Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen

Senest opdateret d. 3/5-2020
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Visionen er at udvikle nye, datadrevne services, der i langt højere grad kvantificerer risici i vindmøllebranchens værdikæder og herved aktivt og værdiskabende understøtter branchens risikoledelse.

Design, produktion, installation og drift af vindmøller er danske kernekompetencer, hvor store og fejlfrie vindmøller er med til at reducere Danmarks udledning af CO2 omkostningseffektivt.

Vindmøllebranchen har behov for at styre og minimere sin risikoprofil gennem hele værdikæden. Det gælder hele vejen fra idé til endelig implementering, og det gælder risikostyring af grænsefladen mellem leverandør og kunde.

Indsatsområdet vil med udgangspunkt i data opsamlet over mange år udvikle nye, datadrevne services, der i langt højere grad kvantificerer den risiko, der knytter sig til f.eks. kvalitetsvariationer i vindmøllevinger eller opvejer omkostninger og fordele ved enten en engangsprototypetest eller med avanceret komponenttest, og herved aktivt og værdiskabende udvikle branchens risikoledelse.

107 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Peter Kragh Jacobsen (Chief Technical Officer, Maersk Supply Service A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 13:23

Vedr. udviklingsaktivitet omhandlende Modulær simulator modellering af Offshore Vindmøller er Maersk Supply Service A/S - Teknisk Organisation (MSS) meget interesseret i at følge. Dette set fra et Marine Operations synspunkt. Værdien det kan tilføre MSS, ved at få detaljeret indsigt i udslæb af nye geometrier - i form af flydende havvindmøller eller dele af sådanne - vil kunne assistere MSS ikke bare med at kunne optimere vores produkt til vores kunder med langt mere præcise kommercielle beregninger, men ligeledes vigtigt, at dette også kan give MSS ny viden til vores risiko vurderinger samt energiforbrug, og dermed gøre os i stand til at optimere et udsæb og udlæg af et ankersystem for sådanne flydende installationer. Vi diskuterer gerne hvordan MSS rent praktisk kan bistå denne udviklingsaktivitet.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 17:18

Kære Peter Kragh Jacobsen,
Mange tak for dine positive kommentarer og din interesse for forslaget. Det er af stor betydning for os, at en så central spiller og global virksomhed som Mærsk Supply Service ser værdi i forslaget. Og de forventninger du har, rammer præcist de centrale aktiviteter i forslaget, hvor vi gennem avancerede simuleringer ønsker at kunne hjælpe virksomheder med mere nøjagtige beregninger af udslæb og forankringer af f.eks. de mange nye og innovative fundamentsstrukturer for flydende havvind, der udvikles p.t.. Dermed vil vi kunne understøtte optimering af udslæb, energiforbrug og udlægning af forankringssystemer. Dette kan samtidigt indgå i værdiskabende risikovurderinger.
Også mange tak for tilkendegivelsen vedr. bistand med sparring igennem projektet. Det tager vi meget gerne imod!
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Claus Mølgaard Jensen (CEO, FRECON A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:00

Som rådgivere og konceptudviklere for vindmølleproducenter samt transport- og installationsoperatører ser vi i FRECON A/S et stort potentiale i dette tiltag, som vi med stor interesse vil følge. Navnligt risikobaseret planlægning af validering og teststrategier og datadrevet produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøllevingerhar vores interesse. Som strukturingeniører der er involveret i udviklingen af både produkter, test rigs og transportløsninger, vil vi kunne tilegne os vigtig viden i forhold til risikovurdering i hele værdikæden og produkternes livscyklus. Det vil sætte os i stand til at arbejde mere målrettet og effektivt, men samtidig servicere vore kunder med større konkurrencedygtighed.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:41

Dear Claus,
Thank you very much for your comment and support. As you have outlined this proposal will be useful throughout many services across wind energy. Development of a common risk evaluation tool will enable us to work with a variety of stakeholders of different types and sizes. It is our goal with this activity to be able to work with and support the industries and companies, as FRECON in their daily business and developments.

Lars Oliver Bernhammer (Team Lead Blade Technology, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:04

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) has a high interest in the content of the proposed topics. The establishment of data driven approaches linking design to manufacturing and ultimately to operation support and life time prediction is seen as a key factor in reducing operational costs and thereby also the levelized cost of energy that can be achieved for offshore wind parks. Especially for offshore wind energy, accurate control and prediction of the turbine state are of utmost importance as any unplanned maintenance activities greatly contribute to the cost of operating a wind farm. As SGRE, we see Force Technology as a strong contributor to the development of the required inspection technologies and analysis methods. SGRE expects that through utilizing the results of the project on in-service monitoring, we can offer our customers improved solutions on state based maintenance strategies as well as lifetime extension of the wind parks.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 17:09

Hi Lars,
Thank you for your support to our proposal.
We fully agree on your reflections regarding offshore wind and the importance of data driven approaches linking design to manufacturing and operation support.
An important part of future wind turbine blade inspection concepts will be the development of more automated and data driven production control and in-service inspection tools. We also aim at obtaining higher inspection accuracy and qualified data for optimizing blade lifetime and reducing the risk of unnecessary repair and replacement.
The developments in this proposal will in general contribute toward reduced operational costs of wind turbines and can help supporting the further transition, build-up and development of more reliable and cost-effective wind farms.
Best regards,
Steen Arnfred Nielsen

Jesper Jørgensen (Projektleder, Esbjerg Havn)
Fredag d. 15/5-20 kl. 14:34

Esbjerg Havn er meget interesseret i at sikre, at Danmark fortsat er førende indenfor i den grønne omstilling med speciel fokus på vindenergi.
Det er vigtigt, at der sker en udvikling inden for samtlige kompetencer (Design, produktion, installation og drift af vindmøller) inden for den danske industri.

Den foreslåede service fra Force Technology vil give anledningen til øget effektivitet og større grad af sikkerhed i de kommende projekter inden for vindenergi.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 16:16

Kære Jesper Jørgensen,
Mange tak for positive kommentarer og for interessen for forslaget! Vi er meget fokuserede på at vi gennem de foreslåede simuleringsværktøjer kan støtte og fastholde danske kompetencer og arbejdspladser i dansk industri inden for vindenergi og grøn omstilling - hvilket jo også omfatter en så vigtig udskibningshavn for havvindmøller som Esbjerg Havn. Og som det nævnes dækker dette både design, produktion, installation og drift af vindmøllerne. Hensigten med de foreslåede aktiviteter er netop at sikre højere effektivitet og sikkerhed for kommende projekter, ligesom værktøjerne kan være med til at styre og minimere risikoprofilen hele vejen fra idé til endelig implementering.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Find Mølholt Jensen (CTO, Bladena)
Fredag d. 15/5-20 kl. 16:26

”Bladena, som en erfaren virksomhed inden for skader på vinger i drift, ser dette som et værdifuldt projekt, da det vil give en detaljeret indsigt i offshore vinddrift.
Desuden er idéen om at oprette et risikokvantificerings-værktøj baseret på data fra test meget relevant og kan skabe værdi for både Bladena og industrien generelt.
Da der er et stort behov for et risikokvantificerings-værktøj i vindindustrien samt estimering af operation and maintenance omkostning baseret på test data.
Derudover, kan dette også give Bladena ny viden til vores risiko- og brudmekanikgrupper.
Derfor ville vi meget gerne følge og støtte projektet, når det udvikler sig. Vi diskuterer også meget gerne med Force Technology, hvordan vi kan hjælpe med at støtte dette udviklingsprojekt.”

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 15/5-20 kl. 17:31

Hej Find,

Mange tak for din positive og faglige kommentar.
Der er uden tvivl meget at hente med jeres erfaring på vinger i drift. Et risikokvantificerings-værktøj til offshore vindkraft, der inddrager test tidlig i værdikæden, datadrevet inspektionskontrol i produktionen, monitorering og modulære simuleringsmodeller vil give basis for en langt højere grad at kunne kvantificerer risici og herved aktivt og værdiskabende understøtter branchens risikoledelse med betydning for såvel investeringsbeslutninger og predictive maintenance. Med Bladenas viden er der grundlag for et solidt afsæt i vores projektforslag til at arbejde koncentreret med dette. Endnu engang tak for støtten.

