Additive Manufacturing til industriel produktion (Metal 3D-print)

Senest opdateret d. 14/1-2019
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Lasse Haahr-Lillevang
Konsulent

Hvornår giver det mening at anvende Additive Manufacturing? Teknologisk Institut vil besvare dette tilsyneladende simple spørgsmål ved at udvikle en ny forståelse for AM-materialer, processer og kvalitetsbegreber, samt kobling af disse til forretningspotentialerne hos virksomheder.

I disse år udvikles 3D-printteknologier til industriel produktion baseret på 3D-print af metalemner, med powder bed-teknologi (AM). Det centrale spørgsmål, som mange danske virksomheder sidder med er: Hvornår giver det mening for os at bruge AM og hvordan griber vi det an? Aktivitetsplanen adresserer de næste store udfordringer for AM hen imod succesfuld industriel implementering.
Aktivitetsplanen støtter virksomhedernes behov for at afdække forretningspotentialerne og de tekni-ske og forretningsmæssige spørgsmål som f.eks. valg af AM-produktionsparametre, adgang til pro-duktionsfaciliteter, opstilling af produktspecifikationer, muligheder for kvalitetskontrol, etablerings-omkostninger og risikovurdering.

Der er stort fokus på at udnytte mulighederne for produktion med AM, med en række igangsatte danske initiativer f.eks. AM-HUB, AM-LINE 4.0 og NEXTTECH, der skal hjælpe virksomheder med at blive fortrolige med teknologien og få mulighed for at afprøve den. Teknologisk Institut har netop investeret massivt i et integreret produktions-setup, der er det eneste af sin slags i Danmark. Produk-tionslinjen skal på kort sigt gøre AM tilgængelig for danske virksomheder og på længere sigt gøre det muligt at overføre produktionsknowhow til virksomhederne. Aktivitetsplanen bygger dermed videre på stærke nationale initiativer og AM-produktionsplatformen udvides i denne aktivitetsplan med moderne kvalitetssikringsmetoder, der skal lede til industrirelevante rådgiver-, produktions- og test-kompetencer.

Aktivitetsplanens hovedaktiviteter - gennemføres med høj grad af målgruppe involvering
1. Vurdering af AM-forretningen: Udvikling af screeningsmetoder og beslutningsprocedurer baseret på industriens forventede behov. Herunder opstilling af procedurer for effektiv op-stilling af produktspecifikationer inkl. krav til design, materialer, kvalitetskrav, standarder og proceskrav til serieproduktion.
2. AM-produktion: Der gennemføres casedemonstrationer mv. på den eksisterende AM-infrastruktur på Teknologisk Institut med henblik på udvikling af omkostningseffektiv AM-produktion. Herunder udvikling af AM-processer, der bygger på produktspecifikationer og karakteriseringsmetoder koblet direkte til fremstillingsparametrene.
3. AM-Kvalitetsanalyse: Udvikling af karakteriseringsteknikker til kvalitetssikring af AM-emner, herunder teknikker til kontrol af AM-produktion med CMM, CT-scanning og metal-lurgiske metoder, samt udvikling af procedurer til analyse og vurdering af fejl og havarerede emner.
4. AM Videnopbygning og videnformidling: Udvikling af industrirelevant rådgivning baseret på netværk, erfaring og Tech Scouting, samt udvikling af kurser og konferencer. Formidlingsaktiviteterne vil blive casebaseret med basis i industrirelevante problemstillinger, som gennemføres via adgangen til state-of-the-art AM-produktions- og analyseudstyr på Teknologisk Institut.

Målgruppen
Den primære målgruppe er fremstillingsindustrien i Danmark, på i alt ca.7.700 virksomheder med 10-1.000 ansatte. 3 % af disse er i gang med AM, mens 26 % ser AM som en mulighed for dem. Potentialet vurderes størst i maskinindustrien og jern- og metalindustrien, men i næsten alle brancher er der virksomheder, som kan se de nye muligheder, der er på vej.

Budget:
2019: 4.675.000 kr.
2020: 4.675.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Metal 3D-print til industriel produktion

Nøgleord