Digitale teknologier som løftestang for grøn omstilling

Senest opdateret d. 3/5-2020
Alexandra Instituttet
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Transport
Martin Møller
Chief Scientific Officer

Samspillet mellem digitale teknologier i rivende udvikling og et umodent marked inden for digital grøn omstilling danner rammen for en indsats, der understøtter dansk vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse og samtidig bidrager til en grøn genstart af dansk økonomi.

Danmark er frontløber inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Visionen med denne indsats er at skabe digitale teknologier, der kan agere løftestang for en fortsat ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling. En indsats der bidrager til regeringens og Dansk Industris mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og øger dansk konkurrenceevne. Indsatsen forventes at give et markant erhvervsløft i form af øget omsætning og arbejdspladser og på sigt eksport af teknologi rettet mod bæredygtig transport og logistik, bæredygtige byer og lokalsamfund, livet på land og i vand, energisystemer og grøn industri.

Danske virksomheder vil få gavn af indsatsens cases og videndeling og vil kunne udnytte den test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU), der stilles til rådighed for at udvikle digitale teknologier til grøn omstilling.

62 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.
Du kan selv skrive en kommentar og være en del af debatten.

Henrik Berg Berg Jepsen (Business Process Consultant, Head of Digitalization, Stenhøj Holding A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:31

Digitale teknologier til grøn omstilling ville være meget interessant for os. Evnen til at lave prescriptive/predictive maintenance ville trække en rød tråd direkte til forlænget levetid på vores produkter. En anden interessant vinkel hvor AI/datadrevet optimering kunne være muligheden for at tage en hurtig beslutning omkring materialevalg. Det nemme valg i dag er at vælge mere stål, men måske mere bæredygtige materialer kan løfte opgaven - beslutnings- og analyseprocessen er dog så langstrukken at man ofte bare falder tilbage på det man kender

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:29

Kære Henrik,
Mange tak for din kommentar. Jeg er meget enig i dine betragtninger. Der er klart mange interessante vinkler ift. anvendelsen af data og kunstig intelligens, og dette vil også stå centralt i vores arbejde under indsatsen.

Claus Rosenstand (Digital Hub Denmark Professor, Digital Hub Denmark)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 12:48

Digital Hub Denmark har et særligt fokus på CO2-reduktion. Digitale teknologier og service-løsninger kan være et væsentligt bidrag til reduktion ud over de allerede kendte metoder. Kendetegnene ved sådanne løsninger er, at de ikke blot kan bidrage til det nationale mål om CO2-reduktion; men også kan eksporteres og derned være med til at løfte den globale klimaudfordring. Det kan eksempelvis være avancerede trafiksystemer, der kobles på den eksisterende infrastruktur, og derved gennem bedre trafik-flow reducerer forbruget af brændstof.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:45

Kære Claus,
Meget fint at du nævner service-løsninger sammen med de digitale teknologier, hvor der er et stort potentiale. Helt enig i, at hvis det virkelig skal rykke noget med CO2 reduktion skal løsninger kunne eksporteres, og her er der store muligheder med digitale teknologier. I forhold til avancerede trafiksystemer, har vi netop en aktivitet med vedr. transport og logistik, som kommer til at fokusere indenfor det område. Endnu en gang tak for kommentaren.

Bo Sejer Frandsen (CEO, it-forum)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 15:51

it-forum er den største danske klynge for digitale teknologier og på vej til sammen med Brainsbusiness og infinIT at blive den nationale klyngeorganisation for styrkepositionen digitale teknologier. Mange af vores 450 medlemmer er meget fokuserede i forhold til anvendelsen af grøn teknologi - og specielt de muligheder, som teknologien giver for den grønne omstilling.
Vi arrangerede i 2019 den største danske IoT begivenhed (IoTWeek, hvor temaet var hvorledes teknologien kunne understøtte verdensmålene, Interessen var så stor at vi kunne melde udsolgt med knap 1800 deltagere og 300 talere. Dette bevidner interessen for området, som vi kan støtte helhjertet op om.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 16:07

Kære Bo,
Mange tak for kommentaren. Dejligt at få bekræftet, at så mange virksomheder ser muligheder i anvendelsen af digitale teknologier til grøn omstilling. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet også i konteksten af den nye digitale klynge.

Kaj Grønbæk (Head of Department, Professor, Department of Computer Science, Aarhus University)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 17:46

Dette er et utroligt vigtigt område, hvor digitalisering både er nødvendigt og har et stort potentiale. Man kan med fordel kigge på THE GLOBAL ENABLING SUSTAINABILITY INITIATIVE (http://gesi.org). De har lavet en række analyser af potentialerne i digitalisering, og de dokumenterer flere cases, der viser at et ton CO2 investeret i digitalisering af et analogt domæne kan spare 5-10 ton CO2 i dette domæne. Det er specielt IOT monitorering og styring af energi og klima systemer samt Big Data Analytics til at forstå og og minimere energiforbrug baseret på målinger i omgivelserne, som giver gevinsterne. Men også styring af energiproduktion via vindmøller og solceller i SMARTGRID er helt afhængig af digitalisering og precisionsstyring, så udfald i nettet undgås. For alle disse områder gælder at når digitalisering bliver en så integreret del af samfundets energi-infrastruktur, så er fejlfri software og sikre kryptografiske protokoller i kommunikationen helt afgørende.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:04

Kære Kaj,
Mange tak for dit indspil til kvalificering af vores indsats. Jeg er meget enig i, at specielt teknologier som IoT, Big Data Analytics og CyberSecurity er essentielle digitale teknologier, der på tværs af domæner, kan skabe grundlaget for en væsentlig CO2 reduktion. Og at energidomænet har et særligt stort potentiale ift. at skabe de grundæggende digitale infrastrukturer for fremtidens, grønne energisystemer. Vi ser frem til at fortsætte det meget tætte samarbejde med Computer Science, Aarhus Universitet i at udløse flere af disse potentialer.

