det vil føre til højere oppetid på vores udstyr med mindre spild til følge. Data grundlaget fra den hybride drift test bed, vil derudover kunne danne grund lag for predictive maintenance machine learning modeller der kan forbedre oppetid yderligere. Test på hybride test-beds vil også kunne afsløre uhensigtsmæssige brugsmønstre og foreslå optimale.
Ud over det ovenstående er der jo også indlysende benefits på hybride test beds, som flere i dette forum har været inde på, så som forbedring at time to market og omkostninger på udviklingsprojekter.
Mulighederne er utallige
Mvh/Frederik Dynesen

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:26

Hej Frederik

Tusinde tak for dine mange roser og anvendelsesområder. Jeres forventede besparelser og erklærede mål indenfor energiforbrug, spildproduktion og vandforbrug er inspirerende for den grønne omstilling.
Er især glad for at I ser store værdiskabelser i både udvikling, driftsfasen og sammenspillet her imellem. At skabe den digitale tråd og kobling mellem brugsmønstre, faktisk performance og udvikling og nye generationer af produkter, er for mig essentiel for innovative nye produkter, hvis vi skal håndtere og imødekomme de mange forventninger og udfordringer som bl.a. klimakrisen stiller os i udsigt. Som du nævner skaber det jo netop muligheden for at ramme rigtigt med designet første gang på en bred vifte af parametre på en gang. Hertil kommer selvfølgelig de åbenlyse konkurrencefordel ved dette også.
Jeres visioner om anvendelse af machine learning på jeres ovne for predictive maintenance og mere optimal drift er super interessante, og jo bestemt en af de muligheder der åbnes når data sættes i system, analyseres og kombineres med fx fremskrivende simuleringsmodeller i what if scenarier.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:14

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at videreudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetencemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.

MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 00:12

Kære Erik, tak for din kommentar
Jeg er glad for at se MARCOD’s brede tilslutning til de forslag som vi præsenterer på Bedre Innovation. Vi er et GTS med brede, men også meget specialiserede kompetencer, der kan skabe værdi i mange brancher og deres værdikæder. Test og compliance har altid været et centralt fokusområde ikke alene indenfor den maritime sektor, men også indenfor andre områder som fødevarer, energiteknologi, Pharma og andre danske erhvervsmæssige styrkepositioner. Mange kompetencer indenfor test er opbygget i tæt samarbejde med den maritime sektor, og er et vigtigt afsæt for den foreslåede indsats. Jeg er sikker på at de kompetencer vi opbygger her, også efterfølgende vil give værdi for de virksomheder, der er organiseret i MARCOD.

Asger Bloksma Krogstrup (Project manager, R&D test systems)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 14:53

Vi kunne bestemt drage fordel af at have flere digitale test og en mere virkelighedstro digital tvilling når vi skal teste vores control systemer.
Vi ser ofte at de simuleringer vi foretager i eksempelvis simulink (MATLAB) ikke altid stemmer overens med virkeligheden.
Årsagen til dette er ofte at vi simulerer eksempelvis sensorinput, men at disse signaler ikke altid er nemme at simulere.
Jeg ser det derfor som en stor fordel, hvis man i bredere udstrækning kunne kombinere digitale og fysiske test.
Jeg kunne godt se at hybride testmetoder kunne blive en del af fremtiden
Venlig Hilsen
Asger Bloksma Krogstrup

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:22

Hej Asger

Mange tak for dit bidrag til debatten. Som du beskriver kan det være en udfordring hvis simuleringerne ikke stemmer overens med fysiske test. Som udbyder af både simuleringsydelser og fysiske testfaciliteter kender vi derfor også til både vigtigheden og udfordringerne af dette element. Erfaringerne herfra vil naturligvis blive inkluderet i arbejdet under indsatsområdet. En testbed for validering af både den fysiske og digitale spejling simulant er for os det næste naturlige skridt, når der kigges på de store landvindinger der er foregået på den digitale front de sidste par år.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Søren Petersen (LEGO A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:05

