Brand og sikkerhed ved P2X

Senest opdateret d. 2/5-2020
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
Jakob Holst
Chef for forretningsinnovation og teknologi

DBI vil sikre brandsikkerheden på P2X-området, så teknologien har forudsætningerne for at leve op til sit potentiale og bliver til gavn for både samfundet, danske virksomheder og den danske eksport.

Elektrobrændstoffer som brint, der kan udvindes fra havvand med overskudsstrøm fra vindmøller (Power-2-X eller P2X), kan anvendes af transportsektoren og industrien og reducere udledningen af CO2. Men elektrobrændstoffer har andre brand- og sikkerhedstekniske egenskaber end de traditionelle. Derfor er der behov for nye løsninger og standarder, hvis anvendelsen og udbredelsen af elektrobrændstoffer skal være sikker og ikke risikere at medføre brande, der kan true liv, værdier og teknologiens fremtid – og dermed den potentielle CO2-reduktion. DBI vil engagere sig i P2X-området og sikre, at innovative løsninger kan udvikles og anvendes sikkert, så brandsikkerheden ikke står i vejen for udbredelsen og udviklingen, og så danske virksomheder opnår en konkurrencedygtig position på markedet.

82 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Tue Johannessen (Senior Innovation Portfolio Manager, A.P. Møller - Mærsk A/S)
Mandag d. 4/5-20 kl. 18:37

Deep-sea shipping er en såkaldt hard-to-abate sektor, som vil kræve alternative fremtidige brændstoffer for at komme i mål med et net-zero CO2 løsning. Direkte elektrificering er ikke en farbar mulighed. Potentielle barrierer i form af brand- og sikkerhedsrisici er vigtige at afdække, så der kan designes sikre og effektive løsninger.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 4/5-20 kl. 21:05

Kære Tue, tak for din kommentar.

Pat Han (R&D Director, Haldor Topsøe A/S)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:25

Hej Jakob.
Det er et meget vigtigt emne som I tager op. Der er med rette utroligt meget fokus på sikkerhed og brandsikkerhed er et af aspekterne, som typisk bliver taget op meget sent i typiske nye ammoniakprojekter. Det er rart at I bringer brandsikkerhed på banen tidligt i forløbet og det vil helt sikkert være med til at bane vejen for P2X eller elektro-fuel produktion.
P2X er en forudsætning for at få mere grøn strøm i vores stikkontakter og hvis vi skal opnå 100% grøn strøm og samtidigt 100% stabilt, så skal vi koble e-fuel produktionen med strømproduktionen. P2X er også et godt alternativt til el-bil debatten, som pt nu kun snakker om at vi alle skal køre i el-biler. P2X vil producere grønt fuel til vores biler og samtidigt gøre at de el-biler som der bliver plads til kan tanke 100% grønt strøm.
Jeg ved nu hvem, jeg skal kontakte i forbindelse med nye P2X projekter angående brandsikkerhed. Tak

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 11/5-20 kl. 17:59

Hej Pat,
Du rammer hovedet på sømmet, når du nævner at brand og sikkerhed ofte kommer for sent ind i design proces og løsningskoncepter. Det kender vi fra relaterede områder. Og jeg noterer fra din kommentar, at det også gælder på eksempelvis ammoniakområdet. At brand- og sikkerhed samtidig er et væsentligt aspekt i udvikling af nye energisystemer, understøtter yderligere behovet for at komme i gang tidligt og samarbejde om det på tværs i værdikæden.
Vi vil meget gerne samarbejde om fx demonstrationsprojekter som led i resultatkontrakten, og det er opmuntrende, at I måske også vil kigge vores vej i den forbindelse.

Mvh.
Jakob

Majbrit Hoppe (Forretningsudvikler, Fyns Maritime Klynge)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:45

Hej Jakob,
Gennem de senere år har der været stort fokus på forskellige energisystemer til reduktion af CO2 udledning. P2X er lovende som spiller i det samlede energisystem og ift. fremdrivning på skibe. En ting - er de tekniske og energitekniske specifikationer af brændstoffer/fremdrivningssystemer - en anden, er de systemer og elementer det skal udvikles for sikker håndtering af de nye tiltag.
DBI har mange års erfaring i at undersøge og afklare brand- og sikkerhedsspørgsmål til de nuværende energisystemer, og med den praksis der er opbygget, står DBI stærkt ift. de brand- og sikkerhedsmæssige udfordringer der skal undersøges og klarlægges med de nye energikilder og P2X.
Det setup der er i dette forslag til indsats 2021-2024 - sætter fokus på det store arbejde der ligger i at gøre klima til et fælles anliggende med sektorkoblinger - og de udfordringer der ligger i forståelsen af brand- og sikkerhedshåndtering på tværs af sektorerne.
Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med DBI fremadrettet i den nationale maritime klynge.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 11/5-20 kl. 20:14

Hej Majbrit,
Tak for dine inspirerende kommentarer. Vi kan genkende dit synspunkt om at netop systemsiden, hvor enkelt elementer møder hinanden i interfaces og hvor mennesker agerer med teknologien, er kilde til brand- og sikkerheds risici. Da værdikæden pt. er fragmenteret, og vi alle skal eksperimentere, er det vigtigt at arbejde sammen på tværs af aktørerne. Netop her får de ny klynger – både den maritime klynge og energiklyngen – mulighed for at spille en central rolle. Vi ser frem til samarbejdet.
Mvh.
Jakob

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Mandag d. 11/5-20 kl. 23:37

Anvendelsen af ammonioak som brændsel er meget interessant. De sikkerhedsmæssige aspekter er vigtige, og her kan DBI få en vigtig rolle. Nogle af de større klassifikationsselskaber har udført undersøgelser i samarbejde med både skibsdesignere og motorbyggere, og klassen har gennemført indledende godkendelse - approval in principle. Brand og sikkerhedsaspekter er myndighedsanliggender og reguleret af forskellige IMO koder og SOLAS. At få gennemført en gennemgang af hele maskinrumsarrangementet samt delsystemer for drift på NH3 udfra brand - og sikkerhedsaspekter kunne være interessant. Uanset om flagstaten selv udfører godkendelsesarbejdet, eller om det for den givne skibstype er delegeret til klassen vil mange overvejelser og scenarier skulle evalueres. Jeg ser gerne, at DBI er involveret og dermed er med til at opbygge viden og erfaring om anvendelsen af NH3 som brændsel; til gavn for den maritime industri i Danmark.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:17