Martin Collignon (Chief Operating Officer, TMROW ApS)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 19:23

Yderst vigtigt og relevant område. Digitalisering og data bliver en af nøglerne til at forstå, hvad der batter for at opnå de 70 pct. Gennem electricityMap, har vi allerede samarbejdet med fx Google om at nedsætte deres klimaaftryk ved at bruge AI til at bruge el'en på det rigtige tidspunkt. Vi bygger lige nu en klimaregnskab software som skal gøre det muligt for alle virksomheder til at forstå deres klimaaftryk billigt og nemt - igen fordi der er behov for at gøre tingene mere databaseret og digitale. Som startup ved vi, at den indsatsområde er vanvittig vigtig og relevant.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 15:38

Kære Martin - 1000 tak fordi du tog dig tid til at læse og kommentere. Vi er glade for at høre, at du kan se behovet for endnu større fokus på de digitale teknologiers muligheder ifm. den grønne omstilling. Jeres værktøj, der gør det nemmere at indsamle, få overblik over og bruge klimadata er et virkeligt godt eksempel på, hvordan man kan løfte den grønne omstilling igennem det databaserede og digitale. Jeg hører flere virksomheder og kommuner efterspørge netop dette.

Thomas Munch-Laursen (CEO, Aguardio)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 17:15

Er enig i mange af kommentarerne. Øget digitalisering og big data, kan danne fundamentet for adfærdsændringer som kan medføre markante reduktion af CO2, vand etc.. I Aguardio er vi lykkedes med at motivere mennesker til at ændre adfærd i forbindelse med brusebad, hvor vi har reducere den gennemsnitlige brusebads tid med op til 25%. Det kan kun lade sig gøre ved at analysere big data og brugen viden om adfærdsmønstre til at introducere virkemidler der motivere mennesker til at ændre adfærd.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 07:07

Kære Thomas
1000 tak for dine værdifulde input. Vi nævner ofte Aguardio i forskellige sammenhænge, fordi jeres service er sådan et godt eksempel på, hvordan man kan invitere til bæredygtig adfærd ved hjælp af en digital løsning. En løsning som så ydermere indsamler og analyserer på data, så bygningsdrift kan optimeres og vandforbrug reduceres. Vi ser frem til fortsat samarbejde.
Dbh Trine

Bo Overgaard (Strategi- og forretningsudviklingschef, EL:CON)
Fredag d. 15/5-20 kl. 07:35

Kombinationen af to meget vigtige og forretningsmæssigt kritiske områder er stærk og kan være løfte stang for forsat udvikling i vores virksomhed. Det er væsentlig for os, at outputtet bliver så konkret og casebaseret, at det belyses hvordan brugeradfærden kan ændres. Ligeså vigtigt er det, at casene udforsker beslutningsmotivet til at hoppe om bord i digitalisering og den grønne omstilling for virksomheder.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:47

Kære Bo,
Mange tak for din kommentar. Tak fordi du adresserer både brugeradfærd og forretningsmotivation som et vigtigt element ift digitalisering og grøn omstilling. Det er netop én af vores kæpheste i indsatsen, at teknologi alene ikke kan gøre forskellen. Kun i kombination med brugeradfærd og erhvervsbehov kan teknologierne skabe de ønskede resultater på CO2 reduktion og skabe vedvarende vækst for virksomhederne.

Christoffer Karoff (Lektor, Geoscience, Aarhus Universitet)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:04

Sammen med Kontoret for rum leder jeg arbejdet med at oprette et nationalt partnerskab for brugen af remote sensing til at accelerere den grønne omstilling. Alexandra er en central partner i dette arbejde, der bl.a. ser på, hvordan vi kan sikre, at den forskning og udvikling der foregår på universiteterne og GTS’erne, indenfor f.eks. visualisering og kunstig intelligens, bedst bliver overført til nye produkter i private virksomheder og startups.

Der findes en række åbne data produkter indenfor remote sensing – f.eks. Copernicus programmet. Desværre er teknologihøjden for at bruge mange af disse produkter meget høj og her er det vigtigt, at Alexandra gør forrest med eksempler på nye løsninger og hjælper med at lette adgangen til disse åbne data produkter for mindre private virksomheder.

Jeg støtter derfor varmt op om dette forslag til et indsatsområde.

Karsten Noe (Principal Visual Computing Specialist, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:59

Kære Christoffer

Mange tak for din kommentar! Vi har på Alexandra Instituttet gennem længere tid arbejdet med analyse og visualisering af jordobservationsdata, og vi ser store potentialer i at anvende både satellitdata og data optaget fra fly, (ortofotos, skråfotos, LiDAR punktskyer og afledte højdemodeller) i forbindelse med f.eks. monitorering af natur og miljø eller som datakilde i forbindelse med planlægning af klimasikringsprojekter.