Med venlig hilsen
Steen Arnfred Nielsen

Henrik Stiesdal (Adm. direktør, Stiesdal A/S)
Søndag d. 17/5-20 kl. 16:47

Det vil være af meget stor værdi for vores virksomhed, hvis der kunne blive etableret en simuleringsmodel for de maritime operationer (søsætning, udslæb, installation og service). Det er i øjeblikket meget vanskeligt at modellere disse dele af den samlede kæde fra design til drift, eftersom konventionelle modeller (både Morrison og de mere avancerede som Orcaflex m.v.) typisk har svært ved at beskrive delvist neddykkede strukturer korrekt. Hvis en sådan simuleringsmodel kunne suppleres med egentlige værktøjer til designsupport, dimensionering af spil, vurdering af nødvendigt pæletræk m.v., ville det være endnu bedre. Der er i dag intet sted at vende sig hen, når man har gode spørgsmål i relation til disse forhold, og forsøger man sig med gængse modeller, får man vidt forskellige svar.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:53

Kære Henrik Stiesdal,
Mange tak for interessen for forslaget og for gode og positive kommentarer. Det glæder os at den vel nok vigtigste danske virksomhed indenfor flydende havvind ser stor værdi i forslaget omkring etablering af de beskrevne simuleringsmodeller. Det er altid godt at opleve, at vi rammer rigtigt i forhold til behovet for simuleringsværktøjer. Det bekræfter os i at forslaget om et sådant værktøj har et godt potentiale for erhvervet både i forhold til design, men også i forhold til at konfigurere og efterprøve udslæb og til dimensionering af spil og kontrolstrategier i forbindelse med installationen af det flydende fundament samt i forhold til at simulere og bestemme grænser for service-operationer. Forslaget rummer også aktiviteter omkring strukturelle tests som kan være relevante for flydende fundamenter der er samlet af multiple komponenter.
Vi håber på at vi gennem projektet kan få lejlighed til yderligere sparring for at sikre optimal understøttelse af jeres behov.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Erik Steen Jensen (CEO, Blade Test Centre A/S (Blaest))
Mandag d. 18/5-20 kl. 12:44

Den fortsatte vækst i møllestørrelser og dermed vingestørrelser giver stigende udfordringer i forhold til gennemførelse af de i forbindelse med certificering krævede fuldskalatests af vindmøllevinger. Grundige overvejelser om validerings og teststrategier, herunder test på delkomponenter vil være nødvendige i fremtiden for hurtigt og omkostningseffektivt at kunne gennemføre de tests, som fortsat vil være nødvendige på kompositkonstruktioner for at sikre produktpålideligheden. Dette vil være endnu mere essentielt for offshore vindmøller, hvor omkostninger til reparation og udskiftning kan være meget høje, og i ekstreme tilfælde true hele vindpark-investeringens rentabilitet.
Hos Blaest genererer vi store mængder måledata, og vi har som målsætning at kunne trække mere værdi ud af disse data, dels i forhold til overvågning af selve testene og dels i forhold at skabe mere værdi for vores kunder og deres validering af vingedesigns og prototypevinger. I denne forbindelse er vi også meget interesseret i nye inspektionsværktøjer (f.eks ultralydsscanning), sensorteknologier og dataanalyseværktøjer.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 09:49

Kære Erik
Tak for din kommentar og vi er helt enige i, at en vigtig bestanddel for fremtidens håndtering af store mængder måledata er at kunne trække mere værdi ud af dem vha datadrevet AE/ML/AI-baseret services.
Et interessant aspekt er omkring den digitale overvågning af selve vingetestene og værdiskabelse i forhold til offshore kunder og deres validering af vingedesigns og prototypevinger, hvor et samspil mellem nye automatiseret inspektionsværktøjer (f.eks ultralydscanning), sensorteknologier og dataanalyseværktøjer bliver væsentlige bidrag i en samlet risikoevaluering.

Henrik Böhmer (Project Manager, Energy Innovation Cluster)
Mandag d. 18/5-20 kl. 13:10

Som repræsentant for en stor del af energibranchen, bakker Energy Innovation Cluster også op om dette initiativ. Kombinationen af risk-baserede værktøjer og simuleringer er noget, vi hører nævnt som nødvendigt for at vindmølleindustrien kan blive ved med at vækste - specielt med henblik på udvikling af nye, større komponenter og anvendelse af nye koncepter på nye områder. Energy Innovation Cluster har set gode resultater fra FORCE's aktiviteter, er glade for samarbejdet og bakker op om, at FORCE kan fortsætte den gode udvikling til glæde for en af Danmarks vigtigste eksportvarer.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 10:41

Kære Henrik, tak for din kommentar
Energy Innovation Cluster og den kommende store energiklynge vil være en central aktør når vi skal udfolde vores indsats i mere konkrete aktiviteter, og vi ser frem til en tæt dialog om dette. Desuden vil Energiklyngen være en vigtig platform for at skabe nye samarbejder og viden, der vekselvirker med indsatsen i vores resultatkontrakt, og herved skaber endnu større effekt for målgruppen, og herunder have de erhvervsmæssige effekter du peger på.

Preben Birr (CEO og Klyngeleder, House of Energy)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:00

Når Energy Innovation Cluster, CLEAN og House of Energy til sommer samles i Energy Cluster Denmark vil vi være endnu bedre til at skabe nye samarbejder og viden i interaktion mellem klyngen og GTSerne. Og med Energy Cluster Denmark har vi samlet hele den store gruppe af SMV'ere der er underleverandører til vindmølleindustrien som får stor glæde af nye værktøjer til datadrevet risikoevaluering. Vi ser også frem til samarbejdet på dette område.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:43

Kære Preben, tak for din kommentar
Den nye danske energiklynge Energy Cluster Denmark vil være et vigtigt afsæt når vi, som en del af indsatsen, skal skabe de nødvendige samarbejder med industrien. Desuden vil Energy Cluster Denmark, også være et sted hvor vi kan skabe konkrete samarbejdsrelationer til andre videninstitutioner, og være katalysator for f.eks. demonstrationsprojekter.

Hans Ole Olsen (Owner , EuroConsult)
Mandag d. 18/5-20 kl. 14:32

Vindmøller har i dag en gennemsnitslevealder på ca. 35 år. Offshore vind installationer koster ofte mere end 10x så meget som landbaserede vind installationer. Det er derfor godt med en vision om at udvikle en række nye services med datadrevet risikoevaluering, der i langt højere grad kvantificerer risici. Data drevet produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøller vil minimere reparationer og unødvendige udskiftninger til gavn for hele branchen. Det vil give stor værdi for branchen og ikke mindst slutbrugerne. Monitoreringsløsninger med robuste sensorsystemer under hele levetiden vil bidrage til optimal drift og vedligeholdelse af vindmøller. Modulær simulator-modellering af offshore vindmøller og opbygning af datadrevet risikokvantificeringsværktøj er en kompleks og krævende udfordring.
FORCE Technology har indgående kendskab til branchen og deltager i udviklingsprojekter som en nøgleleverandør på tværs af den hele værdikæde fra materiale valg, udmattelsestest, avanceret inspektion, digitale tvillinger, pålidelighed og forventet levetid, levetids forlængelser og meget mere. Med dygtige samarbejdspartnere og Fraunhofter Institute, som vil give en naturlig kobling til branchen internationalt, vil en samling at design, produktion, installation og vedligehold af vindmøller danne et godt fundament for risikoevaluering til gavn for hele branchen.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:22

Kære Hans Ole
Tak for din kommentar og for dine synspunkter vedrørende offshore vindmøller. Det er ganske rigtigt, og vigtigt for branchen, at der udvikles en række nye services baseret på datadrevet risikoevaluering, der i langt højere grad end tidligere kvantificerer risici. Forslaget er således en vigtig platform for at skabe nye samarbejdsrelationer og viden, og herved skaber endnu større effekt for målgruppen. Med vindenergiens stadig voksende betydning for klima og beskæftigelse er det essentielt at være up to date.

Ole Haugsted Jørgensen (Salgs- & Marketingchef, LINDØ port of ODENSE A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 14:51

The wind sector is a commercial cornerstone of LINDØ port of ODENSE A/S, the largest industrial cluster in Denmark. Our current list of partners in the wind segment includes the nacelle production of MHI Vestas Offshore Wind, the foundation production of Bladt Industries, the testing facilities of LORC and a long list of sub-suppliers. We are heavily investing during these years to accommodate the expansion in the wind sector – for example, our new 400.000 sqm port expansion project bringing our Lindø site up to 3,9 mio. sqm, our unique “loadplate” able to sustain a load of 105.000 mt enabling large-scale loading operations, our extension of the tracks of Scandinavia’s largest gantry crane offering the industry the possibility to locate its production directly under 1.200 t crane coverage, the investment in the world’s largest mobile harbour crane, our cooperation with LORC for the erection of the most powerful nacelle test centre in the world and the development of more than 1 mio. sqm hinterland for new activities to mention some highlights. It is evident that the production and supply-chain for the coming generation of wind turbines should be located at the ports due to the mere size of the components as well as final product and we welcome the initiative to bring more data into process. A stronger link in the form of valid data between the future requirements of the wind industry and our investment program should be in the interest of all parties.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:43

Dear Ole,
Thank you for your comment. The continual developments at Lindø over the last several years have been very exciting. As a partner in Lindø Component and Structure Testing A/S and with long-standing services at Lindø in welding and non-destructive testing FORCE Technology is proud to have a home at Lindø as this is the breathing place of many Danish companies both large and small. The ports will continue to be very important to offshore wind and its growing internationalization, and Lindø as all members of the wind industry, must wisely make their development and investment decisions to minimize their risk and exposure.