At udvikle nye materialer og/eller støbe nye emner er dyrt og tager lang tid da samspillet mellem forme, Process og materialer kan være svære at forudsige og derfor kræver mange Iterationer og test. Digitalisering kunne fremskynde dette og gøre udviklingen billigere, samt give mulighed for at teste flere potentielle materialer.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:37

Hej Søren

Tak for dine bidrag til debatten med et materiale synspunkt også. En ofte undervurderet faktor i multifysiske simuleringer og deres nøjagtighed er netop materiale parameter og deres indflydelse på produktets opførsel, processer og levetid naturligvis. Enig i at uden simuleringernes indsigt og muligheder kan denne sammenhæng være meget ressourcekrævende at mestre og kræve mange iterationer.
Med en rivende udvikling indenfor nye eksotiske materiale, værende indenfor både ekstreme miljøer eller til den grønne dagsorden, kan adgangen til fysiske testfaciliteter, hvor både materiale egenskaberne og de digitalt relaterede komponenter testes, være en central barriere for indsatsområdet at nedbryde.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Lasse Christiansen (Adjunkt, University College of Northern Denmark)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 07:49

I mange sammenhænge er det desværre stadig uopdyrket land at lave en god, virtuel model af ens testforløb, og lave det på en måde så de to forløb validerer hinanden. Derfor synes jeg også at et projekt som dette kunne være virkeligt interessant. Muligheden for at lave en masse forudgående test digitalt, for derefter til sidst at teste digitalt og fysisk side om side kan give nogle høje niveauer af indsigt, og på mange områder er teknologien ved at være klar.

En samling af gode demonstrationer på hvordan dette kan foregå vil kunne hjælpe mange andre virksomheder med at se ligheder og forskelle i forhold til deres egen situation, og et projekt som dette kan være med til at skubbe det i gang.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:47

Hej Lasse

Mange tak for dit bidrag til debatten. Jeg er enig med dig i at der kan være meget langt imellem de virksomheder der ligger i front på brug af de digitale teknologier og dem der kører mere business as usual. Der ligger derfor en opgave i at få udbredt både kendskab og tryghed ved at kaste sig over digitaliseringen for dem der sakker bagud. En opgave vi meget gerne påtager os gennem videnspredning med fx jer hos UCN og øvrige vidensinstitutioner under indsatsområdet. En bred vifte af use cases for demonstrering af reel værdiskabelse og klarhed over implementeringsbarriere er en nødvendighed her.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Jan E. S. Hjort (CEO, Lesni A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:17

LESNI ser generelt store muligheder indenfor brugen af denne type teknologi med virtuelle modeller når det kommer til produktinnovation hvorfor vi også anvender værktøjer tilgængelig allerede. Vi finder derfor forslaget meget relevant for de danske SMV’er for at følge med i en hård konkurrence hvor adgangen til avancerede simuleringsværktøjer og faglig specialistviden fra GTS institutterne er vigtig. Aktiviteterne omkring automatiserede designoptimeringer finder vi særligt relevant for at FORCE Technology kan levere hurtige løsninger til konkurrencedygtige priser.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:53

Hej Jan

Mange tak for dit bidrag til debatten ud fra egne erfaringer med virtuelle modeller. Din opbakning til forslaget er derfor yderst velkommen. Relevansen for SMV'ernes uvildige tilgang til specialistviden hos GTS, vil efter min mening blot stige i takt med flere og mere avancerede teknologier, samt deres tempo de dukker op. Et stærkt indsatsområde indenfor hybride test og med tilhørende ydelser, rådgivning og faciliteter vil hjælpe med nogle af de teknologiske og ressourcemæssige udfordringer og barriere SMV'erne bliver mødt af her. Automatiserede desginoptimering er blot en af de mange muligheder der kan enable hurtigere og potentielt billigere løsninger. Fx vil vekselvirkningen gennem en digital tråd og tvilling fra driftsfase tilbage til udviklingsfasen, forventeligt også kunne barbere betydelige mængder af udviklingsomkostninger og time to market for efterfølgende produktgenerationer.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Niels-Jørgen Trandum (Facility & Technical Manager, SUN CHEMICAL)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 12:29

Godt og spændende projekt med mange muligheder. I procesindustrien arbejder vi konstant med forbedringer og med en digital tvilling vil mange flere ideer kunne testes og sikkerheden for det rigtige afkast af ændringen vil øges. Jeg ser stor mulighed for at anvende det til procesoptimering, energioptimereing og digital sidemandsoplæring som en udvidelse af Standart Operating Procedures. Spørgsmålet til forandrings projekter er altid: virker det?

