Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Senest opdateret d. 1/3-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Accelerering af digital sundhed og velfærd i Danmark under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Aktiviteterne i denne aktivitetsbeskrivelse bidrager til de overordnede mål for ”Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse ift. indsatsområdet Accelerering af digital sundhed og velfærd i Danmark”.

Målet er at give danske virksomheder mulighed for at udnytte teknologi og viden som ellers vil være svært tilgængelig eller kræve kompetencer, de ikke har adgang til. Det gøres ved at:

  • Inddrage danske virksomheder i udvikling af en relevant TDU (test-, demonstration- og udviklingsplatform), som stilles til rådighed for danske virksomheder, og som kan understøtte udviklingen af digitale løsninger inden for sundhed og velfærd, for eksempel præklinisk beslutningsstøtte ved eksempelvis deep learning, accelereret udvikling af løsninger og opsamling af relevant standardiseret sundhedsdata
  • Første år implementeres minimum en teknologisk service på TDU-platformen
  • Inddrage ca. 50 virksomheder i konkrete videnspredningsaktiviteter
  • Udgive ca. 8 indlæg i tidsskrifter, seminarer, branchemøder mm.