Thomas Hedegaard (CEO, Eltronic Wind Solutions)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:34

Som leverandør af transport og installationsudstyr til branchen, ser jeg stor værdi i udvikling af simuleringsværktøjer som kan simulere laster i forskellige scenarier som beskrevet herunder.

Installation fra flydende fartøj – fast mølle:
De nyeste installationsskibe er flydende fartøjer og ikke Jack-up, se f.eks. DEME’s nye skib Orion
Det giver udfordringer med verificering af faktiske laster i kran og løfteudstyr, hvorfor der her vil være et behov for test og simulering under forskellige forhold. Der kan desuden blive behov for aktiv kompensationssystem og/eller tag-line systemer for at stabilisere komponenterne under installation.

Installation og service på flydende møller:
På sigt bliver der flere kommercielle møller på flydende platforme. Pt. findes der (mig bekendt) ingen måde at udføre større serviceopgaver offshore på disse møller. Potentielt skal møllerne frigøres og trækkes i havn for f.eks. udskiftning af vingeleje.

Installation fra flydende barges:
Kommende installationer i USA vil foregå med feeder barges til jack-up skibe. Der satses på et installationssetup svarende til det som bruges i EU og man forventer at anvende samme installationsudstyr (udstyr fra EU sejles til US). Dette vil give begrænsninger på vind/bølger størrelser under flytning fra feeder barge til jack-up og vil potentielt koste installationstid grundet DAF faktor i beregningerne. Der kan desuden være udfordringer med høj last på jackup skibets kran, da kranen skal lægges relativt langt ud over siden for at hente komponenterne.
Der er et ønske om at bruge heave compensation system for at mindske DAF faktoren, men så vidt vides findes der ikke data på effekten heraf hvorfor reduktion af DAF faktoren ikke kan verificeres overfor surveyor. Desuden optager disse systemer løftehøjde, hvorfor det sandsynligvis kun kan anvendes under flytning fra barge til skib og ikke under egentlig installation.

Simulering af disse løft med og uden heave compensation for at verificere DAF faktor og faktiske laster i systemet er et faktisk behov på kort sigt.
På længere sigt kunne man forestille sig at anvende flere feeder barges også på europæiske installationer for at optimere udnyttelsen af de relative dyrere installationsskibe.
I Kina foregår stort set al installation ved at flytte komponenter fra barge til skib, men der arbejdes primært på meget lav vand og derfor er udfordringen med bølger ikke så udtalt endnu. Det forventes dog at blive en udfordring når der inden for kort tid skal installeres møller på dybere vand.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:29

Kære Thomas Hedegaard
Mange tak for de positive og meget konstruktive kommentarer.
Specielt vil vi gerne takke for de indsigtsfulde betragtninger om udviklingstendenser - og for de præcise beskrivelser af udfordringer og muligheder - inden for innovative installationskoncepter, der alle kan være med til at effektivisere installationsprocesserne, og dermed i sidste ende sænke el-priserne.
Præcise beregninger af bevægelser og kræfter baseret på skibenes design, operationsstrategier, løftegrejets udformning (incl. evt. heave kompensering og tag-line systemer) under påvirkning af vind, strøm og bølger, vil give et rationelt grundlag for at vurdere om DAF (Dynamic Amplification Factor) faktorer objektivt kan reduceres og dermed om vejrvinduerne kan udvides for installationsprocesserne.
Vi glæder os til at bidrage til udviklingen af dette vigtige strategiske indsatsområde, hvor danske virksomheder er verdensførende.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Torben Lorentzen (CEO, Lindø Offshore Renewables Center)
Søndag d. 24/5-20 kl. 19:40

Som virksomhed med fokus på test og validering finder vi temaet og projektformuleringen interessant.

Vort interessefelt ligger primært indenfor del-området "Risikobaseret planlægning af validering og teststrategier". Her arbejder vi med stor-skala test og validering, men udfordres af tendenser om i stigende grad at gå til sub-struktur test og validering, der som oftest er mindre omkostningstungt.

Så selv om sub-struktur test og validering kan synes som værende i konkurrence med virksomheder som os, der driver fuld-skala test, så billiger vi, at der sættes ind på at gøre det mere gennemskueligt og dokumenteret, hvad test på forskellige skala byder af risikoafdækning, så man på et oplyst grundlag kan prioritere, hvad der kan testes på sub-struktur skala, og hvad der bør testes i fuld skala.

mvh

Torben Lorentzen

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:45

Dear Torben,
Thank you very much for your support. We completely agree that there are benefits of testing at each of the different size scales. To assist customers and partners with optimizing their development initiatives and budgets FORCE is looking to provide a quantitative risk based tool for determining the appropriate testing strategies. Risk management and evaluation will be the building block that will tie together the sub-activities that we can work with Lindø Offshore Renewables Center and its partners on optimizing testing strategies and programs and with other customer types on their challenges. We look forward to a continued cooperation.

Henrik Fomsgaard Lynderup (Partner, Blue Power Partners)
Mandag d. 25/5-20 kl. 10:55

Værende en konsulent virksomhed inden for projekt-udvikling og projekt management med dedikeret fokus datadrevne beslutninger, kan vi kun bakke om Force Technologys projekt beskrivelse. Særligt elementerne om "Risikobaseret planlægning af validering og teststrategier" og "Datadrevet risikokvantificeringsværktøj" kunne være interessant at følge i forhold til at supportere projektudviklere og investorer i at realisere deres storskala kommercielle projekter.
Mvh
Henrik Fomsgaard Lynderup

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:47

Dear Henrik,
Thank you very much for your comment. Your support to our application and the theme is greatly appreciated. Validation and testing can be a significant part of new large-scale industrial projects. It is our goal with the data driven risk management tools and test planning that we will be able to assist industrial projects in determining cost and time efficient solutions based upon quantifiable metrics. In addition, it is envisioned that the risk management tools will be a modular tool box that can be applied across all of the sub-topics that as a project moves from development to implementation additional tools and service areas can be used as needed.

Morten Kristiansen (Lektor, Aalborg Universitet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:06

Igennem flere projekter har vi på Aalborg Universitet arbejdet med at gøre vindenergi mere rentabelt. Dette har bl.a. været med Force som samarbejdspartner. Det er helt klart at optimering og omkostningsreduktion kræver gode date og modeller for at kunne finde løsninger, når en lang række parametre er i spil, så derfor lyder dette projekt interessant.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:48

Dear Morten,
Thank you for your comment. As you identify there are a significant number of parameters and data that must be handled for finding effective solutions and for lowering the cost of energy. Our target is to use risk evaluation to optimize and balance these parameters that we can find time, cost, and risk effective solutions for the industry.

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:08

Modulær simulatormodellering af offshorevindmøller er et styrkeområde hos FORCE Technology. Det er vigtigt at denne position beholdes. Udvikling af værktøjer til design - og risikovurdwring er et område som FORCE fortsat skal prioritere for derved at kunne tilgodese internationale og danske kunder.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:22

Kære Valdemar Ehlers,
Tak for dine positive kommentarer omkring udvikling af simulatorbaserede modelleringsværktøjer til havvindmølleindustrien og den betydning de kan få for at fastholde af Danmarks førerposition på havvindmølleområdet. Og som du nævner er det netop tanken at anvende sådanne værktøjer til både feasibilitystudier, design og risikovurdering til støtte for de danske innovative virksomheder inden for havvindmølleindustrien. Vi ser frem til at kunne bidrage til udviklingen af dette vigtige danske strategiske indsatsområde.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:30

Modulær simulatormodellering af offshorevindmøller er et styrkeområde hos FORCE Technology. Det er vigtigt at denne position beholdes. Udvikling af værktøjer til design - og risikovurdwring er et område som FORCE fortsat skal prioritere for derved at kunne tilgodese internationale og danske kunder.

Michael Pedersen (Head of Blades, Offshore Operations, Ørsted)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:20

As one of the leading operators within offshore energy, Orsted Wind Power both have an interest and see the need for further development related to data driven risk handling. As the turbines and blades are getting larger, we are also seeing remediation and inspections campaigns becoming larger and more comprehensive. This means that in order for us as company and the industry overall to compete and staying efficient, we need to support initiatives that allows us to make better usage of the data collected, both for the integrity evaluation – but also related to long term maintenance strategy.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:20

Dear Michael Pedersen

Thank you for your support to our proposal.
We see Orsted Wind Power as an important inspiration to data driven risk handling and looking forward to a fruitful discussion related to initiatives allowing to get better usage of collected data within offshore energy.

