Digitale teknologier til datadrevet vækst

Senest opdateret d. 3/5-2020
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Service og offentlig innovation og Transport
Martin Møller
Chief Scientific Officer, PhD

Indsatsen opbygger en test- demonstrations- og udviklingsfacilitet for digitale teknologier til hurtig udvikling og test af datadrevne services. En facilitet, der kan benyttes på tværs af aktører fra industri, service, transport til offentlige myndigheder.

Danske virksomheder har de seneste år haft fokus på at digitalisere og opsamle data. Næste skridt er nu at udvikle nye datadrevne services, der bruger indsamlede data til at berige produkter, arbejdsprocesser og beslutninger. Data skal gøres tilgængelige og stilles effektivt til rådighed for den enkelte virksomhed og i flere led af værdikæden. Indsatsen vil bygge test- og udviklingsfaciliteter, der accelererer nye datadrevne services og applikationer ved at give virksomheder adgang til teknologiske faciliteter og nem udvikling af løsninger. Det kan være udvikling af infrastrukturkomponenter til dataplatforme, datamodellering med digital twins, nye interaktionsteknikker som AR/VR og nye datadrevne løsninger til beslutningsstøtte for industri, service, transport og offentlige myndigheder.

 

76 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sofie Bech (Digitalization Engineer, Grundfos)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 08:42

Dette er super relevant i dag. Første, og vigtige step, er visualisering af data. På baggrund af disse data, åbnes en helt ny mulighed. Men denne overgang fra visualisering til diagnose eller helt predict kræver nogle helt nye arbejdsprocesser.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:45

Kære Sofie
Tak for din kommentar. Vi ser visulalisering som helt centralt i forhold til effiktivt at kunne understøtte nye datadrevne processer. Forskellige former for visualisering er vigtige i forhold til datadrevet beslutningsstøtte, men bestemt også vigtigt for at kunne udstille indsamlet og beregnet data i industrielle applikationer fra produktionsprocesser til vedligehold og service.
Mvh. Allan Hansen

Anders Thorhauge Sandholm (Product Manager, Google)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:04

Dette er i mine øjne et vigtigt initiativ. Der er ingen tvivl om at datadrevet vækst er nøglen til at sikre fremgang for mange danske virksomheder. At sikre tilgængelighed af de rette digitale teknologier er derfor af stor betydning!

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:34

Kære Anders,
Tak for din kommentar og helt enig. Der er et kæmpe potentiale for vækst i både mindre og store virksomheder gennem brug af datadrevne teknologier. Specielt den rigtige adgang til data f.eks. fra IoT, dataplatforme, digitale tvillinger og nye interaktions teknologier som augmented reality der er specielt velegnet til f.eks. både produktion og service i industrien, ser vi som vigtige elementer der er ekstra behov for at gøre tilgængelige for danske virksomheder.
Mvh. Allan Hansen

Henrik Berg Berg Jepsen (Business Process Consultant, Head of Digitalization, Stenhøj Holding A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:41

Et rigtig spændende intiativ. Især tanken omkring at kigge på tværs af værdikæden, hvor der typisk findes mange forskellige silo-systemer, er for mig at se af stor værdi. En løsning der kigger på tværs så vi kan koble forløbet i produktion, med det efterfølgende resultat ude hos kunden, og effekten af vores service, vil i mine øjne kunne forbedre mange virksomheders resultater

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:54

Kære Henrik
Tak for din kommentar. Og helt enig i at der ligger et kæmpe potentiale i at se på adgang til data og datadrevne processer der kan anvendes på tværs af flere led i værdikæden og netop give feedback mellem processerne i produktion og når produkterne bruges hos kunderne. Ligeledes er der også brug for muligheder for at kunne bruge data og datadrevne service på tværs af forskellige aktører, så data giver størst mulig værdi f.eks. i et økosystem af leverandører eller hvor producenter, serviceleverandører og slutbrugere har behov for forskellige service og data på samme produkt. Indsatsområdet vil klart fokusere på komponenter og metoder til at understøtte dette!
Mvh. Allan

Anders Gøttsche (Lead Architect, Systematic)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 19:04

Meget interessant og spændende initiativ! Alexandra og TDU’en vil helt sikkert være en frugtbar sparingspartner i relation til vores produktportefølje – både til forsvarsindustrien, men også til den private og offentlige sektor. Det bliver spændende at se, hvordan det ville kunne facilitere en udbygning af Visualiserings- og AI-kapabiliteter i vores løsninger.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:22

Kære Anders,
Mange tak for din kommentar. Jeg er meget enig i dine betragtninger og der vil blive mulighed for virksomheder som jeres, både for at følge og deltage i aktiviteter omkring etableringen af en digital DTU. Der er klart mange interessante vinkler ift. anvendelsen af data, visulaisering og kunstig intelligens, og dette vil stå centralt i vores arbejde under indsatsen.

Peter Hinge (Machine Learning Specialist, Systematic)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:26

Fra et fagkyndigt perspektiv virker jeres forslag om en TDU super relevant. Vi har et stadigt stigende behov for hurtigt og agilt at kunne udvikle og teste vores modeller og algoritmer. Det er dejligt at se, at der er danske initiativer indenfor datadrevne services. Er spændt på at følge projektets udvikling.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 11:17

Kære Peter,
Tak for din kommentar og vi er enige i at der er nogle helt specielle udfordringer der skal løses i forhold til at etablere en dansk test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) for software og digitale teknologier. Målet er her at kunne gøre dette hurtigt og agilt og baseret på velafprøvede infrastrukturkomponenter og metoder, så arbejdsgangene omkring udvikling og afprøvning kan effektiviseres for både mindre og større virksomheder.
Mvh. Allan Hansen

Claus Rosenstand (Digital Hub Denmark Professor, Digital Hub Denmark)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:02