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:21

Hej Niels-Jørgen

Tak for interessen og dit bidrag. Er enig i at procesindustrien kan nyde godt af de mange fordele vel afprøvede digitale tvillinger kan bidrage med, da industrien her jo typiske er udfordret af både komplekse kemiske, mekaniske og styrringsmæssige udfordringer, i sammenspil med ønsker om at minimere energi og materialeforbrug, for blot at nævne nogle få. Den digitale sidemandsoplæring er jeg også glad for du nævner, da det ikke har været så berørt i de øvrige kommentarer. Der kan jo være gode økonomisk fordele ved at kunne oplære teknikere, installatører osv. på en digital kopi inden de får fingrene i den rigtige vare. Dette er fx brugt i bilindustrien for at spare kostbar tid på oplæringen når nye modeller ruller ud, samt mindre fejlrater i de første biler der ryger igennem. Ved at inkludere teknologier som mixed reality fra fx Hololens i dette indsatsområde, kunne dette godt dyrkes mere i procesindustrien.
Vedrørende om det vil virke, er det jo altid sundt at være kritisk, men mener jeg helt bestemt, at netop FORCE Technology har kompetencerne, for at løfte denne opgave i kraft af vores mange eksisterende kompetencer på delområderne - fx simulering, monitorering, IoT, kunstig intelligens og arbejdet med digitale tvillinger i nuværende periode. Et tæt samarbejde med førende universiteter, interesseorganisationer, innovationsnetværk samt konkrete demonstrations cases vil yderlige sikre værdiskabende ydelser.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Anders Jacobsen (Teknisk Chef, Euro Therm)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:22

For udvikling af nye komponenter og test på eksisterende anlæg har disse testfaciliteter en klart fordel, for det er muligt at teste konstruktioner/design, processor og brændsler i en simulering, i stedet for en kostbar og risikobetonet fuldskala test.
Euro Therm har benyttet sig af fx forbrændingssimuleringer, hos FORCE Technology og andre institutter, på design stadiet, hvor der blev udviklet flere komponenter baseret på resultaterne af sådanne test muligheder. Med ny opkobling til fysisk monitorering sideløbende, kan der skabes spændende muligheder for validering og dyb indsigt i prototyper samt faktisk drift og tilstand af anlæg. Dernæst er det en fordel, at resultaterne for ændringer på design og øvrige input, er tilgængelig efter relativt kort tid.

Disse testmuligheder kan fremadrettet medvirke til udvikling og muligheder på generelle komponenter, men også en mulighed for at teste evt. udledningsværdier for forskellige industrier. Endelig ser jeg muligheder for bedre indsigt i hvornår der skal foretages vedligehold når simuleringer og realtids dataopsamling kombineres.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:47

Hej Anders

Dejligt at i bakker op om forslaget og kan se det i relation og forlængelse til nogle af de ydelser i allerede anvender hos os og øvrige GTS'er. Det er netop kombineringen af eksisterende kompetencer som simulering, IoT, monitorering, digitale tvillinger og machine learning der danner fundamentet og grobund for dette nye paradigme af testudbud vi ønsker at drive. Med avancerede og moderne forbrændingsanlæg som i levere, er kompleksiteten så stor, at kommende kvantespring inden for nye designs her, formodentlig vil udspringe fra en hybrid tilgang til test og analyse af data. Hertil forbrændingsanlæg som en stadig central og stabil del af både den danske og udenlanske energi- og el-produktion, ser jeg store potentialer for at være first mover og i front her. Dette vil vi gerne bidrage til.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:48