Vi har også fulgt jeres arbejde med at oprette det nationale partnerskab og vi ser store muligheder for synergi mellem partnerskabet og dette aktivitetsforslag.

Heidi svane (head of digital, Lifestyle & Design Cluster)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:21

Lifestyle & Design Cluster har været lead partner på mange initiativer på denne dagsorden; Rethink Business, Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV'er, Grøn Cirkulær Omstilling, Leedelsesnetværk i cirkulær Økonomi, Fokuseret værdikædesamarbejde og i samarbejde med Alexandra instituttet haft Bæredygtig Business. Erfaringen viser der er et uforløst potentiale imellem den cirkulære forretningsudvikling og de digitale redskaber. Ofte for virksomhederne er det to discipliner som foregår forskellige steder i organisationen og mangler derfor en tovholder til at skabe den holistiske synergi og identificere hvor der er digitale muligheder og ny teknologi som kan være katalysator for grøn omstilling. Vi vil gerne samarbejde om dette område for at hjælpe virksomheder til en fremtidssikret udvikling og en stærk tredobbelt bundlinje.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Søndag d. 17/5-20 kl. 12:23

Kære Heidi,
Mange tak for din kommentar. God pointe omkring den holistiske tilgang til at se mulighederne i digital teknologi til grøn omstilling. Vi ser også frem til et samarbejde med Lifestyle & Design Cluster, især også omkring den cirkulære økonomi, og hvorledes vi kan hjælpe med at skabe bæredygtig business for virksomhederne.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:07

I forbindelse med den grønne omstilling af skibsfarten er udnyttelsen af skibes data i stor skala vigtig for uden adgang til data fra alle tekniske systemer om bord for leverandører af teknologi og rederier i land, vil der ikke kunne sikres en samlet set optimal drift.
FORCE Technology har allerede sammen med forskellige parter i den maritime industri taget vigtige skridt i udvikling af standarder for udveksling af information til skibe. Der skal fortsat forskes og udvikles inden for dette område, og vi støtter op om dette arbejde.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:54

Kære Valdemar,
Mange tak for din kommentar. Skibsfarten fylder klart i den grønne omstilling, og vi har et aktivitetsspor omkring digitale teknologier til bæredygtig transport og logistik, hvor vi kigger på digitale forsyningskæder. Her er udnyttelsen af data indenfor skibsfarten bestemt relevant. FORCE Technology forventer vi også et samarbejde med i denne indsats.

Søren Hermansen (Direktør, Samsø Energiakademi)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:48

Grøn omstilling er tidens løsning! Og den skal være både intelligent og smart! men den egentlige løsning skal også være lokal og folkelig. Hvordan spiller disse ting så sammen?
I mine øjne er vores trang til at gøre verden enkel og digital/smart med til at fremmedgøre vores forhold til de bagvedliggende motiver for en digitalisering. Hvem er en digitalisering nyttig for? Er det leverandøren eller kunden. Er det ejeren eller modtageren.
Vi skal sætte alle sejl til for at nå 70% som minister Dan siger og som folketinget har vedtaget, men der skal folkeligt medejerskab til processen der fører os i måle. Digitale løsninger skal harmonere med folkeligt dannelse og medansvar for effekten af en digitalisering. Hvis al elforbrug i fremtiden´skal komme fra grønne produktioner taler vi om en variable effekt. Hvis folk skal forstå at der måske ikke altid er lige meget el i systemet skal der ske en oplysning/dannelses proces. Vi kan ikke lade elbil, lave mad og varme vand på samme tid. Men får vi adgang og medansvar for drift tror jeg det kan blive rigtig sjovt i fællesskab at med-administrere produktion op imod forbrug. Vi bruger digitale løsninger til at dele den LOAD der er! Det kræver en masse læring og tilpasning og ikke bare mig selv nok!

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:24

Kære Søren
1000 tak fordi du har taget dig tid til at kommentere og dele dine tanker om, hvad der er vigtigt at huske på i den grønne omstilling. Jeg har læst din mail, og det var meget inspirerende. For ja, du har jo en meget vigtig pointe i, at der findes en enorm drivkraft, hvis vi kan få ansvaret ud lokalt – at gøre en grøn omstilling til vores sag i stedet for noget fjernt, som nogle andre må løse (lidt forenklet sagt). Jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om, hvordan man helt konkret kunne få dette aspekt med ifm. de innovationsmidler vi søger nu.
Bornholm og Samsø har lige vundet en stor EU konkurrence som henholdsvis 1 - 2. plads for bedste bæredygtige udvikling i hele EU blandt lokale projekter. Det er så flot, og noget vi kan lære af. For nogle år siden skrev du og Tor Nørretranders bogen 'fælledskab = fælled + fællesskab' - om netop de mekanismer og drivkræfter vi har adgang til, hvis vi kan gøre omstillingen vedkommende, forståelig og meningsfuld. Vi skal have det menneskelige aspekt med og finde løsninger - herunder de digitale, der skaber medejerskab for den grønne omstilling.

Philip Staib (Adm.dir., Farmer´s Window)
Mandag d. 18/5-20 kl. 15:22

Forståelsen af brugeradfærd er generelt undervurderet trods det, at slutbrugeren ofte er afgørende for virksomheders succes. Politik og virksomheder kan gøre meget for klimaet, men uden fundamentale ændringer af forbrugsmønstre bliver vi aldrig så grønne, som vi ønsker. Når der sættes fokus på brugeradfærd i forbindelse med digitale teknologier via adgang til test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) skabes muligheden for opstart af relevante løsninger og ydelser med forretningspotentiale via case-projekter.

