Bedre anvendelse af sundhedsdata med teknologier som kunstig intelligens

Senest opdateret d. 1/3-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Accelerering af digital sundhed og velfærd i Danmark under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Aktiviteten har fokus på anvendelse af sundhedsdata til f.eks. klinisk beslutningsstøtte, hjemmemonitorering og medicinsk billedbehandling ved brug af nye, digitale teknologier som Deep Learning (kunstig intelligens) og Internet of Medical Things (IoMT).

Mål for aktiviteterne er:

  • Udvikling af værktøjskasse, der gøres tilgængelig via TDUen (Test-, Demonstrations- og Udviklingsfacilitet), og som viser anvendelsen af nye, digitale teknologier som Deep Learning (kunstig intelligens) og Internet of Medical Things (IoMT) inden for klinisk beslutningsstøtte, hjemmemonitorering og medicinsk billedbehandling. Aktiviteten bidrager dermed direkte til indsatsens mål om at udvikle teknologiske services i TDUen i 2021.
  • Formidling og facilitering af de nye, digitale teknologier med fokus på forskellige, relevante anvendelser i klinisk praksis og hjemmemonitorering (herunder også brug af syntetiske data og federated learning) gennem 3-4 indlæg på branchemøder, seminarer, i tidsskrifter, m.v.
  • Demonstration af anvendelse af teknologierne i værktøjskassen via mindst to relevante case-samarbejder med aktører fra målgruppen.

Denne aktivitet bidrager også til samarbejdet med videninstitutioner i form af for eksempel fælles F&U ansøgninger. Aktiviteterne bidrager ydermere direkte til slutmålet om at få hjulpet flere aktører i gang med at anvende mulighederne i teknologier som Deep Learning og IoMT.