Den nye vækst bliver datadreven, og er måske en af de vigtigste globale konkurenceparameter, hvor specielt eksponentielle forretningsmodeller, der gør at vi på trods af vores talentmasses størrelse, kan tage markante globale markedsandele, forudsætter en datadreven strategi. Specielt vil jeg foreslå, at der også her er et fokus på AI/ML-teknologier (et sådan fokus har vi i Digital Hub Denmark), der nemt kan ibrugtages. Parallelt hermed bør der arbejde med virksomhedlederes digitale forestillingskraft, idet enhver organisation er ultimativt begrænset af sin ledelses forestillingskraft.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:24

Kære Claus
Tak for din kommentar og vi er helt enige i, at et vigtigt element for fremtidens datadrevet vækst er AI/ML-teknologier, som kombineres med data og nye services. Interessant aspekt omkring den digitale forestillingskraft og jeg mener vi kommer til at adressere denne både på teknologisiden, men også gennem arbejdet med nye forretningsmodeller for datadrevne services.

Thomas Bøhm Christiansen (Partner, Carve Consulting)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 17:00

Det er et rigtig spændende og ambitiøst. Da jeg læste oplægget kom jeg til at tænke på en Industri 4.0 demofabrik, som BCG vist har lavet i Tyskland. Jeg håber at denne TDU kan inkludere en lignende ambition for administrativ og offentlig sagsbehandling, hvor man formentlig godt kan lave nogle model-E2E processer i en form for As-Is og så vise, hvordan en fremtidig E2E proces kunne se ud ved brug af alle mulige typer af data og digitale løsninger. Noget sådan skulle i givet fald tage udgangspunkt i det systemlandskab med gamle mainframes, masser af teknologisk gæld, osv, som er virkeligheden for disse typer af processer. Det kunne være rigtig inspirerende for ledere at komme i et sådan demo-laboratorium og lege med mulige datadrevne, digitale løsninger.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:49

Kære Thomas,
Tak for din kommentar. Og vi er helt enige i, at der skal ses på at understøtte brugen af data end-to-end. Vi foreslår også at der arbejdes på tværs af værdikæden og værdikædens forskellige aktører og hvordan man kan bringe den rette data i spil for at understøtte forskellige proceser for de forskellige aktører.
Og det lyder som en rigtigt spændende idé at se på hvordan et demo-laboratorium kunne fungere i forhold til ledere og beslutningstagere.

Martin Collignon (Chief Operating Officer, TMROW ApS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 19:29

Et spændende initiativ der også er relevant for os: vi bruger virksomhedens eksisterende datakilder (elmåler, regnskabsdata, rejsedata, osv) til at kunne estimere deres klimaaftryk, men også offentlige datapunkter. Vi glæder os til at se resultatet.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:02

Kære Martin,
Tak for din kommentar og det lyder bestemt til at jeres anvendelser kunne drage nytte af resultaterne vi sigter på her. Jeg håber I vil følge aktiviteterne og der vil også blive forskellige muligheder for at deltage mere direkte undervejs.

Bo Sejer Frandsen (CEO, it-forum)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 12:31

Rigtig godt forslag - it-forum har sammen med Alexandra instituttet gennemført projektet innovativ Brug af Big data, hvor 27 virksomheder har været igennem et innovationsforløb med forskere. Resultatet har været at en række af virksomhederne har udviklet nye værkstøjer og produkter og dermed skaber forretning med brug af data.

it-forum er den største danske klynge for digitale teknologier og på vej til sammen med Brainsbusiness og infinIT at blive den nationale klyngeorganisation for styrkepositionen digitale teknologier. Mange af vores 450 medlemmer har stor interesse i datadrevne forretningsmodeller og vil kunne drage fordel af dette initiativ.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 13:04

Kære Bo,
Tak for kommentar. Og ja vi vil bygge videre på viden og erfaring fra tidligere projekter, men også prøve at få resultaterne ud til en bredere skare af virksomheder - både i forhold til tekniske kompetencer og hvordan dette kan effektiviseres, men også i forhold til datadrevne forretningsmodeller, som skal gå hånd-i-hånd me de tekniske og digitale tiltag!
Mvh. Allan

Ernest Fuller (Forretningsudvikler - Start-ups, Odense Robotics)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 14:25

Ligesom satellitter og GPS systemet skabte en platform til videreudvikling af jordbaseret, databaseret service ydelser, så vil den tiltagende digitalisering af samfundet og industri skabe muligheder for udvikling af hidtil ikke set servicemuligheder. Der er behov for et sted hvor man kan få rådgivning om alt fra interoperabilitet til datasikkerhed til dataforståelse. Dette starter vel med visualisering af de enorme datamængder der er i dag, for at skabe nye viden ude fra datastrømmen og anvender dem på nye måder.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:46

Kære Ernest
Tak for dit input som netop illustrerer den udfordring vi ser i markedet hos både private og offentlige firmaer. Der er en stor forståelserne for muligheder i at indsamle data, men der ligger fortsat store udfordringer i hurtigt at kunne skabe nye services, applikationer og andre anvendelser, hvor data bringes i spil i praksis, f.eks. til beslutningstøtte, visualiseringer, formidling mv. Og det er netop også disse muligheder vi mener der er et bredt behov for at kunne undertøtte effektivt og med nye effektive værktøjer der hurtigere og lettere kan muliggøre dette.

Morten Dam Jørgensen (Director, Terma AI, Terma A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 08:27

Mange tak for et godt forslag. Vi ser fra Terma et behov for at arbejde med data-dreven teknologi hvor dataen er ejet af kunderne og ikke os selv som leverandør. De mekanismer som skal bruges for at sikre troværdighed, sikkerhed og samtidig fleksibilitet ønsker vi gerne undersøgt. Vi taler derfor både edge computing samt edge træning og udvikling af f.eks. machine learning modeller, som er tilpasset hos kunden selv.