Kære Valdemar,
Mange tak for dine støttende kommentarer og den værdi, du lægger i DBI's indsats.
Det er meget synligt, at den maritime industri ønsker at fremme ammoniak-dagsordenen og gå videre med teknologien, hvilket viser, at design og tekniske aspekter kan løses. Vi deler din opfattelse af, at regeringer og internationale institutioner spiller en nøglerolle for at muliggøre denne overgang. DBI ser også interessante muligheder for at dele vores brand- og sikkerhedskendskab med branchen og tilsynsmyndighederne for at fremme sikkerhedsdagsordenen og sammen finde egnede løsninger til sikkerhed, tekniske aspekter og forretning.
Du nævner en interessant mulighed, der ser på NH3 i maskinrummet, og vi ser frem til muligheden for at opbygge partnerskaber omkring et sådant emne.
Mvh.
Jakob

Kim Grøn Knudsen (Executive Vice President, Haldor Topsøe)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 11:00

Power-to-X er afgørende for at nå Danmarks og verdens mål om at reducere CO2-udledningen. I Haldor Topsøe er vi i gang med flere demonstrationsprojekter inden for Power-to-X, som kan bidrage med CO2-neutrale og rene brændstoffer til tung industri, skibsfart, flytransport og tung landtransport. Brand- og sikkerhedstekniske udfordringer må ikke stå i vejen for udrulning af Power-to-X-teknologi og et bedre klima, så det er nødvendigt at udvikle vores viden og procedurer på området.

Kristina Fløche Juelsgaard (Business Development Director, Ballard Power Systems Europe A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:21

Brint er omdrejningspunkt for sektorkobling af energisystemer og for grøn omstilling af de mere vanskellige applikationer som især tung transport til lands, til vands og i luften. Uanset om brint produceres og anvendes som fuel direkte eller bliver forarbejdet til andre elektrofuels, så er der et stort behov for afdækning af sikkerhedsforholdene og sikkerhedsforanstaltninger for at kunne håndtere brint og dets afledte produkter ligeså sikkert for brugere, kunder, service personale, chauffører, miljø o.lign som de eksisterende brændsler og tilhørende installationer. Ballard arbejder med brintdrevne brændselsceller til tunge transportløsninger, herunder bus, tog, lastbiler og skibe for at sikre emissionsfrie, miljøvenlige, effektive og sikre energiløsninger. Det er vor opfattelse gennem en række demonstrationsprojekter på området, at de sikkerhedstekniske udfordringer og -løsninger endnu ikke er tilstrækkeligt belyst og endnu ikke integreret i regelværket. Vi glæder os over DBI´s initiativ om tidligt i P2X-processen at arbejde med de sikkerhedsmæssige udfordringer, så udrulningen af de store P2X systemer bliver mere smidig.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 16:19

Kære Kristina,
Mange tak for din udførlige og inspirerende kommentar. Vi kan bekræfte at tanken netop er at yderliger belyse de brand- og sikkerhedstekniske udfordringer og at holde det op mod regelværket for at bidrage med anbefalinger hertil.
Mvh.
Jakob

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:47

Kære Kim,
Mange tak for din kommentar. Den bekræfter Haldor Topsøes engagement i demonstrationsprojekter og behovet for at udvikle viden og procedurer inden for de brand- og sikkerhedstekniske områder. Det håber vi at kunne samarbejde om i regi af resultatkontrakten.
Mvh
Jakob

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:13

Elektrobrændstoffer som brint, har som DBI skriver, andre brand- og sikkerhedstekniske egenskaber end de traditionelle. Derfor er det vigtigt at undersøge disse egenskaber, så der kan opstilles retningslinjer for anvendelse og oplag af disse.
Det kunne være interessant at få belyst hvilke passive såvel som aktive brandsikringstiltag, der er nødvendige for transport og ikke mindst oplag.
Har DBI tænkt sig at inddrage viden fra eller bidrage med viden til e-mobilitets området, der er i kraftig udvikling ? Eksempelvis på transportmidler af denne type samlet i underjordiske parkeringsarealer ved sygehuse, storcentre, hotelller og boliger, så risikoen for liv og egendom kan vurderes.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Torsdag d. 14/5-20 kl. 16:17

Kære Henrik,

Tak for dine gode kommentarer, hvor du åbner op for nye aspekter.

Du rejser et godt punkt om både aktive og passive brandbeskyttelsesforanstaltninger, når det kommer til transport (og opbevaring) af disse nye typer brændstoffer, og dette er noget, vi helt sikkert bør inkludere i vores undersøgelser og efterfølgende konklusioner / anbefalinger.
Hvad angår dit andet punkt, er det et alvorligt spørgsmål som kræver nøje overvejelse om den bedste måde at tackle disse nye udfordringer på. Hvordan opladning af elektriske køretøjer i skal udføres er et eksempel, og hvorvidt den tilknyttede brandrisiko ved disse nye potentielle brandscenarier i de kritiske strukturer (parkeringshuse, sygehuse mv) kan håndteres ved de nuværende designstrategier, eller om yderligere foranstaltninger skal overvejes. Det er noget, som bestemt skal undersøge detaljeret. Det vil passe godt ind i indsatsområdet. Om det kommer med må også bero på størrelsen af finansieringen til indsatsområdet.
Mvh
Jakob

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 11:33

Kære Jakob,
Tak for dit svar.
Forhåbentlig får I finansieringen på plads til at dække e-mobilitets udfordringerne, så vi kan lave løsninger, er gavner samfund og miljø som tillige er sikre.
Mvh
/Henrik

Debasish Chakraborty (CEO, RenCat ApS)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 22:07

Ammoniak får en helt central rolle i fremtidens energisektor. Dels som brintlager dels som drivmiddel i transportsektor. Men myter om ammoniaks toksicitet og manglende overblik over rutiner og standarder for håndtering af ammoniak står i vejen for udviklingen. Det foreslåede projekt vil forventeligt give et bedre grundlag for at beslutte N-fuel projekter til glæde for klimaet og samfundet.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:41

Kære Debasish,
Mange tak for din kommentar. Det er en interessant vinkel med ammoniak i transport også på land (som jeg læser din kommentar). Din pointe om at aflive myter og erstatte dem med viden og standarder, er netop et af formålene med dette projekt.