Farmer´s Window som en startup, der arbejder på at skabe mere transparens og almen maddannelse via direkte live-streaming og 3D animationer gennem augmented reality (AR) og kunstig intelligens. Forbrugeren kan dermed se de køer, der har produceret mælken i køledisken eller de høns, der har lavet æggene i æggebakken (https://farmerswindow.eu/). En smart måde, at give forbrugeren bedre forståelse for fødevarer, så de bedre kan træffe de rigtige valg i forhold til klima og bæredygtighed, mens producenter bliver mere transparente og dermed mere troværdige, som forbedrer deres konkurrenceevne, særligt for danske producenter på de globale markeder.

AR i dette aspekt baner dernæst også vejen for effektivisering af landbrug samt fremtidige digitale indkøbscentre, der optimerer logistik og forbedrer miljøet. Vi vil gerne benytte os af TDU og samarbejde med Alexandra Instituttet om at bidrage til grøn omstilling inden for landbrug og fødevarer, hvor vi vil være med til at udvikle multi-experience via AR til at ændre brugeradfærd samt støtte FN´s 12 verdensmål og efterfølgende inden for overvågning, inspektion og vedligehold som projekt under det strategiske område: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi. Vi er linket til flere store producenter og distributører som Coop.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:04

Kære Philip,
Tak for en inspirerende kommentar. Vi er meget enige i, at uden slutbrugerens accept og motivation når vi ikke vores mål indenfor den grønne omstilling. Det er også derfor, at indsatsen har to spor, et omkring brugeradfærd og forretningsmodeller, og et omkring at bringe de digitale teknologier i spil. Spændende at I arbejder med multi-experience, herunder Augmented Reality. Det er nogle af de digitale teknologier, som vi forventer kan gøre en forskel specielt indenfor brugeradfærdsdelen. Vi ser frem til at kommunikere videre med jer og eventuelt samarbejde om nogle fælles cases.

Carsten Fosvang (Forretningsudvikler, SEAS-NVE Holding A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:15

Vi ser den grønne omstilling som et hjørneflag i vores strategi både til gavn for miljøet og som vækstdriver i vores samfund. SEAS-NVE arbejder konstant med at afsøge nye muligheder for at digitalisere i områderne inden for energioptimering og udvikling indenfor Vedvarende og CO2 neutral energi.
Digitalisering skal gøre det lettere for os som mennesker at motiveres for at forbedre klimaet gennem måling, oplysning og beslutning. Vi støtter derfor op om tiltag der kan skabe klimaforbedring, både som virksomhed og som en del af branchen.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 07:38

Kære Carsten,
1000 tak fordi du tog dig tid til at læse vores forslag og komme med din kommentar. Digitalisering indenfor energiområdet er vigtigt i arbejdet for at energioptimere og opnå CO2 besparelser.
Dejligt at få bekræftet, at I også ser vigtigheden af at arbejde med adfærd – og lave løsninger der gør det nemt for forbrugerne at forstå og bidrage til energibesparelser og valg af vedvarende energiløsninger.

Søren Nørgaard Madsen (Public Affairs Consultant, TDC Group)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:56

Vi tror på, at Danmark kan opnå en førerposition indenfor 5G og grønne digitale løsninger, hvis vi formår at samle et stærkt økosystem af danske kompetencer på tværs af fx GTS-institutterne, danske virksomheder, danske operatører og myndigheder.
Nye generationer af mobilnetværk har historisk set medført en stigning i energiforbruget, men med 5G kan mobilselskaberne skære op til 30 pct. af forbruget, mens datatrafikken modsat vil stige eksplosivt. Det viser b.la. en rapport fra TDC´s 5G-leverandør Ericsson, der samtidig vurderer, at sektoren kan sænke CO2-udledningen med 15 pct. på tværs af andre industrier i forskellige use-cases baseret på 5G. I de kommende år vil danske mobiloperatører desuden investere milliarder i fremtidens 5G infrastruktur. Med 5G vil opstå nye forretningsmodeller og muligheder, som skal understøttes, hvis det grønne potentiale i 5G teknologien skal udnyttes til fulde og til gavn for Danmarks klimaambitioner.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:09

Kære Søren,
Jeg er meget enig i, at 5G kommer til at spille en væsentlig rolle ift. at etablere de nødvendige digitale infrastrukturer til den grønne omstilling. Og ikke mindst også ift. den kommercielle udnyttelse af IoT, data og kunstig intelligens, hvor smarte produkter, robotter, droner og augmented reality i stigende grad bliver en del af virkeligheden. Det kunne være meget interessant at udmønte nogle af de C02 reducerende use-cases i samarbejde med jer. Vi er meget åbne om en videre dialog om dette.
Mange tak for din kommentar.

