Etablering og formidling af national tidsreference

Senest opdateret d. 1/12-2021
Aktiv
DFM
Indsatsområdet Metrologi til digitalisering og datasikkerhed under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Jan Hald
Teamleder

Aktiviteten vil etablere en kritisk dansk infrastruktur inden for metrologiområdet ”tid & frekvens”. Der opbygges en national tidsreference baseret på atomure, som realiserer en officiel dansk tidsskala UTC(DFM) knyttet til den internationale UTC-tid.

Det overordnede mål for aktiviteten er etablering af en national tidsreference, som kan distribueres til virksomheder, myndigheder og universiteter, hvilket er sammenfaldende med indsatsområdets mål om samme. Desuden forskes i nye typer laser-baserede frekvensreferencer.

Aktiviteten vil etablere en kritisk dansk infrastruktur inden for metrologiområdet ”tid & frekvens”, hvor der ikke tidligere har været aktiviteter i Danmark.

Som en del af infrastrukturen opbygges en national tidsreference baseret på atomure, som realiserer en officiel dansk tidsskala UTC(DFM) knyttet til den internationale UTC-tid. Sporbarhed dokumenteres gennem sammenligner med ure ved udenlandske NMI’er.

Tidsreferencen kan formidles til virksomheder, myndigheder og universiteter via en fiberforbindelse eller over internettet via sikrede kanaler. Viden om opbygning og drift af en national tidsreference hjemtages via samarbejde med tidslaboratorier i nabolande.

Forskningsaktiviteterne inkluderer nye typer laser-baserede frekvensreferencer og distribution heraf via fiberforbindelser. Desuden udvikles en ny type ”optisk frekvenskam” baseret på DFM’s kommercielle frekvensstabile laser (Stabilaser 1542), der bl.a. kan fungere som et link mellem optiske frekvenser og mikrobølgefrekvenser.

Konkrete ydelser fra aktiviteten inkluderer kalibrering inden for tid og frekvens på højeste nationale niveau, både for elektriske såvel som for optiske signaler. DFM’s ultra-stabile referencer giver også mulighed for at karakterisere en bred vifte af laser- og RF-kilders støjegenskaber.