Mvh
Jakob

Johannes Kromann Bie (Senior Project Manager, EIC)
Fredag d. 15/5-20 kl. 13:44

Vi arbejder i EIC med bla. projekt om grønnere fremdrift på "near shore serviceskibe". Her kommer vi også omkring brint og ammoniak som ikke er velsete pga. manglende viden om sikkerhed. Derfor er det rigtig godt at se at DBI tager fat på denne udfordring så vi kan få faktuelle data på bordet

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:14

Kære Johannes,
Tak for din kommentar, som på fin vis illustrerer behovet for bedre og mere tilgængelig viden om sikkerhed omkring brint og ammoniak i nye anvendelser.

Mvh
Jakob

Jesper Elliot Petersen (Senior Specialist, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:30

Hej Jakob
Det er et meget vigtigt emne ! Når P2X skal løftes fra demonstrationsanlæg til realisering af de helt store energi- og infrastrukturprojekter, så vil det være et krav med klarhed på området, for at kunne skaffe den nødvendige tillid og finansiering. Danmark har en unik mulighed for at blive nøglespiller indenfor P2X, men det kræver, at løsninger indenfor sikkerhed og tilhørende standarder udvikles og tænkes med fra starten. Vi skal i gang nu.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 15:17

Hej Jesper,
Mange tak for dine kommentarer, som understreger behovet for klarhed på brand- og sikkerhedsområdet som forudsætning for at forløse P2X områdets store erhvervspotentiale.
Mvh
Jakob

Søren Bjerregaard Pedersen (CEO, Hydrogen Valley DK)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 12:28

HSE i forbindelse med Power-to-X er essentielt for at Danmark kan få indløst det enorme vækstpotentiale som foreligger. I Hydrogen Valley har vi opført flere anlæg og vurderer et STORT behov for mere koordineret indsats på dette område, så vi hilser forslaget velkomment, og kan (Som nogen der opererer i "marken" indenfor dette område) fuldt ud understrege at behovet for denne aktivitet er tilstede.

Thomas Hechmann (Head of Secretariat, Transportens Innovationsnetværk)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:14

Tung landtransport og skibsfart er er sektorer, hvor der er stort potentiale for reduktion af CO2-udledningen. Omstillingen til udnyttelse af grønne drivmidler indebærer et teknologisk kvantespring med mange usikkerhedsfaktorer. Dette kræver samarbejde på tværs af sektorer, organisationer og forskning og partnerskaber. DBI´s indsats med at bidrage til en sikker udnyttelse af Power-to-X teknologierne, er et væsentlig bidrag mod den grønne omstilling for vores interessenter. Initiativet har vores fulde støtte.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:23

Kære Thomas,
Tak for din kommentar og for din støtte til initiativet på vegne af transportsektorens innovastionsnetværk.
Mvh
Jakob

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:20

Kære Søren,
Mange tak for din kommentar. Du sidder i en position, hvor du har indsigt på tværs i branchen. Det er derfor interessant, at du peget på behovet for en mere koordineret indsats på HSE området og giver opbakning til den foreslåede aktivitet.
Mvh
Jakob

Patrick van Hees (Professor, Lund University Division of fire safety engineering)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:52

Use of new energy sources and carriers can lead to higher fire risk. Projects which look into this problems/challenges are really necessary. It is especially important to look to the whole system of energy sources from production to final application in society.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:17

Dear Patrick,
Many thanks for your comments. I can confirm that the whole energy system from source to final application is ideally in scope for this proposal.
Kind regards
Jakob

Torbjørn Laursen (Fire Eater A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 16:45

Det er allerede i dag et meget vigtigt område (som på mange måder minder om udfordringerne ved Lithium Ion batterier). Der vil i vid udstrækning være behov for innovation og sammenkobling af flere metoder for at opnå optimal sikkerhed. Sådan et projekt vil sandsynligvis kræve at der inden for brandsikringsdelen anvendes kombinationer af typisk konkurrerende metoder. Det sker oftest ikke pga kommercielle vinkler, men det kan overkommes hvis Jeres projekt tilgodeses og får midler. Så er der mulighed for at fokusere på den bedste måde at løse problemerne på frem for ensidigt fokus på at fremme et bestemt produkt.
MVH Torbjørn

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Onsdag d. 20/5-20 kl. 17:27

Kære Torbjørn,
Tak for din kommentar. Du peger på et meget vigtigt forhold, nemlig at projektet netop IKKE har kommercielle bindinger, og derfor kan se på tværs og sammenkoble forskellige metoder og teknologier for at optimere sikkerheden.
Mvh
Jakob

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 25/5-20 kl. 09:53

.

Glenda Napier (CEO, Energy Innovation Cluster)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 22:31

Input på vegne af arbejdsgruppen i Energy Cluster Denmark:
Energy Cluster Denmark vil, som den nationale klynge og innovationsplatform for den samlede energiindustri, understøtte videnproduktion og -spredning vedr. brand og sikkerhed ifbm P2X anlæg. Energiproduktionsbranchen, særligt indenfor de vedvarende energiteknologier, anser P2X som en væsentlig enabler til at integrere større andele af fluktuerende energi ind i energisystemet, og gennem P2X, bidrage til en øget indirekte elektrificering af ’hard-to-abate’ sektorer, eks. transportsektoren. Sikkerhed er vigtig for udvikling og kommerciel idriftsættelse af P2X anlæg såvel på land, som ved offshore produktion af brint.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 22/5-20 kl. 15:17

Kære Glenda,
Tak for din kommentar på vegne at arbejdsgruppen i Energy Cluster Danmark. Vi ser frem til samarbejdet med den nye energiklynge om sikkerhed på P-t-X. Det er, som du bekræfter, vigtigt for udvikling og idriftssættelse af P-t-X på tværs af værdikæderne på land, offshore og maritimt.
Mvh
Jakob