Sverre Lenbroch (CDO, Head of ITD Digital, ITD)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 11:00

Set i lyse af de store globale aktører som Amazon, Uber Freight ol. der er ved at tage deres indtog i EU er det nødvendigt at sætte turbo på den digitale udvikling, der kan understøtte det danske økosystem af vejgodstransportører, fra de lokale SMVér til de store globale transportører, hvis vi skal kunne fastholde og udvikle danske arbejdspladser. Med de seneste takter fra EU omkring data, er det derfor et utrolig relevant og spændende område. Fra vejgodstransport branchen er der store interesse i samspillet med forskellige industrier og brancher, hvor en platform som FIWARE, der understøtter både energisektoren, landbruget, industri 4.0 og smart city koncepter, åbner muligheder for optimering på bagrund af data på tværs af EU, i helt nye dimensioner. For derfor at sikre at vi i Danmark er med i front ønsker vi at samarbejde med Alexandra omkring udviklingen af en test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU) til grøn omstilling. Vi ser meget frem til at få de nyeste teknologier i spil og bringe en ellers udskældt branche i front i forhold til anvendelse af den seneste anvendt teknologi.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 13:47

Kære Sverre,
Vi glæder os til et samarbejde med jer og være med til at bringe hele vejgodstransport branchen i front både digitalt og innovationsmæssigt. Jeg er glad for at du nævner vigtigheden i at adressere hele økosystemet af vejgodstransportører, som er meget i tråd med vores forslag om at adressere digitale forsyningskæder indenfor transportsektoren. Jeg er også enig i, at data spiller en helt afgørende rolle i samspillet på tværs af aktører, ikke mindst samspillet med det offentlige i smartcity sammenhæng.
Mange tak for din kommentar.

Klaus Bolving (CEO & Klyngedirektør, CenSec)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 21:02

CenSec hjælper gerne med at geare og sprede dette indsatsområde til vores 140 medlemsvirksomheder inden for forsvars,- rum- og sikkerhedsindustrien. Her ses nemlig en voksende interesse for især udvikling og anvendelse af grønne og digitale teknologier og løsninger til et marked, der sætter stadigt større krav om dette. Som Europas eneste guldcertificerede klynge inde for forsvar, rum og sikkerhed kan CenSec desuden bidrage med at give indsatsområdet en stærk international forankring og skabe relationer til internationale markeder og videnspartnere.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:22

Kære Klaus,
Vi ser meget frem til samarbejde med jer indenfor forsvars-, rum-, og sikkerhedsindustrien, hvor der er mulighed for at lave spændende innovations-cases med jeres medlemmer, og videnspredning til en bredere kreds af virksomheder. Det er præcis sådant et samarbejde med de kommende klynger, som er med til at geare vores indsats og få samarbejder og resultater længere ud både nationalt og internationalt.
Mange tak for din støtte.

Berit Aadal (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:41

Dansk Standard ser positivt på Alexandra Instituttets forslag om digitale teknologier som løftestang for grøn omstilling, da det er en dagsorden som Dansk Standard også har særlig fokus på.

Dansk Standard er enige med Alexandra Instituttet i, at der er et stort potentiale for innovation og forretningsudvikling for danske virksomheder inden for dette område. Vi mener at standarder kan være et vigtigt redskab til at fremtidssikre danske virksomheders konkurrenceevne og bidrage til at forme fremtidens markeder i en mere ansvarlig og bæredygtig retning.  
Danmark står stærkt på det digitale område og det er derfor oplagt, at Danmark er aktiv, når det gælder om at udnytte de muligheder som digitale teknologier giver for at understøtte den grønne omstilling. Dansk Standard bidrager aktivt til standardiseringsarbejdet inden for en lang række af de nye digitale teknologiområder - cybersecurity, kunstig intelligens, IoT - som kan bidrage til den grønne omstilling.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 13:07

Kære Berit,
Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i, at standarder er et vigtigt redskab til at sikre en bred forankring og udbredelse af digitalt understøttet grøn omstilling, og samtidig at fremtidssikre danske virksomheders konkurrenceevne. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med Dansk Standard omkring standardisering af nye teknologier bl.a. indenfor kunstig intelligens og cybersecurity.

Bo Madsen (CEO, ReMoni)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:01

Det lyder som et rigtig spændende og relevant område. Det er enormt vigtigt at vi får løst klimakrisen – til gavn for os alle.
ReMoni har fornøjelsen af at være en af teknologileverandørerne til området. Vi udvikler en patenteret løsning med clamp-on IoT sensorer og kunstig intelligens i skyen.
I vores udvikling har vi haft stor gavn og glæde af samarbejdet med danske institutter, universiteter og offentlige og private aktører. Vi ser derfor meget positivt på det konkrete fokus på samarbejde i branchen og på at vi får skabt gode demonstrationsprojekter som kan være med til at synliggøre det store grønne potentiale i har indenfor energi og ressource-effektivisering.
Lad os få vist hvor mange ressourcer vi kan spare, ikke blot i Danmark, men også i vores omverden.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:58

Kære Bo.
1000 tak fordi du tog dig tid til at læse og komme med et meget værdifuldt indspark. Det glæder os, at du har oplevet, at der er meget viden og input til innovation at hente i samarbejdet med de forskellige aktører herunder videninstitutter. For det er kun ved at arbejde på tværs af sektorer/siloer at vi kan løse klimakrisen. Demonstrationsprojekter giver netop muligheden for at prøve nye ideer af samt at vise nye potentialer til omverdenen.

