Dansk deltagelse i The European Partnership on Metrology (EMPIR2)

Senest opdateret d. 13/1-2021
DFM
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer, Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi, Produktionsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Jan Hald
Teamleder

Indsatsområdet koordinerer og administrerer de udpegede danske metrologiaktørers deltagelse i det fælleseuropæiske forskningsprogram ”The European Partnership on Metrology”. Programmet vil være en kilde til udvikling af måleteknologi og vil styrke den danske position i europæiske metrologinetværk.

Dansk engagement i det fælleseuropæiske forskningsprogram The European Partnership on Metrology vil være en væsentlig kilde til udvikling af nye måletekniske kompetencer i Danmark, vil styrke den danske position i europæiske metrologinetværk, vil bidrage til problemløsning på europæisk plan, og vil give adgang til det samlede udbud af europæiske metrologifaciliteter og -kompetencer.

Indsatsområdet vil koordinere og administrere de udpegede danske metrologiaktørers deltagelse i forskningsprogrammet. Herved understøttes inddragelse af eksterne danske partnere (virksomheder og universiteter) i programmets forskningsprojekter, forankring af forskningsresultaterne ved etablering af nye ydelser, og formidling af ny viden til danske interessenter. Forankringen sker gennem opbygning af faglige kompetencer og etablering af nye metrologiydelser på baggrund af resultater fra forskningsprojekterne.
DFM koordinerer ansøgningsprocessen for de danske metrologiaktører inden for hvert af programmets opslag, således at danske ansøgninger samlet set overholder programmets regelsæt. Herudover bidrager indsatsområdet med national medfinansiering til projektdeltagelse for de GTS-institutter, som samtidigt er udpegede metrologiaktører (DFM, Teknologisk Institut og FORCE Technology).

Indsatsområdet vil bidrage til, at ca. 30 nye europæiske forskningsprojekter med deltagelse af danske metrologiaktører igangsættes i perioden 2021-2024. Herudover forventes at ca. 20 eksterne danske partnere inddrages som partnere i projekterne.

Budget:
2021: 2.700.000 kr.
2022: 2.700.000 kr.
2023: 2.700.000 kr.
2024: 2.700.000 kr.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

Dansk deltagelse i The European Partnership on Metrology (EMPIR2)

Aktiviteten koordinerer og administrerer de udpegede danske metrologiaktørers deltagelse i det fælleseuropæiske forskningsprogram ”The European Partnership on Metrology”.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet, Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Klimatilpasning og vandressourcer, Materialeteknologi, Miljøteknologi og cirkulær økonomi, Produktionsteknologi, Sundhed og medicoteknologi og Transport
DFM
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.