Et andet aspekt vi søger sparring på, er mission kritisk data, og håndtering af data-drevne systemer hvor konsekvensen ved forkerte "gæt" kan være alvorlig. Her vil explainable AI samt modellering og simulering (og digitale twins) være en hjælp til at afdække hvornår datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at de data-drevne systemer bør udtale sig.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:02

Kære Morten,
Mange tak for din kommentar. Og du peger her netop på nogle meget vigtige pointer omkring datadrevet teknologi, nemlig at det er vigtigt at forskellige aktører kan få adgang til forskellige typer af data om produkter og services. Det kan både fremme samarbejde, men også give mulighed for helt nye service, hvor data ejes og bruges af andre end producenten selv.
Ligeledes er forskning brugen af digital twins helt central for dette arbejde og vi oplever af de fleste danske virksomheder endnu ikke selv er på forkant med denne udvikling, hvorfor den også er et meget vigtigt fokus for aktiviteterne i indsatsen.

Arne Burlund (CIO, Idealcombi A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:22

Udnyttelsen af virksomheds data i stor skala er tit hindret af omkostningerne ved udvikling af systemer der kan opsamle data til videre behandling. Specielt for virksomheder i SMV segmentet er der behov for teknologier der med simpel implementering til en cost effektiv pris giver adgang til opsamling af data og datamining på disse.

Jakob Fredslund (Senior Solutions Architect, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:49

Kære Arne , tak for din kommentar. Det er præcis det dilemma, vi kan se mange virksomheder står i, og som vi vil forsøge at imødegå med vores indsats. Rigtig mange SMV'er har nu fået øjnene op for værdien i deres data, men det kan virke uoverskueligt og omkostningstungt at komme i gang helt forfra. Vi vil prøve at gøre det første trin på stigen lavere, og vi glæder os til at komme i dialog med så mange SMV'er som muligt.
Gode hilsner,
Jakob Fredslund

Ulla Nygaard Eliassen (Service Operational Excellence Lead, Hempel)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:41

Super relevant. Jeg ser gerne mere eller måske specifik hvordan det data-drevne i værdikæden bliver en vare du også kan lange over disken. Så ikke nok med at man internt kan drage fordel af det i en virksomhed, men også kan gøre det til noget der tilfører værdi til ens slutkunder. Ville gerne et led længere ud. Så meget gerne mere omkring Servitization.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:40

Kære Ulla,
Tak for din kommentar. Og vi er helt enige i at de datadrevne services ikke kun vil kunne skabe værdi internt og for den enkelte virksomhed (dette vil måske være første skridt), men at der ligger et stort potentiale i at kunne bringe denne type digitale services i spil i et økosystem af leverandører med forskellige behov for adgang til data, men også forskellige muligheder for selv at tilbyde nye typer data og services omkring produkter mv. Og slutbrugerne vil i rigtigt mange situationer være en vigtig aktør her, da det ofte er dem der benytter og tilpasser produkter og services til deres behov og brug. Så både viden og metoder omkring, økosystemer, servitization og nye forretningsmodeller vil være vigtige at adressere med dette indsatsområde.

Heidi svane (head of digital, Lifestyle & Design Cluster)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:12

Hos Lifestyle & Design cluster har vi taget hul på denne agenda og kan se hvor lang vej der er endnu i en livsstilsbranchen som i dag er drevet meget af markedet og produkterne. Det er derfor afgørende at kunne tilbyde virksomheder at deltage i forløb hvor de kan få nedbrudt hvad det vil sige at arbejde med data og hvordan man kommer igang. Derudover har vi nogle højdespringere i branchen som er born digital og træder nye græsgange for alle første gang - dem skal vi hjælpe gennem disse projekter, understøtte at de kan fastholde den vækst de oplever og at de kan udvikle innovative nye tiltag. Vi glæder os til at se dette program og som klynge forhåbentlig få nogle virksomheder med i programmerne.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:57

Kære Heidi
Tak for din kommentar og for gode pointer omkring hvorfor data og datadrevne teknologier og services er vigtig på tværs af brancher.
Og tak for input her og jeg er sikker på, der vil kunne være god synergi i mellem aktiviteterne i klyngen og i dette indsatsområde, så det ser vi frem til!

Thomas Tim Jensen (Owner & Chief Consultant, KUMBL, www.kumbl.com)
Lørdag d. 16/5-20 kl. 10:13

Datadrevet vækst er en unik mulighed for at råstoffattigt, men innovationsrigt land som Danmark. Set her fra vores kommunikationsbureau spår vi, at datadrevet kommunikation med Natural Language Generation for alvor vil tage fart. Robotjournalistik på baggrund af strukturerede data er allerede godt på vej, også her i landet, blandt andet til nyhedsformidling inden for finans, erhverv, vejr og meteorologi, trafik og meget mere. Her ligger der et kæmpe erhvervsmæssigt potentiale.

I KUMBL® finder vi det afgørende, at datadrevet kommunikation i naturligt sprog udbredes, også på sprog uden for engelsk. Det bør få forskningsmæssig opmærksomhed, også i dansk sammenhæng. Ellers vil data enten forblive data eller blive formidlet på engelsk.

Anne Bøgh Fangel (Projektleder - Dansk for Alle, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:45

Kære Thomas.
Tak for din kommentar. Vi kunne ikke være mere enige. Vi har allerede stort fokus på at udvikle modeller og værktøjer, der styrker virksomheders muligheder for at arbejde med NLP i dansk sammenhæng. Fokus har indtil nu været på Natural Language Understanding og udviklingen af generelle modeller til dansk, men Natural Language Generation er et vigtigt næste skridt - og helt afgørende for udviklingen bredt set. Vi er enige i, at der ligger et kæmpe erhvervsmæssigt potentiale i det felt.