Vikas Arora (Associate Professor, University of Southern Denmark)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:38

The proposal is very interesting and relevant to SDU as the proposal deals with the developing tools for risk assessment in the field of wind turbine. SDU has been continuously collaboration with Force technologies through research and student projects. This proposal will increase the collaboration with Force technologies in the field of condition monitoring, design the test for offshore wind turbines. Therefore, I fully support the proposal.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 05:50

Dear Vikas,
Thank you for your comment. The collaborations between SDU, FORCE, and industrial partners on both research and student projects have proven to be quite fruitful. Your support is greatly appreciated, and it would be great to continue the collaboration on the platform of risk evaluation in wind turbines.

Jørgen Barløse (Maskinmester, Veks)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:55

År 2020 !! Vindmøllestrøm har en stor udfordring idet de små traditionelle generatoranlæg som leverer ind på elnettet med meget vindmøllestrøm og meget lidt produktion fra store kompakte enheder 200 - 300 MW eller mere, her kan de mindre anlæg blive hyppig ramt af udfald. På en måned er der set tre udfald af et enkelt generatoranlæg (ved ikke om der er andre, focus ligger på eget anlæg) disse udfald sker på grund af hændelser i højspændingsnettet, som får frekvensen til at falde under 47,5 Hz, hvilket får generatorbeskyttelsen til at koble generator fra nettet. Dette har ikke blot en betydning men også en økonomisk betydning og er ikke med til at fremme opretholdelsen af forsyningen på 50 Hz.
1. Man falder ud og mister produktion, og fejlen ligger ikke hos producent, men han straffes økonomisk fordi man ikke producerer det man skulle ifølge indmelding, hvor ligger skylden? Ingen kompensation for uskyldig udfald.
2. Man er ikke med til at understøtte nettet, men trækker det nærmere med ned. Forsynings-ustabil drift.
Derfor er det helt sikkert et område som der skal forskes meget mere i en teknisk løsning så det undgås. Energinet krav burde det være.
Nettet og udfald i dette river mange ting med sig og det gavner ingen hverken økonomisk eller tidsmæssigt, idet det kræver resourcer at få anlæg op at køre igen.
Force vil kunne forske i dette fænomen og måske komme med gode ideer for de fremtidige anlæg og driftsformer /problemer.
3.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:52

Kære Jørgen Barløse, tak for din kommentar
Som du peger på er det vigtigt at skabe en god sammenhæng i vores energisystem, ikke alene ud fra et effektivitets- og ressourcesynspunkt, men naturligvis også således at udfald af enten enkeltenheder eller samlede systemer undgås. Frekvensstabilitet er ikke for nuværende en del af indsatsen, der har mere fokus på de strukturelle risici i forbindelse med design, test, implementering og drift af specielt offshore vindenergi. Vi har kompetencer i FORCE Technology, og understøttende testfaciliteter, der er relevante i forhold til at vurdere hvorledes elektriske enheder påvirkes af frekvensvariationer, og jeg vil dele din kommentar med relevante kollegaer for en yderligere uddybning.

Lucas Marion (R&D Roadmap Manager Foundations, Ørsted)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:21

Data driven approaches linking design to manufacturing and life time prediction is seen by Ørsted as a key factor in levelizing cost of energy. Risk handling over fabrication and lifetime is a key element when designing support structure. It is important that such is done in a holistic approach where uncertainties and risk are propagated throughout design, fabrication and installation. Better handling of data and using data driven risk analysis, feeding back in-service monitoring, is a key part both to achieve more accurate risk and uncertainty quantification during design and improved maintenance strategies as well as lifetime extension. Moreover, the approach of risk-driven testing of specific components and new developed items is also of interest, as it could shorten the time to market and reduce uncertainty as well as conservatism. Ørsted thereby supports FORCE’s initiative on data driven risk evaluation to support growth in wind energy.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 05:30

Dear Lucas,
Thank you very much for your comment and support. We agree with you that for levelizing the cost of energy the handling of risk is important across the full life of a turbine installation or component and starts from the design stages, to fabrication, installation, and finally in-service. The data driven risk evaluation will be a tool that works across the services of testing, inspection, monitoring, and simulation where our goal is to work with the product stakeholders to help optimize strategies and decisions based upon quantifiable risk scenarios. We would very much like to continue the discussion with Ørsted and would look forward to collaborate further with Ørsted in this project.

Peter Ulrikkeholm (Business Unit Director, R&D Test Systems A/S)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:43

Dette projekt synes at have et væsentligt bidrag ift. at fremme vindenergi - herunder Offshore.
Navnlig er indsatsområdet vedr. en klarere definition af teststrategier en vej til værdiskabelse. Kan teststrategien (herunder testsystemerne) specificeres klarere ved hjælp af veldefinerede krav for det egentlige testbehov i form af bedre indsigt i data, er det min klare overbevisning, at dette kan fremme de tekniske løsninger og rentabiliteten ved anvendelse af vindenergi.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 05:41

Dear Peter, Thank you very much for your comment.
The goal within this proposal is to develop the data driven risk evaluation tools that we can for the four additional service areas perform risk based evaluations for more cost, time, and risk effective developments and operations. Within the area of testing, as you identify this will lead to more clearly defined testing strategies and as the test systems are quite often driven by the test strategy, these will follow. The effect of the project towards lowering the cost of energy will be in providing industrial stakeholders further tools for increasing effectiveness and lowering risk from testing through to in-service applications.

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:10

I MARCOD, som er en maritim klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse læst programudformningerne for en række af foreslåede indsatser fra FORCE.
Set fra de maritime SMV´ere og en række større medlemmer i de maritime netværk, vi faciliterer, så er der mange gode perspektiver af relevans for deres vækst og udvikling i op mod 10 af programforslagene fra FORCE. Det gælder både for direkte søfartsvirksomheder, udstyrsleverandører, serviceleverandører, shipping og logistik, kompetenceleverandører som maritime skoler og kursuscentre mv. Mange relevante perspektiver er nævnt i programmerne, men der findes flere endnu, som kan tages med i den endelige gennemførelse, synes vi.
Lidt summarisk vil vi fremhæve følgende som maritime brancheinteresser i programmerne.

• Der er særlige udfordringer omkring digitalisering og connectivity, IoT og datadrevet forretningsudvikling for søfart og dets leverandør og servicevirksomheder samt i relation til myndigheder og regelsæt. Men det er høst relevant for en stor branche at viderudvikle de mange ting, der er på vej.
• Emissioner, nye brændstoffer og energiformer, produktlevetid og cirkulære initiativer og grøn omstilling generelt er også hårdt tiltrængt som indsatsområde for at kunne opnå de opstillede mål.
• Sensorsystemer, -teknologier og kloge testmetoder og systemer er vitale for den kommende udvikling i den maritime branche. Fail fast metoder er ikke populære i det maritime, det skal være gennemprøvede løsninger, der lanceres.
• Viden og kompetencemæssige behov til spredning i branchen – og i uddannelserne - parallelt med den teknologiske og systemmæssige udvikling. Risikovurdering og sikkerhed kan også nævnes.
MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:38

Kære Erik, tak for din kommentar
Jeg er glad for at se MARCOD’s brede tilslutning til de forslag som vi præsenterer på Bedre Innovation. Vi er et GTS med brede, men også meget specialiserede kompetencer, der kan skabe værdi i mange brancher og deres værdikæder. Mange af de kompetencer som vi bringer i spil i nærværende indsats er nært beslægtede til det maritime område, som f.eks. hydrodynamik, og er et vigtigt afsæt for den foreslåede indsats. Jeg er sikker på at de services vi opbygger her, også efterfølgende vil give værdi for de virksomheder, der er organiseret i MARCOD.