Glenda Napier (CEO, Energy Innovation Cluster)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 22:35

På vegne af arbejdsgruppen i Energy Cluster Denmark:
Energy Cluster Denmark vil, som den nationale klynge og innovationsplatform for den samlede energiindustri, understøtte videnproduktion og -spredning om digitale teknologier med anvendelse i energiindustrien. Digitale teknologier muliggør effektiviseringer af tunge, manuelle og farefulde arbejdsgange i industrien, samt muliggør innovation og nytænkning af industrien, eks. ved hjælp af virtual/augmented reality, artificiel intelligens og cyber-fysiske systemer. Etablering af test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter giver virksomhederne adgang til praksisnær viden og erfaringer og er vigtig for at virksomheder hurtigt og effektivt tager de nye digitale teknologier til sig, og med afsæt heri, udvikler morgendagens energiteknologier og -løsninger.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 16:26

Kære Glenda,
Vi ser meget frem til at samarbejde med Energy Cluster Denmark omkring udnyttelsen af digitale teknologier indenfor energiområdet. Klyngen repræsenterer alle væsentlige energi-interessenter i Danmark herunder forskningsmiljøer og virksomheder, og vil være en vigtig samarbejdspartner ift. case-projekter og videnspredning.
Mange tak for din kommentar og støtte.

Tom Togsverd (Partner, Indesmatech. formand for RoboCluster)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 12:06

Digitale teknologier til grøn omstilling er et både oplagt og spændende emne. Dog kunne man i beskrivelsen efterlyse noget mere konkret. Sammen med IDA Connect har jeg selv arbejdet med Grøn Tele - altså teleindustriens bidrag til reduktion af eget og andres carbonfoodprint - hvor vi fandt mange eksempler på, hvordan digitalisering kan fremme effektivisering og dermed mindske energiforbrug i en række sektorer. Et konkret emne, som bør fremmes, er brug af IoT løsninger i virksomheder og i det offentlige, herunder smart city. Indesmatech har leveret mange LoRaWAN-løsninger til såvel virksomheder som til det offentlige, ligesom der i forbindelse med et Industriens Fond projekt med Aalborg Universitet vil blive aftestet brug af 5G og andre trådløse teknologier som platform for IoT.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Lørdag d. 23/5-20 kl. 16:40

Kære Tom,
Formatet for indsatsbeskrivelsen gør at aktiviteterne i første omgang er relativt overordnet beskrevet. De konkretiseres til projekter løbende henover de 4 år i samarbejde med virksomheds- og forskningspartnere. Vi er enige i, at IoT og 5G kan være med til at skabe grundlæggende digitale infrastrukturer til fremme af grøn omstilling, og især også ift. smartcity, som er et emne vi bl.a. adresserer under delaktiviteten: Digitale teknologier til bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi vil bestemt være interesseret i samarbejde med jer, hvis muligheden opstår.
Mange tak for din kommentar.

Thomas Mardahl (Teknologi og digitalisering er en hjørnesten i den grønne omstilling, Rejoose & Eoptimo)
Torsdag d. 21/5-20 kl. 12:38

Via vores 10 år lange fokus på at bistå virksomheder med at spare energi, blive mere bæredygtige og skabe 'grøn omstilling - har vi erfaret at digitalisering og det at benytte viden fra andre, er helt essentielt. Så dette projekt kunne ikke være mere relevant. Det at videndele, benytte ensartede systemer til at kunne definere sin 'baseline', sætte sine ambitioner måle og veje ens fremgang imod sine egne mål - men også op imod andre, ville være så brugbart. Følger spændt med i udviklingen.

Lea Schick (Senior Research and Innovation Specialist, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 22/5-20 kl. 12:15

Hej Thomas, mange tak for din kommentar. Det er af stor værdi for os at kunne samarbejde med virksomheder som Rejoose, da jeres viden og værktøjer er uundværlige i innovationsprojekter som dette. Vi håber at kunne få mulighed for at inddrage jer yderligere i vores fremtidige arbejde med at lede den grønne og digitale omstilling af samfundet.
Mvh. Lea

Christian Broberg (CEO, Founder, Senti)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:31

Dette tiltag vil vi meget gerne støtte op omkring hos Senti og et bredere partnerskab om fælles løsninger og åbne standarder mener vi er vejen frem for at gøre Danmark til et førende land indenfor store dele af IoT værdikæden. Senti søger netop også partnere til at videreudbygge vores open source platform, så den fuldt ud understøtter danske og internationale standarder og mekanismer for IoT data mobilitet. Dette sikrer at data er nemme at flytte mellem platforme, og samtidigt muligheden for at undgå leverandør afhængighed til US Cloud leverandører.
Gennem partnerskaber understøtter vi målrettede IoT økosystemer og vertikaler for hele den danske branche indenfor miljøteknologi, energioptimering, bygningsmonitorering, og bygningsadministration.
Igangværende projekter og kundeopgaver arbejder p.t. med:
- Horisontal understøttelse for åbne og lukkede miljødata
- Digital Twin modeller for miljødata
- Context Brokering så data for en bestemt type sensor er ensartet i alle platforme
- Mekanismer for data mobilitet
- CO2 og Energi Benchmarking på tværs af vertikaler der skal skabe indsigt og transparens
- Vidensformidling af data på tværs af aktører
- Model for reference platform for distribuerede miljødata mhp national/international benchmarking
Vi ser disse projekter og tiltag som vigtige elementer i den samlede danske indsats for at anvende IoT til at understøtte hele den grønne omstilling og bæredygtige transformation.

Lea Schick (Senior Research and Innovation Specialist, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 13:17

Hej Christian,
tak for jeres opbakning til projektideen. Vi har jo allerede rigtig gode erfaringer med at arbejde sammen med Senti om IoT og den gørnne dagsorden, og håber at dette forskningsprojekt vil bringe os endnu flere gode muligheder for at samarbejde.

