Aktivitetsplan 1 - Igangsættelse af indsatsområdet

Senest opdateret d. 1/6-2022
Afsluttet
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Indsatsområdet Accelereret udvikling af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer under temaerne Byggeri og anlæg, Materialeteknologi og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Christian Fundby Schou
Projektleder

DBI vil hjælpe producenter af biobaserede og cirkulære byggevarer ved at udvikle nye teknologiske serviceydelser, faciliteter og demonstrere, at brandkrav ikke behøver at være showstopper for bæredygtige byggevarer.

DBI’s indsats skal hjælpe danske producenter med at få deres biobaserede og cirkulære byggevarer på markedet. Vi vil forske i og udvikle fremtidens teknologier til brandteknisk analyse og udvikle nye forståelser for, hvordan de brandtekniske egenskaber for biobaserede og cirkulære byggevarer kan dokumenteres. Nye faciliteter, serviceydelser og viden genereret fra erhvervsforskerprojekter skal medvirke til at styrke og hjælpe SMV’er i udviklingsforløb med at optimere byggevarers brandtekniske egenskaber. Vi vil sammen med visionære producenter igangsætte demonstrationsprojekter som skal vise at brandkrav ikke behøver at være en hindring for at udbrede byggevarer i både Danmark og på det globale marked.

 

DBI vil foreslå nye brandtekniske procedurer og dokumentationsprocesser, som vil muliggøre anvendelsen af byggevarer, som ikke håndteres af eksisterende dokumentationssystemer. Vi vil samtidig afdække relationen mellem ældning af biobaserede materialer og brandtekniske egenskaber og bringe forslag til forenkling af brandtekniske dokumentationssystemer. Vi ønsker at opbygge et fagligt miljø for innovation- og produktudvikling med afsæt i brandtekniske egenskaber. Det vil vi skabe gennem nye faciliteter, uddannelser, videnspredning og demonstration for dermed at klæde branchen på til at bygge brandsikkert med biobaserede og cirkulære byggevarer nationalt og internationalt.