Jimmy Gehring (Head of Wind - Sales, SH Group as)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 13:59

SH Group er som leverandør af løfte og håndtering udstyr til såvel installation offshore og udstyr til udskiftning af komponenter offshore altid interesseret i at branchen som helhed udvikler sig og forbliver konkurrencedygtig som industri. Vi ser derfor med stor interesse på især to af de 5 fokus områder: "Risikobaseret planlægning af validering og teststrategier", og "Modulær simulator-modellering af offshore windmøller".
Begge fokuspunkter kan som vi ser det være med til at optimerer håndteringsværktøjer, både i form at optimeret materialevalg, men også i optimering af hele håndteringsværktøjer herunder nytænkning af installations og udskiftnings procedure.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:16

Kære Jimmy Gehring
Tak for dine fine og positive kommentarer omkring udviklingsindsatsen til havvindmølleindustrien, specifikt i forhold til risikobaseret planlægning af validerings- og teststrategier samt simulatorbaserede modelleringsværktøjer. Vi er overbeviste om de to nævnte aktiviteters potentiale i forhold til yderligere optimering af løfte- og håndteringsværktøjer og til design og afprøvning af nye koncepter både inden for installation og inden for udskiftning af komponenter.
Vi glæder os til at kunne bidrage til innovationen i den danske vindindustri gennem udviklingen af disse services.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Thor Ugelvig Petersen (Managing Director, DHI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 16:12

Effektiviseringen af O&M aktiviteter er stort potentiale område, og kvantificereringen af risici i værdikæder understøtter i høj grad en bedre planlæging og eksekveringen af offshore aktiviteter.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 18:27

Kære Thor, tak for din kommentar
Effektivisering af O&M-aktiviteter har, som du skriver et stort potentiale for at sikre bedre eksekvering af offshore-aktiviteter og kan være med til at nedbringe prisen på havvind yderligere. Jeg synes de aktiviteter som DHI beskriver i indsatsen ”Hav, vand og klimamål 2030” og herunder specielt ”Operationelle services til accelereret udbygning af havvind og emissionsreduktion i skibsfarten, ADD-OPS” komplementere vores indsats ved at udvikle beslutningsværktøjer og beskrivelse af de faktiske beslutningsparametre. Fællesmængde af de to indsatser er populært sagt ønsket om at give aktørerne i værdikæderne ikke kun en ’forventet bølgehøjde’ eller en ’brudstyrke på en komponent’, men en viden således de kan vurdere risici og træffe gode og rigtige beslutninger.

Nis Hansen (Ansvarlig svejsekoordinator, Bladt Industries)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 18:06

Bladt Industries fremstiller bl.a. svejste fundamenter til globale offshore installationer af vindmøller og trafostationer mm, hvilket stiller store krav til udførelsen og kvaliteten. Industrien er i en evig søgen efter optimering af design, materialeanvendelse og overfladefinisher samtidig med, at kravene til udførelsen og dokumentationen ikke formindskes, men nærmere øges. Derfor er der behov for forøget viden og kendskab til prøvnings-, måle- og optimeringsmetoder, som går længere end de traditionelle lavpraktiske løsning såsom slibning af svejsninger og mere omfattende kontrol (NDT). Derfor har Bladt Industries allerede tilkendegivet interesse overfor FORCE Technology, bl.a. i forbindelse med udførelse af både small scale og mere full scale test, hvor bl.a. sidstnævnte kan bidrage med viden til en mere real-time situation og derigennem hjælpe industrien med at forbedre design og få afprøvet mulighederne i anvendelse af forskellige materialetyper, såsom f.eks. højstyrkestål. Bladt Industries har stor interesse i, at vindindustrien i Danmark har gode kår, samt at danske kunder og samarbejdspartnere er fremme blandt de førende indenfor innovation og optimering, idet det forøger muligheden for fortsat produktion på Bladts faciliteter i Aalborg og på Lindø.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:05

Dear Nis,
Thank you for your comment. It is our goal with this proposal to help the Danish industry remain at the forefront of the developments in wind energy. From testing to inspection to optimization we look forward to the chance to work with industry and work with Bladt on developing these technologies to lower risk and raise efficiency.

Edit Lulu Nielsen (senior advisor R&D for wind energy, Wind Denmark)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 21:26

Vindmølleindustriens strategiske forskning -og innovationsplatform - Megavind - hvis formål er at koordinere indsatser -og samarbejder ser det som en nødvendighed at øge fokus på risikoevaluering - herunder kvantitativ datadrevet risikoevaluering. Interessant at styrke fokus på optimering af udbyttet af en engangsprototypetest og opvejer omkostninger og fordele herved samt maksimerer værdien af mere avancerede komponenttest, og herved aktivt og værdiskabende understøtte branchens risikoledelse og således bl.a. reducere total-cost-of-ownership på vindmøller, vindmøllekomponenter og serviceudstyr.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:18

Kære Edit Lulu Nielsen
Tak for kommentaren og opbakningen til forslaget.
Det er godt at se, at vi rammer rigtigt i forhold til Vindmølleindustriens behov i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at I har interesse i kvantitativ datadrevet risikoevaluering, herunder både en øget fokus på prototype- og komponenttest, samt ydelser relateret til risikoevaluering af fremtidens grønne vindmøller.

Anders Frederiksen (General Manager, Head Energy Denmark A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 08:12

Several reports has all ready concluded, that floating wind-turbines has a massive potential. A study covering described components would in my opinion add value, and accelerate the opportunity to harvest this potential. Looking specifically on simulations of operational patterns during installations phase, towing, subsea work, lifting, hook up etc. would properly be beneficial to optimize and risk mitigate such operations. I would recon that there is a lot of knowledge on this topic from the Oil&Gas that could be utilized. This also includes modelling and data collection from various types of foundations such as semi-sub, Spar, type and moorings Catenary, TLP, Vertical Taut. In addition studies and knowledge from anchor types as drag, embedded, gravity, suction, pile that could be looked further into, properly also learning from O&G, although bearing ion mind that the dynamics of a floating turbine (relatively light) are quite different to for example a moored FPSO.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 17:15

Dear Anders Frederiksen
Thank you for your positive comments and support for this proposal. And for underlining the huge potential for floating wind and thereby the value creation for the industry in optimizing both designs and operations while mitigating and controlling the risks. We also agree that there is knowledge from the oil and gas industry that can be applied, however there is a need to further develop knowledge due to differences in the dynamics between the two domains (O&G and wind). Our vision with the strategic development area is to provide tools that use simulations and risk evaluation to support the industry in reaching optimized designs and to obtain time-, cost- and risk-effective solutions. We look forward to support the Danish industry by such services.
Best regards,
Jacob Michelsen

Steffen Engberg (Seniorprojektleder, Energinet)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:48

Vedr. Datadrevet risikovurderingstrategi og produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøllevinger findes dette interessant. Metodik og data må forventes også at kunne finde anvendelses til optimering af anlæg for ilandsføringsanlæg, som kunne være interessante for anlægsejere.
Vedr. Modulær simulator-modellering af offshore vindmøller, optimering med hensyn til installations metoder og udbredelse af viden herom findes interessant, og vil også være relevant for ilandsføringsanlæg etableret med sænkekassefundamenter eller lignende design.
Generelt findes ovenstående udviklingsområder yderst relevant, især anvendelse af data til at sikre en ensartet og risikobaseret tilgang til kvalitetskontrol, herunder kritikalitetsvurdering og sandsynlighed.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 19:59

Kære Steffen Engberg, tak for din kommentar
Danmark står overfor massive investeringer i udbygning af offshore vindenergi hvad i særdeleshed understreges af regeringens udspil i forhold til klimalov. Investeringerne kommer ikke kun til at ske offshore, men også i forbindelse med af føre vindstrøm frem til anlæg til produktionsanlæg for produktion af brint og f.eks. metanol eller ammoniak, hvad på samme måde og meget aktuelt understreges af samarbejdet mellem bl.a. Ørsted, Mærsk, DSV, DFDS, etc. Det er derfor vigtigt, som du peger på, at tænke i helheder og ikke glemme svage led i den grønne omstilling som f.eks. ilandtagning af strøm eller brint. Vi vil se på hvorledes vi med vores indsats kan bringe værdi til dette område også.

Signe Lynge Olsson (blade specialist, Statkraft)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 09:52

Indsatsområdet, som foreslået af Force technology, har stor interesse for Statkraft, specielt risiko analyse værktøjer samt sensorbaserede løsninger for vingerne. Statkraft er yderst interesseret i udviklingen af risikobaserede værktøjer der kan bidrage til et mere oplyst informationsgrundlag ved evaluering af potentielle skader på møllerne. Tillige er den fortsatte udvikling af sensorbaserede løsninger højaktuelt, specielt for vingerne hvor der pt mangler data drevne monitoreringsværktøjer. Sensorbaserede løsninger vil bidrage til at minimere tiden i møllerne hvormed vi kan mindske potentielle personskader, ie. HSE.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:14

Kære Signe Lynge Olsson
Tak for kommentaren og opbakningen til forslaget.
Vi har i forslaget netop medtaget datadrevne risikobaserede værktøjer til inspektion af vinger og det er derfor godt at se at vi rammer rigtigt i forhold til at minimere tiden i møllerne og derved mindske personskader.

Kasper Reck-Nielsen (Adm. Direktør, CEKO Sensors)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 11:32

CEKO Sensors udvikler, producerer og sælger metal-fri, optiske mikrochip (MEMS) sensorer til anvendelse i særligt barske miljøer og industrielle applikationer, herunder vindenergi, højspænding, maritime og offshore. CEKOs teknologi muliggøre kontinuert, real-time dataopsamling fra industrielle komponenter i barske miljøer, som fx. vindmøllevinger og højspændingssystemer, og ved efterfølgende analyse af data kan der opnås markante forbedringer i drift og vedligehold, med lavere omkostninger, mindre nedetid og længere levetid. Vi ser et stort behov for yderligere tests og udvikling af services indenfor datadrevet risikoevaluering i vindmøllebranchen, og er derfor meget interesseret i dette indsatsområdet og kan fuldt støtte det.