This is a highly relevant initiative which builds directly on industrial requirements and research solutions developed in MADE DIGITAL. The proposal will ensure capacity and expertise to provide the many Danish SME's and larger companies with the ability to rapidly develop, tests and optimize new production systems before investing in the hardware (significant savings). This will increase their agility and time to market providing a clear competitive edge. Further more, developing a center of excellence in this area as suggested will be a key enable for Danish industry in particular SME's where it will reduce the entry barrier to these solutions.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:31

Dear Nigel, your comment are greatly appreciated
Supporting industry in developing new production systems are similar important to developing more efficient and sustainable products as a green product needs to come from a green production line. The efforts done in MADE Digital and now in FADE FAST will have a strong coupling to building a new hybrid testbed. Applying virtual methods, for production process optimization, and process monitoring, will generate data feeding into a digital twin encapsulating the whole product lifetime. We will insist sharing value from the suggested activity for through knowledge sharing and participation in MADE Demonstration projects.

Jan Holst (R&D Director, VP, Sanovo Technology Group A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:25

Digitale modeller er allerede og vil i fremtiden blive udnyttet mere og mere ved Sanovo Technology til simulering af såvel mekaniske dynamiske sammenhænge som flow analyser i proces sammenhæng. Vi finder absolut dette projekt interessant.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:57

Hej Jan

Ja meget glad for at en virksomhed som jeres, der er så langt fremme på den digitale front, finder oplægget interessant. Jeg ved I er et foregangsbillede med brug af simuleringer, men også fx brug af Hololens her under Coronakrisen. En teknologi der vil spille godt sammen med den hybride testbed.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Lars Sielemann (Senior Mechanical Engineer, Discipline Lead, A/S Shell Raffinaderiet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:14

I forhold til det endelige produkt - UT patchen, er der inden for proces industrien generelt og specielt olie industrien behov for disse innovative udviklinger. Applikationen vil som den er præsenteret være både fleksibel og besparende i forhold til de til tider komplekse steder den vil finde anvendelse, lige som den kan høje kvaliteten af de målinger der foretages. At der er lagt op til både en permanent installations løsning og en bærbar løsning højener både brugsområde and anvendeligehed.
Hvis data behandlingen og rapporteringen kommer til at stå mål med intentionerne, vil disse fremadrette være meget brugbar i forhold til den efterfølgende databehandling, eventuelle driftsegnethed undersøgelser, samt en bedre løbende monitorering af procesanlæg og lokationer, hvor tilgængelighed til tider kan være besværliggjort.
Med dette i mente, støtter vi naturligvis den fortsatte udvikling af løsningen, som forhåbentlig vil blive endnu et stærk værktøj i porteføljen.

Ulf Larsen (VP, Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:31

Tak for dine kommentarer og din støtte til indsatsområdet. Udviklingen af radikal ny teknologi der kan anvendes til både inspektion og alternativt til monitorering i procesanlæg vil bidrage væsentligt til generering af flere og bedre data, der igen vil øge værdien af den efterfølgende databehandling.
Gennem udvikling af et parallelt simuleringsværktøj kan skabes en hybrid mulighed der vil øge værdien af denne teknologi yderligere i både planlægning af brugen af teknologien og den efterfølgende udnyttelse af data.
Mvh
Ulf Larsen

Jacob Tornfeldt Sørensen (Digital Lead, DHI A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:43

Indsatsen giver en bred og stærk platform for den naturlige mere digitale videreudvikling af testbeds. Dette vil komme virksomheder bredt til gode og de numeriske modeller, der udvikles føder naturligt ind i en digitale tvilling som tillige giver værdi ind i driftfasen. DHI har i din aktivitet "Hav, vand og klimamål 2030" en aktivitet, der ligeledes adresserer udviklingen af hybride test, men fokuseret på anvendelse inden for den komplementære anvendelse til design, installation og operation af offshore- og kyststrukturer, hvor hybride test metoder både bidrager til øget validering og dermed brug af numeriske modeller, mere effektive testmetoder og giver mulighed for an anvende test i situationer, der ellers ikke har været mulige. Vi vil i fælleskab kunne skabe nye løsninger og anvendelser og derigennem etablere en unik hybrid test kompetence i Danmark.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:51

Kære Jacob, tak for din kommentar
Jeg er helt enig i potentielt ved at samarbejde om at udvikle en unik dansk testkompetence hvor GTS tager et afgørende ansvar. Nye digitale teknologier giver os et unikt afsæt for at tage et kvantespring i forhold til den måde hvorpå vi tilbyder test i dag. Vi skal ikke kun leverer testresultater, men også viden til industrien om hvorledes de forbedre deres processer og produkter, og her kan en hybrid testbed spille en afgørende forskel.