Kathrine Vejgaard Stage (Team Leader, Food, Food & Bio Cluster Denmark)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:18

Vi vil gerne bakke op om en vision, der skaber digitale teknologier, der kan agere løftestang for en fortsat ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling. Der er uudnyttede potentialer i vores branche, og digitalisering bliver også et tværgående indsatsområde i vores fremtidige arbejde.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:45

Kære Kathrine
1000 tak fordi du tog dig tid til at læse vores ansøgning og kommentere. Den grønne omstilling kalder, som du siger, også på helt nye løsninger i jeres branche og I er allerede i fuld gang med at skabe en grønnere og mere bæredygtig tilgang til fødevarer og bioressourcer sammen med branchens aktører. Det glæder os, at I kan se behovet for en indsats som denne - som kan skubbe på det øgede behov for digitalisering og en tværgående indsats.

Trine Richter (Direktør, Bornholm Hotels)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:24

Kære "Alexandra", Jeg opfatter mig selv om et rimeligt kreativt tænkende menneske...... men jeg skal godt nok langt ud i min egen brainstorm for at kunne se min hoteldrift i jeres beskrivelse. Jeg tænker, at det kan være en mulighed at arbejde med vores gæsters adfærd ift. brugen vores rum, og så kan det være en mulighed at udnytte potentialerne i energiproducerende materialer ift. vores drift. God fornøjelse.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:00

Kære Trine
1000 tak fordi du tog dig tid til at læse og kommentere. Vi kender jo hinanden fra gode projektsamarbejder og netop din innovative og ambitiøse tilgang til grøn omstilling har bragt jer så langt, som I er i dag. Og ja, det er netop vores fælles arbejde med adfærdsdelen af den grønne omstilling som er vigtigt at have i fokus, og derfor er jeg glad for, at du nævner det. I har eksperimenteret med at bl.a. at bruge digitale løsninger til at nudge til bæredygtig adfærd - noget vi tror, at vi kommer til at se meget mere af. Du har ligeledes ret i, at der er meget spændende uudnyttede potentialer i energiproducerende materialer. Så endnu en gang 1000 tak. Vi tager dine vigtige input med i den videre ansøgning.

Morten Dahl (Adm. dir, EnergiData a/s)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:15

Spændende projekt der linjerer meget godt med mange af de felter vi ser skal undersøges og udvikles i fremtiden. Teknologifelter som vi ikke selv har ressourcerne til at løfte en undersøgelse af alene, hvorfor et samlet projekt er spændende at følge og evt. bidrage til.

Lea Schick (Senior Research and Innovation Specialist, Alexandra Instituttet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:19

Tak Morten,
håber vi får mulighed for at inddrage jer.

signe Antvorskov Krag (Development Manager, IKEA clean energy business, Ingka group SE, INGKA Services AB)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:22

I IKEA arbejder vi med bæredygtighed som en naturlig forlængelse af vores mission om at skabe "a better life to the many people" digitalisering og energi er to af de absolut største potentialser/udfordringer vi som virksomhed står overfor og som vi arbejder dagligt med i vores product og service udvikling. I forlængelse af vores People Plant Positive strategi har vi igangsat udvikling af et nyt forretningsområde inden for energi og er i fuld gang med at udvikle og implementere nye energi services til vores kunder hvor i ny teknologi så som solceller, varmepumper, elbiler, home energy mangement systemer, energy communities ect indgår der tager afsæt i kundens behov og oplevelsen. Dette er et nyt område for IKEA men ikke destro mindre et område vi ser et stort potentiale i både for at bekæmpe klimaudfrodringen men også som sund forretning. For at kunne udvikle inden for dette opråde og optimere på tværs af teknologier er tidlig validering og afprøvning af nye løsninger afgørende. Vi velkommer derfor dette initiativ som et godt redskab vi som virksomhed ser en stor værdi i at kunne udnytte til udvikling, test og verificering af nye ideer or koncepter. Vi håber således initiativet vil blive prioriteret og bevilget funding.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:38

Kære Signe
1000 tak fordi du tog dig tid til at læse vores ansøgning og give os din meget værdifulde feedback. IKEA er en virksomhed der igennem mange, mange har formået at blive ved med at vise os nye og bedre måder at gøre tingene på - og det glæder også nu ifm. den grønne omstilling. Vi er glade for, at I ser værdien af en mulighed for at optimere på tværs af teknologier og have adgang til tidlig validering og afprøvning af nye løsninger. Hvis vi skal lykkes med at løse klimaudfordringerne får vi brug for en lang række helt nye tilgange/samarbejder/services/produkter mv, der ikke er opfundet endnu - noget vi må arbejde på og udvikle sammen på tværs af kompetencer/brancher/organisationer/siloer mv. TAK fordi I er en af dem, der er med til at skabe de nye grønne løsninger/services og dermed også viser, at den grønne vej skaber grundlaget for en sund forretning.