Thomas Tim Jensen (Owner & Chief Consultant, KUMBL®, www.kumbl.com)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 07:04

Kære Anne. Tak for dit svar! Det lyder rigtig spændende, og KUMBL® deltager meget gerne som samarbejdspartner i de kommende år. Jeg skrev en artikel om emnet for tre år siden (https://marketcommunity.com/kunstig-kommunikation-fra-strukturerede-data...), og virkeligheden har modnet teknologi, marked, forventninger og muligheder lige siden.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 18/5-20 kl. 10:57

I forbindelse med den grønne omstilling af skibsfarten er udnyttelsen af skibes data i stor skala vigtig for uden adgang til data fra alle tekniske systemer om bord for leverandører af teknologi og rederier i land, vil der ikke kunne sikres en samlet set optimal drift.
FORCE Technology har allerede sammen med forskellige parter i den maritime industri taget vigtige skridt i udvikling af standarder for udveksling af information til skibe. Der skal fortsat forskes og udvikles inden for dette område, og vi støtter op om dette arbejde.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:48

Kære Valdemar,
Mange tak for din kommentar. Skibsfarten fylder klart i den grønne omstilling, og vi har et aktivitetsspor omkring digitale teknologier til bæredygtig transport og logistik, hvor vi kigger på digitale forsyningskæder. Her er udnyttelsen af data indenfor skibsfarten bestemt relevant. FORCE Technology forventer vi også et samarbejde med i denne indsats.

Sverre Lenbroch (CDO, Head of ITD Digital, ITD)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 12:16

I forhold til vejgodstransport- og logistik branchen er datadrevne services et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden, helt overordnet vil transparens omkring data i den samlede leverancekæde blive nødvendigt, ligesom data pooling med samkørsel af brancherelateret- og offentlig data bliver helt afgørende. Det vil derfor være oplagt at samarbejde med Alexandra omkring udvikling og test af forskellige scenarier indenfor udnyttelse af data og udvikling af nye datadrevne forretningsmodeller, hvor de seneste teknologier kan blive testet i praksis. Vi ser derfor frem til samarbejdet omkring opbygningen af en dansk test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) til hurtig udvikling og test af datadrevne services.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:41

Kære Sverre,
Tak for god og konstruktiv feedback. Og netop perspektiverne i at kunne dele data, og værdien af data, på tværs af forskellige aktører i leverancekæde er helt centrale. Ved ikke kun at fokusere snævert på den enkelte virksomheds forretning, men at se på de sammenhænge man indgår i, tror vi at data vil kunne bringe mere værdi til alle og understøtte forskellige behov og services hos de enkelte aktører. Specifikt inden for transport- og logistik mener vi også at der er et stort potentiale for fælles dataplatforme, som muliggør både fælles og skræddersyede datadrevne services for danske virksomheder.

Esben Skovenborg (Principal Research Engineer)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:52

Det er et spændende, og helt sikkert relevant forslag. Når en virksomhed først begynder at indsamle kundegenereret data mhp. ML-modellering, støder man uundgåeligt på en række (for virksomheden måske nye) opgaver som først skal løses - altså før man når til det stadie hvor datamodeller og -analyse kan bruges til forbedring af produkter og services. Her tænker jeg på skalérbarhed og sikkerhed ifm. dataindsamling og opbevaring, og regionale krav til brugerens accept og databeskyttelse o.s.v. Jeg ved ikke, om den slags opbygning af infrastruktur er tænkt som en del af forslaget, men det er måske en forudsætning for visse former for datadrevet vækst.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:54

Kære Esben,
Det er også vores erfaring, at der kommer en masse aktiviteter omkring dataopsamling, tilgængelighed, formater, sikkerhed, anonymitet, etc., som skal være på plads før data kan skabe værdi i nye produkter og services. Det vil bestemt være et fokusområde også i denne indsats og spille sammen med andre af vores indsatser indenfor bl.a. cybersecurity. Mange tak for din kommentar.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:06

I forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien er det en stadig stigende interesse i at implementere nye digitale teknologier og datadrevne services. CenSec bringer derfor meget gerne klyngens 140 medlemsvirksomheder i indgreb med dette indsatsområde, ligesom CenSec gerne bidrager med at skabe international opmærksomhed og marked for indsatsområdets resultater.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:57

Kære Klaus,
Mange tak for din positive opfordring til samarbejde. Vi ser også meget frem til at samarbejde med jer og jeres medlemmer indenfor forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, hvor datadreven services har et stort potentiale.

Kim Skov Hilding (Konsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:46

Dansk Standard ser positivt på Alexandra Instituttets forslag om digitale teknologier til datadrevet vækst, da det er en dagsorden som Dansk Standard også har særlig fokus på.
Kunstig intelligens og machine learning er teknologiske områder i massiv vækst. Den stadigt stigende implementering af intelligente løsninger, der gøres mulige ved hjælp af kunstig intelligens, rejser en række vigtige spørgsmål, som grundlæggende handler om løsningen er sikker og troværdig. Det danske standardiseringsudvalg har derfor stort fokus på emner som gennemsigtighed, bias, og robusthed. Ambitionen er, at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav. Desuden har vi, sammen med Alexandra Instituttet, allerede udviklet nationale specifikationer om fx gennemsigtighed.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder inden for kunstig intelligens og machine learning som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:45

Kære Kim,
Vi ser frem til at fortsætte og udbygge det gode samarbejde med Dansk Standard. Der vil i stigende grad blive brug for internationale standarder indenfor kunstig intelligens, cybersecurity, IoT og andre digitale teknologier.
Mange tak for din kommentar.