Ulf Larsen (VP, Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:05

Kære Kasper Reck-Nielsen,
Tak for dine kommentarer og din støtte til indsatsområdet. Udviklingen af databaserede værktøjer til både hurtigere og bedre udvikling og især til drift af for eksempel vinger indeholder stort potentiale og er vigtigt. Anvendelse af sensorer i helt andet omfang end nu kombineret med avanceret anvendelsen af de generede data vil kunne efterkomme de udtalte behov for datadrevet vurdering af risici samt danne grundlag for yderligere optimering af både drift og vedligehold.

Lennart Kuhlmeier (CEO, Finetune ApS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:35

Vi ser forslaget som meget relevant og det falder pænt ned i det fokus Finetune har på at skabe værdi i vindmølleindustrien gennem datadrevne initiativer og teknologier.
Vi ser særligt frem til at følge arbejdet med datadrevet produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøllevinger. Ligeledes finder vi datadrevne risikobaserede værktøjer interessant, særligt i relation til inspektion af vinger. I alt et relevant og tydeligt beskrevet forslag som vi ser frem til at se gennemført som projekt og gerne deltager aktivt i.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:28

Kære Lennart Kuhlmeier

Mange tak for din kommentar og opbakning. Jeg er enig i at indsatsen er meget relevant for vindmølleindustrien og særligt arbejdet med at skabe fokus på brug af nye datadrevne værktøjer til produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøllevinger. Jeg er overbevist om, at et samarbejde mellem denne indsats og Finetune vil styrke effekten.

Jørn Nygaard (COO, Rønne Havn A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:49

For Havnen er sikre offshore operationer særdeles vigtigt hvorfor vi støtter forslaget, hvor der udvikles et beregningsværktøj til analyse og træning af komplekse operationer indenfor offshore vind.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:22

Kære Jørn Nygaard
Tak for støtten og positive kommentarer omkring udviklingsindsatsen til havvindmølleindustrien, og den værdi det giver for en havn som jeres. Helt aktuelt indgår Rønne Havn jo netop nu i regeringens planer om en såkaldt energiø med installation af havvindmølleparker omkring Bornholm i Østersøen. Vi er overbeviste om de beskrevne simulatorværktøjers potentiale indenfor både analyse og træning af de komplekse operationer indenfor havvind som du nævner. Vi ser frem til at kunne udvikle disse services til gavn for den danske vindindustri, herunder naturligvis også for havnene.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Steffen Czichon (Head of Department Rotor Blades, Fraunhofer IWES)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:33

Fraunhofer IWES shares your vision that data driven production control strategies have the potential to be a key enabler to further reduce LCOE and improve reliability of turbines. This is well in line with our research activities and we would be happy to cooperate in this field.

Furthermore, sub-compontent and segment testing methods and associated validation strategies are absolutely crucial in order to ensure the validation of the next generation of offshore wind turbines in the 15-20 MW class. We see some clear opportunities for joint research work on the development of sub-component tests, but also in the coupling of numerical modelling and physical testing.

Finally, we agree with the approach to develop in-service inspection tools and multidisciplinary monitoring tools. Experience has certainly shown that monitoring systems based on a single measurement technique are generally somewhat limited in their capabilities and combining several sensor types can leverage both sensitivity and accuracy. Possible colaborations could be based on sharing previously accquired data or it could be possible to validate monitoring systems in a full-scale blade test performed at Fraunhofer IWES.

Overall, we support this proposal and would be extremely interested in collaboration in one or several aspects of the project.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 22:15

Dear Steffen,
Thank you very much for your comment. As you have identified the industry and its service providers are facing challenges as turbines progress into the 15 to 20 MW class. Reducing LCOE and improving reliability will as you have pointed out need to be supported through smart solutions in production control, testing and validation, and monitoring. Many of these areas are multidisciplinary and the result of effective solutions will benefit the international wind community. The support of Fraunhofer IWES is greatly appreciated and we would gladly like to setup further collaboration.

Henrik Stang (Professor, Centerleder, DTU - CASMaT)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:57

Det er med stor glæde og interesse, at jeg læser projektforslaget ’Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen’. Forslaget er spot-on og peger på nogle af de mest interessant aspekter og muligheder, som ligger i anvendelsen af nye digitale teknologier, simuleringsværktøjer og avancerede test- og monitoreringsmetodikker. Tilsammen muliggør disse metoder og teknologier opbygningen af digitale tvillinger og beslutningsredskaber, som kan følge en vindmølle fra vugge til grav og muliggøre operationelle beslutninger om drift og vedligehold gennem hele levetiden med potentielt store fordele for virksomheder, ejere og samfund. Forskning og udvikling på dette område er cutting-edge – som jeg ønsker Force Technology held og lykke med – og skulle muligheden byde sig er DTU helt sikkert med på samarbejdet!

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:27

Dear Henrik,
Thank you very much for your support. As you have identified we have looked to value chain for wind energy and tried to identify services that cross the majority of the value chain. These services then capture, testing and validation, inspection, monitoring and simulation. Working with data driven risk evaluation across these areas will give the advantage of better utilization of generated data for reaching more cost, time and risk effective solutions. We look forward very much to continued and fruitful collaboration with DTU.

Ronnie Pedersen (Senior Chief Consultant, Rambøll)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:31

Der er et meget interessant emne og et nødvendigt område at videreudvikle for at bevæge branchen fremad.

Data og de stadig voksende og forbedrede teknologier til at håndtere data er nøglen til den videre succes. Når data bliver tilgængelig i digitale former eventuelt i form af digitale tvillinger (digital twins) kan vi arbejde med data i hele værdikæden og forbedre samarbejdet på tværs af hele værdikæden.

Hos Rambøll har vi udviklet teknologierne bag etablering af digital twins og vi ser en stigende efterspørgsel efter services inden for levetidsforlængelse og optimerede vedligeholdelsesplaner, hvor digital twins med fordel kan bringes til anvendelse. Vi ser også en klar fordel i at bringe teknologien i spil i samspillet med design og produktion, interface mellem design og installation osv.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:40

Dear Ronnie,
Thank you very much for your comment and support. We agree that there is significant value in the generated data. As the industry on a whole develops the tools for better handling of the generated data we will all benefit through lower LCOE. The goal of this project will be to add value to the data through quantitative risk evaluation from the four developing service areas in testing and validation, production control, monitoring, and simulation. Adding a level of data enrichment and learning through risk evaluation will enable us with stakeholders to proceed in the directions that you have nicely outlined for bringing the industry further in optimization and the connection between design, production and operation.

Thomas Grænge (Quality / NDT Specialist, MHI Vestas Offshore Wind)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 18:40

MHI Vestas vil gerne støtte forslaget om "Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen". Højkvalitetsdata på digital form fra kvalitetskontrol af såvel nye møller i produktionen som møller i drift kan hjælpe til at optimere produktionsprocessen, optimere designet og forlænge levetiden. Det kræver kombination af fagteknisk viden og digitale værktøjer på højt niveau, som forslaget har fokus på.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:29

Kære Thomas Grænge,
Tak from interessen i denne aktivitet. Det glæder mig at høre at MHI Vestas støtter forslaget. Jeg er enig i, at kvalitetskontrol baseret på højkvalitetsdata af møller i produktion og drift kan bidrage til at optimere produktionsprocesser og derved bidrage til en forlænget levetid. Det er netop det vi vil arbejde på i nærværende aktivitet, hvor vores udvikling af kvalitetskontrol udbygges med datadrevet risikovurdering. Vigtige elementer bliver kombinationer af fagteknisk viden, digitale værktøjer og domæneviden. Vi ser frem til en spændende indsats.

Peter Kristoffersen (Chief Development Officer, Danhydra A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:21

Cost of Energy is key to make and keep green energy sources sustainable. The main drivers of CoE is Capex, Opex and Energy production. Especially offshore reliability is key to keep the operational expenses low and power output high (avoid standstill) - Any initiatives that accelerates the field data and activate them in the product development process can improve reliability significantly, hence avoid expensive repair campaigns and reduce downtime. On the flipside, data driven risk assessments enables capex reductions by fine tuning designs by reducing "over engineering" during the process.

