Accelerering af digital sundhed og velfærd i Danmark

Senest opdateret d. 6/12-2021
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Morten Kyng
Distinguished Scientific Advisor, Professor, Dr. Scient.
Frank Allan Hansen
Head of Digital Experience and Solutions Lab, PhD
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager
Michael Christensen
Principal Software Architect

Vores sundheds- og velfærdssystem har brug for nye digitale teknologier til at forbedre arbejdsgange, hjemmebehandling, forebyggelse og diagnosticering. Indsatsen accelererer digital udvikling, implementering og dataudnyttelse til gavn for brugere, kunder og leverandører.

Danmark er en frontløber inden for sundhed og velfærd. En fortsat førerposition kræver, at vi formår at udvikle og levere avanceret teknologi til sundheds- og velfærdssektorerne, og at vi bliver bedre til at udnyt-te mulighederne i vores sundhedsdata, som er nogle af de bedste i verden. Gennem øget fokus på anven-delse og generering af sundhedsdata, databeskyttelse, fælles komponenter, standarder og agile processer vil vi udvikle de digitale teknologier og det økosystem, der gør det nemmere for danske virksomheder og of-fentlige aktører at udvikle, afsætte og implementere digitale sundheds- og velfærdsløsninger. Indsatsens ydelser fokuserer på tre anvendelsestemaer: 1) Digitale og datadrevne infrastrukturer og komponenter til understøttelse af sundhedsøkosystemer; 2) Bedre anvendelse af sundhedsdata med teknologier som deep learning og Internet of Medical Things (IoMT); 3) Bedre understøttelse af præklinisk forskning og udvik-ling, herunder lægemiddeludvikling, med teknologier som kunstig intelligens (AI). Et fælles, tværgående spor vil desuden demonstrere anvendelighed og værdiskabelse for de nye, digitale teknologier og processer for sundhed og velfærd udviklet under de enkelte temaer.
Visionen for indsatsen er at gøre vejen fra ide til produkter i brug kortere samt at hjælpe flere danske virk-somheder med at komme ind på markedet for sundheds- og velfærds-it.
Resultatkontraktbudget: 7,405 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2024.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Afsluttet

Hurtig udvikling og udrulning (Rapid development and deployment)

I samarbejde med aktører i økosystemet, herunder følgegruppen, identificeres eksempler på IT-løsninger, der illustrerer hurtig udvikling og udrulning af højkvalitets IT-systemer inden for sundhed og velfærd.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Afsluttet

Bedre anvendelse af sundhedsdata med teknologier som kunstig intelligens

Aktiviteten har fokus på anvendelse af sundhedsdata til f.eks. klinisk beslutningsstøtte, hjemmemonitorering og medicinsk billedbehandling ved brug af nye, digitale teknologier som Deep Learning (kunstig intelligens) og Internet of Medical Things (IoMT).

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Afsluttet

AI til præklinisk forskning og udvikling

Aktiviteten har fokus på at give præklinisk forskning, modelarbejde og udvikling (F&U) – især i medico-, biotek- og farmavirksomheder – nem adgang til kunstig intelligens værktøjer, skræddersyede til at understøtte analyse og opsamling.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Afsluttet

Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Aktiviteterne i denne aktivitetsbeskrivelse bidrager til de overordnede mål for ”Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse ift. indsatsområdet Accelerering af digital sundhed og velfærd i Danmark”.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Aktiv

Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Erfarings-baseret udvikling af TDU er en hovedaktivitet i anden periode. Det er afgørende at TDUen er relevant, tilgængelig, kendt og har opbakning blandt relevante virksomheder og andre aktører inden for sundhed og velfærd.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Aktiv

Infrastrukturer, komponenter, standarder og processer til understøttelse af hurtig udvikling og udrulning

I samarbejde med aktører i det software-økosystem, som understøttes af TDUen, identificeres infrastrukturer, komponenter, standarder og processer der kan understøtte hurtig udvikling og udrulning af højkvalitets IT-systemer inden for sundhed og velfærd.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Aktiv

AI til præklinisk forskning og udvikling

Aktiviteten har fokus på at give præklinisk forskning, modelarbejde og udvikling (F&U) - især i medico-, biotek- og farmavirksomheder - nem adgang til state-of-the- art kunstig intelligens værktøjer.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Aktiv

Bedre anvendelse af sundhedsdata med teknologier som kunstig intelligens

Aktiviteten har fokus på anvendelsen af sundhedsdata til eksempelvis klinisk beslutningsstøtte, hjemmemonitorering og medicinsk billedbehandling ved brug af nye digitale teknologier, som eksempelvis kunstig intelligens.

Under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed og medicoteknologi
Alexandra Instituttet
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.