Jesper Mosegaard (Director of Products, Luxion)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 23:53

Der er ingen tvivl om at data er drivkræften bag og katalysator for både vækst og effektivisering på tværs af mange brancher. Derfor er dette forslag et vigtigt element i at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Hos Luxion udvikler vi softwareprodukter der med udgangspunkt i CAD-data giver vores kunder mulighed for
1) Hurtigere fotografier af produkter (fordi de er 100% digitale fra start)
2) Effektive valg i design og innovationsfasen (fordi man ikke skal fremskaffe fysiske eksemplarer af alle variationer )
3) Produkt-konfiguratorer - også til slutkunden (fordi vi tilbyder en gratis viewer og en web-eksport af variationer i farve/modeller/materialer)

Vi ser dog også at vores kunder indenfor især produktdesign er på meget forskelligt stadie. Nogle segmenter er kun lige begyndt at bruge 3D som erstatning for fotografier eller 2D design. Andre segmenter har være 100% digitale i årevis. Disse segmenter kan ikke behandles ens. Og man skal altid forstå den arbejdsprocess der kom før den datadrevne vækst.

På den baggrund vil jeg anbefale Alexandra Instituttet at tage det dybt seriøst at gå målrettet efter at forstå den potentielle brugergruppe - og deres arbejde i "gamle" arbejdsprocesser og værktøj. I det perspektiv vil jeg ønske for Instituttet at resultatkontrakten i endnu højere grad kunne fokuseres - ikke på brancher eller ideer, men på helt konkrete daglige udfordringer hos dem det handler om; brugerne af de fremtidige datadrevne værktøj.

Og så en ide herfra - den første er gratis; Mit team viser demo-videoer hver 14 dag. De er altid med udgangspunkt i en use-case og er potentielle færdige produkter. Disse bruges direkte til at diskutere de næste skridt sammen med stakeholders eller brugere. Det ville være oplagt for Instituttet at gøre den innovative udvikling endnu tydeligere for både offentligheden og potentielle aftagere ved at gøre noget lignende. Demo or die :)

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:51

Kære Jesper,
Meget enig i "demo or die" princippet; hos Alexandra er det en del af vores DNA med agil udvikling, prototyper, demo'er og brugerinddragelse. Fokus på brugernes behov ud fra afdækning af praksis "derude" er en central del af vors værkstøjskasse ift. at designe og udvikle de datadrevne services og værktøjer.
Mange tak for din kommentar. Meget imponerende at se og følge, hvad I arbejder med og lancerer af CAD-data-baserede produkter og services hos Luxion.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:54

Kære Jesper
Tak for nogle gode og indsigtsfulde betragtninger og input. Vi har samme opfattelse af situationen i markedet og hos danske virksomheder. Alle er enige om at digitalisering og datadrevne processer er centrale for fortsat effektivisering og vækst, men der er meget forskel på niveauet af digitalisering på tværs af virksomheder. Vi ser derfor behovet i indsatsområdet vil være at fokusere på praksis og hvordan vi kan stille nye, digitale teknologier til rådighed til understøttelse af anvendelsen af data i praksis i virksomhederne. Og vi mener at opbygningen af en TDU vil være et vigtigt redskab i denne sammenhæng til hurtigt og agilt at kunne hjælpe virksomhederne med at udvikle og afprøve digitale koncepter og løsninger.

Chris Terkelsen (Stifter, TracTrac APS)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 20:09

Digitale teknologier til datadrevet vækst er et interessant indsatsområde for TracTrac. Vi sidder på et enormt i stort uudnyttet data-sæt i form af positionsdata fra atleter opsamlet over mange år fra sportsbegivenheder på tværs af sportsgrene over hele verden. Vi ser et stort potentiale for at forbedre vores tjeneste og værdien af data for atleter, kunder og slutbrugere gennem forbedring af adgangen til data og udvikling og raffinering af datadrevne forretningsmodeller.

Jakob Fredslund (Senior Solutions Architect, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 22/5-20 kl. 10:00

Kære Chris,
Tak for din kommentar. Vores ønske med denne indsats er netop at kunne hjælpe, når jeres - og andre virksomheder med tilsvarende gode data - potentiale for datadreven vækst skal indfris.
Bedste hilsner,
Jakob Fredslund

Kathrine Vejgaard Stage (Team Leader, Food, Food & Bio Cluster Denmark)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:50

Spændende indsats og udviklingen bekræftes også af flere af de born digital startups, som vi arbejder med. På tværs af værdikæden er der uudnyttede potentialer i vores branche, og vi arbejder også med digitalisering som et tværgående indsatsområde. Vi vil gerne stilles os til rådighed for yderligere samarbejde.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:59

Kære Kathrine
Tak for din kommentar og for at bekræfte behovet for at kigge på tværs af værdikæden og forskellige aktører. Og det lyder bestemt som en spændende mulighed med samarbejde med jer og jeres branche i forhold til dette indsatsområde om digital datadrevne teknologier.

Jim Koldborg (Økonomi og IT-chef, PASCHAL-Danmark A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:01

Denne ”test- demonstrations- og udviklingsfacilitet” er en fantastisk idé for os SMV’ere!
Vi er selv i gang med en Innobooster omkring anvendelse af kunstig intelligens til løbende re-kalibrering og mere stabil positionering af opstillet bro-understøtningsmateriel i vores eksisterende AR-app. Vores ultimative drøm er, at betonfolkene på byggepladserne skal kunne samle understøtningen til en motorvejsbro med 30.000 enheder – uden brug af papirstegninger!
Vores projekt inddrager computer vision renderinger samt flere andre spændende teknologier. En væsentlig parameter for os, handler om at reducere behovet for tidskrævende billedeoptagelser af stilladsmateriel, i mange forskellige miljøer, for træning af datasæt. Dernæst skal dette bringes til praktisk og brugervenlig anvendelse i alle-mands AR-devices som f.eks. smartphones.
Disse p.t. højrisikoprojekter, har hidtil været reserveret til de pengestærke Entreprisevirksomheder, med større udviklingsafdelinger --- eller SMV’ere med visionære ildsjæle.
Der er for mig, ingen tvivl om at denne ”test- demonstrations- og udviklingsfacilitet” vil kunne dele viden og gøre tærsklen for at SMV’ere kan deltage i denne type projekter betydeligt lavere og dermed medvirke til at bringe datadrevne services ud til idérige og kreative SMV-er med få udviklingstimer til rådighed.
Dette projekt vil være en stor hjælp for os og andre SMV’ere!
Vi tilbyder gerne vores samarbejde i forbindelse med pilot-cases.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 13:54

