Bedreinnovation.dk er omfattet af EU’s persondataforordning (GDPR)

Her kan du læse om anvendelsen af persondata i relation til bedreinnovation.dk og dine rettigheder som bruger af bedreinnovation.dk.

Dataansvarlige
Du kan altid kontakte den dataansvarlige myndighed for nærmere information om, hvordan dine persondata bliver brugt, formålet med behandlingen af dine data, samt retsgrundlaget for denne behandling.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Bredgade 43, 1260 København K
Kontaktpersoner træffes via mail til gts@ufm.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Du har også altid mulighed for at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til ministeriets databeskyttelse:

Mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 72 31 89 09
Postadresse: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Dine rettigheder
Da dine personoplysninger behandles af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, har du som bruger oprettet på bedreinnovation.dk en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige myndighed (se ovenfor), som også kan give dig nærmere informationer om dine rettigheder.

Se mere om dine rettigheder her:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få at vide, om myndigheden behandler oplysninger om dig, samt i givet fald se oplysningerne.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Myndighederne skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at der behandles oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
Du har som udgangspunkt ret til at få slettet oplysninger om dig ved henvendelse om nedlægning af bruger-id på bedreinnovation.dk. I tilfælde hvor din kommentar eller kommentarer på bedreinnovation.dk har indgået i myndighedens sagsbehandling af id, så kan den blive gemt i journaliseringssystemet Public360. I så tilfælde omfattes oplysningerne af den almindelige generelle sletning, der sker hvert femte år. Det bemærkes dog, at myndigheder som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan være underlagt regler som betyder, at de i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må den dataansvarlige myndighed fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den dataansvarlige myndigheds ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

Opbevaring af personoplysninger
Dokumenter og sager med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (hvert 5. år).

Når du opretter dig som bruger på bedreinnovation.dk, registreres din identitet, din IP-adresse og det tidspunkt, hvor den udførte handling modtages af systemet.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, myndigheden behandler dine personoplysninger på. Du finder på www.datatilsynet.dk

Senest opdateret d. 24/5-2018