Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Senest opdateret d. 1/2-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Indsatsområdet Accelerering af digital sundhed og velfærd i Danmark under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Erfarings-baseret udvikling af TDU er en hovedaktivitet i anden periode. Det er afgørende at TDUen er relevant, tilgængelig, kendt og har opbakning blandt relevante virksomheder og andre aktører inden for sundhed og velfærd.

Målet er at give danske virksomheder og andre aktører inden for sundhed og velfærd mulighed for at udnytte teknologi og viden som ellers vil være svært tilgængelig eller kræve kompetencer, de ikke har adgang til. Det gøres ved at:

  • Inddrage danske virksomheder i udvikling af en relevant TDU (test-, demonstrationog udviklingsfacilitet), som stilles til rådighed for danske virksomheder, og som kan understøtte udviklingen af digitale løsninger inden for sundhed og velfærd, for eksempel præklinisk beslutningsstøtte ved deep learning, accelereret udvikling af løsninger og opsamling af relevant standardiseret sundhedsdata
  • Pilot-test af ca. tre teknologiske service på TDUen
  • Inddrage ca. 75 virksomheder i konkrete videnspredningsaktiviteter
  • Udgive ca. 8 indlæg i tidsskrifter, seminarer, branchemøder mm.

Aktiviteterne bidrager således til de overordnede mål for indsatsen ”Accelerering af digital sundhed og velfærd i Danmark”.