Kære Jim
Mange tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet. Vi ser netop behovet for at bringe digital data ud i alle arbejdsprocesser som helt central for at kunne hjemtage gevinsterne i digitalisering. Hvis kun dele af processerne digitaliseres, som f.eks. optegning af konstruktionerne i 3D, men dette ikke kan overdrages til de efterfølgende konstruktions og serviceringsfaser, så høster man ikke alle fordelene i dataene. Og TDUen skal netop være med til at gøre disse skridt lettere for virksomheder som jeres, ved at udbyde både teknologiske komponenter og en velafprøvet metode til at udvikle af afprøve nye idéer og koncepter.

Bo Kempel (Specialist (Hydraulisk modellering), EnviDan)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:43

Med risiko for at gentage andre gode input kommer her mit syn på opdraget.
Der er ingen tvivl om at muligheden for nemmere og billige dataindsamling er ved at opbygge en datamasse som vokser sig større end vi på traditionel vis kan håndtere. Derfor er der brug for nye smarte metoder til at skabe overblik i denne datamasse. For et et konkret eksempel (3D model af Danmark) hvor vi har samarbejdet med Alexandra Instituttet og demonstreret at simple tilpasninger i udviklingen kan skabe stor værdi i det danke erhvervsliv. Vi tilbyder os derfor gerne som test-piloter og sparringspartnere i denne sammenhæng.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:35

Kære Bo
Tak for din kommentar og for tilbud om samarbejder i indsatsområdet. Datadrevet vækst afhænger jo netop af nye innovative anvendelser af de ofte store datamængder og nye forretningsmodeller for anvendelse af data mellem aktører. Så dette er også et af de vigtige elementer under indsatsområdet.

Charlotte Holm Billund (Chefkonsulent, IT-Branchen)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:16

Særligt de små og mellemstore virksomheder halter bagefter ift. digitalisering. Et meget hands-on fokus på dette segment med uddannelsesaktiviteter, kurser og træning inden for dataopsamling og -håndtering, udrulning af nye teknologier, fx AI, machine learning, cloud, AR/VR mv. vil være meget brugbart.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:37

Kære Charlotte,
Mange tak for din kommentar. Jeg er glad for at du nævner træning, uddannelse og kurser. En del aktiviteter i denne omhandler netop "Data til understøttelse af industriel træning, instruktion og undervisning". Vi ser frem til et samarbejde med jer og jeres medlemmer.

flemming madsen (ass partner, quercus group)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:18

det forekommer meget relevant og kan virkelig gøre en forskel, hvis centret tager fat om nuts and bolts problematikker i den fysiske verden og kobler fysisk til brug af data og IOT. jeg tænker på sensorer, aktuatorer og de komponenter som skal levere data. hvordan installeres de, hvilke er bedst i hvilkemiljøer og til hvilke formål? samme med IOT: sigfox, NBIOT, lora ? der hører en fysisk node til, uanset netværket. brugerflader og styring, API strukturer og samspil imellem udbyder/sælger og kunder. kan gøre en kæmpeforskel for rigtig mange

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:44

Kære Flemming
Tak for dit input og kommentar. Den foreslåede digitale TDU, vil netop være med fokus på anvendelse i praksis - sammen med danske virksomheder og partnere. En sådan test og udviklings facilitet skal gøre det nemmere for virksomheder at få udviklet og afprøvet deres idéer i forhold til teknologi og også de praktiske udfordringer der ligger i at bruge løsninger i dagligdagen i virksomhederne. I undersøgelse af denne praksis vil man også skulle forholde sig til de het lavpraktiske aspekter, som er nødvendige for at få løsninger til at fungere. Vi håber med denne digitale TDU at kunne levere uvildig rådgivning omkring teknologier og anvendelse og accelerere udvikling og afprøvning sammen med virksomhederne.

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:30

Alexandra institute are an active participant in MADE and support with their digital expertise to solve and implement solutions in the Danish manufacturing sector. This has proved essential to assist Danish SME's make the transition to digital solutions, where having these capabilities in-house is simply not feasible. Increasing the scope and capacity of digital capabilities as proposed, will enable even more Danish companies - especially SME's to develop competitive digital products and services across all sectors.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:14

Dear Nigel
Thank you for your comment. Indeed, the Alexandra Institute is participating in MADE where we work with Danish companies and Universities on digital support for production processes. This also includes data driven processes, data collection in production environments and smart products, and intelligent data-driven instructions for production workers.
Based on this work, we wish to increase the scope of the applications to not only include the production processes, but the whole value chain and focus on making data and services available for more processes and more companies across the value chain. We believe this will be important to support digitization, new data-drive services and growth for even more companies.

Torben Bach (Open source, NIRAS A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:55

Endnu en stemme koret. Vi ser demokratiseringen af AI/ML som en vigtig parameter i realiseringen af det digitale potentiale. Udviklingen af åbne løsninger og standarder på tværs af domæne siloer, der gør metoderne bredt tilgængelige, og som nævnt andet steds, resultaterne "explainable" vil være stærke bidrag i NIRAS igangværende arbejde med at udnytte ML bredt i vores daglige rådgivning. Vi stiller meget gerne eksempler til rådighed og deltager meget gerne som test kaniner og praksisnære sparingspartnere.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:39

Kære Torben
Tak for din kommentar og tilbud om samarbejde omkring explainable AI/ML. Vi håber netop på med en digital TDU at kunne nå bredt ud på tværs af brancher og domæner og tilbyde teknologier og viden der kan lettere kan anvendes af flere danske virksomheder.