Martin Kruse (Senior advisor, Instituttet for Fremtidsforkning)
Mandag d. 25/5-20 kl. 17:28

Instituttet for fremtidsforskning afsluttede i foråret et projekt sammen med Innovationsfonden, der havde til hensigt at udpege de teknologier som Danmark skal investere i for at nå sine reduktionsmål. Klimapanelet havde deltagelse af universiteter, NGO, de store danske virksomheder samt udenlandske aktører som World Economic Forum og IEA. To områder blev udpeget som værende så kritiske og tværsektorielle, at de måtte have deres egen kategori. Circularity og IT enabled sustainability. Sidstnævnte er desuden afgørende for forstnævnte. Digitale teknologier tillader at optimere systemer, tracke emissioner i et LCA perspektiv, overvåge med henblik på at sikre, at klimakreditter ikke ender hos svindlere og bliver et åg om halsen på hele ideen om at få mest co2 reduktions for pengene.
"Alexandra Instituttet vil udvikle nye digitale teknologier og services, der understøtter hele produktets værdikæde, samt produktets livscyklus fra produktion, brug, service, vedligehold og opdatering til bortskaffelse og genbrugelighed."
Uden disse teknologier komme vi til at bruge vanvittigt mange penge på alle de forkerte ting. Det har vi hverken råd eller tid til.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:52

Kære Martin,
Mange tak for en meget inspirerende kommentar, der bekræfter at udnyttelse af digitale teknologier til den grønne omstilling står helt øverst på den globale agenda. Og dermed kan vi også forvente en global effekt, når først vi udnytter potentialet i teknologierne. Noget som også bør kunne løfte danske erhvervsliv.

Annemarie Meisling (Senior Director Corporate Affairs, Chr. Hansen)
Mandag d. 25/5-20 kl. 22:47

Jeg synes det lyder som et meget spændende projekt. For den virksomhed jeg arbejder i er bæredygtighed, verdensmål og grøn omstilling helt centralt og vi ser at det giver nye muligheder for vækst. At koble digital omstilling med grøn omstilling er essentielt for at Danmark og danske virksomheder kan være førende på området.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:21

Kære Annemarie
1000 tak for at du tog dig tid til at læse vores ansøgning og give os din feedback. Det arbejde du/I gør i Chr. Hansen, og som bl.a. har gjort jer til verdens mest bæredygtige virksomhed, er så inspirerende og det viser netop, hvilke vækst og innovationspotentialer, der ligger i den grønne vej frem. I har allerede erfaret hvordan de digitale teknologier og arbejdet med menneskelig adfærd kan være en løftestang for grøn omstilling.

Claus Nielsen (Direktør, Sinatur Hotel Frederiksdal)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:26

I Sinatur arbejder vi ihærdigt med den bæredygtige og grønne omstilling for, at opfylde vores samfundsambition for 2030.

Digitale teknologier er helt sikkert et af virkemidlerne både til at definere baselines, men også for bedre at kunne nudge vores gæster i positiv retning.

Vi følger spændt med i udviklingen.

Trine Plambech (Manager, Intelligent Sustainability, Alexandra Instituttet)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:56

Kære Claus
1000 tak for din kommentar og fordi du tog dig tid til at læse ansøgningen. Det er dejligt at høre, at tankerne vækker genklang hos jer - og at I også ser netop det digitale og fokus på adfærd som vigtige hjørnesten i jeres ambitiøse grønne omstilling. God grøn vind fremover :-)

Daria Krivonos (CEO, CIFS)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 19:59

Rigtig spændende og ambitiøst oplæg. En kort kommentar mht. "Digitale teknologier til grøn industri", der nævnes bl.a. AI til optimering, her kan man tilføje et forslag om at samle, harmonisere og dele data på tværs af aktiviteter i dansk industri og fremstillingsvirksomhed, hvilket har et signifikant potentiale for at optimere energi og materiale forbrug på tværs af sektorer. Industrielle symbioser er et godt eksempel på de muligheder der ligger i ressource optimering på tværs. Desuden kan der ved AI nævnes det store potentiale der ligger i preventiv vedligeholdelse som også muliggøres af digitalisering og monitorering, som med sig fører mulighed for betydelige besparelser og nedbringelse af spild på sigt.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:43

Kære Daria,
Tak for en super relevant kommentar. Data og infrastrukturer til at håndtere data på tværs af sektorer spiller en afgørende rolle for optimering af dansk industri og de fleste af de andre brancher. Og kombineret med stærke data analytiske metoder som AI til ex. optimering, monitorering og vedligehold er der store muligheder for at booste den grønne omstilling og vores virksomheder.

Charlotte Holm Billund (Chefkonsulent, IT-Branchen)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:15

Med regeringens målsætning vil der være en stadig stigende efterspørgsel efter nye og optimerede digitale teknologier til den grønne omstilling. På flere områder er der allerede igangsat flere demonstrationsprojekter, fx inden for intelligente energisystemer findes bl.a. PowerLab og GreenLab Skive, og det er afgørende at Alexandra finder sin niche og indgår i et tæt samarbejde med de eksisterende løsninger, universiteter og aktører på området for at undgå overlap.

martin møller (CSO, Alexandra Institute)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 10:34

Kære Charlotte,
Helt enig i din kommentar om vigtigheden af, at aktørerne arbejder tæt sammen med veldefinerede roller, ellers kommer vi ikke i mål med de fælles store ambitioner indenfor grøn omstilling. Vi forventer samarbejde med alle relevante aktører i innovationssystemet og virksomheder, hvor Alexandra spiller ind med ekspertkompetencer indenfor de digitale teknologier. Vi er allerede i dialog omkring mulige samarbejder med flere centrale spillere bl.a. GreenLab Skive. Vi ser også frem til et samarbejde med jer og jeres medlemmer.

Tilføj kommentar