Preben Birr (CEO og Klyngeleder, House of Energy)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:44

Input på vegne af arbejdsgruppen i Energy Cluster Denmark:
Energy Cluster Denmark støtter op om dette forslag. Energy Cluster Denmark vil, som den nationale klynge og innovationsplatform for den samlede energiindustri, hjælpe med at gøre opmærksom på de muligheder der er i hybride testfaciliteter særligt over for de mange SMV’ere vi har i klyngen. Vi har planlangt en "tour de test bed" kampagne til efteråret primært målrettet de SMV'ere der ikke har erfaring med at bruge de gode eksisterende testfaciliteter der er rundt i landet. Klyngen har også en indsats for at hjælpe vores SMV'ere med at blive mere digitale. Med en hybrid testinfrastruktur vil det være flere af klyngens målgruppe der vil benytte sig af test i deres produktudviklingsprocesser, og vi ser frem til et tæt samarbejde med FORCE Technology omkring dette spændende Kinderæg.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:17

Kære Preben, tak for din kommentar
At tilbyde test af produkter og processer er tæt på raison d’être for GTS og i særdeleshed FORCE Technology. At understøtte den danske energiteknologiklynge er i fokus hos os, og derfor også ansvarstagende deltagelse i det kommende Energy Cluster Denmark. De energiteknologiske område er central i den grønne omstilling, og har et stort demonstreret potentiale for at skabe arbejdspladser og eksport. Indsatsen har derfor også fokus på at inddrage producenter indenfor f.eks. fjernvarme eller raffinering af biogas. I forbindelse med den planlagte ’tour de test bed’ fortæller vi naturligvis gerne om hvad vi kan i FORCE Technology og giver mulighed for at ’kigge og føle’ vores testfaciliteter.

Jeanette Obling (Senior Director, Technology Markets & Bioenergy, Ørsted)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:47

I Ørsted har Markets & Bioenergy gennem de senere år arbejdet med digitalisering kombineret med ny teknologier og har et digitaliserings program ” Smart Plant projekt”, som udvikler og afprøver nye ideer og metoder til kraftværker.
Vi ser den digitale teknologi som et potentiale for at forbedre vores indsigt i data og indsamle flere vedligeholdelses- og procesdata, som kan give viden om og bidrage til optimering af blandt andet vores vedligeholdelse og kraftværksprocesser og forbedre rådigheden for specifikke anlægskomponenter.
Predictive maintenances er et af de værktøjer, som skal hjælpe os med at optimere vores vedligehold, mens analyse af procesdata skal bidrage til optimering og smartere styring.
I forhold til optimere rådigheden for enkelt komponenter, gør vi brug af FEM analyser mens optimering af forbrænding ofte kan suppleres med CFD modeller.
Det bliver interessant at følge FORCE Technology i deres bestræbelser på at udvikle Fremtidens Hybride Testbed, hvor data og modeller forsøges sammenkoblet
Henrik Frahm, Manager Mechincal Systems & Jeanette Obling, Senior Director, Technology

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:32

Kære Henrik og Janette, tak for jeres kommentar
Det er interessant, at I peger på at en hybrid tilgang hvor data fra virtuelle/numeriske modeller (FEM, CFD) kombineres med måledata fra anlæg i drift, ikke kun kan bruges i forbindelse med produktudvikling og test, men også kan bruges til at mindske vedligeholdelsesomkostninger og sikre længst mulig levetid for energianlæg. Grundkomponenterne er de samme: virtuelle modeller, avanceret sensorik, IoT, machine learning, digitale tvillinger, omend målet ikke helt det samme. Der må derfor være mange erfaringer og kompetencer vi kan dele.

Christian Østergaard (CTO, CEKO Sensors ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:29

Vi arbejder i CEKO Sensors med monitorering af assets af en meget høj værdi og som har en produktion der ikke må begrænses. Det kan derfor være dyrt og til tider helt umuligt at tage et sådanne asset ud af drift for at udfører test på det. At kunne udfører disse tests i et miljø hvor alle de indledende test kan udføres som digitale modeller har stor værdi både for CEKO men også for slutbrugeren. Det er selvfølgelig kritisk at disse test kommer så tæt på de virkelige forhold, som der befinder sig under normal drift. Vi ser derfor disse hybrid test som en spændende mulighed for at komme så tæt på de miljøer i "marken" som det er muligt og således minimerer afstanden fra system konfigurerering til slutproduktet.

Ulf Larsen (VP, Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:20

Kære Christian Østergaard,
Tak for dine kommentarer.
Vi er helt enige i at netop at niveauet af realisme af en virtuelt test er altafgørende for en bred implementering, og hermed afgørende. Vi ser frem til at samarbejde med CEKO om udvikling og udrulning heraf og herigennem skabe grundlaget for helt nye muligheder for anvendelser af sensorer og hybride tests.
Mvh
Ulf Larsen

Viggo Andersen (Vice President Quality, Kamstrup)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:49

Kamstrup udvikler og producerer en række målere indenfor legal metrologi. Certificerede og akkrediterede processer inden for måling af bl.a. flow med stor præcision er grundlaget for vores eksistens. Det er derfor meget afgørende for Kamstrup, at vi i Danmark arbejder med simuleringer på højt niveau, og har muligheden for at benytte og sparre med viden centre inden for digital simulering. Vi bakker derfor fuldt op om dette forslag.
/ English:
Kamstrup develops and produces a number of meters in legal metrology. Certified and accredited processes in the measurement of i.a. flow with high precision is the foundation of our existence. It is therefore very crucial for Kamstrup that we in Denmark work with high-level simulations, and have the opportunity to use and work with knowledge centers in digital simulation. We therefore fully support this proposal.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:59

Hej Viggo

Tak for jeres opbakning til forslaget. Jeg er overbevist om, at den hybride testbed ville kunne bidrage med fx endnu højere præcision af jeres avancerede målere, gennem øget indsigt i simulerede og målte strømningsforhold der kan lede til optimerede designs. Det ville være en fornøjelse løbende at spare med jer om dette emne.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Maria Strandesen (Senior Innovation Portfolio Manager, Maersk)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:10

Vi ser kombinationen af simulerede og fysiske test som et logisk næste trin i udviklingen indenfor test-området. Hos Maersk kigger vi pt. på mulighederne for at bygge en digital tvilling af et 'test-skib', som vil kunne bruges til at afprøve nye konstellationer af bla. motor og styringssysterm. Vi finder derfor forslaget relevant og kan fint se synergier ift. vores prioriterede udviklingen indenfor det digitale felt.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:40

Kære Maria, tak for din kommentar
Mærsk og FORCE Technology har en lang tradition for at samarbejde indenfor test, og lad os gå i dialog om at dele erfaringer indenfor dette område også. Dataindsamling fra produkter i drift er et centralt element i vores indsats, og også for jeres.

Kenn Prinds (R&D Manager, Enkotec)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:25

Hos Enkotec udviklinger, sælger og servicere vi maskiner i det meste af verden. De seneste 3 år har vi arbejdet rigtig meget med sensorer, dataopsamling og startet på en rejse med machine self adjustment/machine learning. En af vores udfordringer er field test der foregår langt fra Danmark og over længere perioder hvilket gør, at vi ikke fysisk kan være tilstede. Det medfører ofte udfordringer med at forstå baggrunden for de data som genereres og muligheden for at kunne simulere de hændelsesforløb, som har fundet sted. Vi ser derfor et stort potentiale i udvikling og anvendelse af hybrid testbed til at reducere vores udviklingsomkostninger og forkorte vores time to marked på nye maskiner.
Herudover har vi en væsentlig forretning i service og eftersalg. Med datainput fra vores kunders maskiner ind i en hybrid testbed vil vi kunne yde en væsentlig hurtigere og mere effektiv service, der vil forøge vores eftersalg, skabe en væsentlig konkurrencefordel og reducere virksomhedens og vores kunders omkostninger.
Vi ser derfor dette projekt, som en væsentlig løftestang til af skabe en øget konkurrenfordel i fremtiden og er åben for et godt samarbejde med Force.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:05

Hej Kenn

Tusinde tak for en fin udfoldning af jeres vision indenfor området med tilhørende udfordringer og barriere for at gennemføre den, samt hvordan I ser dette forslag som en løftestang hertil. Det lyder enormt spændende med arbejdet i sat i søen vedr. sensorer og machine self adjustment/machine learning - stærkt gået at i har taget springet hertil. Jeg ser, som du selv også er inde på, rigtig spændende muligheder ved kombinationen af simuleringer og sensordata som supplement til hinanden. Sammen kan de komplimentere hinanden ved at dække hinandens mangler/huller i relation til præcision, faktiske forhold og dyb indsigt i resterende system og parametre, både under prototypetest, men også test i felten/hos slutkunden.
I relation til eftersalg og service er der, som også nævnt af andre i tråden efterhånden, store potentialer ved ikke alene at se på sensordata men også at bruge disse i relation og sammen med simulerede data. Endnu et godt eksempel på den værdiskabelse af digital vekselvirkningen mellem forskellige faser af et produkts tilblivelse og levetid, tak for det.

Der kunne blive et spændende demonstrationsprojekt hos jer med alle disse teknologier om områder inkluderet i den hybride testbed.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen

Sune Wolff (Unity Studios ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:59

Spændende projekt med kæmpe potentiale.
Igennem vores samarbejde med en bred vifte af de største produktionsvirksomheder i Danmark har vi set behovet for data visualisering, prediktiv vedligeholdelse og remote monitoring og support af komplekse maskiner og installationer. Vi understøtter netop disse use cases igennem brugen af AR/VR løsninger til både træning/oplæring i brugen af produktionsmaskiner, samt service/support af den endelige løsning.
At kunne koble en high-fidelity simuleringsmodel til denne visuelle front-end vil være en stærk kombination, der vil muliggøre afspilning af "what-if" scenarier til optimering af produktion samt forudsigelse af behov for vedligeholdelse. Det vil også kunne være muligt dynamisk at opdatere simuleringsmodellen baseret på brugerens interaktion med den virkelige maskine - enten direkte eller igennem AR/VR interface.
Vores interesse i dette projekt vil være centreret omkring visualisering af simuleringsresultater via AR/VR/MR
- VR: immersive træning og interaktion med den digitale tvilling
- AR/MR: on-site guide i brugen af den givne maskein på baggrund af simuleringsresultater
Mvh. Sune Wolff.

Svend Skovgaard Petersen (Projektleder, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:04

Hej Sune

Mange tak for kommentaren og dit bidrag til hvordan formidlingen af de mange data fra den hybride testbed kunne foregå. Der er ingen tvivl om at brugervenlig, intuitiv tilgang til den store viden, som digitaliseringen og foreslået hybride testbed vil kunne levere, er og bliver en tiltagende vigtig brik i takt med stigende kompleksitet fra både produkt og teknologisiden. Flere eksempler i debatten understøtter behovet for dette i fx service og trænings øjemed, som du også selv nævner.
Endelig er jeg enig i de store potentialer der ligger gemt i kombinationen af high fidelity simuleringer med en stærk visuelle front-end som en Unity gaming engines kan levere. Netop tidskritiske what-if scenearie ville fx hurtigere og nemmere kunne virtuelt inspiceres og evalueres. Selvfølgelig understøttet af et beslutningsgrundlag forankret i fysikken eller vel testede kunstig intelligens fremskrivelser.

Mvh
Svend Skovgaard Petersen