Anne Bøgh Fangel (Projektleder - Dansk for Alle, Alexandra Instituutet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:03

Kære Torben.
Tak for din kommentar. Vi har allerede fokus på open source og explainability i vores nuværende satsninger, og det er bestemt noget, vi forventer at have fokus på fremadrettet også. Vi vil bestemt være meget interesserede i at udvikle og afprøve metoer i samspil med jer og andre, der anvender ML i deres forretningsprocesser.

Brian Gottorp Jeppesen (CEO, Mjølner Informatics A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:54

Meget relevant initiativ. Modenheden hos aftagervirksomhederne er forskellige hos store virksomheder er den ved at være stor, mens den hos en del SMV'ere er mindre, da dette er en stor mundfuld for mindre resurse stærke virksomheder. Viljen er der, men med initiativer, som dette vil virksomheder bedre kunne udnytte potentialet. Ligeledes at se hvor det er relevant og få skabt flere fyrtårne, som virksomheder kan følge mht. datadrevne services. Jeg ser et stort potentiale for, at man kan hjælpe smv'ere til en bedre digital omstilling og dermed kan underbygge tilskudordninger som (smvdigital.dk), med disse initiativer. Der er ligeledes et stort potentiale "aktivere" opsamlet data i smart city regi, hvor det kan komme borgere til gavn og give øget vækst til private virksomheder.
Vi glæder os til at samarbejde med endnu flere om datadrevet vækst.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:23

Kære Brian
Tak for din kommentar og vi er helt enige i dit perspektiv. Hvor datadrevne services allerede bliver brugt hos de store virksomheder, har især mange SMVer vanskeligt ved selv at løfte denne opgave og i praksis høste gevinster ved øget digitalisering og brug af egen og andres data. Og vi ser også at problemstillingen er relevant for offentlige virksomheder , hvor der bestemt er behov for at kunne udstille og benytte data på tværs af mange aktører.

Simon Egenfeldt-Nielsen (CEO, Sentio Simulations)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 12:28

Det kunne være relevant at binde vores træningssimulation op i demo-løsningen ligesom vi har gjort i Smart Factory Labs i Tyskland, Korea og Schweiz og vise hvordan data automatisk kan skabe en fuldt interaktiv 3D simulation.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:18

Kære Simon
Tak for dit input. Og Sentio Simulations teknologier er rigtigt interesante for dette område. Vi sigter på at kunne bringe data i spil også i forhold til træning og instruktion koblet direkte til arbejdsprocesser f.eks. gennem augmented reality. Automatisering af både simuleringer og denne type interaktive instruktioner og undervisning gennem data er derfor helt centralt, hvis dette skal kunne skaleres og gøres billigere end i dag, hvor det typisk kræver eksperter for at udvikle simuleringer og træningsforløb.

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:04

Godt forslag: "opbygning af en dansk test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) til hurtig udvikling og test af datadrevne services". Hvor brug af satellitdata og kombinering med andre data sources tit resulterer i "hardcoded" løsninger opbygget til et begrænset fast datasæt og en specifik opgave, kunne en standardisering og generaliseret adgang til de forskellig data sources (fra satelliter, droner, fast monteret, håndmålte mm.) gøre det lettere at udvikle intelligente fleksible løsninger og moduler, hvor fokus er på "the end-product and service" og ikke på hvordan man fletter de forskellige dataset sammen. Derudover vil et sådan set-up også åbne op for brug af yderligere data uden at ændre på "the end-product" - feks. for satellitdata kommer der flere og flere hver år. Dette kunne have en stor indflydelse på mulighederne for digital omstilling, faktisk i mange sektorer, og vi ser specielt at SMVer kunne blive styrket ved et sådan TDU set-up. ESA BIC Denmark er klar til at støtte op om dette projekt.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:54

Kære Poul
Mange tak for din kommentar og for jeres støtte og opbakning til indsatsområdet. Vi er enige i, at opbygningen af en digital TDU, med ready-to-use komponenter, viden og udviklingsmetoder vil være den rigtige måde at kunne udvikle og afprøve nye applikationer og services. Og området omkring GSNN og lignende data er relevant for rigtigt mange brancher. Samtidigt stiller dette ofte også nogle udfordrende krav i forhold til håndtering af de store datamænger. Vi har allerede stor erfaring inden for dette område og vil fortsat fokusere på samarbejde omkring dette med eksterne samarbejdspartnere.

Ole Mark (Head of Innovation, Krüger)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:49

Her på Krüger at vi læst dette forslag til indsats område med meget stor interesse. Vi mener at især "Udvikling af nye multiexperience interaktionsteknologier, f.eks. til industriel træning og instruktion (procesunderstøttelse) og til beslutningsstøtte i vedligehold og service (merværdi)" er meget vigtig og vi være meget værdifuld. Årsagen er at Krüger tilser rigtigt mange fysiske installationer som håndterer "byens vand". Det kan fx. være pumper til vandforsyning eller spildevand, spjæld til styring af afløbssystemer eller anden mekanisk/elektrisk infrastruktur. Ofte er denne infrastruktur placeres på ekstremt svært tilgængelige steder, med ingen / dårlig internet adgang, og hertil kommer meget infrastruktur er analogt. Så der er brug for at de analoge installationer bliver digitaliseret, og kommer på internettet, med aktiv kommunikation, så infrastrukturen kan overvåges, fx fra mobile devices - hvor driftdata og status angives. Krüger stiller meget gerne op med use-cases hvor udviklingen kan testes :-) Vores vurdering er at alle danske kommuner og forsyninger vil have glæde af denne aktivitet.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:40