Helene Anisimov (Fire Safety Manager, CPH Københavns Lufthavne)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:58

Projektoplægget er absolut interessant. Der er et stort behov for at se nærmere på brandsikkerhed i forbindelse med produktionsproces og energikilder i de nye og fremtidige teknologier allerede i den tidlige fase af udviklingen. Der savnes værktøjer til at vurdere og klassificere risici ved nye teknologier samt værktøjer til at kortlægge først og fremmest risici og de mitigerende tiltag, men naturligvis også skadesbegrænsende tiltag. Udfordringer ved de nye teknologier skal synliggøres tidligt og ikke først når skaden er sket således at også vores lovgivning kan tage højde for de risici nye teknologier medfører. Lovgivningen skal ikke kun diktere, at vi skal være grønnere, men også forholde sig til hvordan det kan foregå på en forsvarlig og brandsikker måde.
DBI's initiativ til at være på forkant med at se på brandsikkerhed for de nye teknologier og nye produkter bifaldes herfra.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:35

Kære Helene,
Tak for din kommentar og opbakningen på vegne af Nordens førende lufthavn. Din pointe om at krav til grøn omstilling ikke kan stå alene, og at sikkerheden også skal prioriteres for at omstillingen kan lykkes på en forsvarlig og brandsikker måde, er vi meget enige i. Vi håber, at initiativet giver muligehd for at samarbejde herom.
Mvh.
Jakob

Finn Daugaard Madsen (Innovation Manager, Siemens Gamesa)
Mandag d. 25/5-20 kl. 07:53

Elektrofuels har stort potentiale i fremtiden, da det kan sende den vedvarende energi til alle sektorer i gas eller flydende form. Det er kombinationer af kendte teknologier, men derfor skal man ikke undervurdere vigtigheden af at der er en dybdegående forståelse af alle sikkerheds-aspekter. For at elektrofuels får den generelle accept som en fremtidig del af energisystemet, skal alle de forskellige produktions- og forbrug-situationer afdækkes og DBI har redskaberne til at løse denne opgave.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 25/5-20 kl. 08:43

Kære Finn,
Tak for din kommentar, som på fin vis sammenfatter hvad sikkerhedsaspektet handler om - nemlig at P-t-X byder på nye kombinationer af produktions-, lagrings-, distributions- og forbrugssituationer som introducerer sikkerhedsaspekter, som skal undersøges og forstås til bunds.
Mvh.
Jakob

Stine Grenaa Jensen (Afdelingschef, Energinet)
Mandag d. 25/5-20 kl. 12:56

I Danmark er der, i lyset af de væsentlige vindressourcer, et stort potentiale for at producere forskellige typer grønne brændsler via PtX. Energinet vurderer, at Power-to-X (PtX) bliver en vigtig nøgle i omstillingen væk fra fossile brændsler. Grøn brint produceret med elektrolyse fra grøn strøm kan direkte erstatte nutidens fossile brændsler eller videreforædles til andre grønne brændsler, som fx metanol eller ammoniak. Disse produkter kan være med til at understøt-te omstillingen af sektorer, som er sværere at elektrificere, herunder tung transport og højtemperaturprocesser i industrien. Hvis det bliver nødvendigt at transportere brint i større mængder, kan der blive behov for eksisterende og ny infrastruktur til brint. I forlængelse af dette vurderer Energinet, at brintkompetencer hos de relevante aktører og regulering for brint med fordel kan opbygges, så der gøres klar til, at der kan etableres en dansk brintinfrastruktur og øget brintanvendelse.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:13

Kære Stine,
Tak for din vurdering af potantialet for P-t-X fra din udsigtspost i en helt central spiller i det danske energisystem. Vi noterer, at I ser behov for opbygning af brint kompetencer og regulering på området.
Mvh
Jakob

Jan Jensen (Vicedirektør, DGC)
Mandag d. 25/5-20 kl. 15:14

PtX har en central rolle i regeringens klimahandlingsplan og der bliver behov for en sikker håndterering af både store oplag og en ny infrastruktur for brint og afledte produkter. Der findes industristandarder på brintområdet, men man må forudse et stort behov for at opgradere "samfundet" (montører, vvs-branchen, driftspersonale, distributions selskaber og myndigheder) i at håndtere de nye energibærere på forsvarlig vis. Behovet for udvikling af regler, vejledninger, uddannelse og tilsyn på flere niveauer må derfor forventes at blive stort, da forebyggelse af (de potentielt store) ulykker er helt afgørende for udviklingen af PtX og anvendelsen af de nye brændsler.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Mandag d. 25/5-20 kl. 16:12

Kære Jan,
Tak for din kommentar som sætter fokus på, hvad der sker når brint ikke kun håndteres i industrien, men kommer videre ud i samfundet. Du peger dermed på en væsentlig problemstilling, som bør have særligt fokus i indsatsområdet.
Mvh
Jakob

Henrik Hassing (Technical Vice President, FORCE Technology)
Mandag d. 25/5-20 kl. 23:15

PtX kommer til at spille en stor rolle i den næste grønne bølge i omstillingen af det danske energisystem, hvor produktion og håndtering af brint vil være en af de centrale teknologiske og sikkerhedsmæssige udfordringer. I forhold til denne udfordring ser vi en stærk komplementaritet mellem DBI’s brand- og sikkerhedstekniske tilgang inklusive adfærds- og regulatorisk aspekter i nærværende indsats og den indsats vi foreslår i ”Power-to-X som driver for grøn omstilling og vækst” hvor vi har fokus på effektivitet og proces sikkerhed ud fra et materiale- og procesteknisk synspunkt. En samlet indsats mellem DBI og FORCE Technology er vigtig for at løfte PtX udfordringen samlet set, og vi ser frem til at videreudvikle indsatserne i samarbejde med DBI.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 07:44

Kære Henrik,
Tak for din kommentar. Vi ser frem til samarbejdet med FORCT Technology om P-t-X. Det vigtigt at der på dette område trækkes i samlet flok på tværs af GTS institutter, universiteter og erhvervslivet, da det har potentiale til at blive en ny Dansk styrkeposition.
Mvh
Jakob

Jacob Munk Plum (Senior Surveyor, Lloyd's Register)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 11:43

Globalt arbejder Lloyd’s Register på at understøtte Power2X løsninger til den maritime verden, ligesom vi understøtter danske initiativer. LR anvender risikoanalyse for nye fuels - LR Risk Based Design, der anviser en defineret rute for hvilke dokumenter der skal fremstilles og hvilke aktiviteter der skal udføres. For visse fuel arter som LNG/LPG, methanol og batterier har vi allerede beskrivende regler (prescriptive rules). Fælles for de nye fuels, er at systemerne skal være sikre ift. brand og eksplosion, især da de nye fuels ofte har et flammepunkt under 60 grader. Test på anerkendte laboratorier giver fast viden ift. specifikke løsninger/designs, men kan ofte også bruges som basis og verifikation for yderligere modellering. LR har haft et mangeårigt godt samarbejde med DBI og ser i forbindelse med dette initiativ frem til at fortsætte og udvide dette.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:28

Kære Jacob
Mange tak for din kommentar. ikke mindst om behovet for at opbygge valide testmetoder. Vi ser frem til det videre samarbejde.
Venlig hilsen, Carsten Møller

Magnus Gary (Projektdirektør, ShippingLab)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:08

Hvis skibsfart skal gøres klimaneutralt er det væsentligt at rydde barrierer for implementering af løsninger med brint, ammoniak og metanol af vejen. I den sammenhæng er brandsikkerhed et væsentlig område at inddrage tidligt. Så der er fuld opbakning til arbejdet herfra.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:31

Hej Magnus
Mange tak for opbakningen. Vi ved, at Shipping Lab er godt forankret i den maritime industri og dennes fokus på klimaneutrale brændstoffer. Her ser vi frem til at være med som problemknuser i de kommende år for at understøtte hurtig og sikker udbredelse af rene brændstoffer.
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Ragni Fjellgaard Mikalsen (Research Scientist, RISE Fire Research AS)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:42

Energy production and energy storage are areas under rapid development, and a strong focus on fire safety is important for domestic, industrial and environmental safety. We encourage initiatives that may lead to a knowledge-based foundation for future developments, and agree that there should be focus on fire safety all the way.
In the FRIC Fire Research and Innovation Centre in Norway we have a focus on the built environment, and it would be very interesting to look at collaboration options.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:34

Dear Ragni,
Many thanks for your comments. We also find it interesting to look for international collaboration opportunities on the topic and value the the interest from RISE and FRIC.
Kind regards
Jakob

Frederik Schur Riis (Head of, Green Ship of the Future)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:50

Meget relevant emne! Sikkerheden ifm. med håndtering og brug af e-fuels er et meget centralt aspekt der skal afdækkes. Det er en vital del af beslutningsgrundlaget når den maritime branche skal vælge hvad der i fremtiden skal sejles på og når der skal designes sikre løsninger både til lands og til søs.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:00

Hej Frederik
Mange tak for opbakningen. Vi ser frem til at kunne skabe mere viden om det vigtige emne, også meget gerne i form af projekter i Green Ship of the Future. Vi ser GSF som et vigtigt forum til at rykke med PtX-området, ikke mindst pga foreningens uformelle tone, faglighed og stærke repræsentation i den maritime industri.
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, DTU Byg (Dep. of Civil Engineering))
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:29

P2X projektet er meget samfundsrelevant og har et stort potentiale i forhold til minimering af CO2 udledning. Udfordringer omkring brandsikkehed på området kan derfor være en barriere. Disse udfordringer må findes, klarlægges og minimeres for at sikre en optimal udbredelse af "nye" rene brændselstyper, herunder brint, metan. DTU deltager gerne som videnspartner, som også foreslået i projektbeskrivelsen.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:46

Kære Lars
Mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i din beskrivelse, hvad der skal arbejdes med for at udnytte potentialet i PtX. Vi ser frem til et styrket samarbejde med jer om emnet, gerne i form af PhD'er, post docs, fælles projektdeltagelse og ellers tæt, løbende dialog.
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Søren Salomo (professor, Technische Universität Berlin & DTU, Center for Entrepreneurship)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:00

Hej Jakob et al.
Set "ude fra" så giver det rigtigt meget mening for DK at beskæftige sig intensivt med det her område: førende in vedvarende energiproduktion, vigtig transportsektor og stærkt landbrug, anerkendt niveau for standard-compliance og sikkerhed og en størrelse, som gør koordination mellem forskellige partnere mere gangbart. Især sidstnævnte ser jeg fra en innovationsvinkel som helt afgørende for at komme ud over test til skalering og implementering. Her skal der skabes et eco-system, som samarbejder or realiserer innovation i fællesskab (se også kommentar fra Glenda Napier, CEO, Energy Innovation Cluster). Desuden vil jeg anbefale at integrere innovationstanken med en systematisk risk-tilgang - det er oftest set som to forskellige tilgange, men der er stort potentiale i at sammentænke de her to tilgange ifm. det her projekt-feldt.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:54

Hej Søren,
Du peger på en meget væsentlig sammenhæng mellem innovation og risk-tilgang. Den ligger til grund for forslaget, fordi effektive løsninger og sikkerhed ikke er et enten/eller, men nødvendigvis må være et både og. Derfor skal begge elementer være være en del af innovations- og design processerne - ideelt set på system niveau.
Mvh
Jakob

Morten Tony Hansen (Senior Consultant, Ea Energianalyse)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:31

Vi ser det som et afgørende led i at nå 70%-målsætningen, at vi bliver klogere på alle aspekter af teknologierne i PtX-værdikæderne. Selvom PtX kan lede tankerne hen på Hindenburg, er det afgørende, at den igangværende satsning på PtX ikke bliver sådan et luftskib. Både før, under og efter produktionsprocesserne på en PtX-fabrik vil der foregå håndtering og oplag af råvarer og produkter, der kan skabe nye udfordringer. Vi oplever allerede nu efterspørgsel indenfor viden om sikker og miljøvenlig håndtering og ser DBI's forslag som det oplagte svar på disse udfordringer. Vi bifalder desuden indsatsen for at styrke samarbejdet både mellem GTS-virksomhederne og relevante, danske fremstillingsvirksomheder, der er aktive indenfor PtX (herunder de små og mellemstore virksomheder) og mellem GTS-institutterne selv samt andre aktører i forskningen og udviklingen
Venlige hilsner
Morten Tony Hansen

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:47

Kære Morten,
Tak for dine kommentarer, hvor vi kun kan være enige i at styrket samarbejde mellem GTS (også indbyrdes), forskningsinstitutioner og erhvervslivet er afgørende for at bringe Danmark i front på P-t-X. Og som det bl.a. nævnes af Søren Salomo fra TU Berlin, har Danmark også set udefra de erhvervsmæssige forudsætninger for at kunne satse på P-t-X som en national styrkeposition.
Mvh
Jakob

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:41

I MARCOD, som er en maritime klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse set forslaget til indsats omkring brandsikring ved nye brændstoffer. inden for det maritime har vi set, hvordan etablering af nye teknologier som f.eks. batterier, har været forsinket og krævet meget arbejde i godkendelsesprocessen. Hvis denne indsats kan forkorte og forenkle sådanne forløb for nye brændstoffer vil det være meget velkomment og lette brancheaktørernes introduktion af nye brændstoffer og dermed op miljøbesparelserne.
MARCOD/Erik Møller, Maritime Erhvervskonsulent, M.sc.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 15:52

Kære Erik
Mange tak for din kommentar. Ja, barrierne i forhold til at anvende klimaneutrale brændstoffer ligner på mange måder dem for de tidligere, nye teknologier vi har arbejdet med. Godkendelsesprocessen er - som vi ved for det maritimes vedkommende - lang og omstændelig. Denne gang tror vi, at der større opmærksomhed fra de øverste beslutningstageres side til at handle hurtigt. Derfor vil vi gerne vise konkrete løsninger gennem demonstrationsprojekter med mere. Eksempler skal til, så det bliver håndgribeligt, hvilke risici vi arbejder med. Her håber vi at kunne komme i dialog med mange af "dine" SMV'er i Nordjylland også.
Endnu en gang tak - jeg ser frem til det videre samarbejde.
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Alexander Bjørn Kleiman (Formand, IDA Maritim)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:21

Der er ingen tvivl om at Power-to-X bliver et vigtigt område at fokuser på i den grønne omstilling af det Blå Danmark. Dette projekt kan bidrage til at der udvikles kompetencer, teknologier og testfaciliteter i Danmark, ved at opbygge mere viden om brand og sikkerhed af P2X-teknologierne.
Danmark kan bringes på forkant i forhold til P2X løsningers brandsikkerhed, og bidrage i udviklingen af nye internationale standarder og vejledninger. Dermed opnås en konkurrencedygtig position på det internationale marked.
Deltagelse i dansk og international forskning om anvendelse af elektrobrændstoffer, samt udvikling af ’best practice’ inden for sikkerhed og brandstrategier af P2X kan være med til at bygge broer mellem de nuværende branchefokuserede aktører, ved at udvikle viden og dele og anvende den i hele P2X-værdikæden.
Her kan DBI, i samarbejde med andre GTS-institutter og partnere, virkelig bidrage med at opbygge viden om brand og sikkerhed af P2X-teknologierne. Dette kan være til store gavn for hele den Danske maritime sektor, fra uddannelse til design, drift og retrofit af skibe, med en gennemarbejdet dokumentation når nye P2X teknologier skal implementeres.
Jeg ser projektforslaget som et meget vigtigt initiativ for at sikre fremtidens P2X løsninger, og bakker DBI fuldstændigt op.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:49

Kære Alex
Tak for en grundig og særdeles relevant kommentar. Perspektiverne er rigtig nok store, hvis det gribes rigtigt an, og vi vurderer at timingen for projektet er god. Det er en god pointe, at det er vigtigt at bygge bro mellem forskellige brancheorienterede aktører. Her ser vi også en styrke for DBI, idet vi har en mere tværgående position.
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:04

Køre Jakob, Helt klart at Brint, og andre P2X, som brændstof er noget der vil blive mere aktuelt i den grønne omstilling vi er igang med. Specielt her kan det være en fordel at afsøge andre med erfaringer som måske kunne benyttes til at skabe standarder og viden om hvordan disse materialer mest sikkert omgås. European Space Agency ESA har benyttet brint til deres Ariane raket opsendelser i mange år og det kunne oplagt være en mulighed at se på de standarder og praktiser som de benytter. ESA BIC Denmark vil gerne samarbejde med dette initiativ ved at formidle erfaringer fra ESA og ser gode muligheder for at der kan være noget her at trække på.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Torsdag d. 28/5-20 kl. 21:24

Kære Poul,
Det er helt oplagt at samarbejde om brint, og også ESA's viden om risikovurdering for nye områder - som jo i sagens natur er aktuelt for rumfart. Vi ser frem til fortsat dialog om mulighederne for samarbejde med ESA BIC og DTU Space.
Mvh
Jakob

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Fredag d. 29/5-20 kl. 00:31

Ensuring safe storage and transport of any form of energy is essential, and it is therefore critical that research that can provide appropriate solutions for this exciting, yet challenging, new field is funded. This can assist in preventing the negative events that are all too often associated with the introduction of novel technology.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:39

Dear Grunde,
Many thanks for your comments that underlines the need for research in the area of safety for this emerging field of P-t-X.
Kind regards
Jakob

Per Winther Christensen (Teknisk Chef, Danske Rederier)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:07

Danske Rederier støtter op om IMO’s klimastrategi der sigter mod en relativ reduktion af CO2 udledning på 40% i 2030 (i forhold til 2008) og en absolut reduktion på 50% for hele sektoren i 2050. Der skal sættes ind med en bred vift af tiltag, hvis dette skal lykkedes og de fleste rederier er godt i gang allerede Det er samtidigt også tydeligt, at rederierne ikke kan effektivisere sig til disse reduktioner og at der bliver behov for at introducere nye brændstoftyper herunder p2x brændstoffer. Danske Rederier støtter dette projekt, da det vil afdække vigtige sikkerhedsaspekter af disse brændstoffer, som vil være nødvendigt at kende i detaljer, før IMO-reguleringen kan tilpasses, så skibe kan konstrueres og opereres sikkert.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:34

Kære Per
Mange tak for kommentaren. Det er væsentligt at se tiltaget i sammenhæng med IMOs store, langvaringe ambitiøse satsning på CO2-reduktion. Dette rummer både barrierer og muligheder, men erkendelsen af, at der ikke kan effektiviseres med relevante, men inkrementelle tiltag er meget vigtig. Vi håber på, at projektet kan skabe resultater, der påvirker IMOs arbejde i en for Danmark positiv retning. Vi ved jo, at IMO lytter til velunderbyggede, faglige indspil leveret af de store flagstater, og her spiller Danske Rederier en meget stor rolle. Så tak for tilsagnet!
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Stefan Mayer (Head of Engine Process Research, MAN Energy Solutions)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:09

Der er ingen tvivl om at den grønne omstilling af shipping er i fuld gang og her først og fremmest ved indfasning af nye brændstoffer. Selvom udvidet brug af e-fuels i service stadigvæk ligger ret langt ud i fremtiden, så er udviklingen af de nødvendige teknologier i fuld gang. Hos MAN har vi udviklet marine motorer for LNG, LEG, LPG, metanol og etanol og er nu i gang med at udvikle teknologi til ammoniak. Hver gang vi udvikler motorteknologien for et nyt fuel, er et vigtigt og dyrt element at opbygge og anvende detaljeret viden om de sikkerhedsmæssige udfordringer disse nye fuels stiller. Her er det vigtigt at bemærke at de sikkerhedstekniske løsninger er nødt til at være på plads meget tidligt i et udviklingsprojekt, fordi selv indledende prototypetests ikke kan finde test uden tilstrækkelig sikkerhed. De første ammoniak motortests er planlagt til at finde sted i København i 2021.

På denne baggrund hilser vi det øgede fokus på sikkerhedstekniske egenskaber af nye bæredygtige marinefuels meget velkommen og opfordrer til at den nødvendige viden opbygges meget hurtigt.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 29/5-20 kl. 13:16

Kære Stefan,
Tak for dine kommentarer og påbakning til forslaget. Du fremhæver det tidskritiske i at komme igang med sikkerhedsteknisk vidensopbygning hurtigt, da det allerede spiller ind i de indledende prototype tests og designs. Det er en betragtning som ligger i hjertet af vores forslag, og som vi meget gerne vil samarbejde jer og andre aktører om, så vi kommer ind i de tidlige faser af udviklingen.
Mvh
Jakob

Frank Markert (DTU byg)
Fredag d. 29/5-20 kl. 11:13

P2X er et meget hot emne rund omkring og især anvendelse af brint vokser i mange lande og er central del af mange landes energiomstillings strategy. Derfor er det vigtigt at emnet brand og sikkerhed omkring anvendelse er indholdet af jeres fremtidige forskningsplan. På området er der mange internationale aktiviteter omkring at finde gode og inherently safer solutions samt pre-normative research. Omstilling på området gerne burde ses i sammenhæng med anvendelse af bæredygtige bygningsmaterialer og ny måder at bygge på fordi i sammenspillet mellem nye brændseler og deres nye egenskaber sammmen med nye materialer skaber stort behøv for analyse og eftersyn af hidtige standarder for at støtte et sikkert og bæredygtigt omstilling. DTU byg har deltaget i respektive international aktiviteter i en lang årrække og vi ser en god potentiale for en dansk forsknings- og udviklings samarbejde.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:43

Kære Frank
Tusind tak for din kommentar. Det er en rigtig god og vigtig pointe, at introduktionen af brint og "afledte" brændstoffer også kræver, at bæredygtige materialer og den måde vi bygger på tænkes ind. Her mener vi det er spændende, at projektet spænder over flere industrier, dvs. land og vand, da det er erfaringen at der er et stort og uforløst potentiale i at overføre viden.
Endvidere finder vi samspillet mellem DBI som GTS-institut og DTU Byg som europæisk funderet forskningsinstitution vigtigt for begge parter. Vi vil med dette projekt gerne medvirke til at demonstrere (SMV-)brugbare, tekniske løsninger, vel vidende at forskningen stadig befinder sig på et ret tidligt stade. Her bliver en styrket dialog og samarbejde om fx PhD'er og post doc'er en vigtig måde til at få kanaliseret viden ud til den spirende industri.
Vi ser frem til et fornyet og styrket samarbejde.
Venlig hilsen,
Carsten Møller

Maria Skou (International chef, dansk standard)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:30

Power 2 X er et vigtigt teknologisk redskab til produktion af grønne drivmidler. de seneste år, er der sket mange ting, både udviklingsmæssigt men også på energipriserne, som gør en satsning indenfor området realiserbart. her er brandsikkerhed og sikkerhedstekniske aspekter af afgørende betydning for om det lykkes med en bred implementering inden for flere sektorer.
Der er en masse international standardiseringsarbejde igang inden for brint og brændselsceller, mm., samt brand og sikkerhed. arbejdet er relativt vidtforgrenet og det kunne være en dansk styrkeposition at gå forrest med at få etableret relevant horisontalt arbejde, der tager alle brand og sikkerhedstekniske aspekter med, således at sammenhængende europæiske standarder, specifikationerog guides kan være med til at drive udviklingen og implementeringen af Power2X fremad.
Dansk Standard vil gerne samarbejde med DBI om at identificere særlige danske behov for specifikationer, guidelines eller standarder, som kunne være afsæt for udbredelse til et internationalt standardiseringsarbejde. her er det også vigtigt at de danske aktører samles om bordet, enten i regi af klimapartnerskab eller andetsteds, for at få identificeret behovene så hurtigt som muligt. standarder er et vigtigt instrument, som vitterlig kan bruges i alle faser af teknologiudvikling og -implementering, og også anvendes mere konsekvent.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:39

Kære Maria,
Tak for dine kommentarer ift. det vigtige standardiseringsdarbejde. Vi har under vejs i vores afdækning af problemområdet eksempelvis blevet mødt med kommentarer som: " Det vil være formålstjenlig at have et fælles og implementerbart rammeværk for sikkerhedsgodkendelse af P2x infrastruktur i Europa således at dette ikke bliver en stopklods i forhold til
CO2 reducerende tiltag af sektorer hvor direkte elektrificering ikke er mulig". Dette går på at investeringer i stor skala ikke er mulig, hvis der er usikkerhed om godkendelsesstandarder og sikkerhedsforhold, og det internationale rammeværk er en forudsætning for en eksportindustri i Danmark. Tak for invitationen til samarbejde, den vil vi gerne tage imod, og gerne med en ambition om at det kunne udbredes til internationalt standardiseringsarbejde.
Mvh
Jakob

Mikkel Hansen (CEO, MDC - Maritime Development Center)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:16

Skal vores grønne om stilling lykkedes - skal alle aspekter af drift og operations undersøges. Vi skal dermed sikre at den grønne omstilling ikke gøres på bekostning af sikkerheden for de personer - f.eks. søfarende - der arbejder tæt på/ved nye brændstoffer. Derfor er det tvingende nødvendigt at risikofaktirer mht. P2X belyses nøje.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:43

Hej Mikkel
Mange tak for din kommentar. Vi kunne ikke være mere enige - nye brændstoffer indebærer naturligvis en risiko, og den skal ikke gå ud over besætningerne eller andre medarbejdere. Jeg ser også med tilfredshed, at sikkerhedsaspektet er skrevet ind i ansøgningen fra den nye maritime og logistikklynge (flot arbejde, for øvrigt!). Vi håber, at aktiviteterne i denne resultatkontrakt kan tænkes sammen / koordineres med klyngens formidlings- eller partnerskabsaktiviteter. Vi ser frem til et styrket samarbejde.
Venlig hilsen
Carsten Møller

Anne Sønderskov Nielsen (Risikoingeniør, If Skadesforsikring)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:35

Spændende projekt, som jeg er sikker på forsikringsbranchen også gerne vil være sparringspartner omkring.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:45

Kære Anne,
Tak skal du have. Vi har bestemt behov for sparring med forsikringsbranchen. Det gælder både ift. risikovurdering og - mitigering, men også fordi forsikringsbetingelser for ejere af disse infrastrukturer, og for forbrugere, kan være af afgørende betydning for deres investeringsbeslutninger.
Mvh
Jakob

Sune Thorvildsen (Chefkonsulent, Dansk Industri)
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:42

P-t-X og herunder brint kan blive en vigtigt element i den grønne omstilling af Danmarks energisystem. Det er samtidig et område som EU-Kommissionen lægger stor vægt på, og der er et stort erhvervspotentiale for den danske energiindustri. Det er vigtigt at udfordringerne med sikkerhed og brandsikker bliver minimeret således, at det ikke står i vejen for den videre udviklingen af teknologien

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 29/5-20 kl. 15:47

Kære Sune,
Tak for opbakningen fra Dansk Industri.
Mvh
Jakob

Jakob Steffensen (Head of Innovation & Partnerships, DFDS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:10

Det er en super fin vinkel I har lagt. Der er så sandelig behov for at der bliver set på disse ting, hvis vi skal kunne håndtere og implementere de nye brændstoffer effektivt ombord på skibe.
Fuld opbakning her fra, og det er med glæde at jeg ser at I har skrevet DFDS på som mulig industripartner: Sig endelig til når der er noget vi kan give en hånd med! Med lidt held kan I også hjælpe os med at komme godt i gang med vores brændselscelle test skib Ark Germania, hvor vi inden længe skal kunne håndtere både brint, ammoniak og metanol.

Jakob Holst (Chef for forretningsinnovation og teknologi, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut )
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:25

Kære Jakob,
Mange tak for opbakningen! Det er utrolig opløftende at DFDS sammen med øvrige potentielle store aftagere af grønne brændstoffer investerer i eksperimenter, og nu har annonceret ambitionen om et 1,3 GW brint anlæg sammen med Ørsted - det er et megt vigtigt skub og signal. Det vil være helt oplagt at arbejde sammen - og vil meget gerne afsøge mulighederne herfor sammen med DFDS - lyder rigtitg spændende brændcelscelle test skib også.
Mvh
Jakob

Claus Jenstrup (Technical Service Manager, DNVGL)
Fredag d. 29/5-20 kl. 16:50

Power-2-x er et meget interessant aspekt af hele vores energiforsynings kæde, og noget der for alvor bliver kigget på i disse tider. Det bliver et kvantespring den dag man finder den mest optimale løsning på at oplagre grøn energi, for derefter at kunne afgive den igen på en energi effektiv og forsvarlig måde. Det er helt sikkert at der ikke findes éen metode, der vil kunne opfylde alle de behov/krav der er i vores samfund, derfor vil det nok blive forskellige løsninger i forskellige brancher og til forskellige slutbrugere. Hvis man ser på de forskellige systemer der findes i f.eks. transport sektoren indenfor bil, fly, skib, tog osv., så har de meget forskellige behov og fokus områder, men f.eks. problematikker omkring Brandsikkerhed og håndtering/opbevaringssikkerhed er meget lig. Projekter, som dette, der kan belyse nogle af disse områder mere, vil der være stor brug for og gavn af nu. Forskning indenfor dette område, er noget vi bruger mange resourcer på, blandt andet med henblik på at kunne bidrage med brugbare regler og standarder, som er nødvendige for at kunne tage ny teknologi i brug.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Fredag d. 29/5-20 kl. 17:03

Hej Claus
Tak for støtte og en meget relevant kommentar. Jeg er helt enig i, at denne udfordring adskiller sig noget i forhold til mange af de andre teknologier mm vi har drøftet inden for det maritime pga det tværgående aspekt og de mange behov du nævner. Vi vil meget gerne kunne understøtte nye regler og standarder med konkret teknisk input, fx i form af demonstrationsprojekter, eller testmetoder.
Bedste hilsner
Carsten