This initiative have the right focus and might generate a quantum leap in our industry.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:19

Dear Peter,
Thank you for your comment and support. You have set the expectations quite high with a quantum leap, but we do believe as you identify that these services can have very positive effects on the turbine, its components and the surrounding services from idea through to operation. By addressing the full life of the turbine with data driven risk management tools, we can with industrial stakeholders have positive effects on both the Capex and Opex costs. Within offshore wind the stakes are continually rising and through more effective test and validation programs, designs, and manufacturing we can positively affect development costs and risks. Through increased reliability and smart monitoring solutions downtime can be decreased and it can help drive operational risks down and increase savings.

Finn Daugaard Madsen (Innovation Manager, Siemens Gamesa)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:38

As wind power increasingly expands to become the backbone of the future energy systems, a more evolved level of data management becomes even more critical. Especially the data-driven risk-quantification tool, which is outlined in this project proposal, will help developers of the worlds future wind farms to ensure that R&D efforts are used where they create the most value. Therefore this project is a valuable piece in the green transition we will need to accelerate in the coming years.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:34

Dear Finn,
Thank you very much for your comment and support. The need for correctly focusing the R&D efforts has become ever more apparent as development timelines shorten and the development and operational risks increase due to the size of the projects and installations. It is our goal with the project to help industry effectively handle risk and enable data backed risk evaluations as they continue to develop and make wind energy the backbone of the energy infrastructure.

Magnus Gary (Projektdirektør, ShippingLab)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:48

Jeg kan fuldt ud bakke op om forslaget. Udviklingen af de simulatorbaserede værktøjer er særdeles relevant for at opnå energieffektive og sikre designs og operationsstrategier. Simuleringsværktøjerne vil understøtte udviklingen af innovative designs af de forskellige delkomponenter, skibe og tow-out systemer i forbindelse med flydende havvind, hvor specielt skibene til installation og service har ShippingLab’s interesse.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:36

Kære Magnus
Mange tak for de positive kommentarer, som rammer præcist ind i scopet for vores indsats omkring modulær simulering. Vi glæder os til fortsat samarbejde med ShippingLab.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen,

Flemming Grove (Senior Project Manager - Test & Verification, MHIVESTASOFFSHORE)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:49

MHI Vestas' udviklings akvititeter er yderst bevidst omkring minimering af risiko inden for udvikling, installation og drift af vindmøller som værende et vigtigt element. Offshore branchen er i konstant udvikling, hvilket også medffører for MHI Vestas, en kontinuerlig udvikling af såvel nye komponenter og deres egenskaber, samt platforme. Datadrevet risikostyring i form af nye værktøjer til at vælge de rigtige strategier indenfor test og validering, inspektion, overvågning og simulering vil kunne være en oplagt måde at opnå en øget effektivitet i hele værdikæden, og derfor ultimativt også bidrage til øget konkurrenceevne. Det bliver spændende at følge udviklingen af dette projekt, og vi ser frem til yderligere diskussioner med FORCE.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:39

Dear Flemming,
Thank you very much for your comment and support. It is our goal in this project to develop tools for quantifying the risk profile throughout development and implementation of new products and services to support industry. This will be for example from determining a risk profile for a validation and testing scheme to the risk profile of manual versus automated production control. With the goal of achieving risk quantification that the services can enable stakeholders throughout the value chain to be able to consider the balance between time, cost, and risk to elevate the efficiency and reliability in the development, implementation and operation of new products and services. We look very much forward to further discussion and collaboration with MHI Vestas.

Alexander Thillerup (VP Renewables US, Xodus Group)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:17

As a leading consultancy in Offshore wind, we welcome this initiative. Understanding and managing risk throughout the entire value chain and lifespan of the assets is essential to the continued success and scalability. Wind farms are very complex and genuinely multidisciplinary, from engineering to finance and everything in between. The people working with this are doing a tremendous job, but at the end of the day, just human. The challenge is that we, as humans are innately inaccurate in assessing risk, either over- or underestimating. So when designing the parts of the systems, we tend to err on the side of caution. The accumulative effect is significant.
I see this effort as an excellent way to create a common language across the disciplines as well as tools and knowledge, assisting the stakeholders in optimizing designs and lowering lifetime costs. What would make this even more interesting is to consider how this ties into the entire 'system', there is a close relationship to the commercial project risk profiles. This is especially true in the emerging US market.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 19:49

Dear Alexander, Thank you very much for your comments.
The feedback you have provided is quite valuable. In relation to your comment on the relationship with commercial risk profiles; part of what we will be aiming to achieve is giving the industry the tools to be able to make qualified decisions based upon the data driven risk profiles and costs that are presented to them in the development and operational lifetime of a turbine installation. We will look at the ability for scaling this to the entire commercial project level.

Janus Joensen (Head of Engineering and R&D, Swire Blue Ocean)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:26

Modellering og simulering af installations processer, transport og løft er meget relevant for os, da alle operationerne bliver mere og mere komplekse med voksende vind møller.
Monitorerings løsninger af transport og installations processer er også relevant.

Benjamin Pjedsted Pedersen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:05

Kære Janus,
Mange tak for de gode og positive kommentarer. Det er godt at få bekræftet at de påtænkte simuleringsværktøjer giver værdi for jer i forbindelse med transport, løft og installation af vindmøllekomponenter. Og vi er fuldt bevidste om at de stadigt stigende dimensioner på møllekomponenterne blandt andet giver sig udslag i mere komplekse operationer med behov for analyser. Det er netop noget som projektet fokuserer på gennem simuleringsværktøjer, som kan sikre både sikkerhed og effektivitet. Vi takker også for støtten og interessen vedr monitorerings løsninger indenfor transport og installations-operationer.
Vi ser frem til udviklingen af værktøjerne og til at kunne assistere med de nævnte services også indenfor havvindmølleinstallation.
Mvh Benjamin Pjedsted Pedersen

Dariusz Eichler (Senior Structural Engineer, Vattenfall Vindkraft A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:54

Vattenfal er relativt stor operatør af vindmøller og investerer stærkt i videreudvikling af havvind for at realisere vores mission om at opbygge en fossilfri verden. En vigtig komponent af vores forretning er vurdering og styring af risiko. Vi er overbevist, at den bedste måde at håndtere risiko på er korrekt indsamling og brug af data. Som en etableret operatør og udvikler opsamler vi både store mængder data og forsøger at bruge de indsamlede data til gavn for vores forretning. Vi sætter pris på værdien af data og bruger det til optimering af vores O&M-indsats, og vi ser samtidigt dets store potentiale for forbedring af business case for vores fremtidige projekter. Alt i alt bliver databaseret risikovurdering og sandsynligheds metodologi i stigende grad en del af vores daglige forretning. Derfor værdsætter vi, at projektet takler en del af udfordringer på området og tilbyder yderligere udvikling. Vi støtter projektet og ser frem til dets resultater.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:52

Kære Dariusz Eichler
Tak for kommentaren og støtten. Ja, den grønne omstilling er en solid udfordring med mange udfordringer, men heldigvis har vi vindmøllebranchen. Vi vil sikre danske virksomheder ny operationel viden, og nye værktøjer og kompetencer målrettet datadrevet risikostyring indenfor udvalgte områder. Fokus er på korrekt indsamling og anvendelse af store mængder af komplekse data, samt teknologiudvikling og på de værdier teknologierne skaber for brugerne. Endnu engang tak for opbakningen.

Jan Boyesen (Udviklingschef, MDC (Maritime Development Center))
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:18

Maritime Development Centre, som i øvrigt er på vej ind i den nye klynge: ”Maritime & Logistics Innovation Denmark” www.MARLOG.dk, bakker op om det foreslåede indsatsområde. Der er høje ambitioner på tværs af virksomhederne inden for offshore vind om at arbejde med at reducere omkostningerne ved installation af offshore vindmøller og udvikle helt nye innovative og billigere - herunder flydende - fundamentskoncepter. Feasibilitystudier, udvikling og design samt installationsoperationer vil potentielt kunne udvikles, optimeres og valideres ved at benytte de foreslåede simulatorbaserede modeller. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med FORCE Technology om dette indsatsområde.
Jan Boyesen, Udviklingschef, MDC

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:38

Kære Jan
Mange tak for de positive og konstruktive kommentarer. De rammer præcist ind i scopet for for simulator-modellering af offshore vindmøller, hvor fokus netop er på udvikling af værktøjer til designoptimering og risikovurdering for flydende fundamenter, spil og løfteanordninger, forankringssystemer og udslæb under installationen.
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i den nye maritime klynge www.MARLOG.dk
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Efva Willén (Business Development Manager, SeaTwirl)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:33

This seems like a great approach, which will certainly add value to developers in the future. At SeaTwirl we are developing a complete solution for the floating offshore wind sector based on a vertical axis turbine, so for us it would be important that the project focus is on the whole system, not only focussing on the traditional, horisontal axis turbines. If so, we believe that this project would be of great interest to us.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:36

Dear Efva,
Thank you for your good and positive comments and for your support to this proposal. Its encouraging to see that you find the proposed tools of value to developers. The simulation tools will of course not be limited to horizontal axis turbines but will also allow other configurations such as the vertical axis that you rely on. That’s actually one of the many strengths of simulation and the modelling behind, that it is very flexible in terms of which configurations that can be handled. We look forward to developing the tools and assist the wind industry with the developed services.
Best regards,
Jacob Michelsen

Majbrit Hoppe (Forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge)
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:56

Modulær og datadreven vurdering af offshore vindmøller og også de virksomheder, der bidrager til sikker installering og service er virgtige for at vi sikre den bæredygtige løsning og optimale udnyttelse af møllerne inden de må betragtes som klar til decommisionering.
Vi i Fyns maritime klynge bakker op om dette forslag, og de ovenstående kommentarer og finder den tværgående innovation vigtig for at sikre det minimale ressourceforbrug med størst afkast.
Vi glæder os til at være en del af samarbejdet i den nye klynge Maritime & Logistics Innovation Denmark og fortsat derigennem bidrage ift. sektorkobling med maritim viden.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:05

Kære Majbrit
Mange tak for de positive og konstruktive kommentarer. Vi er helt enige i dine betragtninger om vigtigheden af modulær og datadreven monitering både under installation og service. Og specielt i forhold til din bemærkning om værdiskabelsen fra tværdisciplinær innovation glæder vi os til at fortsætte samarbejdet i den nye maritime klynge www.MARLOG.dk
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Jens Pedersen (Adm. Direktør, Welcon A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:23

Welcon vil som ledende dansk-baseret producent af stålkonstruktioner til offshorevind støtte op om dette indsatsområde. Hvis vi skal nå vores mål om til stadighed at reducere prisen på vindenergi - samt fastholde og udbygge danske produktionsarbejdspladser indenfor vindbranchen -har vi brug for de nyeste og mest innovative, tekniske løsninger.
Såvel datadrevet produktionskontrol, som kan optimere produktdesign og produktionsproces, samt simulator-modellering af offshore-vindmøller, som kan optimere design og installation, er vigtige aktivteter for os.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:26

Kære Jens
Mange tak for de positive kommentarer! Vi er helt enige i, at det er af afgørende vigtighed i forhold til konkurrence og vækst at branchen konstant innoverer, og de to aktiviteter du peger på, er centrale aktiviteter i indsatsområdet, som gerne skulle understøtte denne innovation.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Christian Fenselau (Chief Specialist Test and Validation, Vestas Wind Systems A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:33

Managing risks on facts (data) is the right way forward. To make data-based decisions in the development, production and operation of wind turbines is key for moving down cost and improving reliability.
Developing of tools and methods to create data is an important step towards a digital approach. The digital world has moved forward in different disciplines, now it is time to get them better connected in the wind business. The initiative seems also inspired from Industry 4.0 ideas, which is the right way. Beside the data utilisation I appreciate the extended focus on data creation as it is the base. The data creation over the entire value stream from different kind of test setups through fingerprints in the product up to operational data should be connect with robust and reliable models to be used in simulation. Regarding models and the simulation, it is an opportunity for this initiative to connect to some work in international standards e.g. IEC / IECRE regarding model validation.
On the end it is all about to manage the risk in a smart way. The proposal is valuable in the digital transition of risk management and we are looking forward for further discussion together with FORCE and the industry.

Eric Daniel Putnam (Head of Department, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:14

Dear Christian,
Thank you very much for your support. You have provided valuable insight here; turbine development, installation and operation all depend on managing risk in a smart way. We have tried to position this proposal to support the industry in their continued development and to provide useful tools for the efforts in further bringing down costs and raising efficiency and reliability. Each of the activity areas of testing, inspection, monitoring, and simulation are data intense applications. As you have identified it is important to not only focus on the data processing and risk methodologies, but on the data creation and base-line developments in each of these areas. In addition, we are looking to bring in international knowledge and experience to this project and will look towards taking part and contributing to the development of international standards. Lastly, we look forward to the chance to collaborate further with Vestas.

Sune Thorvildsen (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:38

Digitalisering og flere data er en vigtig driver for udvikle en endnu stærkere værdikæde indenfor vind. Danmark har haft en langt række førende virksomheder inden for vind. Det er vigtigt at sikre at Danmark stadig har nogen af verdens bedste rammer for test, demonstration og udvikling af ny energiteknologi. Det kan nye simuleringsredskaber og datadrevede risikoværktøjer bidrage til at sikre.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:00

Kære Sune, tak for din kommentar
Du peger på et centralt element i vores indsats, nemlig at det ikke kun drejer sig om at reducere risiko hos den enkelte operatør i værdikæden, men også mellem aktørerne. Har kan opsamling og behandling af data og ikke mindst deling af data være med til at skabe transparens og en både kvantitativ og objektiv vurdering af risici.

Henrik Bredmose (Professor, DTU Vindenergi)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:38

Flydende vindmøller bliver et stort markedsområde i de kommende år, og der er store muligheder for danske aktører i forbindelse med installation og inspektion. Stærk dansk kompetence her vil være af stor værdi for den danske vindmøllebranche. Force har unik simuleringsknow-how, har et vidtgående indgreb i offshorebranchen og er dermed en naturlig spiller her. DTU Vindenergi samarbejder gerne med Force i nye projekter.

Jacob Michelsen (Senior Specialist, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:04

Kære Henrik,
Mange tak for de flotte kommentarer. Vi er helt enige i de muligheder der kommer på flydende havvind og vigtigheden af at udvikle videre på de danske kompetencer. Vi glæder os derfor til fortsat at samarbejde med DTU Vindenergi.
Med venlig hilsen
Jacob Michelsen

Bent F. Sørensen (Professor, Danmarks Tekniske Universitet)
Fredag d. 29/5-20 kl. 20:45

Angående området "Datadrevet produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøllevinger". Det er et rigtig spændende og vigtigt område, også med henblik på sikker grund at kunne forlænge driftstiden for de vinger der ikke har betydelige skader efter 20-25 års drift. Her spiller opnåelse af gode, reproducerbare data samt forståelse og modeller (f.eks. brudmekaniske modeller) til forudsigelse af skadesudbredelse en helt central rolle. Det er emner som vi har stor interesse for.

Vi vil derfor meget gerne støtte og følge projektet og indgå i diskussioner med Force om at støtte indsatsen.

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 22:31

Kære Bent, tak for din kommentar
Netop i forhold til udvikling af brudmekaniske modeller for vindmøllevinger kombineret med indsamling af data for vinger, der har været i drift hen mod deres forventede levetid, rummer et stort potentiale for at kunne planlægge hensigtsmæssig og kosteffektiv vedligehold og hermed reducere risikoen for vingehavari eller andre utilsigtede hændelser, der kan have store økonomiske konsekvenser specielt offshore. Vi har allerede et tæt samarbejde med DTU på dette område og ser frem til at styrke dette i udrulningen af den planlagte indsats.

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, R&D Coordinator, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:28

Kære Bent
Tak for din kommentar. Jeg ser frem til et godt samarbejde med henblik på at forlænge driftstiden af vindmøllevinger, hvor forudsætningen for en sikker forudsigelse af skadesudbredelse netop er reproducerbare data og validerede (brudmekaniske) modeller.

Ole Dahl Kristensen (Measurement Engineer, Orsted Windpower)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:20

Multidisciplinær monitorering synes at være en naturlig del af udviklingen i optimeringen af drift af store vindmølleparker. Systemer der er nemme at implementere i møllerne, som ikke nødvendigvis skal være installeret fra starten og som på baggrund af detaljeret læring fra én position, udnyttes til optimering af resten af vindmølleparken, vil afgjort have betydning for vurdering af risici, og for valg af service-strategi. Det vil kunne bidrage til optimerede servicerutiner og give bedre og mere præcis information om faktisk driftstilstand.

Ulf Larsen (VP, Business Development, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:50

Kære Ole,
Tak for dine kommentarer.
Vi er meget enige i potentialet for udvikling af teknologier til at sikre flere og bedre data i både de nye møller med også til retrofit i eksisterende møller. Vi forventer yderligere, som en væsentlig aktivitet i dette indsats-område at udvikle metoder til at anvende nye teknologier indenfor i monitorering til at skabe Digitale Tvilling Instanser af en kvalitet der tillader individuelt styring og dermed sikre optimal drift af den enkelte mølle.
Venlig Hilsen
Ulf Larsen

Steen Arnfred Nielsen (Project Manager, FORCE Technology)
Fredag d. 29/5-20 kl. 23:59

Kære Ole Dahl Kristensen
Tak for din kommentar og forslag til vores aktivitet. Det er netop tankerne bag en digital tvilling, hvor vi ud fra en position har mulighed for at styre og forudsige resten af vindmølleparken og derved optimere en service-strategi.