Kære Ole Mark
Tak for din kommentar og jeg er meget glad for dit gode feedback, som netop illustrerer vigtigheden i at få sat data i spil i forhold til de praktiske arbejdsprocesser, både eksisterende og nye. Vi ser et kæmpe behov for, at digitalisering ikke kun sker i forhold til velkendte processer, eller dele af processer, men at data udnyttes helt ud i praksis, hvor der jo også er stort behov for at kunne tilgå dokumentation, data og instruktioner. De nye multiexperience interaktionsteknologier som Augmented Reality indeholder et stort potentiale i forhold til at kunne understøtte disse aspekter, da de netop kan integrere data og funktionalitet med de fysiske arbejdsomgivelser på en ny og meget mere effektiv måde, end hvad man kender fra alminde computersystemer og også mobile enheder. Det er et spændende område med kæmpe potentiale og vi ser frem til mulige samarbejder!

Merete Carlson (Chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:49

Denne resultatkontrakt er vigtig, fordi vi stadig har en stor udfordring i Danmark i forhold til at konkretisere og omsætte potentialerne for datadrevet vækst både for virksomheder og i den offentlige sektor. Der er i høj grad behov for at eksperimentere med, teste og udvikle enkle løsninger, der gør data tilgængelig i mange led i værdikæden på tværs af aktører. På Københavns Professionshøjskole arbejder vi bl.a. med udvikling af databaseret ledelse og grundlæggende teknologiforståelse som væsentlige kompetencer i velfærdssamfundet, og her kan vi se nødvendigheden af at lære ny teknologi gennem hands-on eksperimenter, simulation og træning fx med generiske prototyper. I vores forskellige praksislaboratorier på KP har vi bl.a. fokus på, hvordan man integrerer ny teknologi i en faglig praksis. Det er vores erfaring, at det er afgørende, at ledere og medarbejdere kan vurdere, hvordan nye teknologiske løsninger påvirker og udvikler arbejdsgange i det daglige, men også at disse indsigter bør spille aktivt ind i udviklingen af teknologi. Dette aspekt kan tænkes ind lang tidligere i udvikling g test af ny teknologi, og jeg kan se et interessant potentiale i at koble nogle af erfaringerne fra vores praksis- og læringslaboratorier i forhold til en ny dansk TDU med fokus på databaseret vækst.

Allan Hansen (Head of Interactive Spaces Lab, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:40

Kære Merete
Mange tak for din kommentar og i vores optik vil en digital TDUen netop kunne fungere som accelerator for praksisnær teknologiafprøvning. Og hele undervisningsområdet er specielt interessant, både i forhold til udnyttelse af data og også som driver for de nye multiexperience teknologier som VR og AR.

Mette Ryom (Projektchef/Global Teknisk Fagleder, Ramboll Water)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:11

Udvikling og test af datadrevne services er i den grad vigtig i en tid, hvor mange har ambitioner om digital udvikling. Jeg oplever det ofte svært at komme fra digital strategi til reel service eller teknologi som giver værdi i anvendelse. Muliggøren af at teste og udvikle disse services vil kunne speede processen op. Vandbranchen har brug for eksempler der tydeliggør værdien i at implementere datadrevne services i endnu højere grad end i dag. Vi følger meget gerne dette udviklingsprojekt, og kan meget vel være interesserede i muligheden for at teste ideer og teknologier - i sær for at kunne tydeliggøre værdier og speede processen til implementering op.
Mvh Mette

Line Gerstrand (Smart City koordinator, Aarhus Kommune)
Fredag d. 29/5-20 kl. 18:23

Aarhus Kommune bakker op om en indsats med fokus på datadrevet vækst, da vi både som kommune og i forhold til erhvervslivet generelt forventer en vækst i brugen af datadrevne tjenester. Det gælder både brug af data prediktivt til at forudsige bestemte mønstre og således forebygge, samt som beslutningsstøtte. Derfor hilser vi nye redskaber til test, udvikling og implementering af datadrevne tjenester meget velkommen. Aarhus Kommune er også stor tilhænger af metoden, hvor aktører på tværs af offentlig og privat har mulighed for at udvikle, teste og implementere/kommercialisere - og Aarhus Kommune vil gerne indgå i en fremtidig dialog omkring konkrete projekter/initiativer - herunder som led i vores Smart Aarhus satsning samt Aarhus Kommunes erhvervsplan 2020-2023 ”Partnerskaber for bæredygtig vækst”.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:34

Kære Line,
Mange tak for din kommentar. Vi indgår meget gerne en dialog om samarbejde med Aarhus Kommune indenfor datadrevet vækst. Et område som jeg ved, at Aarhus Kommune også ser et potentiale i og prioriterer gennem bl.a. Smart Aarhus og den nye erhvervsplan.

Anders Pall Skött (Teamleder erhverv og innovation, DIKU)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:28

Vi synes det lyder som en rigtigt spændende indsats som Alexandra Instituttet foreslår med at opbygge en test- demonstrations- og udviklingsfacilitet for digitale teknologier til hurtig udvikling og test af datadrevne services, der kan benyttes på tværs af aktører fra industri, service, transport til offentlige myndigheder. Vi vil gerne gå i dialog med instituttet og afdække mulighederne på dette område. Vi arbejder sammen med Alexandra Instituttet på en lang række områder både det nationale forskningscenter for digitale teknologier såvel som den nye nationale klyngeorganisation for digitale teknologier. DIKU har flere labs, infrastruktur og mange kompetencer på området, og der er et stort nationalt behov for at udvikle området.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:49

Kære Anders,
Mange tak for din kommentar og støtte vores forslag. Vi samarbejder meget gerne med DIKU, og har allerede en flere samarbejdssnitflader. Det er vigtigt at vi samarbejder på tværs af innovationssystemet, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer.